kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Työvoimapula
Viimeisin 24 tuntia
Eduskunnasta: Rohkeita ratkaisuja työvoimapulaan – jaetaan maahanmuuttovirasto kahteen osaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Roh­kei­ta rat­kai­su­ja työ­voi­ma­pu­laan – jaetaan maa­han­muut­to­vi­ras­to kahteen osaan

04.10.2022 15:06 1
Tilaajille
Vanhemmat
Opettajapula sulkee kouluja Pohjois-Ruotsissa – Kiirunassa on huutava pula työvoimasta kaikilla aloilla

Opet­ta­ja­pu­la sulkee kouluja Poh­jois-Ruot­sis­sa – Kii­ru­nas­sa on huutava pula työ­voi­mas­ta kai­kil­la aloilla

30.09.2022 11:44 2
Tilaajille
Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunnen, kuinka vauhti kiih­tyy!

24.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Osaaminen ei katso ikää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaa­mi­nen ei katso ikää

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Muurari löytyi Muonioon vasta 900 kilometrin päästä – kevät ei enää tuo muuraria eikä tämä enää näe nälkää
Kolumni

Muurari löytyi Muo­nioon vasta 900 ki­lo­met­rin päästä – kevät ei enää tuo muu­ra­ria eikä tämä enää näe nälkää

27.08.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­sio­no­mit hel­pot­ta­vat var­hais­kas­va­tuk­sen työ­voi­ma­pu­laa

27.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­dia­kriit­ti­syyt­tä me­dial­le­kin

25.08.2022 05:00
Tilaajille
Suomi on matkalla kohti taantumaa, mikä voi olla erilainen kuin mihin olemme tottuneet – työperäisen maahanmuuton tarve ei katoa mihinkään
Pääkirjoitus

Suomi on mat­kal­la kohti taan­tu­maa, mikä voi olla eri­lai­nen kuin mihin olemme tot­tu­neet – työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tarve ei katoa mi­hin­kään

24.08.2022 21:26 13
Tilaajille
Työvoimapula iski infra-alaan – töitä on tarjolla myös kouluttamattomille, mutta suurin tarve olisi työnjohtajille

Työ­voi­ma­pu­la iski inf­ra-alaan – töitä on tar­jol­la myös kou­lut­ta­mat­to­mil­le, mutta suurin tarve olisi työn­joh­ta­jil­le

24.08.2022 09:48 3
Tilaajille
Sänkypaikka 400 euroa, kokonainen mökki maksaa jopa kolme tonnia  kuussa – Levin hintataso ja asuntopula vaikeuttavat työntekijöiden saamista

Sän­ky­paik­ka 400 euroa, ko­ko­nai­nen mökki maksaa jopa kolme tonnia kuussa – Levin hin­ta­ta­so ja asun­to­pu­la vai­keut­ta­vat työn­te­ki­jöi­den saa­mis­ta

23.08.2022 19:30 11
Tilaajille
Matkailuala on kohdannut ennätyksellisen suuren työvoimapulan, johon ratkaisuksi ehdotetaan luopumista nollatuntisopimuksista ja muutoksia sosiaalietuuksiin

Mat­kai­lu­ala on koh­dan­nut en­nä­tyk­sel­li­sen suuren työ­voi­ma­pu­lan, johon rat­kai­suk­si eh­do­te­taan luo­pu­mis­ta nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sis­ta ja muu­tok­sia so­siaa­li­etuuk­siin

23.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Sote- ja varhaiskasvatusalan kroonistuva työvoimapula on osin päättäjien ja ay-liikkeen itse aiheuttama –  turhaa sääntelyä on purettava
Pääkirjoitus

Sote- ja var­hais­kas­va­tus­alan kroo­nis­tu­va työ­voi­ma­pu­la on osin päät­tä­jien ja ay-liik­keen itse ai­heut­ta­ma – turhaa sään­te­lyä on pu­ret­ta­va

22.08.2022 20:00 4
Tilaajille
Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, mikä on hoiva-alalla"

Mi­nis­te­ri Hon­ko­nen hel­pot­tai­si päi­vä­ko­tien palk­kaus­ta: "Päi­vä­ko­tei­hin uhkaa levitä sama työ­voi­ma­pu­la, mikä on hoi­va-alal­la"

19.08.2022 08:01 2
Osa Suomeen päätyneistä ukrainalaispakolaisista jäänee tänne pysyvästi – muuttotappioista kärsivien Lapin kuntien kannattaa osallistua aktiivisesti tulijoiden kotouttamiseen
Pääkirjoitus

Osa Suomeen pää­ty­neis­tä uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sis­ta jäänee tänne py­sy­väs­ti – muut­to­tap­piois­ta kär­si­vien Lapin kuntien kan­nat­taa osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti tu­li­joi­den ko­tout­ta­mi­seen

17.08.2022 21:05
Tilaajille
Tapahtuma-alalle kaivataan tekijöitä – "Kun käytiin koronan kurituksessa, alalta lähti ihmisiä pois turvallisille aloille"

Ta­pah­tu­ma-alal­le kai­va­taan te­ki­jöi­tä – "Kun käytiin koronan ku­ri­tuk­ses­sa, alalta lähti ihmisiä pois tur­val­li­sil­le aloil­le"

20.07.2022 19:30
Tilaajille
"Ei tule edes hakemuksia" – työntekijäpula on jo sulkenut liikkeiden ovia Sodankylässä

"Ei tule edes ha­ke­muk­sia" – työn­te­ki­jä­pu­la on jo sul­ke­nut liik­kei­den ovia So­dan­ky­läs­sä

12.07.2022 19:30 27
Tilaajille
Kemin uusin tehdasinvestointi tarjoaa työtä sadoille, mutta riittääkö työvoimaa? Samoilla apajilla on myös Ruotsi
Pääkirjoitus

Kemin uusin teh­das­in­ves­toin­ti tarjoaa työtä sa­doil­le, mutta riit­tää­kö työ­voi­maa? Sa­moil­la apa­jil­la on myös Ruotsi

10.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­ta­pois­tu­mis­ve­ron ei pidä kar­kot­taa osaajia

21.06.2022 05:00
Tilaajille
Kirkkoherran sitouttaminen pikkukuntaan on Lapissa haastavaa – "Lappiin voisi lähteä vähäksi aikaa hiihtelemään pakoon omaa työtä"

Kirk­ko­her­ran si­tout­ta­mi­nen pik­ku­kun­taan on Lapissa haas­ta­vaa – "Lap­piin voisi lähteä vähäksi aikaa hiih­te­le­mään pakoon omaa työtä"

10.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Porkkanat ajavat hoitajat reissutöihin
Kolumni

Pork­ka­nat ajavat hoi­ta­jat reis­su­töi­hin

30.05.2022 07:00 1
Tilaajille