Työvoimapula
Muoniossa on pula työvoimasta ja asunnoista – "Ottaisin heti ainakin viisi työntekijää lisää, jos jostain löytyisi"

Muo­nios­sa on pula työ­voi­mas­ta ja asun­nois­ta – "Ot­tai­sin heti ainakin viisi työn­te­ki­jää lisää, jos jostain löy­tyi­si"

02.09.2020 19:30 0
Tilaajille
MT: Ukraina ei enää päästä kansalaisiaan kausityöhön ulkomaille – Suomeen ehti saapua vain yksi kausityölento

MT: Ukraina ei enää päästä kan­sa­lai­siaan kau­si­työ­hön ul­ko­mail­le – Suomeen ehti saapua vain yksi kau­si­työ­len­to

26.04.2020 17:52 0
Halla-aho: maahanmuuttajista apu maatilojen työvoimapulaan – "sopivat kuin nyrkki naamaan"

Hal­la-aho: maa­han­muut­ta­jis­ta apu maa­ti­lo­jen työ­voi­ma­pu­laan – "so­pi­vat kuin nyrkki naa­maan"

27.03.2020 13:07 0
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

20.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Tällaista on filippiiniläiskokkien elämä Lapissa – tienaavat kuin johtajat ja ihmettelevät, miksi poron herkkuosat syötetään koirille

Täl­lais­ta on fi­lip­pii­ni­läis­kok­kien elämä Lapissa – tie­naa­vat kuin joh­ta­jat ja ih­met­te­le­vät, miksi poron herk­ku­osat syö­te­tään koi­ril­le

16.02.2020 17:02 0
Tilaajille
Työministeri Haatainen kommentoi Lapin työvoimapulaa Rovaniemellä: "Ulkomaisen työvoiman tarve pitää ymmärtää"

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen kom­men­toi Lapin työ­voi­ma­pu­laa Ro­va­nie­mel­lä: "Ul­ko­mai­sen työ­voi­man tarve pitää ym­mär­tää"

27.01.2020 17:16 0
Tilaajille
Somettaja innosti, Sodankylä haluaa lisää "vaihtareita" – Kunta avaa sivuston, jossa on tietopaketti kuntaan vuodeksi muuttaville

So­met­ta­ja in­nos­ti, So­dan­ky­lä haluaa lisää "vaih­ta­rei­ta" – Kunta avaa si­vus­ton, jossa on tie­to­pa­ket­ti kuntaan vuo­dek­si muut­ta­vil­le

15.01.2020 08:35 0
Tilaajille
Ranualaisveljesten yrityksestä miehiä on lähtenyt kaivostöihin – robottikoneet ovat pian valmiina hakemaan puutavaran metsästä tien varteen

Ra­nua­lais­vel­jes­ten yri­tyk­ses­tä miehiä on läh­te­nyt kai­vos­töi­hin – ro­bot­ti­ko­neet ovat pian val­mii­na ha­ke­maan puu­ta­va­ran met­säs­tä tien varteen

02.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­si­tii­vi­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta kil­pai­lu­etua

25.11.2019 13:24 0
Tilaajille
Mielenosoittajien uhka pakotti Postin siirtämään rekrytointitapahtuman pois Helsingin keskustasta – Huonon julkisuuden takia Postilla on pulaa jouluapulaisista

Mie­len­osoit­ta­jien uhka pakotti Postin siir­tä­mään rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­man pois Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta – Huonon jul­ki­suu­den takia Pos­til­la on pulaa jou­lu­apu­lai­sis­ta

12.11.2019 17:21 0
Tilaajille
Lappi tarvitsee tuhansia työntekijöitä muualta, jos maakunta haluaa säilyttää elinvoimaisuutensa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappi tar­vit­see tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä muual­ta, jos maa­kun­ta haluaa säi­lyt­tää elin­voi­mai­suu­ten­sa

10.11.2019 19:03 0
Tilaajille
Lappi lähti yhteisrintamalla kääntämään suunnan: Haussa kymmenentuhatta osaajaa – "Koskaan aikaisemmin emme ole olleet liikkeellä näin laajalla yhteisrintamalla"

Lappi lähti yh­teis­rin­ta­mal­la kään­tä­mään suun­nan: Haussa kym­me­nen­tu­hat­ta osaajaa – "Kos­kaan ai­kai­sem­min emme ole olleet liik­keel­lä näin laa­jal­la yh­teis­rin­ta­mal­la"

08.11.2019 07:30 0
Lukijalta Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Työ­voi­ma­pu­lan pa­ra­dok­si

22.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kai Suoyrjö

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­lou­kut pois­tet­ta­vis­sa

18.10.2019 05:00 0
Tilaajille
Teknologia-ala kaipaa naisia, mutta tyttöjen kiinnostus lopahtaa jo yläkoulussa – Teknologiateollisuus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Tek­no­lo­gia-ala kaipaa naisia, mutta tyt­tö­jen kiin­nos­tus lo­pah­taa jo ylä­kou­lus­sa – Tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

15.10.2019 07:00 0
Lappi kasvaisi, mutta työvoima loppuu kesken

Lappi kas­vai­si, mutta työ­voi­ma loppuu kesken

08.10.2019 14:52 0
Tilaajille
Työ Lapin matkailussa antaa parhaimmillaan hyviä tienestejä, elämyksiä ja jännittäviä kehitysmahdollisuuksia – pahimmillaan se on nälkäpalkkaa, huutoa, uupumusta ja ahdistelua

Työ Lapin mat­kai­lus­sa antaa par­haim­mil­laan hyviä tie­nes­te­jä, elä­myk­siä ja jän­nit­tä­viä ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia – pa­him­mil­laan se on näl­kä­palk­kaa, huutoa, uu­pu­mus­ta ja ah­dis­te­lua

06.10.2019 15:57 0
Tilaajille
Kisa ihmisistä – osaajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä
Lukijalta Mielipide Sanna Tarssanen

Kisa ih­mi­sis­tä – osaa­ja­mark­ki­noin­nin lyhyt op­pi­mää­rä

05.10.2019 14:57 0
Tilaajille
Lappiin etsittiin sesonkityöntekijöitä laajalla kansainvälisellä markkinointikampanjalla – työvoimaa tarvitaan matkailuun, sote-alalle ja teollisuuteen

Lappiin et­sit­tiin se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä laa­jal­la kan­sain­vä­li­sel­lä mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la – työ­voi­maa tar­vi­taan mat­kai­luun, so­te-alal­le ja teol­li­suu­teen

03.10.2019 13:04 0
Tilaajille