kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kirkkoherra
Ylitornion kirkkoneuvosto päätti erottaa seurakunnan kanttorin vastoin kirkkoherran esitystä – "Kiistatonta on, että osa seurakuntalaisista on tyytyväisiä ja osa ei ole"

Yli­tor­nion kirk­ko­neu­vos­to päätti erottaa seu­ra­kun­nan kant­to­rin vastoin kirk­ko­her­ran esi­tys­tä – "Kiis­ta­ton­ta on, että osa seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta on tyy­ty­väi­siä ja osa ei ole"

30.01.2024 05:00 8
Tilaajille
Teemu Aalto asetetaan Enontekiön seurakunnan kirkkoherran virkaan

Teemu Aalto ase­te­taan Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virkaan

15.01.2024 10:08
Tilaajille
Tikkurilan seurakunnan kappalainen Päivi Helén Kittilän kirkkoherraksi

Tik­ku­ri­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen Päivi Helén Kit­ti­län kirk­ko­her­rak­si

20.06.2023 16:14 1
Tilaajille
Anu Toivonen asetetaan Muonion seurakunnan kirkkoherran virkaan

Anu Toi­vo­nen ase­te­taan Muonion seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virkaan

22.05.2023 10:09
Tilaajille
Sallan uusi kirkkoherra Kimmo Kieksi asetetaan virkaan piispan sanoilla

Sallan uusi kirk­ko­her­ra Kimmo Kieksi ase­te­taan virkaan piispan sa­noil­la

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitkä matka pai­me­nek­si

17.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Armo vai mo­raa­li?

06.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Sallaan jälleen vakituinen kirkkoherra – Kimmo Kieksi aloittaa joulukuun alussa

Sallaan jälleen va­ki­tui­nen kirk­ko­her­ra – Kimmo Kieksi aloit­taa jou­lu­kuun alussa

17.10.2022 10:26
Tilaajille
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

Sie­lun­pai­men, esimies ja pu­heen­joh­ta­ja – Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ni­mi­tet­tiin viimein vir­kaan­sa

28.09.2022 12:10 1
Tilaajille
Kirkkoherra Ilari Kinnunen asetetaan virkaan syyskuussa Rovaniemen kirkon messussa

Kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ase­te­taan virkaan syys­kuus­sa Ro­va­nie­men kirkon mes­sus­sa

18.08.2022 16:39
Tilaajille
Kirkkoherran sitouttaminen pikkukuntaan on Lapissa haastavaa – "Lappiin voisi lähteä vähäksi aikaa hiihtelemään pakoon omaa työtä"

Kirk­ko­her­ran si­tout­ta­mi­nen pik­ku­kun­taan on Lapissa haas­ta­vaa – "Lap­piin voisi lähteä vähäksi aikaa hiih­te­le­mään pakoon omaa työtä"

10.06.2022 06:30 2
Tilaajille
”Pyörittelin pitkään mielessäni haenko virkaa” - Oulun hiippakunnan nuorin kirkkoherra on Simon seurakunnan Laura Kinnunen

”Pyö­rit­te­lin pitkään mie­les­sä­ni haenko virkaa” - Oulun hiip­pa­kun­nan nuorin kirk­ko­her­ra on Simon seu­ra­kun­nan Laura Kin­nu­nen

30.04.2022 09:30 1
Riittaleena Tuomi asetetaan Pellon kirkkoherran virkaan sunnuntaina - messua toteuttamassa 40 henkinen  seurakuntalaisten joukko

Riit­ta­lee­na Tuomi ase­te­taan Pellon kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na - messua to­teut­ta­mas­sa 40 hen­ki­nen seu­ra­kun­ta­lais­ten joukko

08.11.2021 16:41
Tilaajille

Kaksi Lapin alueen kirk­ko­her­raa on saanut ro­vas­tin ar­vo­ni­men

13.11.2020 08:54
Tilaajille
Seurakuntalaiset ovat puhuneet: Rovaniemen uusi kirkkoherra on Ilari Kinnunen – "Pitäähän se oman seurakunnan pappia äänestää"

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

08.11.2020 22:15 1
Tilaajille
Mirja-Liisa Lindström asetetaan Tornion kirkkoherran virkaan sunnuntaina

Mir­ja-Lii­sa Lind­ström ase­te­taan Tornion kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

10.09.2020 14:45 1
Tilaajille
Seurakunta jalkautuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ihmisiä, jotka ovat juurettomia, he eivät tiedä mikä elämässä on tärkeää"

Seu­ra­kun­ta jal­kau­tuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ih­mi­siä, jotka ovat juu­ret­to­mia, he eivät tiedä mikä elä­mäs­sä on tär­keää"

10.07.2020 18:00
Tilaajille
Oulun tuomiokapituli haluaa, että seurakunta valitsee Rovaniemen seuraavan kirkkoherran – päätös on vastoin kirkkovaltuuston tahtoa

Oulun tuo­mioka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 20:22
Tilaajille
Rovaniemen seurakuntalaiset eivät ehkä enää äänestäkään kirkkoherrasta – Kari Yliräisäsen seuraajan valinnee kirkkovaltuusto

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­lai­set eivät ehkä enää ää­nes­tä­kään kirk­ko­her­ras­ta – Kari Yli­räi­sä­sen seu­raa­jan va­lin­nee kirk­ko­val­tuus­to

26.11.2019 21:55
Tilaajille