Koululaiset
Kuukausi
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:01 1
Tilaajille
Lukijalta: Koulun paikka Vaaranlammella
Lukijalta Mielipide Pertti Kivimäki

Lu­ki­jal­ta: Koulun paikka Vaa­ran­lam­mel­la

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joonas Niemi, Saara Lukkarinen, Sanna Ojajärvi

Kou­lu­lai­sil­la oikeus tur­val­li­seen kou­lu­mat­kaan

01.09.2020 16:42 0
Tilaajille
Ekaluokkalaisten koulupelkoja vähennetään yhteistyöllä kasiluokkalaisten kanssa – "Tätä tarvii siihen, että supersankareina kiipeätte seiniä pitkin"

Eka­luok­ka­lais­ten kou­lu­pel­ko­ja vä­hen­ne­tään yh­teis­työl­lä ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa – "Tätä tarvii siihen, että su­per­san­ka­rei­na kii­peät­te seiniä pitkin"

28.08.2020 17:49 0
Tilaajille
Vanhemmat
Torniolaisten koulumatkaa turvasivat vapaaehtoiset suojatiepäivystäjät – "Koulumatkalla on joskus sattunut onnettomuuksiakin, siksi tämä suojatiepäivystys on meille arvokas asia"

Tor­nio­lais­ten kou­lu­mat­kaa tur­va­si­vat va­paa­eh­toi­set suo­ja­tie­päi­vys­tä­jät – "Kou­lu­mat­kal­la on joskus sat­tu­nut on­net­to­muuk­sia­kin, siksi tämä suo­ja­tie­päi­vys­tys on meille arvokas asia"

12.08.2020 16:26 0
Tilaajille
MLL järjestää pikku koululaisille kesäkerhoja Rovaniemellä

MLL jär­jes­tää pikku kou­lu­lai­sil­le ke­sä­ker­ho­ja Ro­va­nie­mel­lä

27.05.2020 11:51 0
Rovaniemellä valmistellaan peruskoulujen avaamista – huoltajille lähetetään toimintaohjeet ensi viikon aikana

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan pe­rus­kou­lu­jen avaa­mis­ta – huol­ta­jil­le lä­he­te­tään toi­min­ta­oh­jeet ensi viikon aikana

30.04.2020 17:53 0
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28 0
Tilaajille
Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

Kaik­kiin kou­lu­lai­siin ei ole saatu yh­teyt­tä etä­ope­tuk­sen aikana – "Aika näyt­tää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

31.03.2020 19:58 0
Lukijalta Mielipide Nea Bimberg ja Fanny Bergman

Kou­lu­lai­sil­ta: Talvi iskee kou­lu­lai­sil­le liian kovaa

05.02.2020 20:25 0
Tilaajille
Kittilän koululaiset voivat saada maksuttoman välipalan tulevaisuudessa – koululautakunta esittää välipala-määrärahan lisäämistä koulutoimen budjettiin

Kit­ti­län kou­lu­lai­set voivat saada mak­sut­to­man vä­li­pa­lan tu­le­vai­suu­des­sa – kou­lu­lau­ta­kun­ta esittää vä­li­pa­la-mää­rä­ra­han li­sää­mis­tä kou­lu­toi­men bud­jet­tiin

23.10.2019 17:14 0
Tilaajille