Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Viimeisin tunti
Rovaniemellä on jo toiveissa melko tavalliset lakkiaiset, Meri-Lapissa suositellaan juhlien siirtoa syksyyn

Ro­va­nie­mel­lä on jo toi­veis­sa melko ta­val­li­set lak­kiai­set, Me­ri-La­pis­sa suo­si­tel­laan juhlien siirtoa syksyyn

19:30 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
3,5-vuotias Milana on käynyt koronatestissä kymmenkunta kertaa – "Kun katsoo tartuntalukuja Lapissa, tuntuu aika kohtuuttomalta kiduttaa lasta"

3,5-vuo­tias Milana on käynyt ko­ro­na­tes­tis­sä kym­men­kun­ta kertaa – "Kun katsoo tar­tun­ta­lu­ku­ja La­pis­sa, tuntuu aika koh­tuut­to­mal­ta ki­dut­taa lasta"

06:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Yksi uusi koronatartunta Länsi-Pohjassa, kaikki viimeisimmät tartunnat brittiläistä virusmuunnosta - "Rajoitusten noudattaminen nyt erityisen tärkeää"

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Län­si-Poh­jas­sa, kaikki vii­mei­sim­mät tar­tun­nat brit­ti­läis­tä vi­rus­muun­nos­ta - "Ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen nyt eri­tyi­sen tär­keää"

30.04.2021 14:42
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa toukokuun lopulle: Asiakkaiden turvavälit varmistettava, yleisöraja kuusi henkilöä

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa tou­ko­kuun lo­pul­le: Asiak­kai­den tur­va­vä­lit var­mis­tet­ta­va, ylei­sö­ra­ja kuusi hen­ki­löä

28.04.2021 17:04
Tilaajille
Länsi-Pohjassa viisi uutta koronavirustartuntaa – muuntovirus jyllää alueella, lakkiaisia kehotetaan siirtämään

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – muun­to­vi­rus jyllää alueel­la, lak­kiai­sia ke­ho­te­taan siir­tä­mään

28.04.2021 13:14
Tilaajille
"Tilanne ei ole hallinnassa" – Tornion ilmaantuvuusluku on 149 eli lähestyy syksyn ennätyksiä

"Ti­lan­ne ei ole hal­lin­nas­sa" – Tornion il­maan­tu­vuus­lu­ku on 149 eli lä­hes­tyy syksyn en­nä­tyk­siä

26.04.2021 18:33 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa, tartuntoja ilmenee karanteenien sisältä – Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja ilmenee ka­ran­tee­nien sisältä – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

25.04.2021 19:08 2
Tilaajille
Länsi-Pohjassa yli 65-vuotiaat eivät voi vielä valita, minkä rokotteen itselleen haluavat – syynä mRNA-rokotteen heikko saatavuus ja huoli rokotusten viivästymisestä

Län­si-Poh­jas­sa yli 65-vuo­tiaat eivät voi vielä valita, minkä ro­kot­teen it­sel­leen ha­lua­vat – syynä mRNA-ro­kot­teen heikko saa­ta­vuus ja huoli ro­ko­tus­ten vii­väs­ty­mi­ses­tä

23.04.2021 16:20 6
Tilaajille
Kahdeksan uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa – Tartunnoista valtaosa Torniossa: "Mikäli kasvu ei taitu, joudumme arvioimaan leviämisvaiheeseen siirtymistä"

Kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa – Tar­tun­nois­ta val­ta­osa Tor­nios­sa: "Mikäli kasvu ei taitu, jou­dum­me ar­vioi­maan le­viä­mis­vai­hee­seen siir­ty­mis­tä"

23.04.2021 10:24 2
Tilaajille
Länsi-Pohjassa viisi uutta koronatartuntaa – Viime viikkojen tartunnoissa korostuvat yksityiset juhlat ja kokoontumisrajoitusten noudattamatta jättämiset

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Viime viik­ko­jen tar­tun­nois­sa ko­ros­tu­vat yk­si­tyi­set juhlat ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­set

22.04.2021 10:07 5
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Kaikki Putaan koulun 7-luokkalaiset kotiin, Rovaniemellä rokotetaan seuraava ikäryhmä, mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaikki Putaan koulun 7-luok­ka­lai­set kotiin, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan seu­raa­va ikä­ryh­mä, mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le

21.04.2021 19:18
Kahdeksan uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa viikonlopun aikana, karanteeniin määrätty 150 ihmistä  - sairaanhoitopiiri jatkaa kiihtymisvaiheessa

Kah­dek­san uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa vii­kon­lo­pun aikana, ka­ran­tee­niin mää­rät­ty 150 ihmistä - sai­raan­hoi­to­pii­ri jatkaa kiih­ty­mis­vai­hees­sa

19.04.2021 15:22 1
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Torniossa on voinut altistua ravintoloissa ja kaupoissa, Kolarissa lauantaina yksi tartunta, Rovaniemellä rokotuksen laajenevat

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tor­nios­sa on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa ja kau­pois­sa, Ko­la­ris­sa lauan­tai­na yksi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tuk­sen laa­je­ne­vat

18.04.2021 18:06 6
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjassa ainakin äitienpäivään asti

Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jatkuu Län­si-Poh­jas­sa ainakin äi­tien­päi­vään asti

15.04.2021 10:36 2
Tilaajille
Torstain koronaseuranta:  Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Koronatartuntojen määrä selvässä laskussa, tehohoidossa viime viikolla 34 potilasta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä sel­väs­sä las­kus­sa, te­ho­hoi­dos­sa viime vii­kol­la 34 po­ti­las­ta

15.04.2021 10:39 1

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

14.04.2021 12:44
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Miksi Länsi-Pohjaa ei lasketa perustasolle muun Pohjois-Suomen tavoin, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila?

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille
Kemin kaupungin johto luovutti kahta keskussairaalaa puolustavan kannanoton Krista Kiurulle

Kemin kau­pun­gin johto luo­vut­ti kahta kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­ta­van kan­nan­oton Krista Kiu­rul­le

09.04.2021 13:20
Tilaajille