kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Virukset
SVT: Poroista on löydetty uusi virus Ruotsissa ja Norjassa

SVT: Po­rois­ta on löy­det­ty uusi virus Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa

27.01.2024 15:44
Tilaajille
A-streptokokki ja korona aiheuttavat nyt lappilaisten sairastumisia, influenssakauden alkua ei näy vielä

A-strep­to­kok­ki ja korona ai­heut­ta­vat nyt lap­pi­lais­ten sai­ras­tu­mi­sia, inf­luens­sa­kau­den alkua ei näy vielä

04.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Kuppatartunnat saatiin pysäytettyä Rovaniemellä – tartuntoja todettiin kaikkiaan 17

Kup­pa­tar­tun­nat saatiin py­säy­tet­tyä Ro­va­nie­mel­lä – tar­tun­to­ja to­det­tiin kaik­kiaan 17

24.08.2023 15:58
Tilaajille
Ruokavirasto tutkii kaikki Suomen turkistarhat lintuinfluenssan varalta – ensimmäisenä syynätään minkit

Ruo­ka­vi­ras­to tutkii kaikki Suomen tur­kis­tar­hat lin­tu­inf­luens­san varalta – en­sim­mäi­se­nä syy­nä­tään minkit

23.08.2023 16:30 2
Lapissa todettu ensimmäiset lintuinfluenssakuolemat – Suomessa yli 80 000 turkistarhaeläintä on määrätty lopetettavaksi epidemian takia

Lapissa todettu en­sim­mäi­set lin­tu­inf­luens­sa­kuo­le­mat – Suo­mes­sa yli 80 000 tur­kis­tar­ha­eläin­tä on mää­rät­ty lo­pe­tet­ta­vak­si epi­de­mian takia

08.08.2023 21:48 3
Kokkolassa todettu lokkien joukkokuolema – Ruokavirasto tutkii lintuja lintuinfluenssan varalta

Kok­ko­las­sa todettu lokkien jouk­ko­kuo­le­ma – Ruo­ka­vi­ras­to tutkii lintuja lin­tu­inf­luens­san varalta

14.07.2023 15:44 2
Suomesta löytyi uusi hyttyslaji – tunnetaan Etelä-Euroopassa Länsi-Niilin viruksen levittäjänä

Suo­mes­ta löytyi uusi hyt­tys­la­ji – tun­ne­taan Ete­lä-Eu­roo­pas­sa Län­si-Nii­lin vi­ruk­sen le­vit­tä­jä­nä

29.06.2023 10:15
Hi-virus löydettiin 40 vuotta sitten – viruksen tutkijalle oli järkytys kohdata ihmisten suvaitsemattomuus

Hi-vi­rus löy­det­tiin 40 vuotta sitten – vi­ruk­sen tut­ki­jal­le oli jär­ky­tys kohdata ih­mis­ten su­vait­se­mat­to­muus

20.05.2023 17:26
Päiväkirja: Marraskuinen sitkovirus vie voimat, mutta antaa päivänvalon metsästäjälle vähän armoa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mar­ras­kui­nen sit­ko­vi­rus vie voimat, mutta antaa päi­vän­va­lon met­säs­tä­jäl­le vähän armoa

24.11.2022 05:30 1
Tilaajille
"Piti ryömiä, että pääsi paikasta toiseen", kuvailee enterorokon sairastanut Topi – tällainen on pahimmillaan ihon ja kynnet irrottava virustauti

"Piti ryömiä, että pääsi pai­kas­ta toi­seen", ku­vai­lee en­te­ro­ro­kon sai­ras­ta­nut Topi – täl­lai­nen on pa­him­mil­laan ihon ja kynnet ir­rot­ta­va vi­rus­tau­ti

11.11.2022 05:00
Tilaajille
Espanjassa raportoitiin tiettävästi Euroopan ensimmäinen apinarokkoon liittyvä kuolema

Es­pan­jas­sa ra­por­toi­tiin tiet­tä­väs­ti Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen api­na­rok­koon liit­ty­vä kuolema

30.07.2022 12:12
Wuhanin villieläintori oli koronapandemian alkujuuri, sanovat kaksi uutta tutkimusta

Wuhanin vil­li­eläin­to­ri oli ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­juu­ri, sanovat kaksi uutta tut­ki­mus­ta

27.07.2022 12:05 1
Lintuinfluenssa yleistyy Suomessa – tautia löytyy jo Lapistakin

Lin­tu­inf­luens­sa yleis­tyy Suo­mes­sa – tautia löytyy jo La­pis­ta­kin

26.06.2022 09:40 4
Tilaajille
Nuhakuumetta aiheuttavat flunssavirukset kiusaavat nyt lappilaisia koronan lisäksi – myös influenssakaudesta voi tulla tavallista ärhäkämpi

Nu­ha­kuu­met­ta ai­heut­ta­vat fluns­sa­vi­ruk­set kiu­saa­vat nyt lap­pi­lai­sia koronan lisäksi – myös inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ta­val­lis­ta är­hä­käm­pi

27.09.2021 14:30
Tilaajille
Näkökulma: Missä itää seuraava pandemia? Sen voi aiheuttaa joku jo tuntemamme virus tai koronan tapainen "tauti X"

Nä­kö­kul­ma: Missä itää seu­raa­va pan­de­mia? Sen voi ai­heut­taa joku jo tun­te­mam­me virus tai koronan ta­pai­nen "tauti X"

13.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille
Koronakriisin keskellä syntyi ajatus bakteereilta ja viruksilta suojelevasta Kourasta – kosketussuojaimen materiaalista osa on pihkaa, joka tappaa 99,96 prosenttia bakteereista kahdessa tunnissa

Ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä syntyi ajatus bak­tee­reil­ta ja vi­ruk­sil­ta suo­je­le­vas­ta Kou­ras­ta – kos­ke­tus­suo­jai­men ma­te­riaa­lis­ta osa on pihkaa, joka tappaa 99,96 pro­sent­tia bak­tee­reis­ta kah­des­sa tun­nis­sa

30.07.2020 07:54
Tilaajille
Virustutkija Matti Jalasvuori luettelee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruokakulttuuri, oireettomat kantajat, heikko varautuminen – toista aaltoa vaikea estää

Vi­rus­tut­ki­ja Matti Ja­las­vuo­ri luet­te­lee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruo­ka­kult­tuu­ri, oi­reet­to­mat kan­ta­jat, heikko va­rau­tu­mi­nen – toista aaltoa vaikea estää

29.04.2020 06:00
Tilaajille
Koronavirus on tehnyt siivoustyötä näkyväksi – kaiteita ja kahvoja puhdistetaan entistä tiheämmin

Ko­ro­na­vi­rus on tehnyt sii­vous­työ­tä nä­ky­väk­si – kai­tei­ta ja kahvoja puh­dis­te­taan entistä ti­heäm­min

03.04.2020 18:30
Tilaajille
Rovaniemen pandemiasuunnitelmia on päivitetty koronan takia – tartuntariski edelleen hyvin pieni

Ro­va­nie­men pan­de­mia­suun­ni­tel­mia on päi­vi­tet­ty koronan takia – tar­tun­ta­ris­ki edel­leen hyvin pieni

04.03.2020 09:21