Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kirkkoherranvaali
Ilari Kinnunen johtaa Suomen neljänneksi suurinta seurakuntaa ja 160 hengen työyhteisöä – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Ilari Kin­nu­nen johtaa Suomen nel­jän­nek­si suu­rin­ta seu­ra­kun­taa ja 160 hengen työ­yh­tei­söä – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 05:00 14
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali viimein päätökseen – Pentti Tepsa peruutti valituslupahakemuksensa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li viimein pää­tök­seen – Pentti Tepsa pe­ruut­ti va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen­sa kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2022 17:07 9
Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta lausui hal­lin­to-oi­keu­del­le kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta tehtyyn va­li­tuk­seen : "Eh­do­ka­sa­set­te­lus­ta vastasi tuo­mio­ka­pi­tu­li"

26.01.2021 21:56
Tilaajille
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:33 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaaleista valitetaan hallinto-oikeuteen – Pentti Tepsa, 56, syyttää ikäsyrjinnästä ja toisen hakijan suosimisesta

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­leis­ta va­li­te­taan hal­lin­to-oi­keu­teen – Pentti Tepsa, 56, syyttää ikä­syr­jin­näs­tä ja toisen hakijan suo­si­mi­ses­ta

12.11.2020 18:30 15
Tilaajille
Seurakuntalaiset ovat puhuneet: Rovaniemen uusi kirkkoherra on Ilari Kinnunen – "Pitäähän se oman seurakunnan pappia äänestää"

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

08.11.2020 22:15 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaaleissa on annettu jo nyt enemmän ennakkoääniä kuin viime vaaleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­leis­sa on annettu jo nyt enemmän en­nak­ko­ää­niä kuin viime vaa­leis­sa

05.11.2020 09:45
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kirkkoherranvaali kertoo, että lestadiolaisuudesta on tarvetta keskustella
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­li kertoo, että les­ta­dio­lai­suu­des­ta on tar­vet­ta kes­kus­tel­la

04.11.2020 10:37 9
Lähemmäs seurakuntalaisia – UR haastatteli Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokkaat

Lä­hem­mäs seu­ra­kun­ta­lai­sia – UR haas­tat­te­li Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin eh­dok­kaat

03.11.2020 15:04
Ennakkoäänestys alkoi Rovaniemellä vilkkaana: maanantaina kirkkoherran vaalissa äänesti 841 seurakuntalaista

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Ro­va­nie­mel­lä vilk­kaa­na: maa­nan­tai­na kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa äänesti 841 seu­ra­kun­ta­lais­ta

03.11.2020 14:38
Katso Rovaniemen kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli tästä – keskustelu alkaa kello 18.00

Katso Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra­eh­dok­kai­den vaa­li­pa­nee­li tästä – kes­kus­te­lu alkaa kello 18.00

01.11.2020 17:29 2
Tilaajille
Halvin vaalikampanja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Rovaniemen kirkkoherranvaalissa ehdokkaille ei riitä pelkkä vaalisaarna

Halvin vaa­li­kam­pan­ja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa eh­dok­kail­le ei riitä pelkkä vaa­li­saar­na

30.10.2020 18:45 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys aiempaa laajempi: äänestää voi myös kappeleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin en­nak­ko­ää­nes­tys aiempaa laa­jem­pi: ää­nes­tää voi myös kap­pe­leis­sa

27.10.2020 16:13 1
"Pelastus ei ole vanhoillislestadiolaisten yksinoikeus", sanoo Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokas Ilari Kinnunen – ehdokkaat haluavat tuoda kirkon opit lähemmäs kansaa

"Pe­las­tus ei ole van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yk­si­noi­keus", sanoo Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin ehdokas Ilari Kin­nu­nen – eh­dok­kaat ha­lua­vat tuoda kirkon opit lä­hem­mäs kansaa

09.10.2020 18:30 2
Tilaajille
Kohta on kirkkoherranvaali ja kannattaisi äänestää, neuvoo rovaniemeläislähtöinen professori – "Lauma valitsee johtajansa"

Kohta on kirk­ko­her­ran­vaa­li ja kan­nat­tai­si ää­nes­tää, neuvoo ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen pro­fes­so­ri – "Lauma va­lit­see joh­ta­jan­sa"

06.10.2020 14:22
Rovaniemellä käydään kirkkoherranvaalit 8. marraskuuta – ennakkoäänestys edeltävällä viikolla

Ro­va­nie­mel­lä käydään kirk­ko­her­ran­vaa­lit 8. mar­ras­kuu­ta – en­nak­ko­ää­nes­tys edel­tä­väl­lä vii­kol­la

01.10.2020 10:16 2
Tornion kirkkoherranvaalin valitukset nurin – Mirja-Liisa Lindströmille viranhoitomääräys

Tornion kirk­ko­her­ran­vaa­lin va­li­tuk­set nurin – Mir­ja-Lii­sa Lind­strö­mil­le vi­ran­hoi­to­mää­räys

16.06.2020 19:27
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

18.02.2020 14:10
Seitsemän hakijaa kirkkoherraksi – Tuomikapituli päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

Seit­se­män hakijaa kirk­ko­her­rak­si – Tuo­mi­ka­pi­tu­li päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

17.02.2020 16:04