Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Koululaiset
Reima Ekorre on tuttu näky Taaplaajankadun suojatien kupeessa, kun Karihaaran koululaiset aloittavat ja lopettavat koulupäivänsä – Entinen palomies kouluttautui koulunkäynninohjaajaksi

Reima Ekorre on tuttu näky Taap­laa­jan­ka­dun suo­ja­tien ku­pees­sa, kun Ka­ri­haa­ran kou­lu­lai­set aloit­ta­vat ja lo­pet­ta­vat kou­lu­päi­vän­sä – Entinen pa­lo­mies kou­lut­tau­tui kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jak­si

29.09.2022 17:13
Rovaniemen kouluissa oppilaat ovat kaupanneet ADHD-lääkkeitä päihteeksi – kyseessä on valtakunnallinen ilmiö

Ro­va­nie­men kou­luis­sa op­pi­laat ovat kau­pan­neet ADHD-lääk­kei­tä päih­teek­si – ky­sees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen ilmiö

13.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Kalastuspäivä innosti rovaniemeläisiä koululaisia tutustumaan kalaan
Lukijalta

Ka­las­tus­päi­vä innosti ro­va­nie­me­läi­siä kou­lu­lai­sia tu­tus­tu­maan kalaan

31.08.2022 12:38
Tilaajille
Koululaisten lautaset halutaan jättää rauhaan – Katso, miten lihapyörykkäaterian hinta muodostuu

Kou­lu­lais­ten lau­ta­set ha­lu­taan jättää rauhaan – Katso, miten li­ha­pyö­ryk­kä­ate­rian hinta muo­dos­tuu

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Kohti tavallista arkea – lähes 150 ukrainalaislasta peruskoulun penkille Lapissa

Kohti ta­val­lis­ta arkea – lähes 150 uk­rai­na­lais­las­ta pe­rus­kou­lun pen­kil­le Lapissa

16.08.2022 06:30
Tilaajille
"Koulumatkaa ei koeta riittävän turvalliseksi" – Moni pieni koululainen kulkee Vaaranlammen väistökouluun autokyydillä

"Kou­lu­mat­kaa ei koeta riit­tä­vän tur­val­li­sek­si" – Moni pieni kou­lu­lai­nen kulkee Vaa­ran­lam­men väis­tö­kou­luun au­to­kyy­dil­lä

10.08.2022 09:27
Tilaajille
Tornion ja Haaparannan Kielikoulun uusi konsepti valmistuu syksyllä – englanti ja kansainvälisyys mukana vahvemmin

Tornion ja Haa­pa­ran­nan Kie­li­kou­lun uusi kon­sep­ti val­mis­tuu syk­syl­lä – eng­lan­ti ja kan­sain­vä­li­syys mukana vah­vem­min

29.05.2022 18:00
Tilaajille
Yrittäjyys kiinnostaa alakouluikäisiä – Äkäslompolossa järjestetty yrittäjyyskasvatusohjelma herätti kuudesluokkalaisissa innostusta

Yrit­tä­jyys kiin­nos­taa ala­kou­lu­ikäi­siä – Äkäs­lom­po­los­sa jär­jes­tet­ty yrit­tä­jyys­kas­va­tus­oh­jel­ma herätti kuu­des­luok­ka­lai­sis­sa in­nos­tus­ta

24.05.2022 18:48
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

07.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Koululaiselta: Kaikki lapset kouluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Kaikki lapset kouluun

12.03.2022 08:05
Tilaajille
"Tämähän on ihan helppoa!" – viidesluokkalaiset pääsivät kokeilemaan lumitutkimusta Ounasjoen rannalla

"Tä­mä­hän on ihan help­poa!" – vii­des­luok­ka­lai­set pää­si­vät ko­kei­le­maan lu­mi­tut­ki­mus­ta Ou­nas­joen ran­nal­la

25.02.2022 20:30
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: koululaisten koronakotitestien jakelu kunnille käynnistyy

Huol­to­var­muus­kes­kus: kou­lu­lais­ten ko­ro­na­ko­ti­tes­tien jakelu kun­nil­le käyn­nis­tyy

04.02.2022 10:14 2
Tilaajille
Yksi kouluruoka-annos maksaa keskimäärin 2,82 euroa – yksistään Rovaniemellä ruokaa tehdään koululaisille tuhansia kiloja

Yksi kou­lu­ruo­ka-an­nos maksaa kes­ki­mää­rin 2,82 euroa – yk­sis­tään Ro­va­nie­mel­lä ruokaa tehdään kou­lu­lai­sil­le tu­han­sia kiloja

01.02.2022 06:30 4
Tilaajille
Ulkonäköpaineet vaikuttavat nuoriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­nä­kö­pai­neet vai­kut­ta­vat nuoriin

06.07.2021 05:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ri­tus­pai­neis­ta eroon

05.07.2021 20:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elätkö sinä?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Skeittiparkissa on vaarallista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Skeit­ti­par­kis­sa on vaa­ral­lis­ta

05.06.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on luon­to­suh­tee­si?

05.06.2021 05:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muovin kier­rä­tys­tä hel­po­tet­ta­va

05.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­le lisää töitä

05.06.2021 05:05
Tilaajille