Koronatartunnat
Viimeisin 4 tuntia
Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, kah­dek­san niistä Kit­ti­läs­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la

15:15 2
Tilaajille
Kuukausi
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä kaikkiaan 15 muuntovirustapausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tähän men­nes­sä kaik­kiaan 15 muun­to­vi­rus­ta­paus­ta

01.03.2021 15:02
Tilaajille
Uusi koronatapaus Rovaniemen Vaaranlammen koululla – 24 karanteeniin

Uusi ko­ro­na­ta­paus Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men kou­lul­la – 24 ka­ran­tee­niin

27.02.2021 19:03
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viisi uutta koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

26.02.2021 14:31
Tilaajille
51 koronatartuntaa viikon aikana, jo kolme MM-ralliin liittyvää tartuntaa – Lapin sairaanhoitopiirin ennätysviikko huolestuttaa infektiolääkäriä

51 ko­ro­na­tar­tun­taa viikon aikana, jo kolme MM-ral­liin liit­ty­vää tar­tun­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin en­nä­tys­viik­ko huo­les­tut­taa in­fek­tio­lää­kä­riä

22.02.2021 13:42 4
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä laski Länsi-Pohjassa viime viikolla – Ilmaantuvuusluku on nyt pienempi kuin Lapin sairaanhoitopiirissä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laski Län­si-Poh­jas­sa viime vii­kol­la – Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt pie­nem­pi kuin Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

22.02.2021 09:12
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:27
Tilaajille
Ruotsin Kalix on nyt lähin koronakeskus – Nuoret eivät malta totella karanteenimääräyksiä, kun eivät pidä koronaa itselleen vakavana

Ruotsin Kalix on nyt lähin ko­ro­na­kes­kus – Nuoret eivät malta totella ka­ran­tee­ni­mää­räyk­siä, kun eivät pidä koronaa it­sel­leen va­ka­va­na

02.02.2021 17:25
Tilaajille
Vanhemmat
Jyväskylä yrittää taltuttaa leviämisvaiheen – Kaupunki keskeyttää alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastukset sekä sulkee kirjastot ja museot

Jy­väs­ky­lä yrittää tal­tut­taa le­viä­mis­vai­heen – Kau­pun­ki kes­keyt­tää alle 18-vuo­tiai­den lii­kun­ta­har­ras­tuk­set sekä sulkee kir­jas­tot ja museot

31.01.2021 17:00
Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole todettu viikonloppuna yhtään uutta tartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei ole todettu vii­kon­lop­pu­na yhtään uutta tar­tun­taa

31.01.2021 15:15
Tilaajille
Koronaviruksen brittimutaatiota löytyi Tromssasta – Kyseessä kaupungin ensimmäinen mutaatiotapaus

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­mu­taa­tio­ta löytyi Troms­sas­ta – Ky­sees­sä kau­pun­gin en­sim­mäi­nen mu­taa­tio­ta­paus

30.01.2021 12:14
Tilaajille
Koronaepidemian tilanne epävakaa koko Suomessa, tartuntojen määrät nousussa – asiantuntijat huolissaan lasten ja nuorten harrastuspäätöksistä

Ko­ro­na­epi­de­mian tilanne epä­va­kaa koko Suo­mes­sa, tar­tun­to­jen määrät nou­sus­sa – asian­tun­ti­jat huo­lis­saan lasten ja nuorten har­ras­tus­pää­tök­sis­tä

28.01.2021 15:42 1
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla koronatartuntoja, yksi osasto kiinni – "Osui lomautusviikolle, joten ei vaikuta tehtaan toimintoihin"

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, yksi osasto kiinni – "Osui lo­mau­tus­vii­kol­le, joten ei vaikuta tehtaan toi­min­toi­hin"

27.01.2021 21:35
Tilaajille
Ouluhallin rakennustyömaan koronarypäs laajenee: nyt todettu 21 tartuntaa, kaikki 60 työntekijää testattu

Ou­lu­hal­lin ra­ken­nus­työ­maan ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: nyt todettu 21 tar­tun­taa, kaikki 60 työn­te­ki­jää tes­tat­tu

27.01.2021 13:53
Tilaajille
Yli kaksikymmentä poliisia koronakaranteeniin Oulussa – poliisipäällikön mukaan toimintakyky turvataan työvuorojärjestelyillä

Yli kak­si­kym­men­tä po­lii­sia ko­ro­na­ka­ran­tee­niin Oulussa – po­lii­si­pääl­li­kön mukaan toi­min­ta­ky­ky tur­va­taan työ­vuo­ro­jär­jes­te­lyil­lä

22.01.2021 12:51
Tilaajille
"Haaparannalla asiointi lisää merkittävästi riskiä saada koronavirustartunta" – 60 prosenttia Länsi-Pohjan viime viikon tartunnoista liittyy Ruotsiin

"Haa­pa­ran­nal­la asioin­ti lisää mer­kit­tä­väs­ti riskiä saada ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta" – 60 pro­sent­tia Län­si-Poh­jan viime viikon tar­tun­nois­ta liittyy Ruot­siin

19.01.2021 09:58 10
Tilaajille
Norrbottenin koronaluvut heikkenevät – Haaparannan ja Kalixin tartuntamäärät tuplaantuivat viikossa

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­lu­vut heik­ke­ne­vät – Haa­pa­ran­nan ja Kalixin tar­tun­ta­mää­rät tup­laan­tui­vat vii­kos­sa

18.01.2021 14:50 1
Tilaajille
Koronapotilaita on nyt sairaalahoidossa Länsi-Pohjassa aiempaa enemmän – Jos määrä vielä kasvaa, suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on nyt sai­raa­la­hoi­dos­sa Län­si-Poh­jas­sa aiempaa enemmän – Jos määrä vielä kasvaa, suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

18.01.2021 10:26 4
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Rovaniemellä – Modernan rokotetta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – Mo­der­nan ro­ko­tet­ta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

15.01.2021 14:24 1
Tilaajille