Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronatartunnat
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan laajemmin jo heinäkuussa – koronaepidemia voi kiihtyä loppukesästä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan laa­jem­min jo hei­nä­kuus­sa – ko­ro­na­epi­de­mia voi kiihtyä lop­pu­ke­säs­tä

18.07.2022 10:22
Tilaajille
Suomessa on 654 koronapotilasta sairaalahoidossa – määrä nousi selvästi viikon aikana

Suo­mes­sa on 654 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa – määrä nousi sel­väs­ti viikon aikana

14.07.2022 13:30
Tilaajille
Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut jälleen – pohjoisen sairaaloissa yhdeksän tehohoidossa

Te­ho­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on kas­va­nut jälleen – poh­joi­sen sai­raa­lois­sa yh­dek­sän te­ho­hoi­dos­sa

01.04.2022 12:52
Koronapositiivisten potilaiden määrä sairaaloissa rikkoi ennätyksen – STM:n Puumalainen: "Keväistä käännettä parempaan ei ole vielä nähty"

Ko­ro­na­po­si­tii­vis­ten po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa rikkoi en­nä­tyk­sen – STM:n Puu­ma­lai­nen: "Ke­väis­tä kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vielä nähty"

31.03.2022 10:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on kääntymässä hitaasti parempaan suuntaan, kun tartuntamäärät ovat laskussa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on kään­ty­mäs­sä hi­taas­ti pa­rem­paan suun­taan, kun tar­tun­ta­mää­rät ovat las­kus­sa

30.03.2022 14:55
Tilaajille
Pandemia-aallon huippu ohitettu Länsi-Pohjassa, tilanne on hitaasti paranemassa

Pan­de­mia-aal­lon huippu ohi­tet­tu Län­si-Poh­jas­sa, tilanne on hi­taas­ti pa­ra­ne­mas­sa

23.03.2022 11:49
Tilaajille
Koronakuolemat kasvoivat Länsi-Pohjassa viime viikkoina, virukseen kuolleita on kaikkiaan yli 30

Ko­ro­na­kuo­le­mat kas­voi­vat Län­si-Poh­jas­sa viime viik­koi­na, vi­ruk­seen kuol­lei­ta on kaik­kiaan yli 30

16.03.2022 14:36 5
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa on hoidettavana jo 19 koronapotilasta, mikä on pandemia-ajan korkein määrä – tautia liikkeellä myös hoitajien joukossa

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­det­ta­va­na jo 19 ko­ro­na­po­ti­las­ta, mikä on pan­de­mia-ajan korkein määrä – tautia liik­keel­lä myös hoi­ta­jien jou­kos­sa

16.03.2022 14:10 5
Tilaajille
Hävetti, kun sain koronan
Kolumni

Hä­vet­ti, kun sain koronan

23.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu noin 6 000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.02.2022 12:42 1
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri lopettaa koronan tartuntamääristä tiedottamisen

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri lo­pet­taa koronan tar­tun­ta­mää­ris­tä tie­dot­ta­mi­sen

08.02.2022 13:28 2
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä perjantain jälkeen todettu 665 uutta koronatapausta – tartunnoista 75 prosenttia Rovaniemellä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä per­jan­tain jälkeen todettu 665 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – tar­tun­nois­ta 75 pro­sent­tia Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2022 16:48 1
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu lähes 19 900 uutta koronavirustartuntaa, mukana viikonlopun luvut

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu lähes 19 900 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, mukana vii­kon­lo­pun luvut

07.02.2022 12:59
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 396 koronavirustartuntaa kuluvan viikon aikana – määrä ei enää anna kuvaa ajankohtaisesta tilanteesta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 396 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa kuluvan viikon aikana – määrä ei enää anna kuvaa ajan­koh­tai­ses­ta ti­lan­tees­ta

04.02.2022 14:08
Tilaajille
Koronasta johtuvan tehohoidon tarve selvässä laskussa Suomessa, myös jätevesissä koronaviruksen määrä kääntynyt laskuun

Ko­ro­nas­ta joh­tu­van te­ho­hoi­don tarve sel­väs­sä las­kus­sa Suo­mes­sa, myös jä­te­ve­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä kään­ty­nyt laskuun

03.02.2022 12:17
Tilaajille
Kaksoisajattelun voima
Kolumni

Kak­sois­ajat­te­lun voima

03.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Pellossa käyttöön vahva etätyösuositus – kunnassa koronatartuntojen määrä vahvassa nousussa

Pel­los­sa käyt­töön vahva etä­työ­suo­si­tus – kun­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä vah­vas­sa nou­sus­sa

02.02.2022 16:30
Tilaajille
THL: Koko pandemian ajalta raportoituja koronatartuntoja Suomessa yli puoli miljoonaa – koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitu yhteensä yli 2  000

THL: Koko pan­de­mian ajalta ra­por­toi­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja Suo­mes­sa yli puoli mil­joo­naa – ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä kuo­le­mia ra­por­toi­tu yh­teen­sä yli 2  000

02.02.2022 12:29 3
Marit Björgen sai koronatartunnan – positiivinen testitulos estää osallistumisen Marcialongaan

Marit Björgen sai ko­ro­na­tar­tun­nan – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los estää osal­lis­tu­mi­sen Mar­cia­lon­gaan

27.01.2022 20:34
Länsi-Pohjassa viime viikolla 450 koronavirustartuntaa – teholla ei potilaita

Län­si-Poh­jas­sa viime vii­kol­la 450 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – teholla ei po­ti­lai­ta

24.01.2022 14:48
Tilaajille