Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Palkitut
Kuukausi
Suvi West palkittiin vuoden elokuvaohjaajana – palkinto tuli elokuvasta Máhccan - Kotiinpaluu

Suvi West pal­kit­tiin vuoden elo­ku­va­oh­jaa­ja­na – pal­kin­to tuli elo­ku­vas­ta Máhccan - Ko­tiin­pa­luu

27.11.2023 09:12 4
Tilaajille
”Lasten kyyditys Sirman koululle Norjaan oli mukavaa” – Tenonlaakson vuoden yritys odottaa matkailun elpyvän Utsjoella ja tuovan lisää ajoja

”Lasten kyy­di­tys Sirman kou­lul­le Norjaan oli mu­ka­vaa” – Te­non­laak­son vuoden yritys odottaa mat­kai­lun elpyvän Uts­joel­la ja tuovan lisää ajoja

25.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Pienikin voi pärjätä – Rovaniemen vuoden yrittäjäksi valittu Lapsec oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen puhuu paikallisuuden puolesta

Pie­ni­kin voi pärjätä – Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jäk­si valittu Lapsec oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juhani Sal­mi­nen puhuu pai­kal­li­suu­den puo­les­ta

25.11.2023 20:00 2
Tilaajille
Poika totesi, että omillaankin pärjättäisiin, ja siitä idea lähti – Sodankylän vuoden yrittäjät toimivat kelkkojen parissa

Poika totesi, että omil­laan­kin pär­jät­täi­siin, ja siitä idea lähti – So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jät toi­mi­vat kelk­ko­jen parissa

18.11.2023 21:00 4
Tilaajille
Korona vauhditti ja korkojen nosto hidasti rakentamista – Pelkosenniemen vuoden yrittäjä Pasi Pyykösen mukaan kilpailu rakennusalalla on kovaa

Korona vauh­dit­ti ja kor­ko­jen nosto hidasti ra­ken­ta­mis­ta – ­Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jä Pasi Pyy­kö­sen mukaan kil­pai­lu ra­ken­nus­alal­la on kovaa

18.11.2023 20:00
Tilaajille
Opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

17.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Väkivallan varjosta vapauteen

Vä­ki­val­lan var­jos­ta va­pau­teen

05.05.2023 12:33
Harri Kuusijärvi Rovaniemeltä valittiin vuoden harmonikkataiteilijaksi

Harri Kuu­si­jär­vi Ro­va­nie­mel­tä va­lit­tiin vuoden har­mo­nik­ka­tai­tei­li­jak­si

30.03.2023 21:34 1
Tilaajille
Lapin kirjallisuusseuralle Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto – liitto kiittää seuraa pitkäjänteisestä kirjallisuuden ja kirjoittamisen edistämisestä

Lapin kir­jal­li­suus­seu­ral­le Suomen Kir­jai­li­ja­lii­ton Suun­ta-pal­kin­to – liitto kiittää seuraa pit­kä­jän­tei­ses­tä kir­jal­li­suu­den ja kir­joit­ta­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä

24.03.2023 21:37
Arctic Design Week palkitsi Lappset Groupin vuoden muotoiluintensiivisenä yrityksenä

Arctic Design Week pal­kit­si Lappset Groupin vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä

24.03.2023 09:56 2
Tilaajille
Arktiset maahanmuuttajat ry ja taideohjaaja Sinikka Kyllönen saivat tämän vuoden Helmi-palkinnon – palkinnon arvo 10 000 euroa

Ark­ti­set maa­han­muut­ta­jat ry ja tai­de­oh­jaa­ja Sinikka Kyl­lö­nen saivat tämän vuoden Hel­mi-pal­kin­non – pal­kin­non arvo 10 000 euroa

16.02.2023 17:37 1
Tilaajille
Perheverkosto tukee tuskallisia asioissa purettaessa – torniolainen Mia Kurtti on Vuoden perhe- ja pariterapeutti

Per­he­ver­kos­to tukee tus­kal­li­sia asiois­sa pu­ret­taes­sa – ­tor­nio­lai­nen Mia Kurtti on Vuoden perhe- ja pa­ri­te­ra­peut­ti

01.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Lapin paras hoivakoti löytyy Savukoskelta – Korvatunturin Kotikontu keräsi kiitosta

Lapin paras hoi­va­ko­ti löytyy Sa­vu­kos­kel­ta – Kor­va­tun­tu­rin Ko­ti­kon­tu keräsi kii­tos­ta

26.09.2022 13:34 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen terveysjohtaja Miia Palo palkittiin ansiokkaasta työstään vuoden kellokas -palkinnolla

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ter­veys­joh­ta­ja Miia Palo pal­kit­tiin an­siok­kaas­ta työs­tään vuoden kel­lo­kas -pal­kin­nol­la

16.09.2022 12:00 1
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Simo on pesäpallopitäjä – Neljä kiriläistä mahtui sadan palkittavan joukkoon, myös Tornion Rajalyönnin Tellervo Perkausta muistettiin

Simo on pe­sä­pal­lo­pi­tä­jä – Neljä ki­ri­läis­tä mahtui sadan pal­kit­ta­van jouk­koon, myös Tornion Ra­ja­lyön­nin Tel­ler­vo Per­kaus­ta muis­tet­tiin

06.07.2022 09:30
RoKin juniorit viettivät kauden päättäjäisiä ja palkitsivat ansioituneita – katso kaikki palkitut

RoKin ju­nio­rit viet­ti­vät kauden päät­tä­jäi­siä ja pal­kit­si­vat an­sioi­tu­nei­ta – katso kaikki pal­ki­tut

31.05.2022 21:35
Tilaajille
Pitkän linjan kunnallisvaikuttajat Liisa Ansala ja Pertti Keränen palkittiin kuntaliiton kultaisella kunniamerkillä

Pitkän linjan kun­nal­lis­vai­kut­ta­jat Liisa Ansala ja Pertti Keränen pal­kit­tiin kun­ta­lii­ton kul­tai­sel­la kun­nia­mer­kil­lä

21.05.2022 13:43 4
Tilaajille
Vuoden lappilainen sairaanhoitaja Liisa Kaivosoja on sydämen asialla – "Potilaan kohtaaminen on tärkeintä"

Vuoden lap­pi­lai­nen sai­raan­hoi­ta­ja Liisa Kai­vos­oja on sydämen asialla – "Po­ti­laan koh­taa­mi­nen on tär­kein­tä"

12.05.2022 09:35 4
Tilaajille
Kolme lappilaisäitiä palkitaan sunnuntaina – hyvä äiti voi olla monella tapaa, todistavat heidän tarinansa

Kolme lap­pi­lais­äi­tiä pal­ki­taan sun­nun­tai­na – hyvä äiti voi olla monella tapaa, to­dis­ta­vat heidän ta­ri­nan­sa

08.05.2022 06:00 4
Tilaajille