Koronatartunnat
Viimeisin 12 tuntia
Kokoontumisrajoituksiin ei tule muutoksia lokakuussa – tapahtumissa on kuitenkin noudatettava turvavälejä ja huolehdittava hygieniasta

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ei tule muu­tok­sia lo­ka­kuus­sa – ta­pah­tu­mis­sa on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hy­gie­nias­ta

12:54 0
Viikko
RoPSin koronatartuntaketjussa 30 altistunutta – Toiseen lappilaisketjuun liittyy 14 altistusta

RoPSin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 al­tis­tu­nut­ta – Toiseen lap­pi­lais­ket­juun liittyy 14 al­tis­tus­ta

21.09.2020 17:03 1
Tilaajille
Suomessa 66 uutta koronatartuntaa – tartuntoja kouluissa ja yliopistoissa

Suo­mes­sa 66 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja kou­luis­sa ja yli­opis­tois­sa

21.09.2020 12:19 0
Rovaniemen koronatapaus RoPS:n naisten edustusjoukkueessa – koko joukkue taustoineen karanteeniin, kaksi muuta joukkuetta omaehtoisessa karanteenissa

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ta­paus RoPS:n naisten edus­tus­jouk­kuees­sa – koko joukkue taus­toi­neen ka­ran­tee­niin, kaksi muuta jouk­kuet­ta oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa

18.09.2020 14:49 1
Tilaajille
Suomessa todettu 59 uutta koronatartuntaa – tartuntojen määrä kasvanut selvästi

Suo­mes­sa todettu 59 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­jen määrä kas­va­nut sel­väs­ti

18.09.2020 13:00 0
THL: Suomessa todettu 49 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa ei lainkaan uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa todettu 49 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei lain­kaan uusia ta­pauk­sia

17.09.2020 12:02 0
THL: Suomessa todettu 25 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomen tapausmäärät ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 25 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men ta­paus­mää­rät en­nal­laan

16.09.2020 12:10 0
Kuukausi ja vanhemmat
Suomessa 98 uutta koronatartuntaa, THL:n mukaan tapaukset jakaantuvat 10 päivän ajalle ja valtaosa liittyy alueellisiin ryppäisiin – Pohjois-Suomessa kolme uutta tapausta

Suo­mes­sa 98 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL:n mukaan ta­pauk­set ja­kaan­tu­vat 10 päivän ajalle ja val­ta­osa liittyy alueel­li­siin ryp­päi­siin – Poh­jois-Suo­mes­sa kolme uutta ta­paus­ta

15.09.2020 12:32 0

Rans­kas­sa en­nä­tys­mää­rä uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – 10 000 päi­vit­täi­sen tar­tun­nan määrä ylittyi

13.09.2020 11:35 0
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:25 0
Pääministeri Sanna Marin etätöihin mahdollisen korona-altistumisen takia

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen takia

10.09.2020 13:39 0
Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta – THL ja STM: Suomen koronatilanne pysynyt maltillisena joukkoaltistumisista huolimatta

Suo­mes­sa on todettu 39 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta – THL ja STM: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne pysynyt mal­til­li­se­na jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

10.09.2020 12:23 0
Lapin keskussairaalan henkilökunnasta testattiin yhteensä 90 henkilöä – kaikki tulokset negatiivisia, vierailukielto sairaalaan puretaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tiin yh­teen­sä 90 hen­ki­löä – kaikki tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, vie­rai­lu­kiel­to sai­raa­laan pu­re­taan

10.09.2020 08:48 0
Tilaajille
Hallitus neuvotteli illalla yhä matkustusrajoituksista, lisää tietoa luvassa vasta torstaina – Marin vetosi korkeakoulujen ainejärjestöihin

Hal­li­tus neu­vot­te­li illalla yhä mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta, lisää tietoa luvassa vasta tors­tai­na – Marin vetosi kor­kea­kou­lu­jen ai­ne­jär­jes­töi­hin

09.09.2020 17:35 0
THL: Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta, Lapissa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 93 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta, Lapissa yksi uusi tar­tun­ta

09.09.2020 12:18 0
THL: Suomessa 10 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia ta­pauk­sia

08.09.2020 15:07 0
THL: Suomessa todettu 36 uutta koronatartuntaa – Kainuussa yksi uusi tartunta, Pohjois-Suomen tilanne muuten ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kai­nuus­sa yksi uusi tar­tun­ta, Poh­jois-Suo­men tilanne muuten en­nal­laan

07.09.2020 12:17 0
Suomessa todettu 30 uutta koronatartuntaa – KSML: Lääkärillä koronatartunta Kinnulassa

Suo­mes­sa todettu 30 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – KSML: Lää­kä­ril­lä ko­ro­na­tar­tun­ta Kin­nu­las­sa

06.09.2020 13:44 1
Kainuun koronaryppäässä vahvistettiin taas uusia tartuntoja – koko Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta tartuntaa

Kainuun ko­ro­na­ryp­pääs­sä vah­vis­tet­tiin taas uusia tar­tun­to­ja – koko Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu tänään 25 uutta tar­tun­taa

04.09.2020 12:13 0
Kun Ella Käräjäoja sairastui koronaan, sosiaalinen media alkoi täyttyä ikävistä kommenteista: "Haluan, että syyttely loppuu tähän"

Kun Ella Kä­rä­jä­oja sai­ras­tui ko­ro­naan, so­siaa­li­nen media alkoi täyttyä ikä­vis­tä kom­men­teis­ta: "Ha­luan, että syyt­te­ly loppuu tähän"

31.08.2020 18:00 0
Tilaajille