Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Koronatartunnat
Kuukausi
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee, 74 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee, 74 pro­sent­tia 12 vuotta täyt­tä­neis­tä on saanut kaksi ro­ko­te­an­nos­ta

14.10.2021 13:31
Tilaajille
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 10:09
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin tartunnat vähenivät viikossa yli kolmanneksella – valtaosa uusista tapauksista todetaan Rovaniemellä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­nat vä­he­ni­vät vii­kos­sa yli kol­man­nek­sel­la – val­ta­osa uusista ta­pauk­sis­ta to­de­taan Ro­va­nie­mel­lä

11.10.2021 14:23
Tilaajille
Koronatartunnat jylläävät Länsi-Pohjassa rokottamattomien nuorten keskuudessa – nyt varmistui 17 uutta tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat jyl­lää­vät Län­si-Poh­jas­sa ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten kes­kuu­des­sa – nyt var­mis­tui 17 uutta tar­tun­taa

11.10.2021 11:28 7
Tilaajille
Sairaalahoidossa ei ole ainoatakaan koronapotilasta Lapissa – "Matalalla kynnyksellä testiin meno on edelleen tärkeää"

Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei ole ai­noa­ta­kaan ko­ro­na­po­ti­las­ta Lapissa – "Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä testiin meno on edel­leen tär­keää"

07.10.2021 10:54
Tilaajille
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 1
Metsä Groupin Kemin tehtaan vuosihuoltoseisokin jälkeen ilmennyt 30 koronavirustartuntaa – yli puolet tartunnoista ulkopuolisten palvelutoimittajien työntekijöillä

Metsä Groupin Kemin tehtaan vuo­si­huol­to­sei­so­kin jälkeen il­men­nyt 30 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yli puolet tar­tun­nois­ta ul­ko­puo­lis­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien työn­te­ki­jöil­lä

01.10.2021 16:58
Tilaajille
THL:n koronatartuntaluvut eivät päivity enää viikonloppuisin – rokotusten edistymisestä kerrotaan

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut eivät päivity enää vii­kon­lop­puisin – ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä ker­ro­taan

30.09.2021 14:30
Koronatestien määrä romahti Länsi-Pohjassa, vaikka tartunnat näyttäisivät olevan nousussa – maskisuositusta tarkastellaan uudelleen myöhemmin

Ko­ro­na­tes­tien määrä romahti Län­si-Poh­jas­sa, vaikka tar­tun­nat näyt­täi­si­vät olevan nou­sus­sa – mas­ki­suo­si­tus­ta tar­kas­tel­laan uu­del­leen myö­hem­min

29.09.2021 13:07 4
Tilaajille
Rovaniemellä hoivakoti Nivassa todettu kaksi koronatartuntaa – vierailuja suositellaan välttämään

Ro­va­nie­mel­lä hoi­va­ko­ti Nivassa todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – vie­rai­lu­ja suo­si­tel­laan vält­tä­mään

23.09.2021 16:46
Tilaajille
Vanhemmat
Kolarissa todettu kaksi uutta koronatartuntaa, sairastuneet samasta perheestä – Levin baarialtistumisista kolme lisätartuntaa

Ko­la­ris­sa todettu kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, sai­ras­tu­neet samasta per­hees­tä – Levin baa­ri­al­tis­tu­mi­sis­ta kolme li­sä­tar­tun­taa

16.09.2021 15:57
Tilaajille
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
THL: Suomessa on todettu 910 uutta koronatartuntaa, mukana myös lauantain lukuja – Lapissa 3 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 910 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana myös lauan­tain lukuja – Lapissa 3 uutta tar­tun­taa

05.09.2021 12:41
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu 10 uutta koronatartuntaa – Simerockiin tai Jukolan viestiin liittyviä tartuntoja ei ole todettu

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Si­me­roc­kiin tai Jukolan vies­tiin liit­ty­viä tar­tun­to­ja ei ole todettu

25.08.2021 18:55 3
Rovaniemen Käpymetsän päiväkodissa koronatartunta – Altistuneisiin ollaan yhteydessä

Ro­va­nie­men Kä­py­met­sän päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­siin ollaan yh­tey­des­sä

19.08.2021 15:51 3
Tilaajille
THL: Tänään raportoidaan 865 uutta koronatartuntaa – Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa

THL: Tänään ra­por­toi­daan 865 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nat le­viä­vät eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten ja nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa

19.08.2021 11:46
Tervolan Lapinniemen koululla kaksi yläkoulun luokkaa karanteeniin altistumisten vuoksi

Ter­vo­lan La­pin­nie­men kou­lul­la kaksi ylä­kou­lun luokkaa ka­ran­tee­niin al­tis­tu­mis­ten vuoksi

16.08.2021 15:42
Tilaajille
Koronatartunnan saaneita marjanpoimijoita siirretty Kainuuseen ilman viranomaisten tietoa

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 4
THL: Suomessa 535 uutta koronatartuntaa – Husin ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan

THL: Suo­mes­sa 535 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Husin il­maan­tu­vuus­lu­ku jatkaa nou­suaan

15.08.2021 12:34
THL: Uusia koronatartuntoja 765 – Husin alueen ilmaantuvuusluku yli 300

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 765 – Husin alueen il­maan­tu­vuus­lu­ku yli 300

14.08.2021 13:22