Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kirkkoherra

Kaksi Lapin alueen kirk­ko­her­raa on saanut ro­vas­tin ar­vo­ni­men

13.11.2020 08:54
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

08.11.2020 22:15 1
Tilaajille

Mir­ja-Lii­sa Lind­ström ase­te­taan Tornion kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

10.09.2020 14:45 1
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta jal­kau­tuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ih­mi­siä, jotka ovat juu­ret­to­mia, he eivät tiedä mikä elä­mäs­sä on tär­keää"

10.07.2020 18:00
Tilaajille

Oulun tuo­mioka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 20:22
Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­lai­set eivät ehkä enää ää­nes­tä­kään kirk­ko­her­ras­ta – Kari Yli­räi­sä­sen seu­raa­jan va­lin­nee kirk­ko­val­tuus­to

26.11.2019 21:55
Tilaajille