Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Koululaiset
Tornion ja Haaparannan Kielikoulun uusi konsepti valmistuu syksyllä – englanti ja kansainvälisyys mukana vahvemmin

Tornion ja Haa­pa­ran­nan Kie­li­kou­lun uusi kon­sep­ti val­mis­tuu syk­syl­lä – eng­lan­ti ja kan­sain­vä­li­syys mukana vah­vem­min

29.05.2022 18:00
Tilaajille
Yrittäjyys kiinnostaa alakouluikäisiä – Äkäslompolossa järjestetty yrittäjyyskasvatusohjelma herätti kuudesluokkalaisissa innostusta

Yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ala­kou­lu­ikäi­siä – Äkäs­lom­po­los­sa jär­jes­tet­ty yrit­tä­jyys­kas­va­tus­oh­jel­ma herätti kuu­des­luok­ka­lai­sis­sa in­nos­tus­ta

24.05.2022 18:48
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

07.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Koululaiselta: Kaikki lapset kouluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Kaikki lapset kouluun

12.03.2022 08:05
Tilaajille
"Tämähän on ihan helppoa!" – viidesluokkalaiset pääsivät kokeilemaan lumitutkimusta Ounasjoen rannalla

"Tä­mä­hän on ihan help­poa!" – vii­des­luok­ka­lai­set pää­si­vät ko­kei­le­maan lu­mi­tut­ki­mus­ta Ou­nas­joen ran­nal­la

25.02.2022 20:30
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: koululaisten koronakotitestien jakelu kunnille käynnistyy

Huol­to­var­muus­kes­kus: kou­lu­lais­ten ko­ro­na­ko­ti­tes­tien jakelu kun­nil­le käyn­nis­tyy

04.02.2022 10:14 2
Tilaajille
Yksi kouluruoka-annos maksaa keskimäärin 2,82 euroa – yksistään Rovaniemellä ruokaa tehdään koululaisille tuhansia kiloja

Yksi kou­lu­ruo­ka-an­nos maksaa kes­ki­mää­rin 2,82 euroa – yk­sis­tään Ro­va­nie­mel­lä ruokaa tehdään kou­lu­lai­sil­le tu­han­sia kiloja

01.02.2022 06:30 4
Tilaajille
Ulkonäköpaineet vaikuttavat nuoriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­nä­kö­pai­neet vai­kut­ta­vat nuoriin

06.07.2021 05:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ri­tus­pai­neis­ta eroon

05.07.2021 20:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elätkö sinä?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Skeittiparkissa on vaarallista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Skeit­ti­par­kis­sa on vaa­ral­lis­ta

05.06.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on luon­to­suh­tee­si?

05.06.2021 05:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muovin kier­rä­tys­tä hel­po­tet­ta­va

05.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­le lisää töitä

05.06.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä kelpaat juuri tuol­lai­se­na

05.06.2021 05:00
Tilaajille
Saatko näyttää todellisen minäsi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saatko näyttää to­del­li­sen minäsi?

04.06.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veel­li­set elä­män­ta­vat kan­ta­vat pit­käl­le

04.06.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten so­me­käy­tös usein louk­kaa­vaa

04.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenellä on varaa har­ras­taa?

04.06.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somea pitäisi valvoa enemmän

04.06.2021 05:00
Tilaajille