THL
Viimeisin 4 tuntia
Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Suomi on ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen ra­jal­la, sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ehkä jo sen yli – "Nyt on toi­min­nan hetki"

11:17 0
Viimeisin 12 tuntia
STM ja THL: "Toinen vaihe on käynnistynyt" – päivävauhti nyt 60, nuoret yliedustettuina tartunnoissa, uudet maskisuositukset kiihtyvyysalueille

STM ja THL: "Toinen vaihe on käyn­nis­ty­nyt" – päi­vä­vauh­ti nyt 60, nuoret yli­edus­tet­tui­na tar­tun­nois­sa, uudet mas­ki­suo­si­tuk­set kiih­ty­vyys­alueil­le

09:04 0
Kuukausi
Suomessa on todettu 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tapaus Kuusamossa, Lapin lukemissa ei muutoksia

Suo­mes­sa on todettu 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tapaus Kuu­sa­mos­sa, Lapin lu­ke­mis­sa ei muu­tok­sia

14.09.2020 12:35 0
Suomessa todettu 45 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tilanne ennallaan, Lapissa yksi uusi tapaus

Suo­mes­sa todettu 45 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tilanne en­nal­laan, Lapissa yksi uusi tapaus

12.09.2020 12:53 0
Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta – THL ja STM: Suomen koronatilanne pysynyt maltillisena joukkoaltistumisista huolimatta

Suo­mes­sa on todettu 39 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta – THL ja STM: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne pysynyt mal­til­li­se­na jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

10.09.2020 12:23 0
Länsi-Pohjassa jo enemmän kuin joka kolmas poika on ylipainoinen tai lihava – syy on muuttuneissa elintavoissa

Län­si-Poh­jas­sa jo enemmän kuin joka kolmas poika on yli­pai­noi­nen tai lihava – syy on muut­tu­neis­sa elin­ta­vois­sa

10.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Koronavilkkuun syötetty tähän mennessä 41 avauskoodia – sovellusta on ladattu lähes 1,8 miljoonaa kertaa

Ko­ro­na­vilk­kuun syö­tet­ty tähän men­nes­sä 41 avaus­koo­dia – so­vel­lus­ta on ladattu lähes 1,8 mil­joo­naa kertaa

07.09.2020 18:12 0
Tilaajille
Maanantaina julkistettu Suomen koronajäljityssovellus sai lentävän lähdön – latauksia iltapäivään mennessä jo reilusti yli 220 000

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Suomen ko­ro­na­jäl­ji­tys­so­vel­lus sai len­tä­vän lähdön – la­tauk­sia il­ta­päi­vään men­nes­sä jo rei­lus­ti yli 220 000

31.08.2020 20:29 1
Kolumni: Flunssakausi teki koronatestauksen ruuhkatilanteesta kestämättömän
Kolumni Vilma Romsi

Ko­lum­ni: Fluns­sa­kau­si teki ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­ka­ti­lan­tees­ta kes­tä­mät­tö­män

28.08.2020 18:00 0
Lasta ei tarvitse viedä koronatestiin kaikissa flunssaoireissa Rovaniemellä – Kaupunki kehottaa kuntalaisia noudattamaan THL:n uutta ohjetta

Lasta ei tar­vit­se viedä ko­ro­na­tes­tiin kai­kis­sa fluns­sa­oi­reis­sa Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­ki ke­hot­taa kun­ta­lai­sia nou­dat­ta­maan THL:n uutta ohjetta

26.08.2020 14:56 0
Tilaajille
HPV- eli papilloomavirusrokotuksia tarjotaan nyt myös pojille maksutta

HPV- eli pa­pil­loo­ma­vi­rus­ro­ko­tuk­sia tar­jo­taan nyt myös pojille mak­sut­ta

26.08.2020 09:37 0
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Suomessa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilastoissa yksi tartunta Raahessa, Lapissa yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ti­las­tois­sa yksi tar­tun­ta Raa­hes­sa, Lapissa yksi uusi tapaus

23.08.2020 12:14 0
THL: Suomessa 35 uutta varmistettua koronatartuntaa – Lapissa kolme tartuntaa ja Länsi-Pohjassa yksi tartunta lisää

THL: Suo­mes­sa 35 uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – Lapissa kolme tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa yksi tar­tun­ta lisää

22.08.2020 14:19 0
THL: Flunssakierteistä lasta ei tarvitse viedä toistuvasti koronatestiin, ellei lapsella ilmene uudenlaisia oireita – päiväkoti tai koulu ei voi vaatia todistusta testauksesta

THL: Fluns­sa­kier­teis­tä lasta ei tar­vit­se viedä tois­tu­vas­ti ko­ro­na­tes­tiin, ellei lap­sel­la ilmene uu­den­lai­sia oireita – päi­vä­ko­ti tai koulu ei voi vaatia to­dis­tus­ta tes­tauk­ses­ta

20.08.2020 21:04 0
"Syksyn nuha-aika on haastava" – Poikajärven perheessä Rovaniemellä on otettu viikon sisällä neljä koronatestiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi takaisin

"Syksyn nu­ha-ai­ka on haas­ta­va" – Poi­ka­jär­ven per­hees­sä Ro­va­nie­mel­lä on otettu viikon sisällä neljä ko­ro­na­tes­tiä, jotta kouluun ja töihin pääsisi ta­kai­sin

20.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Kuu Kiurusta joulumatkailun tuhoon
Kolumni Antti Kokkonen

Kuu Kiu­rus­ta jou­lu­mat­kai­lun tuhoon

15.08.2020 06:00 6
Tilaajille
THL haluaa lisätä koronatestausta – näytteenottopisteiden ruuhkiin avuksi nopeakäyttöiset ja potilaille miellyttävämmät nielunäytetestit

THL haluaa lisätä ko­ro­na­tes­taus­ta – näyt­teen­ot­to­pis­tei­den ruuh­kiin avuksi no­pea­käyt­töi­set ja po­ti­lail­le miel­lyt­tä­väm­mät nie­lu­näy­te­tes­tit

14.08.2020 16:01 0
Rovaniemen kaupunki hankkii maskeja vähävaraisille kuntalaisille – selvitystyö on jo käynnissä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hankkii maskeja vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le – sel­vi­tys­työ on jo käyn­nis­sä

14.08.2020 07:51 0
Tilaajille
Koko Lappiin kasvomaskisuositus – etätyöhön paluu voisi pääministerin mukaan olla perusteltua Länsi-Pohjassa

Koko Lappiin kas­vo­mas­ki­suo­si­tus – etä­työ­hön paluu voisi pää­mi­nis­te­rin mukaan olla pe­rus­tel­tua Län­si-Poh­jas­sa

13.08.2020 13:52 5
Suomalaisasiantuntija: "Jokin koronarokote voi olla käytössä Suomessa jo ennen vuodenvaihdetta"

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: "Jokin ko­ro­na­ro­ko­te voi olla käy­tös­sä Suo­mes­sa jo ennen vuo­den­vaih­det­ta"

11.08.2020 16:29 0