Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

kesämatkailu

Ke­sä­mat­kai­lu vetää Levillä – ak­ti­vi­teet­tien osalta kasvua yli 50 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

08.09.2021 19:59
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sis­ta tulee luopua ja päätös kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian

29.08.2021 14:00 10
Tilaajille

Ko­ti­maan­mat­kai­lus­sa ri­kot­tiin hei­nä­kuus­sa en­nä­tyk­siä myös Ro­va­nie­mel­lä – "Tänä kesänä löy­det­tiin ho­tel­lit ja kau­pun­ki­mai­sem­mat Lapin koh­teet"

26.08.2021 16:08
Tilaajille

Lapin ke­sä­mat­kai­lu vil­kas­tui sel­väs­ti viime vuo­des­ta – "Po­si­tii­vi­seen suun­taan ollaan me­nos­sa, mutta tu­le­vai­suus on vielä ar­voi­tus"

05.08.2021 06:30 1
Tilaajille

Yl­läk­sen ke­sä­mat­kai­lun suosio on kas­va­nut – ­ta­pah­tu­mis­ta toi­vo­taan li­sä­pot­kua mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suu­del­le

14.07.2021 17:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­pa­ra­tii­si Är­jän­saa­res­sa

14.07.2021 05:00
Tilaajille
Kolumni

Särk­kien taika pitää ot­tees­saan

10.07.2021 05:00 2
Tilaajille

Posion ke­sä­koh­tei­den helmi avaa ovensa – "Tämä on har­vi­nai­sia paik­ko­ja järven ran­nal­la var­maan­kin lähes koko Suo­mes­sa"

03.06.2021 07:57
Tilaajille
Mainos Ylläs

Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ai­nut­laa­tui­sen ruoan vuoksi – ”Ei täl­lais­ta ole missään muual­la, kyllä me saadaan olla yl­pei­tä"

29.05.2021 13:00

VR myy kesäksi ra­jat­to­man "s­pon­taa­nin mat­kus­te­lun" mah­dol­lis­ta­via lo­ma­lip­pu­ja

19.05.2021 21:28
Tilaajille

Padel ran­tau­tuu Ro­va­nie­men Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le – Hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä pal­lo­pe­li on kuin ten­nik­sen ja squas­hin se­koi­tus

22.03.2021 17:00
Tilaajille
Kolumni

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

18.07.2020 09:29 3
Tilaajille

Ke­säi­nen Ro­va­nie­mi on valon ja rauhan tyys­si­ja, jossa lo­mai­lus­ta ei oteta turhaa stres­siä – "Luonto on kaunis, ja lei­rin­tä­alue var­mas­ti yksi Suomen kau­neim­pia"

12.07.2020 12:11 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pientä lohtua luvassa Lapin mat­kai­lu­ke­sään

10.07.2020 06:00
Tilaajille

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06.07.2020 06:30
Tilaajille

Lapin kyl­py­löis­tä osa on yhä kiinni ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, osa on avannut al­taan­sa – Levin kylpylä pysyy sul­jet­tu­na

24.06.2020 18:30
Tilaajille

Lapissa odo­te­taan Norjan rajan au­kea­mis­ta ja ollaan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä  –  "Korona ei ole maail­man­lop­pu"

13.06.2020 09:23

Iso-Yl­läs hakee kump­pa­nei­ta ul­ko­mail­ta – Puolen mil­jar­din euron jät­ti­han­keen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta neu­vo­tel­laan kan­sain­vä­lis­ten si­joit­ta­jien ja ope­raat­to­rei­den kanssa

12.06.2020 12:03 1

Ylä-La­pin mat­kai­lu­ke­sä on ar­voi­tus – Tu­le­vat­ko tu­ris­tit, kun Norjan raja on kiinni?

02.06.2020 06:30
Tilaajille