Maahantulorajoitukset
Viimeisin 12 tuntia

Norja lie­ven­tää Lapin ja Län­si-Poh­jan alueel­ta saa­pu­vien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia

14:20
Tilaajille
Vanhemmat
Maahantulijoiden terveystarkastukset jatkuvat Lapin rajakunnissa ja lentoasemilla

Maa­han­tu­li­joi­den ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lapin ra­ja­kun­nis­sa ja len­to­ase­mil­la

25.03.2021 18:59
Tilaajille
Ministeriössä valmistellaan negatiivisen koronatestitodistuksen vaatimista maahantulijalta, mutta miksi vasta nyt?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen vaa­ti­mis­ta maa­han­tu­li­jal­ta, mutta miksi vasta nyt?

16.03.2021 07:54 2
Tilaajille
Maahantulon rajoitukset jatkuvat 17. huhtikuuta saakka – sisäministeriö rajoittaa rajanylityspaikkojen aukioloaikoja myös Ylitorniolla

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 17. huh­ti­kuu­ta saakka – si­sä­mi­nis­te­riö ra­joit­taa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja myös Yli­tor­niol­la

11.03.2021 15:21
Kymmeniä ihmisiä opastettu takaisin Ruotsiin – Selvitimme, pitääkö koronarokotteen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

Kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 14:18
Tilaajille
Norja pani rajat kiinni puoliltaöin – maahan pääsevät vain ne ulkomaalaiset, joilla on pysyvä asuinpaikka tai muu painava syy

Norja pani rajat kiinni puo­lil­ta­öin – maahan pää­se­vät vain ne ul­ko­maa­lai­set, joilla on pysyvä asuin­paik­ka tai muu painava syy

29.01.2021 10:54 4
Toiset saavat kulkea, toiset eivät – Tiukemmille rajoituksille löytyy ymmärrystä Haaparannalla, mutta niiden osuminen kansalaisuuden mukaan tuntuu epäreilulta

Toiset saavat kulkea, toiset eivät – Tiu­kem­mil­le ra­joi­tuk­sil­le löytyy ym­mär­rys­tä Haa­pa­ran­nal­la, mutta niiden osu­mi­nen kan­sa­lai­suu­den mukaan tuntuu epä­rei­lul­ta

28.01.2021 12:56 3
Tilaajille
Ruotsi kieltää maahantulon Norjasta koronan brittimuunnoksen takia

Ruotsi kieltää maa­han­tu­lon Nor­jas­ta koronan brit­ti­muun­nok­sen takia

24.01.2021 16:56
Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24
Sallan rajalla on pilotoitu maahantulijoiden koronatestausta – kolmasosa testiin ohjatuista kävi testattavana

Sallan rajalla on pi­lo­toi­tu maa­han­tu­li­joi­den ko­ro­na­tes­taus­ta – kol­mas­osa testiin oh­ja­tuis­ta kävi tes­tat­ta­va­na

14.01.2021 15:02
Tilaajille
Norja määrää koronatestit pakollisiksi maahan saapuville matkustajille

Norja määrää ko­ro­na­tes­tit pa­kol­li­sik­si maahan saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le

31.12.2020 19:03 2
Lähdimme katsomaan, löytyykö hiljentyneen Rovaniemen katukuvasta kansainvälisiä matkailijoita – heitä löytyi kolmenlaisia

Läh­dim­me kat­so­maan, löy­tyy­kö hil­jen­ty­neen Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­ta kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta – heitä löytyi kol­men­lai­sia

07.12.2020 10:39
Tilaajille
Näkökulma: Maahantulorajoitukset solmussa – hallituksen päättämättömyys rajojen koronatoimista alkaa jo näkyä keskustan oireiluna

Nä­kö­kul­ma: Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set sol­mus­sa – hal­li­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myys rajojen ko­ro­na­toi­mis­ta alkaa jo näkyä kes­kus­tan oi­rei­lu­na

16.11.2020 18:00 1
TUI:n matkaperuutukset ja STM:n tuore maahantuloesitys lyövät naulat talvimatkailun arkkuun
Pääkirjoitus

TUI:n mat­ka­pe­ruu­tuk­set ja STM:n tuore maa­han­tu­lo­esi­tys lyövät naulat tal­vi­mat­kai­lun arkkuun

11.11.2020 13:14 4
Tilaajille