Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

koronajäljitys
Sodankylä luopuu koronalle altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista – sairastuneet jäljitetään edelleen

So­dan­ky­lä luopuu ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­ses­tä ja ka­ran­tee­neis­ta – sai­ras­tu­neet jäl­ji­te­tään edel­leen

28.01.2022 18:27
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla 430 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidon tarve vähentynyt

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la 430 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­don tarve vä­hen­ty­nyt

28.01.2022 11:35
Tilaajille
Karanteeni- ja eristyspäätökset loppuvat Meri-Lapin kunnissa – lauantaista lähtien jäljitystyötä tehdään enää vain poikkeustapauksissa

Ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tök­set lop­pu­vat Me­ri-La­pin kun­nis­sa – lauan­tais­ta lähtien jäl­ji­tys­työ­tä tehdään enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

25.01.2022 16:40 3
Tilaajille
Rovaniemi reagoi jäljitysruuhkaan: Koulu- ja päiväkotialtistuksista ei enää karanteeneja, kotitestejä suositellaan

Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

20.01.2022 13:38 6
Tartunnanjäljitys muuttuu Länsi-Pohjassa: positiivisen testituloksen saanut kertoo karanteeniohjeet altistuneille, todistuksen voi pyytää sähköpostitse

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys muuttuu Län­si-Poh­jas­sa: po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saanut kertoo ka­ran­tee­ni­oh­jeet al­tis­tu­neil­le, to­dis­tuk­sen voi pyytää säh­kö­pos­tit­se

19.01.2022 16:45 2
Tilaajille
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

18.01.2022 16:43
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18.01.2022 18:40 1
Tilaajille
Koronatartuntojen jäljittäminen katsotaan Lapissa yhä kannattavaksi – työllä hillitään tartuntahuippua ja säästetään kustannuksissa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa

17.01.2022 19:41 4
Tilaajille
Rovaniemen koronajäljitys kyykkäsi – karanteeniaika on ohi, eikä soittoa kuulu
Kolumni

Ro­va­nie­men ko­ro­na­jäl­ji­tys kyyk­kä­si – ka­ran­tee­ni­ai­ka on ohi, eikä soittoa kuulu

17.01.2022 11:08 12
Tilaajille
Kittilässä runsaasti uusia koronatartuntoja, terveydenhuolto ja jäljitys ruuhkautuneet – tartuntoja yhä enemmän paikallisilla

Kit­ti­läs­sä run­saas­ti uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, ter­vey­den­huol­to ja jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­neet – tar­tun­to­ja yhä enemmän pai­kal­li­sil­la

12.01.2022 15:56 3
Tilaajille
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 19:25
Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä – kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen

Ko­ro­na­jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä – ­kau­pun­ki pyytää po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­nei­ta jäämään eris­tyk­seen

04.01.2022 16:54 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettu yhdeksän uutta tartuntaa – Joukkoaltistumisia on useita, mutta niitä vielä selvitellään

Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia on useita, mutta niitä vielä sel­vi­tel­lään

05.08.2021 15:37 4
Tilaajille
Väsyneet rovaniemeläishoitajat vaativat korvauksia koronatyöstä – "Täytyy pohtia, millainen kiitos edistäisi jaksamista"

Vä­sy­neet ro­va­nie­me­läis­hoi­ta­jat vaa­ti­vat kor­vauk­sia ko­ro­na­työs­tä – "Täytyy pohtia, mil­lai­nen kiitos edis­täi­si jak­sa­mis­ta"

02.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Hoitajat jaksamisen rajoilla koronan takia Rovaniemellä – "Kuka tekee jäljitystyön, jos tartuntamäärät kasvavat"

Hoi­ta­jat jak­sa­mi­sen ra­joil­la koronan takia Ro­va­nie­mel­lä – "Kuka tekee jäl­ji­tys­työn, jos tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat"

25.02.2021 14:25 6
Terveisiä koronakontista! – koronajäljitys on Torniossa onnistunut hyvin, koska työhön on saanut keskittyä täysipainoisesti

Ter­vei­siä ko­ro­na­kon­tis­ta! – ko­ro­na­jäl­ji­tys on Tor­nios­sa on­nis­tu­nut hyvin, koska työhön on saanut kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti

09.12.2020 13:01

Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely: Ko­ro­na­tar­tun­nan läh­tei­tä jäl­jit­tää monin paikoin en­nä­tys­mää­rä ihmisiä

21.11.2020 09:56
Pieni vinkki, jolla voi auttaa koronajäljityksen työruuhkaa: Kirjaa muistiin, keitä päivän aikana tapaat

Pieni vinkki, jolla voi auttaa ko­ro­na­jäl­ji­tyk­sen työ­ruuh­kaa: Kirjaa muis­tiin, keitä päivän aikana tapaat

04.11.2020 12:18
Tiia Kähkönen soittaa puheluita, joita kukaan ei halua saada – Koronajäljittäjän työ on vaikeutunut ihmisten kasvaneen epäluuloisuuden myötä

Tiia Käh­kö­nen soittaa pu­he­lui­ta, joita kukaan ei halua saada – Ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän työ on vai­keu­tu­nut ih­mis­ten kas­va­neen epä­luu­loi­suu­den myötä

29.10.2020 19:54 2
Tilaajille