Koronatartunnat
Viimeisin tunti

So­dan­ky­län ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – Ei yhtään uutta tar­tun­taa per­jan­tain jälkeen

19:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Muoniossa todettiin koronatartunta, joka liittyy urheiluvalmennukseen, Kolarissa tartunta perhealtistumisesta – kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettiin torstaina seitsemän tartuntaa

Muo­nios­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta, joka liittyy ur­hei­lu­val­men­nuk­seen, Ko­la­ris­sa tar­tun­ta per­he­al­tis­tu­mi­ses­ta – kaik­kiaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­det­tiin tors­tai­na seit­se­män tar­tun­taa

26.11.2020 14:51 0
Tilaajille
Sodankylässä yksi uusi koronatartunta – kuntoutusosaston toiminta palaa Sopukkaan asteittain

So­dan­ky­läs­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – kun­tou­tus­osas­ton toi­min­ta palaa So­puk­kaan as­teit­tain

26.11.2020 13:42 0
Tilaajille
Marin Ylen A-studiossa: Hallitus varautuu ennalta koronatilanteen pahenemiseen – kansalaisilta toivotaan malttia arjessa, laajoja sukujouluja syytä välttää

Marin Ylen A-stu­dios­sa: Hal­li­tus va­rau­tuu ennalta ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen – kan­sa­lai­sil­ta toi­vo­taan malttia ar­jes­sa, laajoja su­ku­jou­lu­ja syytä välttää

24.11.2020 22:15 1
Kommentti: Onko valmiuslakiin turvautuminen enää "valovuosien päässä" – Uudenmaan pahentuva tilanne pisti hallituksen koronasyksyn uusiksi

Kom­ment­ti: Onko val­mius­la­kiin tur­vau­tu­mi­nen enää "va­lo­vuo­sien päässä" – Uu­den­maan pa­hen­tu­va tilanne pisti hal­li­tuk­sen ko­ro­na­syk­syn uusiksi

23.11.2020 13:44

Tou­hu­la-päi­vä­ko­dis­sa Kor­ka­lo­vaa­ras­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – 18 ka­ran­tee­niin

22.11.2020 20:44

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa asu­val­la hen­ki­löl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – ta­pauk­ses­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 31 hen­ki­löä

22.11.2020 15:25
Suomessa raportoitiin toista päivää putkeen yli 460 uutta koronatartuntaa

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin toista päivää putkeen yli 460 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

21.11.2020 12:26

Donald Trump Junior on saanut ko­ro­na­tar­tun­nan – hänen ker­ro­taan olevan oi­ree­ton ja jääneen ka­ran­tee­niin

21.11.2020 10:06

Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely: Ko­ro­na­tar­tun­nan läh­tei­tä jäl­jit­tää monin paikoin en­nä­tys­mää­rä ihmisiä

21.11.2020 09:56
Koko Ruotsin alppihiihtomaajoukkue on asetettu karanteeniin koronavirustartunnan vuoksi Levillä

Koko Ruotsin alp­pi­hiih­to­maa­jouk­kue on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi Levillä

19.11.2020 15:49
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä keskiviikkona kaksi koronatartuntaa – "Tilanne on rauhallinen ja kiitos tästä kuuluu lappilaisille, jotka ovat toimineet erittäin vastuullisesti"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – "Ti­lan­ne on rau­hal­li­nen ja kiitos tästä kuuluu lap­pi­lai­sil­le, jotka ovat toi­mi­neet erit­täin vas­tuul­li­ses­ti"

18.11.2020 15:28 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta tartuntaa, ilmaantuvuusluku nyt Suomen korkein – "Uusia tartuntaketjuja käynnistynyt pienimuotoisistakin yksityisistä juhlista"

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, il­maan­tu­vuus­lu­ku nyt Suomen korkein – "Uusia tar­tun­ta­ket­ju­ja käyn­nis­ty­nyt pie­ni­muo­toi­sis­ta­kin yk­si­tyi­sis­tä juh­lis­ta"

14.11.2020 12:39 1
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kolme tartuntaa ja Länsi-Pohjassa kaksi, koko Suomessa 316

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi, koko Suo­mes­sa 316

13.11.2020 12:12
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – Tartuntoja ilmaantunut perhejuhlien jälkeen

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tar­tun­to­ja il­maan­tu­nut per­he­juh­lien jälkeen

13.11.2020 09:37
Tilaajille
Sodankylässä jatketaan rajoituksia vielä viikolla – Kunta on kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on nyt 540

So­dan­ky­läs­sä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia vielä vii­kol­la – Kunta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

12.11.2020 16:55
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa neljä ja Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa, 198 uutta tapausta tänään, Norbottenin nopea ilmaantuvuuden nousu on heijastunut Tornion tilanteeseen

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa, 198 uutta ta­paus­ta tänään, Nor­bot­te­nin nopea il­maan­tu­vuu­den nousu on hei­jas­tu­nut Tornion ti­lan­tee­seen

12.11.2020 09:45
Ruotsin koronavirustartunnoissa raju piikki – nyt alkoi syyttely hitaasta torjunnasta

Ruotsin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­sa raju piikki – nyt alkoi syyt­te­ly hi­taas­ta tor­jun­nas­ta

11.11.2020 14:49
Tornion ilmaantuvuusluku on nyt 242 – Kaupungin tilanteessa ei ole tapahtunu toivottua käännettä parempaan

Tornion il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 242 – Kau­pun­gin ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nu toi­vot­tua kään­net­tä pa­rem­paan

11.11.2020 12:52 1
Tilaajille

Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 220 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – tar­tun­ta ei ole ras­kaa­na ole­vil­le eri­tyi­nen riski

10.11.2020 14:35