Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koululaiset
Kuukausi
ADHD-peli testissä kouluissa

ADHD-pe­li tes­tis­sä kou­luis­sa

28.05.2023 20:00
Tilaajille
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Koululaisten vetoomus toivoo kestävää kouluruokaa

Kou­lu­lais­ten ve­too­mus toivoo kes­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

25.05.2023 06:37
Lukutaito on nykyään tiukassa – päätin, että tarvittaessa se vaikka ostetaan
Kolumni

Lu­ku­tai­to on nykyään tiu­kas­sa – päätin, että tar­vit­taes­sa se vaikka os­te­taan

16.05.2023 05:00 3
Vanhemmat
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

09.04.2023 11:30 5
Tilaajille
Rovaniemi kouluttaa kaikki opettajat tukemaan oppilaiden mielenterveyttä – "Huikea linjaus"

Ro­va­nie­mi kou­lut­taa kaikki opet­ta­jat tu­ke­maan op­pi­lai­den mie­len­ter­veyt­tä – "Huikea lin­jaus"

28.03.2023 12:16 2
Tilaajille
Siirto kerrallaan kohti shakkimattia ja turnausvoittoa – kolmen rovaniemeläisen koulun oppilaat innostuivat klassikkopelistä

Siirto ker­ral­laan kohti shak­ki­mat­tia ja tur­naus­voit­toa – kolmen ro­va­nie­me­läi­sen koulun op­pi­laat in­nos­tui­vat klas­sik­ko­pe­lis­tä

15.03.2023 15:27
Tilaajille
Laskettelemaan vai Kotatievaan luistelemaan? Rovaniemeläisille koululaisille riittää hiihtolomaksi tekemistä

Las­ket­te­le­maan vai Ko­ta­tie­vaan luis­te­le­maan? Ro­va­nie­me­läi­sil­le kou­lu­lai­sil­le riittää hiih­to­lo­mak­si te­ke­mis­tä

03.03.2023 13:33
Tilaajille
Vaikuttaminen monella tapaa tutuksi Kemin koululaisille – peruskoululaiset osallistuivat työpajoihin kaupungintalolla

Vai­kut­ta­mi­nen monella tapaa tutuksi Kemin kou­lu­lai­sil­le – pe­rus­kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat työ­pa­joi­hin kau­pun­gin­ta­lol­la

22.02.2023 07:00
Tilaajille
Liikennelaulu tai heijastinliivi ei riitä lapsen liikenneturvaksi – suurin vastuu on meillä aikuisilla
Kolumni

Lii­ken­ne­lau­lu tai hei­jas­tin­lii­vi ei riitä lapsen lii­ken­ne­tur­vak­si – suurin vastuu on meillä ai­kui­sil­la

16.02.2023 13:02 1
Rovaniemellä kauppakeskuksessa toimiva nuorisotila nosti alaikärajansa 13:een vuoteen, jotta nuoret eivät kokoontuisi kaupungille iltaisin

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva nuo­ri­so­ti­la nosti ala­ikä­ra­jan­sa 13:een vuo­teen, jotta nuoret eivät ko­koon­tui­si kau­pun­gil­le il­tai­sin

06.02.2023 15:02
Tilaajille
Jääkiekkoa, joogaa, painonnostoa, parkouria ja sirkusta – harrastamisen Suomen malli on auttanut monia lappilaislapsia löytämään uuden lajin

Jää­kiek­koa, joogaa, pai­non­nos­toa, par­kou­ria ja sir­kus­ta – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli on aut­ta­nut monia lap­pi­lais­lap­sia löy­tä­mään uuden lajin

02.02.2023 05:00
Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väitöksen mukaan etenkin vastasaapuneiden maahanmuuttajien kielellinen tuki opetuksessa kaipaa parannusta

Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väi­tök­sen mukaan etenkin vas­ta­saa­pu­nei­den maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­nen tuki ope­tuk­ses­sa kaipaa pa­ran­nus­ta

04.01.2023 06:40
Tilaajille
Iso osa koululaisista on niin huonossa kunnossa, että se vaikeuttaa heidän arjessa selviytymistään – oikotietä liikunnalliseen muutokseen ei ole olemassa
Pääkirjoitus

Iso osa kou­lu­lai­sis­ta on niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että se vai­keut­taa heidän arjessa sel­viy­ty­mis­tään – oi­ko­tie­tä lii­kun­nal­li­seen muu­tok­seen ei ole ole­mas­sa

15.12.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lais­ten ui­ma­tai­to pa­rem­mak­si

13.12.2022 05:30
Tilaajille
Syysloma on vuoden kiireisimpiä viikkoja nuorisotyössä – Koululaisille on tarjolla paljon toimintaa

Syys­lo­ma on vuoden kii­rei­sim­piä viik­ko­ja nuo­ri­so­työs­sä – Kou­lu­lai­sil­le on tar­jol­la paljon toi­min­taa

14.10.2022 18:00
Tilaajille
Reima Ekorre on tuttu näky Taaplaajankadun suojatien kupeessa, kun Karihaaran koululaiset aloittavat ja lopettavat koulupäivänsä – Entinen palomies kouluttautui koulunkäynninohjaajaksi

Reima Ekorre on tuttu näky Taap­laa­jan­ka­dun suo­ja­tien ku­pees­sa, kun Ka­ri­haa­ran kou­lu­lai­set aloit­ta­vat ja lo­pet­ta­vat kou­lu­päi­vän­sä – Entinen pa­lo­mies kou­lut­tau­tui kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jak­si

29.09.2022 17:13
Rovaniemen kouluissa oppilaat ovat kaupanneet ADHD-lääkkeitä päihteeksi – kyseessä on valtakunnallinen ilmiö

Ro­va­nie­men kou­luis­sa op­pi­laat ovat kau­pan­neet ADHD-lääk­kei­tä päih­teek­si – ky­sees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen ilmiö

13.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Kalastuspäivä innosti rovaniemeläisiä koululaisia tutustumaan kalaan
Lukijalta

Ka­las­tus­päi­vä innosti ro­va­nie­me­läi­siä kou­lu­lai­sia tu­tus­tu­maan kalaan

31.08.2022 12:38
Tilaajille
Koululaisten lautaset halutaan jättää rauhaan – Katso, miten lihapyörykkäaterian hinta muodostuu

Kou­lu­lais­ten lau­ta­set ha­lu­taan jättää rauhaan – Katso, miten li­ha­pyö­ryk­kä­ate­rian hinta muo­dos­tuu

30.08.2022 06:00
Tilaajille