Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Viimeisin tunti
Länsi-Pohjassa viisi uutta koronatartuntaa – Viime viikkojen tartunnoissa korostuvat yksityiset juhlat ja kokoontumisrajoitusten noudattamatta jättämiset

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Viime viik­ko­jen tar­tun­nois­sa ko­ros­tu­vat yk­si­tyi­set juhlat ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­set

10:07 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Keskiviikon koronaseuranta: Kaikki Putaan koulun 7-luokkalaiset kotiin, Rovaniemellä rokotetaan seuraava ikäryhmä, mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaikki Putaan koulun 7-luok­ka­lai­set kotiin, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan seu­raa­va ikä­ryh­mä, mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le

21.04.2021 19:18
Viikko
Kahdeksan uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa viikonlopun aikana, karanteeniin määrätty 150 ihmistä  - sairaanhoitopiiri jatkaa kiihtymisvaiheessa

Kah­dek­san uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa vii­kon­lo­pun aikana, ka­ran­tee­niin mää­rät­ty 150 ihmistä - sai­raan­hoi­to­pii­ri jatkaa kiih­ty­mis­vai­hees­sa

19.04.2021 15:22 1
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Torniossa on voinut altistua ravintoloissa ja kaupoissa, Kolarissa lauantaina yksi tartunta, Rovaniemellä rokotuksen laajenevat

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tor­nios­sa on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa ja kau­pois­sa, Ko­la­ris­sa lauan­tai­na yksi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tuk­sen laa­je­ne­vat

18.04.2021 18:06 6
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjassa ainakin äitienpäivään asti

Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jatkuu Län­si-Poh­jas­sa ainakin äi­tien­päi­vään asti

15.04.2021 10:36 2
Tilaajille
Torstain koronaseuranta:  Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Koronatartuntojen määrä selvässä laskussa, tehohoidossa viime viikolla 34 potilasta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä sel­väs­sä las­kus­sa, te­ho­hoi­dos­sa viime vii­kol­la 34 po­ti­las­ta

15.04.2021 10:39 1
Kuukausi ja vanhemmat

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

14.04.2021 12:44
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Miksi Länsi-Pohjaa ei lasketa perustasolle muun Pohjois-Suomen tavoin, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila?

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille
Kemin kaupungin johto luovutti kahta keskussairaalaa puolustavan kannanoton Krista Kiurulle

Kemin kau­pun­gin johto luo­vut­ti kahta kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­ta­van kan­nan­oton Krista Kiu­rul­le

09.04.2021 13:20
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa, lähteet Ruotsista ja mahdollisesti Uudeltamaalta – Kaksi laajaa joukkoaltistumista Torniossa

Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, lähteet Ruot­sis­ta ja mah­dol­li­ses­ti Uu­del­ta­maal­ta – Kaksi laajaa jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta Tor­nios­sa

09.04.2021 07:42
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa – Karanteenissa noin 50 henkilöä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

08.04.2021 10:16
Tilaajille
Influenssaepidemia jäi tulematta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tartuntaa, Länsi-Pohjassa viisi

Inf­luens­sa­epi­de­mia jäi tu­le­mat­ta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa viisi

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Puutiaisten aiheuttamia aivokuumetapauksia ennätysmäärä viime vuonna – Lapissa määrät edelleen vähäisiä

Puu­tiais­ten ai­heut­ta­mia ai­vo­kuu­me­ta­pauk­sia en­nä­tys­mää­rä viime vuonna – Lapissa määrät edel­leen vä­häi­siä

07.04.2021 09:17
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettiin maanantaina viisi uutta koronatartuntaa – osa tapauksista liittyy Näätsaaren kouluun

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – osa ta­pauk­sis­ta liittyy Näät­saa­ren kouluun

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 302 koronavirustartuntaa – Lapissa kaksi uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 302 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa

04.04.2021 12:10
Tilaajille
Pääsiäisen koronaseuranta: Lapissa rauhallista tartuntojen osalta, maanantaina koko maassa  todettu 341 tartuntaa, Koronarokotteen saanut lähes miljoona suomalaista, Norjan sairaaloissa lähes ennätysmäärä koronapotilaita, nuorten tartunnat herättävät huolta Norrbottenissa

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja keskiviikon jälkeen – Virusmuunnosketjut saatu sammumaan

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kes­ki­vii­kon jälkeen – Vi­rus­muun­nos­ket­jut saatu sam­mu­maan

01.04.2021 09:23
Tilaajille
Ylilääkäriltä toiveikas koronasääennuste kesään ja syksyyn – "Olisipa tämä syksyllä ohi"

Yli­lää­kä­ril­tä toi­vei­kas ko­ro­na­sää­en­nus­te kesään ja syksyyn – "O­li­si­pa tämä syk­syl­lä ohi"

31.03.2021 08:54 3
Tilaajille