Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Viimeisin tunti

Psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­nus­työt käyn­tiin

14:51 0
Viimeisin 4 tuntia
Länsi-Pohjassa pyritään lisäämään näytteenottoa myös viikonlopuille – sairaanhoitopiiri suosittelee välttämään kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja

Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa myös vii­kon­lo­puil­le – sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee vält­tä­mään kaikkia yli­mää­räi­siä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja

12:12 0
Tilaajille
Viikko
Keroputaan malli tunnetaan alalla, mutta valmista mallia ei ole kaupata muille – Länsi-Pohjassa hyödynnetty avoin dialogi vaatii jatkuvaa kehitystyötä

Ke­ro­pu­taan malli tun­ne­taan alalla, mutta val­mis­ta mallia ei ole kaupata muille – Län­si-Poh­jas­sa hyö­dyn­net­ty avoin dialogi vaatii jat­ku­vaa ke­hi­tys­työ­tä

18.10.2020 18:30 0
Tilaajille
Maskisuositusten sekamelska on turhaa: Perusohje on helppo ja maskipakko vain harvoin

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Yksi koronatartunta lisää Rovaniemellä, liittyy RoKin juniorijoukkueen tartuntaketjuun – Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Yksi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää Ro­va­nie­mel­lä, liittyy RoKin ju­nio­ri­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­juun – Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

16.10.2020 14:18 0
Tilaajille
Länsi-Pohja toivoo yhä pysyvää päivystystä – Muilta osin sote-esitys saa Lapista kiitosta

Län­si-Poh­ja toivoo yhä pysyvää päi­vys­tys­tä – Muilta osin so­te-esi­tys saa Lapista kii­tos­ta

14.10.2020 18:30 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan alueella ilmaantuvuusluku 25, sairaanhoitopiiri muistuttaa tapahtumista ja tilaisuuksista – "Joulun lähestyessä erilaiset myyjäiset ja vastaavat muodostavat merkittävän riskin koronavirusinfektion leviämisen suhteen"

Län­si-Poh­jan alueel­la il­maan­tu­vuus­lu­ku 25, sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa ta­pah­tu­mis­ta ja ti­lai­suuk­sis­ta – "Joulun lä­hes­tyes­sä eri­lai­set myy­jäi­set ja vas­taa­vat muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän riskin ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tion le­viä­mi­sen suh­teen"

14.10.2020 16:38 0
Tilaajille
Kuukausi
Kolmentoista miljoonan euron rakennushanke alkaa Kemissä – psykiatriatalo korvaa Keroputaan sairaalan

Kol­men­tois­ta mil­joo­nan euron ra­ken­nus­han­ke alkaa Kemissä – psy­kiat­ria­ta­lo korvaa Ke­ro­pu­taan sai­raa­lan

14.10.2020 10:37 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Väärin sam­mu­tet­tu?

13.10.2020 05:15 0
Tilaajille
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan tartuntoihin liittyy noin 80 altistumista – "Kannattaa harkita osallistuuko harrastuksiin, joissa on paljon ihmisiä"

Län­si-Poh­jan tar­tun­toi­hin liittyy noin 80 al­tis­tu­mis­ta – "Kan­nat­taa harkita osal­lis­tuu­ko har­ras­tuk­siin, joissa on paljon ih­mi­siä"

05.10.2020 10:41 0
Tilaajille
Kemijärveläisessä hoivakodissa todettu koronatartunta, Rovaniemellä kaksi uutta tapausta, Länsi-Pohjassa kaksi

Ke­mi­jär­ve­läi­ses­sä hoi­va­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä kaksi uutta ta­paus­ta, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

03.10.2020 14:15 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettu kaksi uutta koronatartuntaa - toisessa mahdollinen joukkoaltistuminen ryhmäliikuntatunnilla

Län­si-Poh­jas­sa todettu kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa - toi­ses­sa mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nil­la

03.10.2020 13:05 0
Tilaajille
Lapissa on astunut voimaan terveysturvallisuusohjeet, joissa suositellaan maskin käyttöä ravintoloissa ja matkailukohteissa – Yrittäjiä suositellaan keräämään asiakkaiden yhteystiedot tartunnanjäljitystä varten

Lapissa on astunut voimaan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet, joissa suo­si­tel­laan maskin käyttöä ra­vin­to­lois­sa ja mat­kai­lu­koh­teis­sa – Yrit­tä­jiä suo­si­tel­laan ke­rää­mään asiak­kai­den yh­teys­tie­dot tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä varten

02.10.2020 16:32 3
Tilaajille
Länsi-Pohjassa suvantovaihe koronan osalta jatkuu, Taskila suosittelee Lapin lomaa Etelä-Suomen sijaan

Län­si-Poh­jas­sa su­van­to­vai­he koronan osalta jatkuu, Taskila suo­sit­te­lee Lapin lomaa Ete­lä-Suo­men sijaan

30.09.2020 11:50 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan asukkailla ei ole todettu koronaa puoleentoista kuukauteen – Taskila: "Nyt täytyy kiittää asukkaita ohjeiden muistamisesta"

Län­si-Poh­jan asuk­kail­la ei ole todettu koronaa puo­leen­tois­ta kuu­kau­teen – Tas­ki­la: "Nyt täytyy kiittää asuk­kai­ta oh­jei­den muis­ta­mi­ses­ta"

28.09.2020 16:45 0
Tilaajille
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läi­sen ra­has­tuk­sel­le loppu

23.09.2020 18:20 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 10:43 1
Tilaajille
Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta synnytykset pyörivät poikkeusluvan turvin

Lappiin syntyy uusia lapsia enemmän kuin viime vuonna, mutta syn­ny­tyk­set pyö­ri­vät poik­keus­lu­van turvin

17.09.2020 06:30 0
Tilaajille