Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Lastensuojelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lus­sa kes­to­kur­juut­ta

28.06.2022 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi sai huomautuksen lastensuojelun puutteista – auttaako 600 euron palkankorotus sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi sai huo­mau­tuk­sen las­ten­suo­je­lun puut­teis­ta – aut­taa­ko 600 euron pal­kan­ko­ro­tus so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nis­sa?

15.06.2022 10:46
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille huomautus lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä – useille lapsille ei ollut nimetty asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tus las­ten­suo­je­lu­lain nou­dat­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä – useille lap­sil­le ei ollut nimetty asiois­ta vas­taa­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää

13.06.2022 09:54 1
Tilaajille
Kun vanhempien voimavarat loppuivat, teki Anne itse lastensuojeluilmoituksen lapsistaan – avunpyyntöön vastattiin vasta kuukausien päästä

Kun van­hem­pien voi­ma­va­rat lop­pui­vat, teki Anne itse las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sen lap­sis­taan – a­vun­pyyn­töön vas­tat­tiin vasta kuu­kau­sien päästä

21.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen lastensuojelussa ollaan laittomassa tilassa – yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla jopa 50-100 lasta

Ro­va­nie­men las­ten­suo­je­lus­sa ollaan lait­to­mas­sa tilassa – yhden so­siaa­li­työn­te­ki­jän vas­tuul­la voi olla jopa 50-100 lasta

21.04.2022 06:30 13
Tilaajille
Lapsikylän taloissa Ylitorniolla asuu enää yksi perhe – perhekuntoutuksen asunnot Rovaniemellä lähes täynnä

Lap­si­ky­län ta­lois­sa Yli­tor­niol­la asuu enää yksi perhe – per­he­kun­tou­tuk­sen asunnot Ro­va­nie­mel­lä lähes täynnä

19.04.2022 15:22
Tilaajille
Parikymmentä lasta on viettänyt viikonloppunsa Tiina Notkon ja Antero Alatalon luona viimeisten yhdeksän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tukiperhe, jollaisista on Suomessa huutava pula

Pa­ri­kym­men­tä lasta on viet­tä­nyt vii­kon­lop­pun­sa Tiina Notkon ja Antero Ala­ta­lon luona vii­meis­ten yh­dek­sän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tu­ki­per­he, jol­lai­sis­ta on Suo­mes­sa huutava pula

24.03.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka puhuisi las­ten­suo­je­lus­ta?

16.02.2022 05:00
Tilaajille
Lapissa on vain yksi vaativan laitoshoidon lastensuojeluyksikkö – uusi hyvinvointialue saa päättää, rakennetaanko toinen

Lapissa on vain yksi vaa­ti­van lai­tos­hoi­don las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö – uusi hy­vin­voin­ti­alue saa päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko toinen

08.02.2022 08:42 1
Tilaajille
Sodankylä alkaa tarjota lapsiperheille tunturiterapiaa –  "Antaa vanhemmalle tilaisuus kohdata oma lapsi "

So­dan­ky­lä alkaa tarjota lap­si­per­heil­le tun­tu­ri­te­ra­piaa – "Antaa van­hem­mal­le ti­lai­suus kohdata oma lapsi "

22.01.2022 12:01 2
Tilaajille
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

16.12.2021 09:58
Tilaajille
Rovaniemi suunnittelee uutta nuorisokotia Ounasrinteelle – taustalla lastensuojelun vaikeiden asiakkuuksien kasvu

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee uutta nuo­ri­so­ko­tia Ou­nas­rin­teel­le – taus­tal­la las­ten­suo­je­lun vai­kei­den asiak­kuuk­sien kasvu

05.11.2021 16:23 1
Tilaajille
Lapissa on vain muutama nuorisokoti – Torniossa avattiin uusi yksikkö vanhaan oppilasasuntolaan

Lapissa on vain muutama nuo­ri­so­ko­ti – Tor­nios­sa avat­tiin uusi yksikkö vanhaan op­pi­las­asun­to­laan

11.09.2021 11:00
Tilaajille
Kun tieto ei kulje, seuraukset ovat pahimmillaan kylmääviä
Kolumni

Kun tieto ei kulje, seu­rauk­set ovat pa­him­mil­laan kyl­mää­viä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Perhesurma yllättää ja järkyttää aina koko yhteisöä, mutta mitä tekojen taustoista tiedetään? Entä miten surmia voidaan ehkäistä?

Per­he­sur­ma yl­lät­tää ja jär­kyt­tää aina koko yh­tei­söä, mutta mitä tekojen taus­tois­ta tie­de­tään? Entä miten surmia voidaan eh­käis­tä?

28.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Oikeus tuomitsi ehdollista vankeutta seksuaalirikoksista sijaishuollon erityisyksikössä

Oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyis­yk­si­kös­sä

11.08.2021 15:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uts­joel­la las­ten­suo­je­lu­ti­lan­ne hal­lin­nas­sa

23.06.2021 08:40
Tilaajille
Korona on vaikuttanut lastensuojelun tilanteeseen Lapissa – Monen perheen toimeentulo on mennyt ja lasten tarpeet ovat entistä vaativampia

Korona on vai­kut­ta­nut las­ten­suo­je­lun ti­lan­tee­seen Lapissa – Monen perheen toi­meen­tu­lo on mennyt ja lasten tarpeet ovat entistä vaa­ti­vam­pia

23.06.2021 15:25 1
Tilaajille
Korona uuvutti vanhempia – Pandemia lisäsi tuki- ja sijaisperheiden tarvetta

Korona uuvutti van­hem­pia – Pan­de­mia lisäsi tuki- ja si­jais­per­hei­den tar­vet­ta

19.03.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsia on suo­jel­ta­va nyt

12.03.2021 10:00
Tilaajille