Koronatestaus
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 3
Tilaajille
Lapissa markkinoidaan koronan kotitestejä, joita ei todellisuudessa ole tarkoitettu kotikäyttöön – Lue vinkit, kuinka tunnistat hyväksytyn testin

Lapissa mark­ki­noi­daan koronan ko­ti­tes­te­jä, joita ei to­del­li­suu­des­sa ole tar­koi­tet­tu ko­ti­käyt­töön – Lue vinkit, kuinka tun­nis­tat hy­väk­sy­tyn testin

06.04.2021 21:30
Tilaajille
Kittilä järjestää koronan joukkotestauksia Levin ravintolatyöntekijöille

Kittilä jär­jes­tää koronan jouk­ko­tes­tauk­sia Levin ra­vin­to­la­työn­te­ki­jöil­le

12.03.2021 11:11 1
Tilaajille
Yle: Tornio-Haaparannan rajan yli pyrkineellä väärennetty koronatestitodistus

Yle: Tor­nio-Haa­pa­ran­nan rajan yli pyr­ki­neel­lä vää­ren­net­ty ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tus

12.03.2021 08:32
Tilaajille
Hoitajat jaksamisen rajoilla koronan takia Rovaniemellä – "Kuka tekee jäljitystyön, jos tartuntamäärät kasvavat"

Hoi­ta­jat jak­sa­mi­sen ra­joil­la koronan takia Ro­va­nie­mel­lä – "Kuka tekee jäl­ji­tys­työn, jos tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat"

25.02.2021 14:25 6
Perjantain koronaseuranta: Lapissa tartuntatapaukset kasvussa – alue siirtyy koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen, yli 20 hengen kokoontumiset kielletään

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa tar­tun­ta­ta­pauk­set kas­vus­sa – alue siirtyy ko­ro­na­epi­de­mias­sa kiih­ty­mis­vai­hee­seen, yli 20 hengen ko­koon­tu­mi­set kiel­le­tään

19.02.2021 18:13 12
Ruotsissa käytetään jo itsetestausta: Kysyimme voitaisiinko myös Suomessa ottaa koronanäytteitä itse?

Ruot­sis­sa käy­te­tään jo it­se­tes­taus­ta: Ky­syim­me voi­tai­siin­ko myös Suo­mes­sa ottaa ko­ro­na­näyt­tei­tä itse?

17.02.2021 11:16 2
Tilaajille
Tornion massatestauspisteen toiminta laajenemassa ympärivuorokautiseksi – "Kontti ei ole sitä varten, että todistuksia saataisiin ostosreissuille"

Tornion mas­sa­tes­taus­pis­teen toi­min­ta laa­je­ne­mas­sa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sek­si – "Kontti ei ole sitä varten, että to­dis­tuk­sia saa­tai­siin os­tos­reis­suil­le"

10.02.2021 13:44 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Onko vain Finn­ai­ril­la sel­kä­ran­kaa?

06.02.2021 07:17 1
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Kolarissa ei uusia tartuntoja, 401 uutta tartuntaa Suomessa,  Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa – Johtajaylilääkärin mukaan Koronavilkun käyttöä alueella voisi lisätä

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa ei uusia tar­tun­to­ja, 401 uutta tar­tun­taa Suo­mes­sa, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan Ko­ro­na­vil­kun käyttöä alueel­la voisi lisätä

05.02.2021 14:06
Suomen rajan ylittävä ohjataan testiin – Koronatestit ovat vapaaehtoisia, mutta vahvasti suositeltavia ja testitodistus on voimassa viikon

Suomen rajan ylit­tä­vä oh­ja­taan testiin – Ko­ro­na­tes­tit ovat va­paaeh­toi­sia, mutta vah­vas­ti suo­si­tel­ta­via ja tes­ti­to­dis­tus on voi­mas­sa viikon

26.01.2021 17:15 4
Tilaajille
Koronatestien epävarmuus johtaa turhiin eristyksiin teho-osastoilla – Resursseja menee hukkaan, mutta vaihtoehtoa ei ole

Ko­ro­na­tes­tien epä­var­muus johtaa turhiin eris­tyk­siin te­ho-osas­toil­la – Re­surs­se­ja menee huk­kaan, mutta vaih­to­eh­toa ei ole

21.01.2021 06:00
Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

21.01.2021 06:00
Tornio hakee lisää koronatestaajia - rajan näytteenottopiste 12 tuntia avoinna

Tornio hakee lisää ko­ro­na­tes­taa­jia - rajan näyt­teen­ot­to­pis­te 12 tuntia avoinna

15.01.2021 20:29
Tilaajille
Sallan rajalla on pilotoitu maahantulijoiden koronatestausta – kolmasosa testiin ohjatuista kävi testattavana

Sallan rajalla on pi­lo­toi­tu maa­han­tu­li­joi­den ko­ro­na­tes­taus­ta – kol­mas­osa testiin oh­ja­tuis­ta kävi tes­tat­ta­va­na

14.01.2021 15:02
Tilaajille
NordLab varautuu näytemäärien kasvamiseen Pohjois-Suomessa – "Maksimikapasiteettimme on 20 000 näytettä viikossa"

NordLab va­rau­tuu näy­te­mää­rien kas­va­mi­seen Poh­jois-Suo­mes­sa – "Mak­si­mi­ka­pa­si­teet­tim­me on 20 000 näy­tet­tä vii­kos­sa"

09.01.2021 11:46
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja ei ole löytynyt Lapin keskussairaalan henkilökunnan joukkotestauksissa

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jouk­ko­tes­tauk­sis­sa

08.01.2021 10:28
Tilaajille
Rovaniemellä käytetään koronapikatestejä vain erikoistapauksissa, koska näytteiden kuljetus ei ole ongelma

Ro­va­nie­mel­lä käy­te­tään ko­ro­na­pi­ka­tes­te­jä vain eri­kois­ta­pauk­sis­sa, koska näyt­tei­den kul­je­tus ei ole ongelma

29.12.2020 14:05
Sairaalakadun drive in -testaus toimii Rovaniemellä läpi pyhien — koronatesti on maksuton kaikille

Sai­raa­la­ka­dun drive in -tes­taus toimii Ro­va­nie­mel­lä läpi pyhien — ko­ro­na­tes­ti on mak­su­ton kai­kil­le

22.12.2020 14:41
Mylvivän yleisön puute vei kotikenttäedun myös hiihdossa
Kolumni Joonas Hentilä

Myl­vi­vän yleisön puute vei ko­ti­kent­tä­edun myös hiih­dos­sa

27.11.2020 21:00
Tilaajille