Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

THL
Viikko
Rajoitusten asteittainen purku ja koronapassin käyttöönotto mahdollista helmikuun puolen välin jälkeen

Ra­joi­tus­ten as­teit­tai­nen purku ja ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to mah­dol­lis­ta hel­mi­kuun puolen välin jälkeen

20.01.2022 11:06 8
Tilaajille
Joko tautihuippu lähenee, miten rokotukset ovat edenneet?  –Katso STM:n ja THL:n suora tilannekatsaus koronavirustilanteesta tästä

Joko tau­ti­huip­pu lä­he­nee, miten ro­ko­tuk­set ovat eden­neet? –Katso STM:n ja THL:n suora ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tästä

20.01.2022 10:01
Hallitus aikoo lopettaa sisärajavalvonnan – muistakin tehottomiksi käyneistä rajoituksista on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus

Hal­li­tus aikoo lo­pet­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – muis­ta­kin te­hot­to­mik­si käy­neis­tä ra­joi­tuk­sis­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

20.01.2022 06:00 1
Tilaajille
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

18.01.2022 16:43
Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta  – THL:ltä odotetaan tuoretta epidemiaennustetta mahdollisen koronastrategian muutoksen pohjaksi

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – THL:ltä odo­te­taan tuo­ret­ta epi­de­mia­en­nus­tet­ta mah­dol­li­sen ko­ro­na­stra­te­gian muu­tok­sen poh­jak­si

18.01.2022 05:00
THL vetää isoa tutkimusta vaikean koronataudin riskitekijöistä kuten perimästä –  myös suomalaisten yleisimmällä veriryhmällä on merkitystä

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

17.01.2022 18:30
Tilaajille
Kuukausi
Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 14 277 – tehohoidossa 59 potilasta

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu Suo­mes­sa 14 277 – ­te­ho­hoi­dos­sa 59 po­ti­las­ta

13.01.2022 12:29 4
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – STM suosittelee kotitestejä lieväoireisille

THL muuttaa ka­ran­tee­nioh­jet­ta: jat­kos­sa viisi päivää voi riittää – STM suo­sit­te­lee ko­ti­tes­te­jä lie­vä­oi­rei­sil­le

13.01.2022 11:17 3

STM ja THL ar­vioi­vat tänään ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – katso suora lähetys kello 10

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Mara haluaa, että valtio korvaisi ravintoloiden sulkutilanteessa kaikki kiinteät kulut

Mara haluaa, että valtio kor­vai­si ra­vin­to­loi­den sul­ku­ti­lan­tees­sa kaikki kiin­teät kulut

12.01.2022 20:32 9
THL esittää anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi

THL esittää an­nis­ke­lu­pai­not­teis­ten ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si

12.01.2022 19:51
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa pan­de­mian aikana ra­por­toi­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä ylit­tä­nyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tar­tun­taa

07.01.2022 12:42 3
THL: Suomessa lähes 6  000 uutta koronatartuntaa – torstaina raportoitiin kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

THL: Suo­mes­sa lähes 6  000 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tors­tai­na ra­por­toi­tiin kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa

06.01.2022 12:45 2
THL ehdottaa eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL eh­dot­taa eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 19:25
THL: Suomessa on raportoitu 6 791 uutta koronavirustartuntaa – sairaalahoidossa 422 ihmistä

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 6 791 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – sai­raa­la­hoi­dos­sa 422 ihmistä

05.01.2022 12:25
Koronatartuntojen määrät räjähtivät – STM ja THL pitävät tilannekatsauksen tänään kello 12

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrät rä­jäh­ti­vät – STM ja THL pitävät ti­lan­ne­kat­sauk­sen tänään kello 12

05.01.2022 06:00
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Katso Lapin Kansan video: Näin teet koronaviruksen kotitestin oikein

Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

30.12.2021 11:38 4
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Suomessa on raportoitu 3  000 uutta koronavirustartuntaa

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 3  000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

23.12.2021 12:05