Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Seurakunnat
Koillismaan rovastikunta yhdistyy Rovaniemeen – lääninrovastiksi Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen

Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­ta yh­dis­tyy Ro­va­nie­meen – lää­nin­ro­vas­tik­si Kuu­sa­mon kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen

22.09.2022 15:45
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Kirkkoherran sitouttaminen pikkukuntaan on Lapissa haastavaa – "Lappiin voisi lähteä vähäksi aikaa hiihtelemään pakoon omaa työtä"

Kirk­ko­her­ran si­tout­ta­mi­nen pik­ku­kun­taan on Lapissa haas­ta­vaa – "Lap­piin voisi lähteä vähäksi aikaa hiih­te­le­mään pakoon omaa työtä"

10.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntien budjetti ylijäämäinen – tukevat Ukrainaa 5199 eurolla

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­tien bud­jet­ti yli­jää­mäi­nen – tukevat Uk­rai­naa 5199 eurolla

07.04.2022 18:06 1
Tilaajille
Piispa rohkaisi Tornion seurakuntaa suuntautumaan ulospäin

Piispa roh­kai­si Tornion seu­ra­kun­taa suun­tau­tu­maan ulos­päin

24.11.2021 10:07
Perhetyöntekijä Minna tulee leikkimään lasten kotiin

Per­he­työn­te­ki­jä Minna tulee leik­ki­mään lasten kotiin

24.11.2021 10:06 1
Kaikki uusiksi viiden miljoonan euron remontissa – "Vanhaa on vain runko ja marmorilattiat"

Kaikki uusiksi viiden mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Vanhaa on vain runko ja mar­mo­ri­lat­tiat"

07.09.2021 18:00 8
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa yritetään tasapainottaa taloutta: Lomautukset uhkaavat, kappeleita purkuun

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa yri­te­tään ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta: Lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat, kap­pe­lei­ta purkuun

07.09.2021 18:00 4
Tilaajille
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ken­eräi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 12:00 1
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kannattaisi myydä maitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kan­nat­tai­si myydä maitaan

21.08.2021 05:30
Tilaajille
Enontekiön ja Muonion yhteinen kirkkoherranvirka lakkaa – molempiin seurakuntiin omat virat

Enon­te­kiön ja Muonion yh­tei­nen kirk­ko­her­ran­vir­ka lakkaa – mo­lem­piin seu­ra­kun­tiin omat virat

28.04.2021 16:23
Tilaajille

Uusi palvelu tarjoaa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia suorana lä­he­tyk­se­nä – Mukana myös Lapin seu­ra­kun­tia

05.04.2021 18:27
Tilaajille
Halvin vaalikampanja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Rovaniemen kirkkoherranvaalissa ehdokkaille ei riitä pelkkä vaalisaarna

Halvin vaa­li­kam­pan­ja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa eh­dok­kail­le ei riitä pelkkä vaa­li­saar­na

30.10.2020 18:45 1
Tilaajille
Kommunikointi on vaikeaa etäriparilla - suurin osa rippikoulusta käydään etänä Meri-Lapissa

Kom­mu­ni­koin­ti on vaikeaa etä­ri­pa­ril­la - suurin osa rip­pi­kou­lus­ta käydään etänä Me­ri-La­pis­sa

24.06.2020 14:34
Lapin kirkoissa soi melko nuoret urut – Vuosikymmenten pöly voi painaa sointia

Lapin kir­kois­sa soi melko nuoret urut – Vuo­si­kym­men­ten pöly voi painaa sointia

22.05.2020 08:24
Tilaajille
Tornio siirtää rippileirejä syksyn viikonloppuihin  - Piispat haluavat lähiopetuksen jatkuvan poikkeusolojen jälkeen

Tornio siirtää rip­pi­lei­re­jä syksyn vii­kon­lop­pui­hin - Piispat ha­lua­vat lä­hi­ope­tuk­sen jat­ku­van poik­keus­olo­jen jälkeen

18.04.2020 07:30
Tilaajille