PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Virukset
Nuhakuumetta aiheuttavat flunssavirukset kiusaavat nyt lappilaisia koronan lisäksi – myös influenssakaudesta voi tulla tavallista ärhäkämpi

Nu­ha­kuu­met­ta ai­heut­ta­vat fluns­sa­vi­ruk­set kiu­saa­vat nyt lap­pi­lai­sia koronan lisäksi – myös inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ta­val­lis­ta är­hä­käm­pi

27.09.2021 14:30
Tilaajille
Näkökulma: Missä itää seuraava pandemia? Sen voi aiheuttaa joku jo tuntemamme virus tai koronan tapainen "tauti X"

Nä­kö­kul­ma: Missä itää seu­raa­va pan­de­mia? Sen voi ai­heut­taa joku jo tun­te­mam­me virus tai koronan ta­pai­nen "tauti X"

13.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille
Koronakriisin keskellä syntyi ajatus bakteereilta ja viruksilta suojelevasta Kourasta – kosketussuojaimen materiaalista osa on pihkaa, joka tappaa 99,96 prosenttia bakteereista kahdessa tunnissa

Ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä syntyi ajatus bak­tee­reil­ta ja vi­ruk­sil­ta suo­je­le­vas­ta Kou­ras­ta – kos­ke­tus­suo­jai­men ma­te­riaa­lis­ta osa on pihkaa, joka tappaa 99,96 pro­sent­tia bak­tee­reis­ta kah­des­sa tun­nis­sa

30.07.2020 07:54
Tilaajille
Virustutkija Matti Jalasvuori luettelee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruokakulttuuri, oireettomat kantajat, heikko varautuminen – toista aaltoa vaikea estää

Vi­rus­tut­ki­ja Matti Ja­las­vuo­ri luet­te­lee syitä, miksi korona levisi: Kiinan ruo­ka­kult­tuu­ri, oi­reet­to­mat kan­ta­jat, heikko va­rau­tu­mi­nen – toista aaltoa vaikea estää

29.04.2020 06:00
Tilaajille
Koronavirus on tehnyt siivoustyötä näkyväksi – kaiteita ja kahvoja puhdistetaan entistä tiheämmin

Ko­ro­na­vi­rus on tehnyt sii­vous­työ­tä nä­ky­väk­si – kai­tei­ta ja kahvoja puh­dis­te­taan entistä ti­heäm­min

03.04.2020 18:30
Tilaajille
Rovaniemen pandemiasuunnitelmia on päivitetty koronan takia – tartuntariski edelleen hyvin pieni

Ro­va­nie­men pan­de­mia­suun­ni­tel­mia on päi­vi­tet­ty koronan takia – tar­tun­ta­ris­ki edel­leen hyvin pieni

04.03.2020 09:21
Helsingissä vahvistui toinen koronavirukseen sairastunut - tartunnan saanut palasi kotiinsa eristykseen

Hel­sin­gis­sä vah­vis­tui toinen ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut - tar­tun­nan saanut palasi ko­tiin­sa eris­tyk­seen

28.02.2020 20:32
Tilaajille
Lääkäri kaipaa virustorjuntaan talonpoikaisjärkeä – hysteriaa ja ylireagointia on syytä välttää

Lääkäri kaipaa vi­rus­tor­jun­taan ta­lon­poi­kais­jär­keä – hys­te­riaa ja yli­rea­goin­tia on syytä välttää

28.02.2020 19:04
Venäläiset luulivat, että aids on lyöty – suosittu tubettaja kuitenkin paljasti karun tilanteen

Ve­nä­läi­set luu­li­vat, että aids on lyöty – suo­sit­tu tu­bet­ta­ja kui­ten­kin pal­jas­ti karun ti­lan­teen

25.02.2020 12:53
Tilaajille
Ärhäkkä RS-virus riehuu nyt Lapissa – Lastentautien ylilääkäri: pienten lasten kanssa kannattaa välttää kaupassakäyntiä

Ärhäkkä RS-vi­rus riehuu nyt Lapissa – Las­ten­tau­tien yli­lää­kä­ri: pienten lasten kanssa kan­nat­taa välttää kau­pas­sa­käyn­tiä

11.02.2020 15:55
Tilaajille
Seuraavan uuden viruksen syntypaikkaa on lähes mahdoton ennustaa, kertoo THL:n asiantuntija

Seu­raa­van uuden vi­ruk­sen syn­ty­paik­kaa on lähes mah­do­ton en­nus­taa, kertoo THL:n asian­tun­ti­ja

01.02.2020 16:01
Saariselällä Wuhan-virukselle altistuneisiin yritetään ottaa yhteyttä tänään – riskinarvioinnissa on vartin sääntö

Saa­ri­se­läl­lä Wu­han-vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­siin yri­te­tään ottaa yh­teyt­tä tänään – ris­kin­ar­vioin­nis­sa on vartin sääntö

30.01.2020 10:09
Kiinalaisten matkailijoiden määrää Lapissa on vaikea tietää – ryhmämatkat antavat suuntaa, mutta yksittäisen matkailijan perässä ei pysy kukaan

Kii­na­lais­ten mat­kai­li­joi­den määrää Lapissa on vaikea tietää – ryh­mä­mat­kat antavat suun­taa, mutta yk­sit­täi­sen mat­kai­li­jan perässä ei pysy kukaan

29.01.2020 11:54
Tilaajille