Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Koululaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­nä­kö­pai­neet vai­kut­ta­vat nuoriin

06.07.2021 05:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ri­tus­pai­neis­ta eroon

05.07.2021 20:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elätkö sinä?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Skeit­ti­par­kis­sa on vaa­ral­lis­ta

05.06.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on luon­to­suh­tee­si?

05.06.2021 05:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muovin kier­rä­tys­tä hel­po­tet­ta­va

05.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­le lisää töitä

05.06.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä kelpaat juuri tuol­lai­se­na

05.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saatko näyttää to­del­li­sen minäsi?

04.06.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veel­li­set elä­män­ta­vat kan­ta­vat pit­käl­le

04.06.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten so­me­käy­tös usein louk­kaa­vaa

04.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenellä on varaa har­ras­taa?

04.06.2021 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somea pitäisi valvoa enemmän

04.06.2021 05:00
Tilaajille

7-vuo­tias Olga on kesällä viisi viikkoa yksin kotona – "Kou­lu­lai­sen ke­sä­lo­ma on 10 viik­koa, it­sel­lä­ni on lomaa kolme viik­koa"

29.04.2021 17:48 5
Tilaajille

Mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa ko­keil­laan Ro­va­nie­men kou­luis­sa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa pe­rus­kou­luis­ta

23.03.2021 14:53 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kar­hun­pal­ve­lus lap­sil­le: "Kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyt ja -pyö­räi­lyt li­säi­si­vät lasten pe­rus­kun­toa"

17.02.2021 05:48
Tilaajille

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45

Miten lap­pi­lais­ten lasten ja nuorten kunto ko­hoa­maan? – "Kar­hun­pal­ve­lus on van­hem­pi joka heittää lapsen autolla kouluun muu­ta­man­kin ki­lo­met­rin matkan"

11.12.2020 18:30 1
Tilaajille

Move! -mit­taus­tu­lok­set Lapissa karua luet­ta­vaa: lasten fyy­si­nen kunto kes­ki­ar­voa hei­kom­pi kautta linjan

09.12.2020 12:16
Tilaajille

Vihreät esittää rep­pu­ra­haa li­sä­tu­kea tar­vit­se­vil­le kou­lu­lai­sil­le – "Jos li­sä­re­surs­se­ja ei jär­jes­te­tä, tilanne kuor­mit­taa koko luok­kaa"

07.12.2020 18:19