Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valtion velkaantuminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vä­osais­ten hal­li­tus?

19.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löy­sil­lä lu­pauk­sil­la valtaan

22.09.2023 05:00 3
Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti jatkaa valtion velkaantumista entiseen tahtiin – kirittävää jää paljon, eikä taantuma helpota urakkaa
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin – ki­rit­tä­vää jää paljon, eikä taan­tu­ma helpota urakkaa

20.09.2023 19:30 22
Hallituksen ensimmäistä budjettiriiheä varjostavat talousennusteet, jotka lupailevat konkursseja ja työttömyyttä – velkaantumisen taittaminen voi vaatia uusia toimenpiteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen en­sim­mäis­tä bud­jet­ti­rii­heä var­jos­ta­vat ta­lou­sen­nus­teet, jotka lu­pai­le­vat kon­kurs­se­ja ja työt­tö­myyt­tä – vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen voi vaatia uusia toi­men­pi­tei­tä

18.09.2023 22:09 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa vel­kam­me?

01.09.2023 05:00 1
Orpon hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on reilusti alijäämäinen, kuten myös tulevien vuosien budjetit – poliittisilla päättäjillä voi olla edessään viimeinen näytön paikka
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen ensi vuoden bud­jet­ti­esi­tys on rei­lus­ti ali­jää­mäi­nen, kuten myös tu­le­vien vuosien bud­je­tit – po­liit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä voi olla edes­sään vii­mei­nen näytön paikka

28.08.2023 16:57 14
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ei onnistu, jos sote-menojen kasvua ei saada hillittyä – se voi tarkoittaa jopa hyvinvointialueliitoksia
Pääkirjoitus

Valtion vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen ei on­nis­tu, jos sote-me­no­jen kasvua ei saada hil­lit­tyä – se voi tar­koit­taa jopa hy­vin­voin­ti­alue­lii­tok­sia

25.06.2023 10:29 32
Valtiovarainministeriö ehdottaa lakiin kirjattua menokehystä, jotta valtion velkaantuminen saadaan pysäytettyä, mutta löytyykö tähän poliittista tahtoa?
Pääkirjoitus

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö eh­dot­taa lakiin kir­jat­tua me­no­ke­hys­tä, jotta valtion vel­kaan­tu­mi­nen saadaan py­säy­tet­tyä, mutta löy­tyy­kö tähän po­liit­tis­ta tahtoa?

03.05.2023 20:51 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nat­taa­ko mi­nuu­tis­ta maksaa mil­jar­dia?

13.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vyön­ki­ris­tys­tä tar­vi­taan

13.02.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tio ha­joa­mas­sa

07.02.2023 05:05 4
Tilaajille