Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

kesämatkailu
Pandemiasta toipunut matkailuala valmistautuu huipputalveen – Rovaniemi nojaa suoriin Euroopan-lentoihin, mutta Finnairin vaisu panos saa matkailuväeltä huutia

Pan­de­mias­ta toi­pu­nut mat­kai­lu­ala val­mis­tau­tuu huip­pu­tal­veen – Ro­va­nie­mi nojaa suoriin Eu­roo­pan-len­toi­hin, mutta Finn­ai­rin vaisu panos saa mat­kai­lu­väel­tä huutia

13.10.2022 17:43 11
Tilaajille
Leirintäkesä on ollut kansainvälinen – matkailuautot ovat mukavuuskeskuksia, jossa sähköä kuluu niin lämmitykseen kuin viilennykseenkin

Lei­rin­tä­ke­sä on ollut kan­sain­vä­li­nen – mat­kai­lu­au­tot ovat mu­ka­vuus­kes­kuk­sia, jossa sähköä kuluu niin läm­mi­tyk­seen kuin vii­len­nyk­seen­kin

02.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elokuvajuhlilla vieraillut Mathieu Amalric kirosi Pariisin 40 asteen helteet
Kolumni

Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elo­ku­va­juh­lil­la vie­rail­lut Mathieu Amalric kirosi Pa­rii­sin 40 asteen helteet

28.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Parin tunnin ajomatka tunturiin ja vuokramökki viidellä kympillä – Lapin kesä tarjoaa paikallisille huikeat puitteet lähimatkailuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Parin tunnin ajo­mat­ka tun­tu­riin ja vuok­ra­mök­ki vii­del­lä kym­pil­lä – Lapin kesä tarjoaa pai­kal­li­sil­le huikeat puit­teet lä­hi­mat­kai­luun

15.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Matkailu kotimaassa lisääntyi viime kesänä – ulkomaanmatkailu yhä koronakuopassa

Mat­kai­lu ko­ti­maas­sa li­sään­tyi viime kesänä – ul­ko­maan­mat­kai­lu yhä ko­ro­na­kuo­pas­sa

21.10.2021 09:29
Kesämatkailu vetää Levillä – aktiviteettien osalta kasvua yli 50 prosenttia viime kesään verrattuna

Ke­sä­mat­kai­lu vetää Levillä – ak­ti­vi­teet­tien osalta kasvua yli 50 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

08.09.2021 19:59
Tilaajille
Maahantulorajoituksista tulee luopua ja päätös kannattaa tehdä mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sis­ta tulee luopua ja päätös kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian

29.08.2021 14:00 10
Tilaajille
Kotimaanmatkailussa rikottiin heinäkuussa ennätyksiä myös Rovaniemellä – "Tänä kesänä löydettiin hotellit ja kaupunkimaisemmat Lapin kohteet"

Ko­ti­maan­mat­kai­lus­sa ri­kot­tiin hei­nä­kuus­sa en­nä­tyk­siä myös Ro­va­nie­mel­lä – "Tänä kesänä löy­det­tiin ho­tel­lit ja kau­pun­ki­mai­sem­mat Lapin koh­teet"

26.08.2021 16:08
Tilaajille
Lapin kesämatkailu vilkastui selvästi viime vuodesta – "Positiiviseen suuntaan ollaan menossa, mutta tulevaisuus on vielä arvoitus"

Lapin ke­sä­mat­kai­lu vil­kas­tui sel­väs­ti viime vuo­des­ta – "Po­si­tii­vi­seen suun­taan ollaan me­nos­sa, mutta tu­le­vai­suus on vielä ar­voi­tus"

05.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Ylläksen kesämatkailun suosio on kasvanut – tapahtumista toivotaan lisäpotkua matkailun ympärivuotisuudelle

Yl­läk­sen ke­sä­mat­kai­lun suosio on kas­va­nut – ­ta­pah­tu­mis­ta toi­vo­taan li­sä­pot­kua mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suu­del­le

14.07.2021 17:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kesäparatiisi Ärjänsaaressa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­pa­ra­tii­si Är­jän­saa­res­sa

14.07.2021 05:00
Tilaajille
Särkkien taika pitää otteessaan
Kolumni

Särk­kien taika pitää ot­tees­saan

10.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Posion kesäkohteiden helmi avaa ovensa – "Tämä on harvinaisia paikkoja järven rannalla varmaankin lähes koko Suomessa"

Posion ke­sä­koh­tei­den helmi avaa ovensa – "Tämä on har­vi­nai­sia paik­ko­ja järven ran­nal­la var­maan­kin lähes koko Suo­mes­sa"

03.06.2021 07:57
Tilaajille
Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ainutlaatuisen ruoan vuoksi – ”Ei tällaista ole missään muualla, kyllä me saadaan olla ylpeitä"
Mainos Ylläs

Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ai­nut­laa­tui­sen ruoan vuoksi – ”Ei täl­lais­ta ole missään muual­la, kyllä me saadaan olla yl­pei­tä"

29.05.2021 13:00
VR myy kesäksi rajattoman "spontaanin matkustelun" mahdollistavia lomalippuja

VR myy kesäksi ra­jat­to­man "s­pon­taa­nin mat­kus­te­lun" mah­dol­lis­ta­via lo­ma­lip­pu­ja

19.05.2021 21:28
Tilaajille
Padel rantautuu Rovaniemen Ounaspaviljongille – Helposti lähestyttävä pallopeli on kuin tenniksen ja squashin sekoitus

Padel ran­tau­tuu Ro­va­nie­men Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le – Hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä pal­lo­pe­li on kuin ten­nik­sen ja squas­hin se­koi­tus

22.03.2021 17:00
Tilaajille
Pohjoisen pakkascharmille on löytynyt kilpailija – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi
Kolumni

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2
Kaikki haluavat nyt Kilpisjärvelle – Kylän vuodepaikat ovat täynnä yö toisensa jälkeen

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

18.07.2020 09:29 3
Tilaajille
Kesäinen Rovaniemi on valon ja rauhan tyyssija, jossa lomailusta ei oteta turhaa stressiä – "Luonto on kaunis, ja leirintäalue varmasti yksi Suomen kauneimpia"

Ke­säi­nen Ro­va­nie­mi on valon ja rauhan tyys­si­ja, jossa lo­mai­lus­ta ei oteta turhaa stres­siä – "Luonto on kaunis, ja lei­rin­tä­alue var­mas­ti yksi Suomen kau­neim­pia"

12.07.2020 12:11 1
Tilaajille