Työllisyys
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
Syksyn budjettiriihen pääaihe on jo tiedossa, eikä se ole pandemia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syksyn bud­jet­ti­rii­hen pääaihe on jo tie­dos­sa, eikä se ole pan­de­mia

25.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Tarvitaan rakenneuudistuksia, menosäästöjä ja veronkorotuksia – julkista taloutta vahvistettava 7 miljardia euroa

Tar­vi­taan ra­ken­neuu­dis­tuk­sia, me­no­sääs­tö­jä ja ve­ron­ko­ro­tuk­sia – jul­kis­ta ta­lout­ta vah­vis­tet­ta­va 7 mil­jar­dia euroa

01.06.2020 15:26 0
Vain joka viides yksinyrittäjä on hakenut koronatukea Rovaniemellä – Elinvoimajohtaja ihmettelee määrän vähyyttä

Vain joka viides yk­sin­yrit­tä­jä on hakenut ko­ro­na­tu­kea Ro­va­nie­mel­lä – Elin­voi­ma­joh­ta­ja ih­met­te­lee määrän vä­hyyt­tä

31.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Korona iski rajusti: Työttömyys kasvoi Lapissa vuoden takaisesta huikeat 74 prosenttia - Lapissa joka kolmas työtön on lomautettu

Korona iski ra­jus­ti: Työt­tö­myys kasvoi Lapissa vuoden ta­kai­ses­ta huikeat 74 pro­sent­tia - Lapissa joka kolmas työtön on lo­mau­tet­tu

27.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja Lapin liitto vetoavat matkailualan pelastamisen puolesta

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja Lapin liitto ve­toa­vat mat­kai­lu­alan pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta

10.05.2020 13:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Ohit­taa­ko suo­je­lun ar­vos­tus työn ar­vos­tuk­sen?

04.05.2020 12:25 0
Tilaajille
Lomautettava ammattikokki Mira Mäkelä pelkää, että hän jää opintojensa takia ilman lomautusajan turvaa – ammattiliitto ei voi tehdä mitään

Lo­mau­tet­ta­va am­mat­ti­kok­ki Mira Mäkelä pelkää, että hän jää opin­to­jen­sa takia ilman lo­mau­tus­ajan turvaa – am­mat­ti­liit­to ei voi tehdä mitään

25.03.2020 17:09 0
Tilaajille
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Miten peruskoulun varassa oleville löytyisi töitä – SAK antaisi työttömille enemmän rahaa kouluttautumista varten

Miten pe­rus­kou­lun varassa ole­vil­le löy­tyi­si töitä – SAK antaisi työt­tö­mil­le enemmän rahaa kou­lut­tau­tu­mis­ta varten

11.02.2020 14:36 0
Professori: Työpaikkoja lisäämällä nostetaan palkkoja, ei työllisyyttä – työnhakijat ja työpaikat kohtaavat yhä huonommin, ja näillä alueilla ongelma on suurin

Pro­fes­so­ri: Työ­paik­ko­ja li­sää­mäl­lä nos­te­taan palk­ko­ja, ei työl­li­syyt­tä – työn­ha­ki­jat ja työ­pai­kat koh­taa­vat yhä huo­nom­min, ja näillä alueil­la ongelma on suurin

01.02.2020 16:12 0
Tilaajille
Näkökulma: Nyt on siirryttävä poseerauksesta tekoihin – työllisyystoimet tänään hallituksen pöydällä

Nä­kö­kul­ma: Nyt on siir­ryt­tä­vä po­see­rauk­ses­ta te­koi­hin – työl­li­syys­toi­met tänään hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä

29.01.2020 06:00 0
Työttömiä on Lapissa vähemmän kuin 30 vuoteen – töitä olisi tarjoilijoille, siivoojille, myyjille ja hoivapalvelujen ammattilaisille

Työt­tö­miä on Lapissa vä­hem­män kuin 30 vuoteen – töitä olisi tar­joi­li­joil­le, sii­voo­jil­le, myy­jil­le ja hoi­va­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­sil­le

24.01.2020 12:16 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallitus ei kykene työllisyyspäätöksiin ja pelaa siksi aikaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei kykene työl­li­syys­pää­tök­siin ja pelaa siksi aikaa

18.01.2020 05:30 0
Tilaajille
Kuihtuva turveala voi saada samaa tukea kuin kivihiilikaivos – "Turvetuottajasta ei yritetä tehdä digi-insinööriä, ellei hän halua"

Kuih­tu­va tur­ve­ala voi saada samaa tukea kuin ki­vi­hii­li­kai­vos – "Tur­ve­tuot­ta­jas­ta ei yritetä tehdä di­gi-in­si­nöö­riä, ellei hän halua"

15.01.2020 18:10 0
Näkökulma: Työllisyystyöryhmien pimitetyt väliraportit eivät lupaa ihmeitä – "Esitykset, joilla on mitattavissa oleva työllisyysvaikutus, on tyrmätty"

Nä­kö­kul­ma: Työl­li­syys­työ­ryh­mien pi­mi­te­tyt vä­li­ra­por­tit eivät lupaa ihmeitä – "E­si­tyk­set, joilla on mi­tat­ta­vis­sa oleva työl­li­syys­vai­ku­tus, on tyr­mät­ty"

07.01.2020 19:36 0
Lukijalta: Masentunut töihin mahdollisimman pian
Lukijalta Mielipide Jukka Kärkkäinen

Lu­ki­jal­ta: Ma­sen­tu­nut töihin mah­dol­li­sim­man pian

02.01.2020 12:53 0
Tilaajille
Metsä Group lisää työvoimaa uuden biotuotetehtaan suunnitteluun – yrityksiä tulvii alihankintapäiville

Metsä Group lisää työ­voi­maa uuden bio­tuo­te­teh­taan suun­nit­te­luun – yri­tyk­siä tulvii ali­han­kin­ta­päi­vil­le

17.12.2019 12:47 0
Tilaajille
Lapin työttömyys väheni jälleen lokakuussa – matkailu, hoitoala ja rakennuspuoli etsivät erityisesti osaavia tekijöitä

Lapin työt­tö­myys väheni jälleen lo­ka­kuus­sa – mat­kai­lu, hoi­to­ala ja ra­ken­nus­puo­li etsivät eri­tyi­ses­ti osaavia te­ki­jöi­tä

26.11.2019 08:42 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Opposition ohella kansainvälisten arvioitsijoiden usko Rinteen hallituksen talouspolitiikkaan horjuu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Op­po­si­tion ohella kan­sain­vä­lis­ten ar­vioit­si­joi­den usko Rinteen hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tiik­kaan horjuu

24.11.2019 10:19 0
Tilaajille