kesämatkailu
Pohjoisen pakkascharmille on löytynyt kilpailija – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi
Kolumni Juhani Henriksson

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2
Kaikki haluavat nyt Kilpisjärvelle – Kylän vuodepaikat ovat täynnä yö toisensa jälkeen

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

17.07.2020 19:59 3
Tilaajille
Kesäinen Rovaniemi on valon ja rauhan tyyssija, jossa lomailusta ei oteta turhaa stressiä – "Luonto on kaunis, ja leirintäalue varmasti yksi Suomen kauneimpia"

Ke­säi­nen Ro­va­nie­mi on valon ja rauhan tyys­si­ja, jossa lo­mai­lus­ta ei oteta turhaa stres­siä – "Luonto on kaunis, ja lei­rin­tä­alue var­mas­ti yksi Suomen kau­neim­pia"

12.07.2020 12:11 1
Tilaajille
Pientä lohtua luvassa Lapin matkailukesään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pientä lohtua luvassa Lapin mat­kai­lu­ke­sään

10.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Ylläs taikoi pyöräilystä ruskan veroisen sesongin keskelle kesää – Alamäki- ja maastopyöräilybuumissa iskee välillä jo uupelo pyöristä

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin kylpylöistä osa on yhä kiinni koronakevään jälkeen, osa on avannut altaansa – Levin kylpylä pysyy suljettuna

Lapin kyl­py­löis­tä osa on yhä kiinni ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, osa on avannut al­taan­sa – Levin kylpylä pysyy sul­jet­tu­na

24.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Lapissa odotetaan Norjan rajan aukeamista ja ollaan toiveikkaalla mielellä   –   "Korona ei ole maailmanloppu"

Lapissa odo­te­taan Norjan rajan au­kea­mis­ta ja ollaan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä  –  "Korona ei ole maail­man­lop­pu"

13.06.2020 09:23 0
Iso-Ylläs hakee kumppaneita ulkomailta – Puolen miljardin euron jättihankeen ensimmäisestä vaiheesta neuvotellaan kansainvälisten sijoittajien ja operaattoreiden kanssa

Iso-Yl­läs hakee kump­pa­nei­ta ul­ko­mail­ta – Puolen mil­jar­din euron jät­ti­han­keen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta neu­vo­tel­laan kan­sain­vä­lis­ten si­joit­ta­jien ja ope­raat­to­rei­den kanssa

12.06.2020 12:03 1
Ylä-Lapin matkailukesä on arvoitus – Tulevatko turistit, kun Norjan raja on kiinni?

Ylä-La­pin mat­kai­lu­ke­sä on ar­voi­tus – Tu­le­vat­ko tu­ris­tit, kun Norjan raja on kiinni?

02.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Levi investoi kesämatkailuun – Tunturiin rakennetaan lisää pyöräreittejä ja seikkailupuistoa laajennetaan

Levi in­ves­toi ke­sä­mat­kai­luun – Tun­tu­riin ra­ken­ne­taan lisää pyö­rä­reit­te­jä ja seik­kai­lu­puis­toa laa­jen­ne­taan

26.05.2020 14:34 0
Tilaajille
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille

Salla haluaa kasvua kesään ja tal­vel­le lisää re­von­tu­li­mat­kai­lua

10.02.2020 20:46 0
Tilaajille
Turistit junaan lennon sijaan  – Raideliikenteen parantaminen on Lapin matkailun edunvalvonnan tärkein tehtävä

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Lumettoman ajan matkailu kasvoi Lapissa talvea nopeammin, kilpailu kesämatkailijoista on kuitenkin kovaa

Lu­met­to­man ajan mat­kai­lu kasvoi Lapissa talvea no­peam­min, kil­pai­lu ke­sä­mat­kai­li­jois­ta on kui­ten­kin kovaa

18.12.2019 10:46 0
Tilaajille