kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu 25. hei­nä­kuu­ta asti – katso Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ohjeet maa­han­tu­loon ja ko­ro­na­tes­tauk­seen liit­tyen

Nykyiset rajanylitysohjeet ovat voimassa 25. heinäkuuta asti.
Nykyiset rajanylitysohjeet ovat voimassa 25. heinäkuuta asti.
Kuva: Jussi Leinonen

Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan maanantaina 12. heinäkuuta. Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa sisärajavalvontaa kuitenkin vielä 25. heinäkuuta asti, minkä jälkeen sisärajavalvonta päättyy.

Lapin sairaanhoitopiiri ja Rajavartiolaitos ovat laatineet ohjeet maahantulon edellytyksistä ajalle 12.–25.7.2021. Ohjeet koskevat maahantulijoiden koronaterveystarkastuksia sekä -testaamista Lapin sairaanhoitopiirin alueella.