Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Kuukausi
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa – Kokoontumisrajoitusten poistuminen aiheuttaa huolta sairaanhoitopiirissä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa – Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen ai­heut­taa huolta sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

05.08.2020 11:10 3
Tilaajille
Uutissuomalainen: Päivystysapu toimii pian lähes koko maassa – Lappi jää ainoana ulkopuolelle

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Päi­vys­tys­apu toimii pian lähes koko maassa – Lappi jää ainoana ul­ko­puo­lel­le

30.07.2020 07:55 0
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ei uusia koronatapauksia – Matkustamista Ruotsiin tulee edelleen välttää

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei uusia ko­ro­na­ta­pauk­sia – Mat­kus­ta­mis­ta Ruot­siin tulee edel­leen välttää

22.07.2020 10:54 0
Tilaajille
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan uhkaava koronatilanne onnistuttiin pysäyttämään ajoissa – ei uusia tartuntoja

Län­si-Poh­jan uhkaava ko­ro­na­ti­lan­ne on­nis­tut­tiin py­säyt­tä­mään ajoissa – ei uusia tar­tun­to­ja

08.07.2020 10:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Roi­fo­bian liet­son­taa Län­si-Poh­jas­sa

07.07.2020 05:30 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa järjestetään mielenilmaus ja kerätään nimiä oman keskussairaalan puolesta

Län­si-Poh­jas­sa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus ja ke­rä­tään nimiä oman kes­kus­sai­raa­lan puo­les­ta

01.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Jällivaarassa on kaksi kolmasosaa koko läänin koronatartunnoista – Haaparannalla tilanne on hyvin rauhallinen, ei uusia tartuntoja viikkoon

Jäl­li­vaa­ras­sa on kaksi kol­mas­osaa koko läänin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – Haa­pa­ran­nal­la tilanne on hyvin rau­hal­li­nen, ei uusia tar­tun­to­ja viik­koon

30.06.2020 16:14 0
Tilaajille
AVI:lta huomautus Länsi-Pohjalle – Opiskelijat työskentelivät päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta

AVI:lta huo­mau­tus Län­si-Poh­jal­le – Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät päi­vys­tyk­ses­sä ilman riit­tä­vää val­von­taa ja oh­jaus­ta

30.06.2020 13:00 1
Tilaajille
Pohjoisen sairaanhoitopiirit pyytäneet Pohjois-Ruotsista kuntakohtaisia koronavirustietoja – infektioylilääkäri kehottaa välttämään matkustamista

Poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rit pyy­tä­neet Poh­jois-Ruot­sis­ta kun­ta­koh­tai­sia ko­ro­na­vi­rus­tie­to­ja – in­fek­tio­yli­lää­kä­ri ke­hot­taa vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta

28.06.2020 10:43 2
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

27.06.2020 15:13 0
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
Meri-Lappi ristiaallokossa – Sote-uudistuksen jälkeen Länsi-Pohjan yksityinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys ei ole mahdollista

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Psykiatrisen hoidon haasteet kasvaneet – laitospaikkoja on vähennetty, mutta potilaiden hoitotarve monimutkaistuu

Psy­kiat­ri­sen hoidon haas­teet kas­va­neet – lai­tos­paik­ko­ja on vä­hen­net­ty, mutta po­ti­lai­den hoi­to­tar­ve mo­ni­mut­kais­tuu

12.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Lapissa sairastetaan klamydiaa suurin piirtein yhtä paljon kuin ennenkin, mutta koko maassa tautitapaukset ovat kasvussa – Kuppatartuntojen määrä Suomessa sivuaa ennätystä

Lapissa sai­ras­te­taan kla­my­diaa suurin piir­tein yhtä paljon kuin en­nen­kin, mutta koko maassa tau­ti­ta­pauk­set ovat kas­vus­sa – Kup­pa­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa sivuaa en­nä­tys­tä

11.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Lapissa kiireettömien leikkausten jonotilanne vaihtelee sairaanhoitopiireittäin – "Hoitotakuut eivät ole uhattuna"

Lapissa kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten jo­no­ti­lan­ne vaih­te­lee sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin – "Hoi­to­ta­kuut eivät ole uhat­tu­na"

10.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Sote-uudistus ihmetyttää Länsi-Pohjassa – Yksityistämisen purku uudella lainsäädännöllä on ennennäkemätön avaus

So­te-uu­dis­tus ih­me­tyt­tää Län­si-Poh­jas­sa – Yk­si­tyis­tä­mi­sen purku uudella lain­sää­dän­nöl­lä on en­nen­nä­ke­mä­tön avaus

08.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Koronavirus katosi Lapista – LSHP:n alueella viimeisin paikallinen tartunta huhtikuussa, Länsi-Pohjassa toukokuun lopulla

Ko­ro­na­vi­rus katosi Lapista – LSHP:n alueel­la vii­mei­sin pai­kal­li­nen tar­tun­ta huh­ti­kuus­sa, Län­si-Poh­jas­sa tou­ko­kuun lopulla

08.06.2020 11:14 0
Tilaajille