Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kehysriihi
Orpon mukaan "jokainen kivi käännetään" kevään kehysriihessä – pöydällä ovat niin uudet leikkaukset kuin valtion tulotkin

Orpon mukaan "jo­kai­nen kivi kään­ne­tään" kevään ke­hys­rii­hes­sä – pöy­däl­lä ovat niin uudet leik­kauk­set kuin valtion tu­lot­kin

13.01.2024 16:33 8
Hallitus päätti runsaan kahden miljardin euron vuosittaisista satsauksista Ukrainan sodan takia, pienituloisille tulossa indeksikorotuksia

Hal­li­tus päätti runsaan kahden mil­jar­din euron vuo­sit­tai­sis­ta sat­sauk­sis­ta Uk­rai­nan sodan takia, pie­ni­tu­loi­sil­le tulossa in­dek­si­ko­ro­tuk­sia

05.04.2022 19:30 7
Keskusta palasi uhittelun jälkeen vasemmistolaisen velkapolitiikan tukijaksi
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta palasi uhit­te­lun jälkeen va­sem­mis­to­lai­sen vel­ka­po­li­tii­kan tu­ki­jak­si

30.04.2021 20:15 31
Tilaajille
110 miljoonan euron säästöpaketti jäi vielä arvoitukseksi – "On riskejä, että sen paketin sisältä löytyy työttömyysturvan heikennyksiä tai muuta ikävää"

110 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti jäi vielä ar­voi­tuk­sek­si – "On ris­ke­jä, että sen paketin sisältä löytyy työt­tö­myys­tur­van hei­ken­nyk­siä tai muuta ikävää"

30.04.2021 15:45 4
Tilaajille
Häämöttääkö neuvotteluissa sopu? Keskustan Annika Saarikko: Keskusteluissa on edetty – eduskuntaryhmä pui kriisiytynyttä kehysriihitilannetta

Hää­möt­tää­kö neu­vot­te­luis­sa sopu? Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko: Kes­kus­te­luis­sa on edetty – edus­kun­ta­ryh­mä pui krii­siy­ty­nyt­tä ke­hys­rii­hi­ti­lan­net­ta

28.04.2021 09:30 6
Hallitus yritti avata umpisolmua iltakymmeneen – kehysneuvotteluissa ongelmana olleet isot linjat

Hal­li­tus yritti avata um­pi­sol­mua il­ta­kym­me­neen – ke­hys­neu­vot­te­luis­sa on­gel­ma­na olleet isot linjat

27.04.2021 22:27 11
Saarikon mukaan keskustan usko hallituksen toimintakykyyn horjuu – kriisiriihi jatkuu seitsemättä päivää

Saa­ri­kon mukaan kes­kus­tan usko hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­kyyn horjuu – krii­si­rii­hi jatkuu seit­se­mät­tä päivää

27.04.2021 13:53 15
Työllisyystoimet ja menokehykset jäytävät edelleen hallitusta – viisikon keskustelut kehysriihikysymyksistä jatkuvat tänään

Työl­li­syys­toi­met ja me­no­ke­hyk­set jäy­tä­vät edel­leen hal­li­tus­ta – vii­si­kon kes­kus­te­lut ke­hys­rii­hi­ky­sy­myk­sis­tä jat­ku­vat tänään

26.04.2021 06:10 2
Hallituksen sisäiset jännitteet ovat olleet koronan alla vain tilapäisesti piilossa ja politiikka on tehnyt kuntavaalien alla paluun
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen si­säi­set jän­nit­teet ovat olleet koronan alla vain ti­la­päi­ses­ti pii­los­sa ja po­li­tiik­ka on tehnyt kun­ta­vaa­lien alla paluun

25.04.2021 16:30 5
Tilaajille
Marin keskustelee tänään muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa – viisikko jatkaa sunnuntaina klo 11

Marin kes­kus­te­lee tänään muiden hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jien kanssa – vii­sik­ko jatkaa sun­nun­tai­na klo 11

24.04.2021 14:22 2
Annika Saarikko: Hallituksen sisäinen tilanne on vakava

Annika Saa­rik­ko: Hal­li­tuk­sen si­säi­nen tilanne on vakava

24.04.2021 13:07 14
Hallituksen kehysneuvottelut pääsivät vauhtiin, isoja linjoja ratkottiin Säätytalon illassa – "Olen tänään toiveikkaampi kuin eilen"

Hal­li­tuk­sen ke­hys­neu­vot­te­lut pää­si­vät vauh­tiin, isoja linjoja rat­kot­tiin Sää­ty­ta­lon illassa – "Olen tänään toi­veik­kaam­pi kuin eilen"

22.04.2021 21:23 3
Hallitus on pärjännyt koronataistossa, mutta taitaako se myös talouden?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus on pär­jän­nyt ko­ro­na­tais­tos­sa, mutta tai­taa­ko se myös ta­lou­den?

19.04.2021 14:30 2
Tilaajille
Analyysi: Ansioturvassa kytee kehysriihen iso riita – kipeimmät työllisyyskeinot ratkotaan vasta puheenjohtajien viisikon pöydässä

Ana­lyy­si: An­sio­tur­vas­sa kytee ke­hys­rii­hen iso riita – ki­peim­mät työl­li­syys­kei­not rat­ko­taan vasta pu­heen­joh­ta­jien vii­si­kon pöy­däs­sä

14.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Kehysriihen vääntö lähestyy – kohta uuteen taloonsa muuttava Matti Vanhanen uskoo järkiperäisiin työllisyysratkaisuihin, mutta päätökset tehdään vasta kun on pakko

Ke­hys­rii­hen vääntö lä­hes­tyy – kohta uuteen ta­loon­sa muut­ta­va Matti Van­ha­nen uskoo jär­ki­pe­räi­siin työl­li­syys­rat­kai­sui­hin, mutta pää­tök­set tehdään vasta kun on pakko

27.03.2021 18:34
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kukkaron nyörit on nyt auki, hallituksen veri punnitaan syksyllä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuk­ka­ron nyörit on nyt auki, hal­li­tuk­sen veri pun­ni­taan syk­syl­lä

08.04.2020 16:01
Tilaajille