Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Koululaiset
Miili herää kouluaamuisinkin teltasta – kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo

Miili herää kou­lu­aa­mui­sin­kin tel­tas­ta – kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

31.01.2024 06:00 9
Tilaajille
Presidentillistä tähtipölyä
Kolumni

Pre­si­den­til­lis­tä täh­ti­pö­lyä

25.01.2024 05:33
Koululaisten kirjavinkit

Kou­lu­lais­ten kir­ja­vin­kit

22.12.2023 12:58
Miksi emme saa liikkua kuten haluamme?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi emme saa liikkua kuten ha­luam­me?

18.12.2023 05:01 1
Kirjavinkkejä koululaisilta koululaisille

Kir­ja­vink­ke­jä kou­lu­lai­sil­ta kou­lu­lai­sil­le

17.12.2023 11:54
Kemin oppilasmäärä laskee kolmanneksella kymmenessä vuodessa – koulujen ja päiväkotien vuosittaiset kustannukset laskevat 1,3 miljoonalla verkon tiivistämisen ansiosta

Kemin op­pi­las­mää­rä laskee kol­man­nek­sel­la kym­me­nes­sä vuo­des­sa – kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien vuo­sit­tai­set kus­tan­nuk­set las­ke­vat 1,3 mil­joo­nal­la verkon tii­vis­tä­mi­sen an­sios­ta

06.10.2023 05:00 7
Tilaajille
”Harjoitellaan itsenäistymistä” – yli puolet ekaluokkalaisista Rovaniemellä jatkaa koulusta iltapäiväkerhoon

”Har­joi­tel­laan it­se­näis­ty­mis­tä” – yli puolet eka­luok­ka­lai­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä jatkaa kou­lus­ta il­ta­päi­vä­ker­hoon

14.08.2023 16:49
Tilaajille
Koulut alkavat suurimmissa kaupungeissa tänään tai huomenna – poliisi valvoo tehostetusti liikennettä koulujen lähellä

Koulut alkavat suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa tänään tai huo­men­na – poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti lii­ken­net­tä kou­lu­jen lähellä

09.08.2023 08:05 1
Koululaisten määrä on kasvanut Kemijärvellä niin paljon, että tilapulaa helpottamaan hankittiin moduulikoulu

Kou­lu­lais­ten määrä on kas­va­nut Ke­mi­jär­vel­lä niin paljon, että ti­la­pu­laa hel­pot­ta­maan han­kit­tiin mo­duu­li­kou­lu

08.08.2023 20:49 4
Tilaajille
Kittilän Pakatissa asuvat uudet ekaluokkalaiset aloittavat koulun kavereiden kanssa – ensimmäisellä luokalla aloittaa lähes sata lasta vähemmän kuin viime vuonna

Kit­ti­län Pa­ka­tis­sa asuvat uudet eka­luok­ka­lai­set aloit­ta­vat koulun ka­ve­rei­den kanssa – en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la aloit­taa lähes sata lasta vä­hem­män kuin viime vuonna

07.08.2023 05:00
Tilaajille
ADHD-peli testissä kouluissa

ADHD-pe­li tes­tis­sä kou­luis­sa

28.05.2023 20:00
Tilaajille
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Koululaisten vetoomus toivoo kestävää kouluruokaa

Kou­lu­lais­ten ve­too­mus toivoo kes­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

25.05.2023 06:37
Lukutaito on nykyään tiukassa – päätin, että tarvittaessa se vaikka ostetaan
Kolumni

Lu­ku­tai­to on nykyään tiu­kas­sa – päätin, että tar­vit­taes­sa se vaikka os­te­taan

16.05.2023 05:00 3
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

09.04.2023 11:30 5
Tilaajille
Rovaniemi kouluttaa kaikki opettajat tukemaan oppilaiden mielenterveyttä – "Huikea linjaus"

Ro­va­nie­mi kou­lut­taa kaikki opet­ta­jat tu­ke­maan op­pi­lai­den mie­len­ter­veyt­tä – "Huikea lin­jaus"

28.03.2023 12:16 2
Tilaajille
Siirto kerrallaan kohti shakkimattia ja turnausvoittoa – kolmen rovaniemeläisen koulun oppilaat innostuivat klassikkopelistä

Siirto ker­ral­laan kohti shak­ki­mat­tia ja tur­naus­voit­toa – kolmen ro­va­nie­me­läi­sen koulun op­pi­laat in­nos­tui­vat klas­sik­ko­pe­lis­tä

15.03.2023 15:27
Tilaajille
Laskettelemaan vai Kotatievaan luistelemaan? Rovaniemeläisille koululaisille riittää hiihtolomaksi tekemistä

Las­ket­te­le­maan vai Ko­ta­tie­vaan luis­te­le­maan? Ro­va­nie­me­läi­sil­le kou­lu­lai­sil­le riittää hiih­to­lo­mak­si te­ke­mis­tä

03.03.2023 13:33
Tilaajille
Vaikuttaminen monella tapaa tutuksi Kemin koululaisille – peruskoululaiset osallistuivat työpajoihin kaupungintalolla

Vai­kut­ta­mi­nen monella tapaa tutuksi Kemin kou­lu­lai­sil­le – pe­rus­kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat työ­pa­joi­hin kau­pun­gin­ta­lol­la

22.02.2023 07:00
Tilaajille
Liikennelaulu tai heijastinliivi ei riitä lapsen liikenneturvaksi – suurin vastuu on meillä aikuisilla
Kolumni

Lii­ken­ne­lau­lu tai hei­jas­tin­lii­vi ei riitä lapsen lii­ken­ne­tur­vak­si – suurin vastuu on meillä ai­kui­sil­la

16.02.2023 13:02 1