Pääkirjoitukset
Hyvinvointivaltion pelastaminen vaatii työperäisen maahanmuuton lisäämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hy­vin­voin­ti­val­tion pe­las­ta­mi­nen vaatii työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä

10.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Toiset uskovat lohen nousuun, toiset eivät
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Toiset uskovat lohen nou­suun, toiset eivät

26.08.2020 17:30 1
Miksi Migri lyö Kemiä?

Miksi Migri lyö Kemiä?

03.08.2020 05:00 0
Tilaajille
On aika korjata suot
Pääkirjoitus

On aika korjata suot

01.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Kuntapäättäjien on kyettävä myös äänestäjiä suututtaviin päätöksiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­päät­tä­jien on kyet­tä­vä myös ää­nes­tä­jiä suu­tut­ta­viin pää­tök­siin

21.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Koronavaara ei ole vieläkään ohi, joten varovaisuuteen on yhä aihetta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na­vaa­ra ei ole vie­lä­kään ohi, joten va­ro­vai­suu­teen on yhä aihetta

15.07.2020 13:59 0
Tilaajille
Pientä lohtua luvassa Lapin matkailukesään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pientä lohtua luvassa Lapin mat­kai­lu­ke­sään

10.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Kannatushuoli motivoi hallituksen riitapukareita yhteenottoihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­na­tus­huo­li motivoi hal­li­tuk­sen rii­ta­pu­ka­rei­ta yh­teen­ot­toi­hin

09.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallituksella on edessään hikinen syksy, eikä se johdu koronasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sel­la on edes­sään hikinen syksy, eikä se johdu ko­ro­nas­ta

08.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Hallituksen varovainen koronalinja estää saksalaisturistien tulon kesä-Lappiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen va­ro­vai­nen ko­ro­na­lin­ja estää sak­sa­lais­tu­ris­tien tulon ke­sä-Lap­piin

24.06.2020 17:03 0
Tilaajille
Suomella ei ole varaa pysyviin lisämenoihin tilanteessa, missä velkakierre uhkaa kroonistua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

17.06.2020 15:24 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aluepolitiikan paluu voisi palauttaa myös keskustan kannatuksen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Alue­po­li­tii­kan paluu voisi pa­laut­taa myös kes­kus­tan kan­na­tuk­sen

04.06.2020 14:20 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Velkaantuminen on helppoa, mutta velasta pois pääseminen vaatii vaikeita päätöksiä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vel­kaan­tu­mi­nen on help­poa, mutta velasta pois pää­se­mi­nen vaatii vai­kei­ta pää­tök­siä

03.06.2020 14:55 0
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Arki alkaa pa­lau­tua kohti nor­maa­lim­paa, mutta va­ro­vai­suu­teen on yhä aihetta

31.05.2020 13:24 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kemin suunnalta kantautuu hyviä uutisia korona-ankeuteen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kemin suun­nal­ta kan­tau­tuu hyviä uutisia ko­ro­na-an­keu­teen

29.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Puheet ”rakenteellisista uudistuksista” ovat sananhelinää niin kauan, kun konkreettiset keinot puuttuvat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puheet ”ra­ken­teel­li­sis­ta uu­dis­tuk­sis­ta” ovat sa­nan­he­li­nää niin kauan, kun konk­reet­ti­set keinot puut­tu­vat

27.05.2020 05:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suomi ei nouse poikkeusajasta lentoyhteyksiä heikentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi ei nouse poik­keus­ajas­ta len­to­yh­teyk­siä hei­ken­tä­mäl­lä

18.05.2020 15:22 1
Tilaajille