Maaseutu
Viimeisin tunti
Kunnat voivat edistää maalle muuttoa, verotulot kasvavat muuton myötä
Lukijalta Mielipide Reini Maiman, Tuomo Antinkaapo, Matti K. Vaajoensuu, Alpo Kyngäs, Liisa Halonen-Laiti

Kunnat voivat edistää maalle muut­toa, ve­ro­tu­lot kas­va­vat muuton myötä

08:23
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Tilastot osoittavat karulla tavalla, kuinka naiset ovat lähteneet monesta Lapin kunnasta – Työn ja vaikutusmahdollisuuksien puute on selitys, muttei ainoa
Pääkirjoitus

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

06.04.2021 21:38
Tilaajille
Vanhemmat
Niesi, Ylläsjärvi ja Kursu esittäytyvät Kylälle asumaan -illassa

Niesi, Yl­läs­jär­vi ja Kursu esit­täy­ty­vät Kylälle asumaan -il­las­sa

01.04.2021 13:58
Lukijalta Mielipide Anne Hakkarainen

Kaikki nuoret eivät ole val­mii­ta muut­toon

18.03.2021 20:15
Tilaajille
Niesi pyrkii maailmankartalle, vaikka valokuitu puuttuu – kylä heräsi horroksesta talkoiden avulla

Niesi pyrkii maail­man­kar­tal­le, vaikka va­lo­kui­tu puuttuu – kylä heräsi hor­rok­ses­ta tal­koi­den avulla

17.02.2021 08:41 1
Pellossa uskotaan, että ensi kesänä korona on väistynyt ja perinteinen Pellon korjuu -maaseututapahtuma onnistuu

Pel­los­sa us­ko­taan, että ensi kesänä korona on väis­ty­nyt ja pe­rin­tei­nen Pellon korjuu -maa­seu­tu­ta­pah­tu­ma on­nis­tuu

02.02.2021 10:10
Tilaajille
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

02.12.2020 08:00 3
Kaksi kotia, kahdet ilmastopäästöt?
Kolumni Outi Torvinen

Kaksi kotia, kahdet il­mas­to­pääs­töt?

24.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöisen Jenni Eckhardtin väitöskirjan mukaan maaseudulla riittää kyytejä, joihin muutkin voisivat hypätä kyytiin

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Jenni Eck­hard­tin väi­tös­kir­jan mukaan maa­seu­dul­la riittää kyy­te­jä, joihin muutkin voi­si­vat hypätä kyytiin

11.11.2020 15:12
Tilaajille
Kylien asia on meidän asiamme – ajatuksissa, mutta ei aina teoissa
Kolumni Taru Salo

Kylien asia on meidän asiamme – aja­tuk­sis­sa, mutta ei aina teoissa

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Pandemia käänsi muuttovirran suuntaa ja tarjoaa Lapille tilaisuuden pysäyttää väestökato
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pan­de­mia käänsi muut­to­vir­ran suuntaa ja tarjoaa Lapille ti­lai­suu­den py­säyt­tää väes­tö­ka­to

31.10.2020 05:31 3
Tilaajille
"Kaupungistumisesta puhutaan kuin se olisi ollut hirveän radikaalia viime aikoina" – Lapissa vain sisempi kaupunkialue on kasvanut ja sekin hitaasti

"Kau­pun­gis­tu­mi­ses­ta pu­hu­taan kuin se olisi ollut hirveän ra­di­kaa­lia viime ai­koi­na" – Lapissa vain sisempi kau­pun­ki­alue on kas­va­nut ja sekin hi­taas­ti

22.06.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Rainio

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voa val­tion­osuuk­siin

12.03.2020 05:27
Tilaajille
Tiekuntia ei perustettu odotettua tahtia –Päätös yksityisteiden avusta todennäköisesti siirtyy Rovaniemellä

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 08:47
Tilaajille
Pääkirjoitus: Oli aika herätä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Oli aika herätä

23.01.2020 06:00
Tilaajille
Kaupunkilaislapsi sai juuret maahan
Kolumni Johanna Sarriola

Kau­pun­ki­lais­lap­si sai juuret maahan

12.12.2019 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Turvaton maaseutu
Lukijalta Mielipide Pentti Sääskilahti

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­ton maa­seu­tu

19.10.2019 12:53
Tilaajille
Maalaiskuntalainen ja suhinalempi
Kolumni Reino Hämeenniemi

Maa­lais­kun­ta­lai­nen ja su­hi­na­lem­pi

14.10.2019 06:30
Tilaajille
Joka kuudes maatila lopetti Lapissa tällä vuosikymmenellä – pientilat ovat jo kohta harvinaisuuksia

Joka kuudes maatila lopetti Lapissa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä – pien­ti­lat ovat jo kohta har­vi­nai­suuk­sia

04.10.2019 18:37
Tilaajille
Näätämöläisen sairaalareissulla mittaa 800 kilometriä, josta puolet kaksi Kela-taksia ajaa tyhjänä

Nää­tä­mö­läi­sen sai­raa­la­reis­sul­la mittaa 800 ki­lo­met­riä, josta puolet kaksi Ke­la-tak­sia ajaa tyhjänä

27.09.2019 07:30
Tilaajille