jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

THL
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00
Tilaajille
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2
Yleinen maskisuositus poistui Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Länsi-Pohja ei ole vielä valmis luopumaan suosituksesta: "Pandemiaryhmä käsittelee asiaa kuun vaihteessa"

Yleinen mas­ki­suo­si­tus poistui Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – Län­si-Poh­ja ei ole vielä valmis luo­pu­maan suo­si­tuk­ses­ta: "Pan­de­mia­ryh­mä kä­sit­te­lee asiaa kuun vaih­tees­sa"

21.04.2022 14:34 2
Tilaajille
THL: Yleinen suositus käyttää kasvomaskia poistuu – nämä kolme poikkeusta kannattaa kuitenkin huomioida

THL: Yleinen suo­si­tus käyttää kas­vo­mas­kia poistuu – nämä kolme poik­keus­ta kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da

15.04.2022 10:23 5
Rovaniemi aloittaa neljännet koronarokotukset 80 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mi aloit­taa nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 80 vuotta täyt­tä­neil­le

28.03.2022 13:15
Tilaajille
THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille

THL suo­sit­te­lee nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta 80 vuotta täyt­tä­neil­le ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäk­käil­le

24.03.2022 10:47
THL ei vielä päivitä maskisuositusta koronatartuntojen määrän takia

THL ei vielä päivitä mas­ki­suo­si­tus­ta ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrän takia

15.03.2022 12:38 2
Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22  400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin maa­nan­tai­na noin 22  400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – VR siirtyy mas­ki­pa­kos­ta suo­si­tuk­seen

07.03.2022 20:33
Tilaajille
Hälytystyöt houkuttelivat jo lääketieteen opiskelijana – THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on edelleen varautunut koronapandemian takapotkuihin

Hä­ly­tys­työt hou­kut­te­li­vat jo lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja­na – THL:n pää­joh­ta­ja Markku Ter­va­hau­ta on edel­leen va­rau­tu­nut ko­ro­na­pan­de­mian ta­ka­pot­kui­hin

02.03.2022 17:00
Tilaajille
THL ja STM: Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat nyt tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä

THL ja STM: Ih­mis­ten oma­eh­toi­set toimet ko­ros­tu­vat nyt tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä

24.02.2022 12:51
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

18.02.2022 19:37 8
Tilaajille
THL tarkentaa tilastointia ja koronakuolemien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kolmasosan omikroniin liittyvistä kuolemista johtuvan muista syistä

THL tar­ken­taa ti­las­toin­tia ja ko­ro­na­kuo­le­mien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kol­mas­osan omik­ro­niin liit­ty­vis­tä kuo­le­mis­ta joh­tu­van muista syistä

17.02.2022 18:30 2
Tilaajille
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu noin 6 000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.02.2022 12:42 1
THL: Suomessa raportoitu lähes 19 900 uutta koronavirustartuntaa, mukana viikonlopun luvut

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu lähes 19 900 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, mukana vii­kon­lo­pun luvut

07.02.2022 12:59
THL: Koko pandemian ajalta raportoituja koronatartuntoja Suomessa yli puoli miljoonaa – koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitu yhteensä yli 2  000

THL: Koko pan­de­mian ajalta ra­por­toi­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja Suo­mes­sa yli puoli mil­joo­naa – ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä kuo­le­mia ra­por­toi­tu yh­teen­sä yli 2  000

02.02.2022 12:29 3
THL:n Salminen ja Terva­hauta HS:ssa: Koronaepidemian odotetaan laantuvan heinäkuuhun mennessä, mutta terveydenhuollon on varauduttava tulevaan

THL:n Sal­mi­nen ja Ter­va­hau­ta HS:ssa: Ko­ro­na­epi­de­mian odo­te­taan laan­tu­van hei­nä­kuu­hun men­nes­sä, mutta ter­vey­den­huol­lon on va­rau­dut­ta­va tu­le­vaan

02.02.2022 12:17

Voi­daan­ko lo­put­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jo pois­taa? Ote­taan­ko ko­ronapas­si vielä käyt­töön? Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­stra­te­gias­ta tänään kello 9.30 alkaen

02.02.2022 06:00
Tilaajille
THL ehdottaa valvottuja huumeiden käyttötiloja – huumekuolemien määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun

THL eh­dot­taa val­vot­tu­ja huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­ja – ­huu­me­kuo­le­mien määrä on kas­va­nut Suo­mes­sa koko 2000-lu­vun

31.01.2022 13:42 1
Tilaajille
Eurooppa avautuu, kun pandemiahuippu on ohitettu ja riski sairastua vakavaan tautiin vähenee – Suomen on seurattava muiden esimerkkiä
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa avau­tuu, kun pan­de­mia­huip­pu on ohi­tet­tu ja riski sai­ras­tua va­ka­vaan tautiin vähenee – Suomen on seu­rat­ta­va muiden esi­merk­kiä

28.01.2022 05:15 3
Tilaajille
THL:n mukaan ruokaravintolat voisivat olla jopa puoleenyöhön auki riippuen alueen sairaanhoidon tilanteesta – koronaministerit koolla tänä iltana

THL:n mukaan ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­si­vat olla jopa puo­leen­yö­hön auki riip­puen alueen sai­raan­hoi­don ti­lan­tees­ta – ko­ro­na­mi­nis­te­rit koolla tänä iltana

27.01.2022 16:47