Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Koronatartunnat
Viimeisin tunti

Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne ke­hit­ty­nyt no­peas­ti huonoon suun­taan, sanoo ter­veys­joh­ta­ja – Alle 30-vuo­tiai­den heikko ro­ko­tus­kat­ta­vuus huo­les­tut­taa: "Ro­ko­tus on tie ulos tästä epi­de­mias­ta"

16:53
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

SVT: Älvs­by­nis­sä 76:sta mar­jan­poi­mi­jas­ta 73:lla to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta – "Koko mar­jan­poi­mi­ja­väen sai­ras­tu­mi­seen ei oltu va­rau­dut­tu"

12:08 4
Tilaajille
Kuukausi

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:48 5

THL: Suo­mes­sa on todettu 156 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

19.07.2021 12:06

Koko Lapissa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 37 tar­tun­taa, joista val­ta­osa Ro­va­nie­mel­lä – Tornion jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa nyt 40

19.07.2021 17:10
Tilaajille

NUTS Ylläs Pallas Trail Run -ta­pah­tu­mas­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viime vii­kon­lop­pu­na

15.07.2021 19:15

THL: Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät nyt nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa – sai­raa­loi­den kuor­mi­tus on rau­hal­lis­ta

15.07.2021 17:12 1

Ro­va­nie­mel­lä yö­ker­hos­ta le­vin­nyt ko­ro­na­ket­ju ei kuor­mi­ta sai­raan­hoi­toa, mutta tes­taa­jil­la riittää töitä – "Työn­te­ki­jät ovat var­mas­ti olleet ko­vil­la"

12.07.2021 14:35 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men ket­jus­sa 42 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – jäl­ji­tys­työs­sä löy­det­ty uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja elo­ku­va­teat­te­ris­sa, huol­to­ase­mal­la ja ra­vin­to­las­sa

11.07.2021 16:05 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men vii­kon­lo­pun yö­ker­ho­tar­tun­ta­ket­jus­sa neljä uutta tar­tun­taa – Yksi läh­tö­tar­tun­nois­ta var­mis­tui Intian vi­rus­muun­nok­sek­si

08.07.2021 16:18 12
Tilaajille

Yö­ker­hos­ta al­ka­nees­sa ket­jus­sa nyt 12 tar­tun­taa Ro­va­nie­mel­lä – en­sim­mäi­nen tar­tun­ta läh­töi­sin Ve­nä­jäl­tä

07.07.2021 09:40 7
Tilaajille

Yökerho Half Moonin ko­ro­na­ket­jus­sa jo yh­dek­sän tar­tun­taa Ro­va­nie­mel­lä – tes­teis­sä käy­nei­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan uu­des­taan tes­tat­ta­vak­si

06.07.2021 16:39 13
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa on todettu 192 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

03.07.2021 12:34 1

Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä on kas­vus­sa – yli 40 pro­sent­tia viime viikon uusista tar­tun­nois­ta liittyy Ve­nä­jäl­tä pa­lan­nei­siin ki­sa­tu­ris­tei­hin

01.07.2021 13:03
Vanhemmat

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Oulussa todettu ko­ro­na­ta­pauk­sia EM-ki­sois­sa käy­neil­lä – Oulun kuusi ta­paus­ta olleet oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa

28.06.2021 15:46 1
Tilaajille

Tois­tai­sek­si vain yksi EM-jal­ka­pal­lon ko­ro­na­tar­tun­ta Lapissa

28.06.2021 13:27 5
Tilaajille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja

17.06.2021 10:39

THL: Suo­mes­sa 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

12.06.2021 15:32 1

Norr­bot­te­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­nat puo­liin­tu­neet - 585 uutta tar­tun­taa viime vii­kol­la

07.06.2021 13:11 3
Tilaajille

Lai­tok­sis­ta al­ka­neis­ta ko­ro­na­ket­juis­ta ainakin kolme tut­kin­ta­pyyn­töä – Kiu­ru­ve­del­lä hoi­va­ko­dis­sa ko­ro­naan kuoli useita ikä­ih­mi­siä

30.05.2021 06:30
Tilaajille