Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työvoimapula
Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 miljardin euron investointeja – mutta mistä löytyvät alalle tarvittavat 9 000 uutta käsiparia?

Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 mil­jar­din euron in­ves­toin­te­ja – mutta mistä löy­ty­vät alalle tar­vit­ta­vat 9 000 uutta kä­si­pa­ria?

11.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Työvoimapula kasvun este
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la kasvun este

16.10.2023 03:00 4
Kemijärveläinen Unto Viitamäki jäi eläkkeelle jo aikaa sitten, mutta tekee yhä täyttä työpäivää sosionomina – "On meitä paljon muitakin"

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Unto Vii­ta­mä­ki jäi eläk­keel­le jo aikaa sitten, mutta tekee yhä täyttä työ­päi­vää so­sio­no­mi­na – "On meitä paljon mui­ta­kin"

08.10.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­ve­lut­ta­vaa "maa­han­muut­to­vär­väys­tä"

29.09.2023 05:00 1
SVT: Haaparannan vankilaan voi tulla taas iso laajennus

SVT: Haa­pa­ran­nan van­ki­laan voi tulla taas iso laa­jen­nus

28.09.2023 18:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten kor­ja­taan koh­taan­to-on­gel­ma?

29.08.2023 06:02 1
Varhaiskasvatuksen jonot saatu Rovaniemellä purettua, Kittilän Sirkassa päiväkotia käydään kontissa

Var­hais­kas­va­tuk­sen jonot saatu Ro­va­nie­mel­lä pu­ret­tua, Kit­ti­län Sir­kas­sa päi­vä­ko­tia käydään kon­tis­sa

11.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Lapin matkailuala ei tule toimeen ilman ulkomaalaista työvoimaa – maahanmuuttosääntöjen tiukentaminen ja avoimen rasistiset puheet syövät alan houkuttelevuutta
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu­ala ei tule toimeen ilman ul­ko­maa­lais­ta työ­voi­maa – maa­han­muut­to­sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen ja avoimen ra­sis­ti­set puheet syövät alan hou­kut­te­le­vuut­ta

06.08.2023 17:15 36
Norrbottenin alueen kampanja puri – hoitajia saatiin töihin ilmaisella asunnolla ja matkoilla koko perheelle

Norr­bot­te­nin alueen kam­pan­ja puri – hoi­ta­jia saatiin töihin il­mai­sel­la asun­nol­la ja mat­koil­la koko per­heel­le

08.06.2023 15:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­tol­la elin­voi­mai­suut­ta

29.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin katosi va­ki­tuis­ten hoi­ta­jien ar­vos­tus?

04.04.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­min­ta­te­ra­peu­teil­la avaimet työ­ky­vyn tu­ke­mi­seen

25.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myös so­sio­no­meis­ta on pulaa

25.03.2023 06:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­li­tai­dot­to­muus ei este työn­te­koon

24.03.2023 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa

23.03.2023 06:30
Tilaajille
Oleskelulupien saatavuusharkinnasta luovuttava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oles­ke­lu­lu­pien saa­ta­vuus­har­kin­nas­ta luo­vut­ta­va

20.03.2023 04:01
Kellokkaan kahvila Ylläksellä on ollut kiinni syksystä lähtien – lopulta uusi yrittäjä löytyi, mutta ravintola-kahvila ei ehdi auki ennen kesää

Kel­lok­kaan kahvila Yl­läk­sel­lä on ollut kiinni syk­sys­tä lähtien – lopulta uusi yrit­tä­jä löytyi, mutta ra­vin­to­la-kah­vi­la ei ehdi auki ennen kesää

07.03.2023 10:30
Tilaajille
Ravintola-alan työvoimapula on niin paha, että osaajia hamutaan 9 000 kilometrin takaa – välittäjä vakuuttaa, että Lappiin saapuvia filippiiniläiskokkeja kohdellaan reilusti

Ra­vin­to­la-alan työ­voi­ma­pu­la on niin paha, että osaajia ha­mu­taan 9 000 ki­lo­met­rin takaa – ­vä­lit­tä­jä va­kuut­taa, että Lappiin saa­pu­via fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja koh­del­laan rei­lus­ti

07.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Korkealentoa: Rovaniemestä koti kansainvälisille osaajille –  korkeakoulujen, kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja aktiivista
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Ro­va­nie­mes­tä koti kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le –  kor­kea­kou­lu­jen, kau­pun­gin ja elin­kei­no­elä­män yh­teis­työn tulee olla jat­ku­vaa ja ak­tii­vis­ta

06.03.2023 15:53 1
Lapissa sairaanhoitajapula tuplaantui kahdessa vuodessa – valtakunnallisesti vaje jopa yli 16 000 sairaanhoitajaa

Lapissa sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la tup­laan­tui kah­des­sa vuo­des­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti vaje jopa yli 16 000 sai­raan­hoi­ta­jaa

01.03.2023 02:00 7
Tilaajille