Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Raideliikenne
Tekninen vika myöhästyttää Helsingistä Rovaniemelle matkaavaa Intercity-junaa – myöhässä nyt noin kolme tuntia

Tek­ni­nen vika myö­häs­tyt­tää Hel­sin­gis­tä Ro­va­nie­mel­le mat­kaa­vaa In­ter­ci­ty-ju­naa – myö­häs­sä nyt noin kolme tuntia

13.10.2023 15:44 2
Tilaajille
Laurila−Tornio−Haaparanta-radan sähköistyshanke etenee – ensimmäiset rakennusurakat ovat valmistuneet

Lau­ri­la−­Tor­nio−­Haa­pa­ran­ta-ra­dan säh­köis­tys­han­ke etenee – en­sim­mäi­set ra­ken­nus­ura­kat ovat val­mis­tu­neet

05.10.2023 14:30 3
Tilaajille
Ratatyöt viivästyivät Tampereen ja Seinäjoen välillä, pohjoisen yöjunat jopa yli viisi tuntia myöhässä

Ra­ta­työt vii­väs­tyi­vät Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen vä­lil­lä, poh­joi­sen yöjunat jopa yli viisi tuntia myö­häs­sä

05.10.2023 09:17
Rata Norjaan alkoi taas kiinnostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rata Norjaan alkoi taas kiin­nos­taa

10.08.2023 05:05 2
Kolarin radan sähköistyksessä ei saa vitkutella niin kuin Laurila–Haaparanta-välillä on tehty
Pääkirjoitus

Kolarin radan säh­köis­tyk­ses­sä ei saa vit­ku­tel­la niin kuin Lau­ri­la–­Haa­pa­ran­ta-vä­lil­lä on tehty

09.08.2023 05:00 9
Henkilövahinko viivästytti pohjoisen junaliikennettä tiistai-iltana

Hen­ki­lö­va­hin­ko vii­väs­tyt­ti poh­joi­sen ju­na­lii­ken­net­tä tiis­tai-il­ta­na

26.07.2023 07:38
Tilaajille
Kolarin yöjunat kulkevat jälleen normaalisti – ilkivallan aiheuttama kaapelivika on korjattu

Kolarin yöjunat kul­ke­vat jälleen nor­maa­lis­ti – il­ki­val­lan ai­heut­ta­ma kaa­pe­li­vi­ka on kor­jat­tu

21.07.2023 15:54
Tilaajille
Junaradalla ilkivaltaa Tornion ja Kolarin välillä – osa yöjunayhteydestä korvattiin linja-autoilla

Ju­na­ra­dal­la il­ki­val­taa Tornion ja Kolarin välillä – osa yö­ju­na­yh­tey­des­tä kor­vat­tiin lin­ja-au­toil­la

20.07.2023 22:56 2
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muuallakin"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muual­la­kin"

07.07.2023 15:37 3
Tilaajille
Junat kulkevat taas Oulun ja Kemin välillä – raideliikenteen häiriö on ohi

Junat kul­ke­vat taas Oulun ja Kemin välillä – rai­de­lii­ken­teen häiriö on ohi

07.07.2023 08:13 2
Tilaajille
Raideliikenteessä häiriö Oulu-Kemi välillä – junat korvataan toistaiseksi linja-autoilla

Rai­de­lii­ken­tees­sä häiriö Ou­lu-Ke­mi välillä – junat kor­va­taan tois­tai­sek­si lin­ja-au­toil­la

06.07.2023 21:16 6
Tilaajille
Hallitus on laittamassa ratarahat Turun raiteisiin tilanteessa, missä Suomen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttäisi kiskotien rakentamista pohjoiseen – tunnin juna on kuopattava
Pääkirjoitus

Hal­li­tus on lait­ta­mas­sa ra­ta­ra­hat Turun rai­tei­siin ti­lan­tees­sa, missä Suomen huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­täi­si kis­ko­tien ra­ken­ta­mis­ta poh­joi­seen – tunnin juna on kuo­pat­ta­va

05.07.2023 19:00 14
Junaliikenne poikki Oulu - Kemi - Tornio -rataosuuksilla – junia korvataan linja-autoilla, luvassa isoja myöhästymisiä

Ju­na­lii­ken­ne poikki Oulu - Kemi - Tornio -ra­ta­osuuk­sil­la – junia kor­va­taan lin­ja-au­toil­la, luvassa isoja myö­häs­ty­mi­siä

30.06.2023 21:13 1
Tilaajille
Eurooppalainen raideleveys maksaisi yhtä paljon kuin uudet hävittäjät – nyt on aikalisän paikka
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa­lai­nen rai­de­le­veys mak­sai­si yhtä paljon kuin uudet hä­vit­tä­jät – nyt on ai­ka­li­sän paikka

16.04.2023 15:00 3
Ministeriö selvitti: Suomen ei kannata siirtyä eurooppalaiseen raideleveyteen – kustannukset nousisivat hyötyjä suuremmiksi

Mi­nis­te­riö sel­vit­ti: Suomen ei kannata siirtyä eu­roop­pa­lai­seen rai­de­le­vey­teen – kus­tan­nuk­set nou­si­si­vat hyötyjä suu­rem­mik­si

12.04.2023 15:15 8
Rakennustyöt radan sähköistämiseksi alkoivat Laurilan ja Tornion välillä – Yli-Raumolle ja Keminmaan Rajakankaantielle rakennetaan alikulkusillat

Ra­ken­nus­työt radan säh­köis­tä­mi­sek­si al­koi­vat Lau­ri­lan ja Tornion välillä – Yli-Rau­mol­le ja Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan­tiel­le ra­ken­ne­taan ali­kul­kusil­lat

12.04.2023 11:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­kat­se poh­joi­seen

30.03.2023 05:00
Kesäaikaan siirtyminen sekoitti juna-asemien tietojärjestelmät, junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ke­sä­ai­kaan siir­ty­mi­nen se­koit­ti ju­na-ase­mien tie­to­jär­jes­tel­mät, junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 12:44
Malmijuna suistui raiteilta Narvikin lähellä – raideliikenne Pohjois-Ruotsista Norjaan on poikki

Mal­mi­ju­na suistui rai­teil­ta Nar­vi­kin lähellä – rai­de­lii­ken­ne Poh­jois-Ruot­sis­ta Norjaan on poikki

13.03.2023 11:53
Tilaajille
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 2