Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

THL
Koronaviruksen omikron XBB.1.5 -alalinjaa havaittu myös Suomessa – "Oli odotettavissa, että kyseistä virusmuunnosta löytyy ennen pitkää myös Suomesta"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen omikron XBB.1.5 -a­la­lin­jaa ha­vait­tu myös Suo­mes­sa – "Oli odo­tet­ta­vis­sa, että ky­seis­tä vi­rus­muun­nos­ta löytyy ennen pitkää myös Suo­mes­ta"

13.01.2023 11:06
STM:n ja Kiurun koronarokoteohjaus ei vaikuttanut suuriin massoihin – Neljänsiä rokotteita ovat halunneet vain harvat ei-riskiryhmään kuuluvat

STM:n ja Kiurun ko­ro­na­ro­ko­te­oh­jaus ei vai­kut­ta­nut suuriin mas­soi­hin – Nel­jän­siä ro­kot­tei­ta ovat ha­lun­neet vain harvat ei-ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat

03.01.2023 15:03
Tilaajille
Korona luetaan yhä yleisvaarallisiin tartuntatauteihin, vaikka se ei ole täyttänyt enää aikoihin kyseisen luokituksen kriteerejä – on aika palata normaaliin
Pääkirjoitus

Korona luetaan yhä yleis­vaa­ral­li­siin tar­tun­ta­tau­tei­hin, vaikka se ei ole täyt­tä­nyt enää ai­koi­hin ky­sei­sen luo­ki­tuk­sen kri­tee­re­jä – on aika palata nor­maa­liin

07.12.2022 20:00 5
Tilaajille
STM:n ohjauskirje koronarokotuksista hämmentää Lapissa – "On erittäin valitettavaa, että tällainen epämääräinen ohjauskirje on tullut"

STM:n oh­jaus­kir­je ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta häm­men­tää Lapissa – "On erit­täin va­li­tet­ta­vaa, että täl­lai­nen epä­mää­räi­nen oh­jaus­kir­je on tullut"

16.11.2022 16:30 5
Tilaajille
STM ohjaa kuntia tarjoamaan koronarokotteen tehosteannoksen kaikille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi

STM ohjaa kuntia tar­joa­maan ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nok­sen kai­kil­le, joiden ro­kot­ta­mi­sen lääkäri arvioi pe­rus­tel­luk­si

15.11.2022 14:34
Alkoholinkulutus jatkaa laskuaan, mutta tutkija ei usko Suomesta tulevan hetkessä sivistynyttä viinimaata: "Suomalaiset ovat aina tykänneet juoda itsensä hiprakkaan, humalaan tai jopa överikänniin"

Al­ko­ho­lin­ku­lu­tus jatkaa las­kuaan, mutta tutkija ei usko Suo­mes­ta tulevan het­kes­sä si­vis­ty­nyt­tä vii­ni­maa­ta: "Suo­ma­lai­set ovat aina ty­kän­neet juoda itsensä hip­rak­kaan, hu­ma­laan tai jopa öve­ri­kän­niin"

03.11.2022 14:16 1
Tilaajille
Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä on noussut alkuvuoden tasolle – sairaalahoidon tarve on kasvanut, mutta aiempaa maltillisemmin

Ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä Suomen jä­te­ve­sis­sä on noussut al­ku­vuo­den tasolle – ­sai­raa­la­hoi­don tarve on kas­va­nut, mutta aiempaa mal­til­li­sem­min

27.10.2022 17:06
STM:n ja THL:n erilaiset, osin ristiriitaiset näkemykset neljänsien koronarokotteiden tarpeellisuudesta herättävät hämmennystä ja nakertavat luottamusta terveysviranomaisiin
Pääkirjoitus

STM:n ja THL:n eri­lai­set, osin ris­ti­rii­tai­set nä­ke­myk­set nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den tar­peel­li­suu­des­ta he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä ja na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta ter­veys­vi­ran­omai­siin

26.10.2022 18:59 3
Tilaajille
THL ei toistaiseksi suosittele sote-ammattilaisille neljättä koronarokotetta – Nohynek: "Toive tai halu saada tehosterokote ei ole riittävä peruste suosituksen antamiselle"

THL ei tois­tai­sek­si suo­sit­te­le sote-am­mat­ti­lai­sil­le nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – No­hy­nek: "Toive tai halu saada te­hos­te­ro­ko­te ei ole riit­tä­vä peruste suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le"

26.10.2022 17:57 2
Puhtaampaa puunpolttoa kannattaa viimeistään nyt opetella – pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa

Puh­taam­paa puun­polt­toa kan­nat­taa vii­meis­tään nyt ope­tel­la – pien­hiuk­kas­ten ar­vioi­daan ai­heut­ta­van Suo­mes­sa vuo­sit­tain 200 en­nen­ai­kais­ta kuo­le­maa

15.10.2022 17:00 9
Vuoden kansanterveyspalkinto myönnettiin K-Marketien Kiusaamisvapaa vyöhyke -toimintamallille

Vuoden kan­san­ter­veys­pal­kin­to myön­net­tiin K-Mar­ke­tien Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -toi­min­ta­mal­lil­le

19.09.2022 10:39 1
Tilaajille
Enterovirusta liikkeellä Suomessa tavanomaista enemmän – aiheuttaa oireita useimmiten lapsilla

En­te­ro­vi­rus­ta liik­keel­lä Suo­mes­sa ta­van­omais­ta enemmän – ai­heut­taa oireita useim­mi­ten lap­sil­la

13.09.2022 09:35
Tilaajille
Menetettyjen elinvuosien määrässä edelleen selvät alueelliset erot – Lapissa erityisesti naiset kuolivat ennenaikaisesti, kertoo tutkimus

Me­ne­tet­ty­jen elin­vuo­sien mää­räs­sä edel­leen selvät alueel­li­set erot – Lapissa eri­tyi­ses­ti naiset kuo­li­vat en­ne­nai­kai­ses­ti, kertoo tut­ki­mus

13.09.2022 09:33
Tilaajille
Koulukiusaamisen uhri voi kokea jäävänsä ilman apua

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen uhri voi kokea jää­vän­sä ilman apua

10.09.2022 18:00
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille suositellaan koronaviruksen tehosterokotusta syksyllä – perusterveillä rokotesuoja on edelleen erittäin hyvä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­vi­ruk­sen te­hos­te­ro­ko­tus­ta syk­syl­lä – pe­rus­ter­veil­lä ro­ko­te­suo­ja on edel­leen erit­täin hyvä

01.09.2022 10:47
Tilaajille
Päiväkirja: Poukkoileva koronalinja pitää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pouk­koi­le­va ko­ro­na­lin­ja pitää

11.08.2022 05:01 6
Tilaajille
Pandemia ei ole ohi, varoittaa infektiolääkäri – syksyksi odotettava uusi variantti tarttuu yhtä tehokkaasti kuin tuhkarokko

Pan­de­mia ei ole ohi, va­roit­taa in­fek­tio­lää­kä­ri – ­syk­syk­si odo­tet­ta­va uusi va­riant­ti tarttuu yhtä te­hok­kaas­ti kuin tuh­ka­rok­ko

03.08.2022 06:30 14
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:52
Tilaajille
THL: Suomessa kolme uutta apinarokkotapausta – tartuntoja todettu nyt yhteensä 13, osa tartunnoista saatu Suomessa

THL: Suo­mes­sa kolme uutta api­na­rok­ko­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja todettu nyt yh­teen­sä 13, osa tar­tun­nois­ta saatu Suo­mes­sa

08.07.2022 10:19
Perussuomalaiset lyttää huumepolitiikan väljentämisen – Muut puolueet ovat varovaisen avoimia tai myönteisiä huumeongelman uusille ratkaisuille

Pe­rus­suo­ma­lai­set lyttää huu­me­po­li­tii­kan väl­jen­tä­mi­sen – Muut puo­lueet ovat va­ro­vai­sen avoimia tai myön­tei­siä huu­me­on­gel­man uusille rat­kai­suil­le

06.07.2022 18:30 1
Tilaajille