Koululaiset
MLL järjestää pikku koululaisille kesäkerhoja Rovaniemellä

MLL jär­jes­tää pikku kou­lu­lai­sil­le ke­sä­ker­ho­ja Ro­va­nie­mel­lä

27.05.2020 11:51 0
Rovaniemellä valmistellaan peruskoulujen avaamista – huoltajille lähetetään toimintaohjeet ensi viikon aikana

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan pe­rus­kou­lu­jen avaa­mis­ta – huol­ta­jil­le lä­he­te­tään toi­min­ta­oh­jeet ensi viikon aikana

30.04.2020 17:53 0
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28 0
Tilaajille
Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

Kaik­kiin kou­lu­lai­siin ei ole saatu yh­teyt­tä etä­ope­tuk­sen aikana – "Aika näyt­tää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

31.03.2020 19:58 0
Lukijalta Mielipide Nea Bimberg ja Fanny Bergman

Kou­lu­lai­sil­ta: Talvi iskee kou­lu­lai­sil­le liian kovaa

05.02.2020 20:25 0
Tilaajille
Kittilän koululaiset voivat saada maksuttoman välipalan tulevaisuudessa – koululautakunta esittää välipala-määrärahan lisäämistä koulutoimen budjettiin

Kit­ti­län kou­lu­lai­set voivat saada mak­sut­to­man vä­li­pa­lan tu­le­vai­suu­des­sa – kou­lu­lau­ta­kun­ta esittää vä­li­pa­la-mää­rä­ra­han li­sää­mis­tä kou­lu­toi­men bud­jet­tiin

23.10.2019 17:14 0
Tilaajille