Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

koronajäljitys
Rovaniemen valtuusto pui kiisteltyä koronahankintaa – sosiaali- ja terveysjohtaja ja hyvinvointilautakunta eivät saaneet vastuuvapautta

Ro­va­nie­men val­tuus­to pui kiis­tel­tyä ko­ro­na­han­kin­taa – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta eivät saaneet vas­tuu­va­paut­ta

19.06.2023 21:21 8
Tilaajille
Myöskään Ro­va­nie­men tar­kas­tuslautakunta ei puolla vas­tuu­va­pauden myöntämistä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – valtuusto päättää asiasta maanantaina

Myös­kään Ro­va­nie­men tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei puolla vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mis­tä ko­ro­na­han­kin­nois­ta – val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

14.06.2023 06:00 4
Tilaajille
Koronahankintojen jälkipuinti paljastaa avainhenkilöiden joukkopaon Rovaniemen terveyspalveluista – kenelläkään ei ollut käsitystä, paljonko hankintoihin meni rahaa

Ko­ro­na­han­kin­to­jen jäl­ki­puin­ti pal­jas­taa avain­hen­ki­löi­den jouk­ko­paon Ro­va­nie­men ter­veys­pal­ve­luis­ta – ke­nel­lä­kään ei ollut kä­si­tys­tä, pal­jon­ko han­kin­toi­hin meni rahaa

05.06.2023 16:02 10
Tilaajille
Rovaniemi osti koronajäljitystä 2,1 miljoonalla eurolla ilman kilpailutusta – tilintarkastajien mukaan kaupunki rikkoi hankintalakia ja myös toimivaltuuksia ylitettiin

Ro­va­nie­mi osti ko­ro­na­jäl­ji­tys­tä 2,1 mil­joo­nal­la eurolla ilman kil­pai­lu­tus­ta – ti­lin­tar­kas­ta­jien mukaan kau­pun­ki rikkoi han­kin­ta­la­kia ja myös toi­mi­val­tuuk­sia yli­tet­tiin

06.04.2023 05:00 27
Tilaajille
Sodankylä luopuu koronalle altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista – sairastuneet jäljitetään edelleen

So­dan­ky­lä luopuu ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­ses­tä ja ka­ran­tee­neis­ta – sai­ras­tu­neet jäl­ji­te­tään edel­leen

28.01.2022 18:27
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla 430 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidon tarve vähentynyt

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la 430 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­don tarve vä­hen­ty­nyt

28.01.2022 11:35
Tilaajille
Karanteeni- ja eristyspäätökset loppuvat Meri-Lapin kunnissa – lauantaista lähtien jäljitystyötä tehdään enää vain poikkeustapauksissa

Ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tök­set lop­pu­vat Me­ri-La­pin kun­nis­sa – lauan­tais­ta lähtien jäl­ji­tys­työ­tä tehdään enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

25.01.2022 16:40 3
Tilaajille
Rovaniemi reagoi jäljitysruuhkaan: Koulu- ja päiväkotialtistuksista ei enää karanteeneja, kotitestejä suositellaan

Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

20.01.2022 13:38 6
Tartunnanjäljitys muuttuu Länsi-Pohjassa: positiivisen testituloksen saanut kertoo karanteeniohjeet altistuneille, todistuksen voi pyytää sähköpostitse

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys muuttuu Län­si-Poh­jas­sa: po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saanut kertoo ka­ran­tee­ni­oh­jeet al­tis­tu­neil­le, to­dis­tuk­sen voi pyytää säh­kö­pos­tit­se

19.01.2022 16:45 2
Tilaajille
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

18.01.2022 16:43
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18.01.2022 18:40 1
Tilaajille
Koronatartuntojen jäljittäminen katsotaan Lapissa yhä kannattavaksi – työllä hillitään tartuntahuippua ja säästetään kustannuksissa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa

17.01.2022 19:41 4
Tilaajille
Rovaniemen koronajäljitys kyykkäsi – karanteeniaika on ohi, eikä soittoa kuulu
Kolumni

Ro­va­nie­men ko­ro­na­jäl­ji­tys kyyk­kä­si – ka­ran­tee­ni­ai­ka on ohi, eikä soittoa kuulu

17.01.2022 11:08 12
Tilaajille
Kittilässä runsaasti uusia koronatartuntoja, terveydenhuolto ja jäljitys ruuhkautuneet – tartuntoja yhä enemmän paikallisilla

Kit­ti­läs­sä run­saas­ti uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, ter­vey­den­huol­to ja jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­neet – tar­tun­to­ja yhä enemmän pai­kal­li­sil­la

12.01.2022 15:56 3
Tilaajille
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 19:25
Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä – kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen

Ko­ro­na­jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä – ­kau­pun­ki pyytää po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­nei­ta jäämään eris­tyk­seen

04.01.2022 16:54 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettu yhdeksän uutta tartuntaa – Joukkoaltistumisia on useita, mutta niitä vielä selvitellään

Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia on useita, mutta niitä vielä sel­vi­tel­lään

05.08.2021 15:37 4
Tilaajille
Väsyneet rovaniemeläishoitajat vaativat korvauksia koronatyöstä – "Täytyy pohtia, millainen kiitos edistäisi jaksamista"

Vä­sy­neet ro­va­nie­me­läis­hoi­ta­jat vaa­ti­vat kor­vauk­sia ko­ro­na­työs­tä – "Täytyy pohtia, mil­lai­nen kiitos edis­täi­si jak­sa­mis­ta"

02.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Hoitajat jaksamisen rajoilla koronan takia Rovaniemellä – "Kuka tekee jäljitystyön, jos tartuntamäärät kasvavat"

Hoi­ta­jat jak­sa­mi­sen ra­joil­la koronan takia Ro­va­nie­mel­lä – "Kuka tekee jäl­ji­tys­työn, jos tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat"

25.02.2021 14:25 6
Terveisiä koronakontista! – koronajäljitys on Torniossa onnistunut hyvin, koska työhön on saanut keskittyä täysipainoisesti

Ter­vei­siä ko­ro­na­kon­tis­ta! – ko­ro­na­jäl­ji­tys on Tor­nios­sa on­nis­tu­nut hyvin, koska työhön on saanut kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti

09.12.2020 13:01