Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Junaliikenne
Joulun junaliikenteessä 24 uutta junavuoroa, etenkin pohjoisen junayhteydet suosittuja

Joulun ju­na­lii­ken­tees­sä 24 uutta ju­na­vuo­roa, etenkin poh­joi­sen ju­na­yh­tey­det suo­sit­tu­ja

29.11.2023 17:32
Tilaajille
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Kemin asemarakennukseen jäänee lämmintä odotustilaa, vaikka se menisikin kaupaksi nettihuutokaupassa – VR aikoo jatkaa vuokrasopimusta

Kemin ase­ma­ra­ken­nuk­seen jäänee läm­min­tä odo­tus­ti­laa, vaikka se me­ni­si­kin kau­pak­si net­ti­huu­to­kau­pas­sa – VR aikoo jatkaa vuok­ra­so­pi­mus­ta

26.10.2023 19:00
Tilaajille
Yöjuna Helsingistä Kemijärvelle on myöhässä yli kaksi tuntia – liikenteenohjausjärjestelmän vika on saatu korjattua

Yöjuna Hel­sin­gis­tä Ke­mi­jär­vel­le on myö­häs­sä yli kaksi tuntia – lii­ken­teen­oh­jaus­jär­jes­tel­män vika on saatu kor­jat­tua

28.08.2023 07:50
Tilaajille
Henkilövahinko viivästytti pohjoisen junaliikennettä tiistai-iltana

Hen­ki­lö­va­hin­ko vii­väs­tyt­ti poh­joi­sen ju­na­lii­ken­net­tä tiis­tai-il­ta­na

26.07.2023 07:38
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muuallakin"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Vikoja on saman verran kuin muual­la­kin"

07.07.2023 15:37 3
Tilaajille
Junaliikenne poikki Oulu - Kemi - Tornio -rataosuuksilla – junia korvataan linja-autoilla, luvassa isoja myöhästymisiä

Ju­na­lii­ken­ne poikki Oulu - Kemi - Tornio -ra­ta­osuuk­sil­la – junia kor­va­taan lin­ja-au­toil­la, luvassa isoja myö­häs­ty­mi­siä

30.06.2023 21:13 1
Tilaajille
Junaliikenne Kemin ja Rovaniemen välillä palautuu normaaliksi

Ju­na­lii­ken­ne Kemin ja Ro­va­nie­men välillä pa­lau­tuu nor­maa­lik­si

13.06.2023 15:48
Kemin rautatieaseman pysäköintialue maksuttomaksi – kaupunki päätti ostaa alueen valtionyhtiöltä pysäköinnin onnistumisen varmistamiseksi

Kemin rau­ta­tie­ase­man py­sä­köin­ti­alue mak­sut­to­mak­si – kau­pun­ki päätti ostaa alueen val­tion­yh­tiöl­tä py­sä­köin­nin on­nis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si

08.06.2023 17:00 4
Tilaajille
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 15:12
Juna törmäsi moottorikelkkailijaan Pellossa lauantaina – kelkka romuttui, mutta kukaan ei loukkaantunut

Juna törmäsi moot­to­ri­kelk­kai­li­jaan Pel­los­sa lauan­tai­na – kelkka ro­mut­tui, mutta kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.04.2023 20:42 4
Henkilöauto valui raiteelle Rovaniemen rautatieasemalla, etelästä saapunut juna myöhästyi

Hen­ki­lö­au­to valui rai­teel­le Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mal­la, ete­läs­tä saa­pu­nut juna myö­häs­tyi

09.04.2023 12:03 5
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan puuralli alkaa muutaman rekan päivätahdilla – junakuljetukset käynnistyvät pian myös

Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ral­li alkaa muu­ta­man rekan päi­vä­tah­dil­la – ju­na­kul­je­tuk­set käyn­nis­ty­vät pian myös

06.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Joko junasta tulee aito vaihtoehto?
Kolumni

Joko junasta tulee aito vaih­toeh­to?

03.04.2023 06:00
Pääradan matkustajaliikenteeseen tiedossa jopa tuntien myöhästymisiä – liikenne on poikki Tampereen ja Parkanon välillä

Pää­ra­dan mat­kus­ta­ja­lii­ken­tee­seen tie­dos­sa jopa tuntien myö­häs­ty­mi­siä – lii­ken­ne on poikki Tam­pe­reen ja Par­ka­non välillä

31.03.2023 18:40 1
Tavarajunan konehuone syttyi palamaan Kolarissa

Ta­va­ra­ju­nan ko­ne­huo­ne syttyi pa­la­maan Ko­la­ris­sa

31.03.2023 19:25
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:48
Junalakko on lisännyt linja-autojen lipunmyyntiä merkittävästi – suosituimmille reiteille myydään jo ei-oota

Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 3
Tilaajille
Maanantaina mahdollisesti alkava rautatiealan lakko pysäyttää Suomen lähi- ja kaukojunaliikenteen kokonaan – VR korvaa lakon ajalle ostetut junaliput

Maa­nan­tai­na mah­dol­li­ses­ti alkava rau­ta­tie­alan lakko py­säyt­tää Suomen lähi- ja kau­ko­ju­na­lii­ken­teen ko­ko­naan – VR korvaa lakon ajalle ostetut ju­na­li­put

16.03.2023 16:50
Tilaajille