Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Työllisyys
Työttömien määrä laski Lapissa lokakuussa verrattuna vuodentakaiseen – ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden tarve kasvaa vielä enemmän tulevaisuudessa

Työt­tö­mien määrä laski Lapissa lo­ka­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen – ul­ko­mail­ta rek­ry­toi­ta­vien työn­te­ki­jöi­den tarve kasvaa vielä enemmän tu­le­vai­suu­des­sa

22.11.2022 08:56 2
Tilaajille
EU-komissio linjasi: ammattiliitot voivat neuvotella myös itsensätyöllistäjien puolesta – "Läpimurtopäätös", kommentoi PAMin edunvalvontajohtaja

EU-ko­mis­sio lin­ja­si: am­mat­ti­lii­tot voivat neu­vo­tel­la myös it­sen­sä­työl­lis­tä­jien puo­les­ta – "Lä­pi­mur­to­pää­tös", kom­men­toi PAMin edun­val­von­ta­joh­ta­ja

13.11.2022 10:14
Tilaajille
Ei rakenneta rajoja maahanmuuttajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ra­ken­ne­ta rajoja maa­han­muut­ta­jil­le

03.11.2022 05:01
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti jatkaa osatyökykyisten työnhakijoiden tuettua työhönvalmennusta

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti jatkaa osa­työ­ky­kyis­ten työn­ha­ki­joi­den tuettua työ­hön­val­men­nus­ta

02.11.2022 09:03
Tilaajille
Työttömien määrä alitti Lapissa 7 800

Työt­tö­mien määrä alitti Lapissa 7 800

26.10.2022 13:32
Väestökriisi uhkaa: Hyvinvointialueiden piti taata sote-palveluille laajemmat hartiat – asiantuntija: ”Ei riitä”

Väes­tö­krii­si uhkaa: Hy­vin­voin­ti­aluei­den piti taata so­te-pal­ve­luil­le laa­jem­mat hartiat – asian­tun­ti­ja: ”Ei riitä”

06.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Lapissa alle 8 000 työtöntä työnhakijaa -  työttömiä oli lähes 1 200 vähemmän kuin heinäkuussa

Lapissa alle 8 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa - työt­tö­miä oli lähes 1 200 vä­hem­män kuin hei­nä­kuus­sa

21.09.2022 09:55
Lapin työllisyyskehitys jatkunut myönteisenä – viimeksi työttömien määrä ollut alemmalla tasolla vuonna 1990

Lapin työl­li­syys­ke­hi­tys jat­ku­nut myön­tei­se­nä – vii­mek­si työt­tö­mien määrä ollut alem­mal­la tasolla vuonna 1990

20.09.2022 10:47 4
Tilaajille
Suomi on matkalla kohti taantumaa, mikä voi olla erilainen kuin mihin olemme tottuneet – työperäisen maahanmuuton tarve ei katoa mihinkään
Pääkirjoitus

Suomi on mat­kal­la kohti taan­tu­maa, mikä voi olla eri­lai­nen kuin mihin olemme tot­tu­neet – työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tarve ei katoa mi­hin­kään

24.08.2022 21:26 13
Tilaajille
Työttömiä oli Lapissa heinäkuussa jo vähemmän kuin ennen koronapandemiaa – alhaisin työttömyysprosentti Sodankylässä

Työt­tö­miä oli Lapissa hei­nä­kuus­sa jo vä­hem­män kuin ennen ko­ro­na­pan­de­miaa – al­hai­sin työt­tö­myys­pro­sent­ti So­dan­ky­läs­sä

23.08.2022 10:01
Tilaajille
Paras työllisyystoimi on, että työ aina kannattaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paras työl­li­syys­toi­mi on, että työ aina kan­nat­taa

25.07.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­tu­ki­uu­dis­tus mu­ser­taa työ­pa­ja­toi­min­taa

11.07.2022 05:00
Tilaajille
Ensin työpaikka , sitten huvit
Pääkirjoitus

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

07.07.2022 12:00
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Työttömyys on vähentynyt Lapissa – avointen työpaikkojen määrä kasvussa

Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

24.05.2022 09:54
Tilaajille
"Emme tyydy toteamaan, että joku olisi kykenemätön työntekoon" – osatyökykyisiä pyritään työllistämään hankkeen avulla

"Emme tyydy to­tea­maan, että joku olisi ky­ke­ne­mä­tön työn­te­koon" – osa­työ­ky­kyi­siä py­ri­tään työl­lis­tä­mään hank­keen avulla

12.05.2022 19:17 2
Tilaajille
"Aktiivimalli kakkonen" työllistää ainakin työkkäriä
Kolumni

"Ak­tii­vi­mal­li kak­ko­nen" työl­lis­tää ainakin työk­kä­riä

09.05.2022 05:00 3
Tilaajille
Töitä löytyy nyt etenkin Helsingin ulkopuolelta – Akavan pääekonomisti pohtii, milloin pääkaupungin kallis hintataso saa ihmiset pohtimaan pohjoisemmissa kaupungeissa asumista

Töitä löytyy nyt etenkin Hel­sin­gin ul­ko­puo­lel­ta – Akavan pää­eko­no­mis­ti pohtii, milloin pää­kau­pun­gin kallis hin­ta­ta­so saa ihmiset poh­ti­maan poh­joi­sem­mis­sa kau­pun­geis­sa asu­mis­ta

06.05.2022 17:20
Tilaajille
Työttömien määrä alitti Lapissa maaliskuussa koronapandemiaa edeltävän tason – maaliskuun työttömyyslukemat edellisen kerran tätä alempana vuonna 1990

Työt­tö­mien määrä alitti Lapissa maa­lis­kuus­sa ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­vän tason – maa­lis­kuun työt­tö­myys­lu­ke­mat edel­li­sen kerran tätä alem­pa­na vuonna 1990

02.05.2022 09:15 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitukselta nippu työllisyyttä edistäviä toimia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tuk­sel­ta nippu työl­li­syyt­tä edis­tä­viä toimia

15.02.2022 09:17 1
Tilaajille