Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lähiruoka
Lähiruokaa kuljetettiin kotiin asti

Lä­hi­ruo­kaa kul­je­tet­tiin kotiin asti

21.12.2023 09:00
Meri-Lapissa voi tilata jouluksi lähiruokaa kotiovelle – kuljetus on ilmainen, koska samalla tutkitaan harvaan asuttujen seutujen palvelemista

Me­ri-La­pis­sa voi tilata jou­luk­si lä­hi­ruo­kaa ko­ti­ovel­le – kul­je­tus on il­mai­nen, koska samalla tut­ki­taan harvaan asut­tu­jen seu­tu­jen pal­ve­le­mis­ta

17.12.2023 05:00 4
Tilaajille
Lähiruokapäivänä kouluun tultiin poronlihapaketti kainalossa – "Tänään ei tule ruoka-autoa"

Lä­hi­ruo­ka­päi­vä­nä kouluun tultiin po­ron­li­ha­pa­ket­ti kai­na­los­sa – "Tänään ei tule ruo­ka-au­toa"

08.09.2023 16:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nai­sis­sa on ka­la­toi­vom­me

27.04.2023 05:00
Tilaajille
Onko lähiruoka vain kliseetä ja juhlapuhetta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko lä­hi­ruo­ka vain kli­see­tä ja juh­la­pu­het­ta?

25.02.2023 05:05
Mitä lähiruoka on ja osaammeko sitä hyödyntää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä lä­hi­ruo­ka on ja osaam­me­ko sitä hyö­dyn­tää?

18.10.2022 05:45
Tilaajille
Sodankylä ei lähde mukaan Lapin hyvinvointialueen ateriapalveluihin vaan perustaa oman yhtiön – päätöksen taustalla halu turvata lähiruoan käyttö

So­dan­ky­lä ei lähde mukaan Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ate­ria­pal­ve­lui­hin vaan pe­rus­taa oman yhtiön – pää­tök­sen taus­tal­la halu turvata lä­hi­ruoan käyttö

07.10.2022 15:06 6
Tilaajille
Sodankylässä kouluruoka-annokselle varataan ensi vuonna enemmän rahaa – ruokapalvelupäällikkö kannustaa käyttämään talvisin hyvin säilyviä juureksia tomaatin ja kurkun sijaan

So­dan­ky­läs­sä kou­lu­ruo­ka-an­nok­sel­le va­ra­taan ensi vuonna enemmän rahaa – ­ruo­ka­pal­ve­lu­pääl­lik­kö kan­nus­taa käyt­tä­mään tal­vi­sin hyvin säi­ly­viä juu­rek­sia to­maa­tin ja kurkun sijaan

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Onko sote-alue lähiruoan mahdollistaja vai este?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sote-alue lä­hi­ruoan mah­dol­lis­ta­ja vai este?

07.02.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Reko-jakelu muuttaa linja-autoasemalle – joulun alla vielä kolme jakelupäivää

Ro­va­nie­men Re­ko-ja­ke­lu muuttaa lin­ja-au­to­ase­mal­le – joulun alla vielä kolme ja­ke­lu­päi­vää

07.12.2021 19:00
Tilaajille
Lappilaisella lähiruualla on kasvumahdollisuuksia – maatilat voivat lisätä elinvoimaisuuttaan lähiruokaan erikoistumalla

Lap­pi­lai­sel­la lä­hi­ruual­la on kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – maa­ti­lat voivat lisätä elin­voi­mai­suut­taan lä­hi­ruo­kaan eri­kois­tu­mal­la

10.09.2021 18:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ruo­kaa myös ruo­ka­pal­ve­lui­hin

27.05.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Reko siirtyy keskustaan – Lähiruokaringin jakelu tapahtuu torstaista lähtien kaupungintalon parkkipaikalla

Ro­va­nie­men Reko siirtyy kes­kus­taan – Lä­hi­ruo­ka­rin­gin jakelu ta­pah­tuu tors­tais­ta lähtien kau­pun­gin­ta­lon park­ki­pai­kal­la

02.03.2021 15:24
Poron ja ylämaankarjan lihaa, luonnonkosmetiikkaa ja joululaatikoita – Lähiruoan jakelumalli Reko kerää Lapissa tasaisen varmasti suosiota

Poron ja ylä­maan­kar­jan lihaa, luon­non­kos­me­tiik­kaa ja jou­lu­laa­ti­koi­ta – Lä­hi­ruoan ja­ke­lu­mal­li Reko kerää Lapissa ta­sai­sen var­mas­ti suo­sio­ta

17.12.2020 06:30
Tilaajille
Rekon ylläpitäjät eivät halua Kauppatorille – maksuttomuus olisi epäreilua, paikkamaksu taas kynnyskysymys: "Moni jättäytyy silloin mieluummin kokonaan pois"

Rekon yl­lä­pi­tä­jät eivät halua Kaup­pa­to­ril­le – mak­sut­to­muus olisi epä­rei­lua, paik­ka­mak­su taas kyn­nys­ky­sy­mys: "Moni jät­täy­tyy silloin mie­luum­min ko­ko­naan pois"

07.07.2020 15:12 3
Arctic Warriors avaa kasvimaansa vierailijoille – tarjolla tietoa Lapin voimayrteistä

Arctic War­riors avaa kas­vi­maan­sa vie­rai­li­joil­le – tar­jol­la tietoa Lapin voi­ma­yr­teis­tä

30.06.2020 14:51
Lukijalta: Reko-jakelupaikka kannattaisi siirtää Pöykkölästä Kauppatorille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Re­ko-ja­ke­lu­paik­ka kan­nat­tai­si siirtää Pöyk­kö­läs­tä Kaup­pa­to­ril­le

23.06.2020 09:17
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemellä kaivataan lähiruokaa, mutta järvikala ei kelpaa kenellekään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan lä­hi­ruo­kaa, mutta jär­vi­ka­la ei kelpaa ke­nel­le­kään

10.03.2020 14:01
Lukijalta: Haastan lappilaiset järvikalatalkoisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Haastan lap­pi­lai­set jär­vi­ka­la­tal­koi­siin

20.02.2020 09:52