Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronatartunnat
Viikko
Marin uskoo koronarajoitusten jatkuvan vielä tammikuun jälkeen – monet ministerit kehottivat jälleen kansalaisia rokotuksiin

Marin uskoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä tam­mi­kuun jälkeen – monet mi­nis­te­rit ke­hot­ti­vat jälleen kan­sa­lai­sia ro­ko­tuk­siin

18.01.2022 11:13 1
THL vetää isoa tutkimusta vaikean koronataudin riskitekijöistä kuten perimästä –  myös suomalaisten yleisimmällä veriryhmällä on merkitystä

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

17.01.2022 18:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Haaparanta pyytää kuntalaisilta apua hoivatyöhön – korona aiheuttaa huutavan tekijäpulan

Haa­pa­ran­ta pyytää kun­ta­lai­sil­ta apua hoi­va­työ­hön – ­ko­ro­na ai­heut­taa huu­ta­van te­ki­jä­pu­lan

17.01.2022 14:36 4
Tilaajille
Ivalossa Koivikon palvelutalossa todettu usealla asukkaalla koronatartunta, altistuneita on runsaasti

Iva­los­sa Koi­vi­kon pal­ve­lu­ta­los­sa todettu usealla asuk­kaal­la ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta on run­saas­ti

14.01.2022 17:32
Tilaajille
Kittilässä koronatartunnat kääntyneet laskuun – lukio etäopetukseen ensi viikosta alkaen

Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nat kään­ty­neet laskuun – lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kos­ta alkaen

14.01.2022 16:52
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kittilässä vierailukielto terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla

Kit­ti­läs­sä vie­rai­lu­kiel­to ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­la

13.01.2022 20:30
Tilaajille
Sallassa todettiin keskiviikkona seitsemän uutta koronavirustartuntaa

Sal­las­sa to­det­tiin kes­ki­viik­ko­na seit­se­män uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

13.01.2022 18:25
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu tiistain jälkeen 620 uutta koronatapausta – tartuntoja on todettu kaikissa sairaanhoitopiirin kunnissa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu tiis­tain jälkeen 620 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja on todettu kai­kis­sa sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa

13.01.2022 17:26 2
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 14 277 – tehohoidossa 59 potilasta

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu Suo­mes­sa 14 277 – ­te­ho­hoi­dos­sa 59 po­ti­las­ta

13.01.2022 12:29 4
Kittilässä runsaasti uusia koronatartuntoja, terveydenhuolto ja jäljitys ruuhkautuneet – tartuntoja yhä enemmän paikallisilla

Kit­ti­läs­sä run­saas­ti uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, ter­vey­den­huol­to ja jäl­ji­tys ruuh­kau­tu­neet – tar­tun­to­ja yhä enemmän pai­kal­li­sil­la

12.01.2022 15:56 3
Tilaajille
Koronatartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi Sodankylässä – viime viikolla yhteensä 53 tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat li­sään­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti So­dan­ky­läs­sä – viime vii­kol­la yh­teen­sä 53 tar­tun­taa

11.01.2022 18:24
Tilaajille
Tartunnat jatkavat jyrkkää nousua myös Norrbottenissa – tartuntatautilääkäri: "Pato on murtunut"

Tar­tun­nat jat­ka­vat jyrkkää nousua myös Norr­bot­te­nis­sa – ­tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Pato on mur­tu­nut"

11.01.2022 11:09
Tilaajille

Jää­kiek­ko­lii­gan TPS:ssä ja Koo­Koos­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja

10.01.2022 18:54
Sodankylässä hyvinvointikeskus Sopukassa koronatartuntoja – toimintaa supistetaan merkittävästi

So­dan­ky­läs­sä hy­vin­voin­ti­kes­kus So­pu­kas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja – toi­min­taa su­pis­te­taan mer­kit­tä­väs­ti

09.01.2022 17:09
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla yli 900 koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la yli 900 ko­ro­na­tar­tun­taa

07.01.2022 14:23 8
Tilaajille
STM:n asiantuntijaryhmä: Korona voi ilmetä pitkäkestoisena joka toisella aikuisella – yleisiä oireita ovat uupumus, hengenahdistus ja kognitiiviset häiriöt

STM:n asian­tun­ti­ja­ryh­mä: Korona voi ilmetä pit­kä­kes­toi­se­na joka toi­sel­la ai­kui­sel­la – yleisiä oireita ovat uu­pu­mus, hen­gen­ah­dis­tus ja kog­ni­tii­vi­set häiriöt

07.01.2022 13:45 1
THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa pan­de­mian aikana ra­por­toi­tu­jen ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä ylit­tä­nyt 300 000:n, tänään miltei tuhat uutta tar­tun­taa

07.01.2022 12:42 3
Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Inarin kunnassa – tartuntoja todettu viimeisen viikon aikana useita kymmeniä

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Inarin kun­nas­sa – ­tar­tun­to­ja todettu vii­mei­sen viikon aikana useita kym­me­niä

05.01.2022 20:23 2
Tilaajille