Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Lapissa koronatartunnat ovat kasvussa, mutta huolissaan ei tarvitse olla – "THL:n ennakkopäätös neljänsien rokotuksien laajentamisesta oli tervetullut"

Lapissa ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa, mutta huo­lis­saan ei tar­vit­se olla – "THL:n en­nak­ko­pää­tös nel­jän­sien ro­ko­tuk­sien laa­jen­ta­mi­ses­ta oli ter­ve­tul­lut"

06.07.2022 15:11 7
Tilaajille
Länsi-Pohjan alijäämä koituu sittenkin kuntien maksettavaksi – yhtymähallitus esittää, että peruspääoman alentaminen 9,2 miljoonalla eurolla perutaan

Län­si-Poh­jan ali­jää­mä koituu sit­ten­kin kuntien mak­set­ta­vak­si – yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää, että pe­rus­pää­oman alen­ta­mi­nen 9,2 mil­joo­nal­la eurolla pe­ru­taan

30.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne tartuntalukuja valoisampi – "Oleellisempaa on yksittäisen kunnan tartuntalukujen sijaan katsoa sairaanhoitopiirin ja koko maan tilannetta"

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne tar­tun­ta­lu­ku­ja va­loi­sam­pi – "O­leel­li­sem­paa on yk­sit­täi­sen kunnan tar­tun­ta­lu­ku­jen sijaan katsoa sai­raan­hoi­to­pii­rin ja koko maan ti­lan­net­ta"

02.06.2022 18:21
Tilaajille
Selvitys Länsi-Pohjan sopimuksen muutostarpeiden sekä mitättömyyden tai irtisanomisen edellytyksistä alkaa

Sel­vi­tys Län­si-Poh­jan so­pi­muk­sen muu­tos­tar­pei­den sekä mi­tät­tö­myy­den tai ir­ti­sa­no­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä alkaa

25.05.2022 19:42 1
Tilaajille
Koronakuolleisuudessa selvä ero Lapin sairaanhoitopiirien välillä

Ko­ro­na­kuol­lei­suu­des­sa selvä ero Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien välillä

13.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuittaa 9,2 miljoonan euron alijäämänsä alentamalla peruspääomaa, ja se tietää isoja säästöjä jäsenkunnille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri kuittaa 9,2 mil­joo­nan euron ali­jää­män­sä alen­ta­mal­la pe­rus­pääo­maa, ja se tietää isoja sääs­tö­jä jä­sen­kun­nil­le

04.05.2022 20:01 7
Tilaajille
Länsi-Pohja luopuu maskisuosituksesta – koronatilanne rauhoittuu hitaasti

Län­si-Poh­ja luopuu mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta – ­ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hoit­tuu hi­taas­ti

04.05.2022 13:20 1
Tilaajille
Influenssavirusta kiertää nyt väestössä runsaasti – korona siirsi tautiaallon talvesta kevääseen

Inf­luens­sa­vi­rus­ta kiertää nyt väes­tös­sä run­saas­ti – korona siirsi tau­ti­aal­lon tal­ves­ta ke­vää­seen

04.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on vähitellen helpottamassa – sairaanhoitopiiri muistuttaa yhä voimassa olevasta maskisuosituksesta

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on vä­hi­tel­len hel­pot­ta­mas­sa – sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa yhä voi­mas­sa ole­vas­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

06.04.2022 10:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri lahjoittaa käytöstä poistetun ambulanssin Ukrainaan – "Haluamme hädän hetkellä auttaa kollegoita Ukrainassa"

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri lah­joit­taa käy­tös­tä pois­te­tun am­bu­lans­sin Uk­rai­naan – "Ha­luam­me hädän het­kel­lä auttaa kol­le­goi­ta Uk­rai­nas­sa"

01.04.2022 11:01
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on kääntymässä hitaasti parempaan suuntaan, kun tartuntamäärät ovat laskussa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on kään­ty­mäs­sä hi­taas­ti pa­rem­paan suun­taan, kun tar­tun­ta­mää­rät ovat las­kus­sa

30.03.2022 14:55
Tilaajille
Tornion tulos jäi miinukselle – alijäämää kerrytti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen ja koronan kulut rajalla

Tornion tulos jäi mii­nuk­sel­le – ali­jää­mää ker­ryt­ti Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin ali­jää­män kat­ta­mi­nen ja koronan kulut rajalla

29.03.2022 16:30 1
Tilaajille
Koronaepidemia jatkuu Lapissa vielä viikkoja – "Tilanne on jämähtänyt", sanoo Markku Broas

Ko­ro­na­epi­de­mia jatkuu Lapissa vielä viik­ko­ja – "Ti­lan­ne on jä­mäh­tä­nyt", sanoo Markku Broas

24.03.2022 16:04 3
Tilaajille
Pandemia-aallon huippu ohitettu Länsi-Pohjassa, tilanne on hitaasti paranemassa

Pan­de­mia-aal­lon huippu ohi­tet­tu Län­si-Poh­jas­sa, tilanne on hi­taas­ti pa­ra­ne­mas­sa

23.03.2022 11:49
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja painui tappiolle, tuleeko yt:t? – "Jokaiselle työntekijällemme riittää työtä"

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja painui tap­piol­le, tuleeko yt:t? – "Jo­kai­sel­le työn­te­ki­jäl­lem­me riittää työtä"

18.03.2022 16:12 6
Tilaajille
Koronakuolemat kasvoivat Länsi-Pohjassa viime viikkoina, virukseen kuolleita on kaikkiaan yli 30

Ko­ro­na­kuo­le­mat kas­voi­vat Län­si-Poh­jas­sa viime viik­koi­na, vi­ruk­seen kuol­lei­ta on kaik­kiaan yli 30

16.03.2022 14:36 5
Tilaajille
Koronatilanne on tasoittumassa koko Lapissa – Länsi-Pohjan korkealle sairaalakuormitukselle ei löydy selkeää syytä

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ta­soit­tu­mas­sa koko Lapissa – Län­si-Poh­jan kor­keal­le sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sel­le ei löydy selkeää syytä

07.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Kemin sairaalan rannan talot myytiin nettihuutokaupassa miljoonalla – torniolainen rakennusalan yrittäjä Tuomo Svenn aikoo kunnostaa rakennukset

Kemin sai­raa­lan rannan talot myytiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa mil­joo­nal­la – tor­nio­lai­nen ra­ken­nus­alan yrit­tä­jä Tuomo Svenn aikoo kun­nos­taa ra­ken­nuk­set

03.03.2022 18:39
Tilaajille
Koronavirusepidemian huippu on nyt käsillä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä –  viime viikolla todettiin 1100 tartuntaa, sairaalakuormitus korkealla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu on nyt käsillä Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – viime vii­kol­la to­det­tiin 1100 tar­tun­taa, sai­raa­la­kuor­mi­tus kor­keal­la tasolla

02.03.2022 13:43 1
Tilaajille