Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Tekstiilitaide
Arvio: Kulje valoisia polkuja – Korundi hellii alkuvuodesta näyttelyllä, joka lämmittää kuin uudet villasukat

Arvio: Kulje va­loi­sia polkuja – ­Ko­run­di hellii al­ku­vuo­des­ta näyt­te­lyl­lä, joka läm­mit­tää kuin uudet vil­la­su­kat

30.01.2024 17:30
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseossa voi uppoutua tekstiilitaiteen maailmaan näyttelyssä ja luentosarjassa

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa voi up­pou­tua teks­tii­li­tai­teen maail­maan näyt­te­lys­sä ja luen­to­sar­jas­sa

10.01.2024 15:19
Tilaajille
11 metriä ja kolme vuotta – kärsivällisyyttä vaativat kuvakudokset ottavat kantaa ja kertovat tarinoita

11 metriä ja kolme vuotta – kär­si­väl­li­syyt­tä vaa­ti­vat ku­va­ku­dok­set ottavat kantaa ja ker­to­vat ta­ri­noi­ta

22.11.2023 17:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tanya Koiviston ja Tanja Tuovilan näyttely Lapponica-salissa kylvettää katsojaa vihreässä ja kullassa

Näyt­te­lyar­vio: Tanya Koi­vis­ton ja Tanja Tuo­vi­lan näyt­te­ly Lap­po­ni­ca-sa­lis­sa kyl­vet­tää kat­so­jaa vih­reäs­sä ja kul­las­sa

15.12.2022 17:30
Tilaajille
Villaraanut olivat Elsa Montellin elämäntyö – moni tunnistaa tutut mallit lapsuudestaan, mutta harvinaisempiakin töitä nähdään Arktikumin näyttelyssä

Vil­la­raa­nut olivat Elsa Mon­tel­lin elä­män­työ – moni tun­nis­taa tutut mallit lap­suu­des­taan, mutta har­vi­nai­sem­pia­kin töitä nähdään Ark­ti­ku­min näyt­te­lys­sä

11.10.2022 09:18
Tilaajille
Isoäidin aarre nousee uudelleen kunniapaikalle – Ryijyt ovat löytäneet uudet käyttäjät, mutta kirpparihinnoissa se ei arvostus näy

Iso­äi­din aarre nousee uu­del­leen kun­nia­pai­kal­le – Ryijyt ovat löy­tä­neet uudet käyt­tä­jät, mutta kirp­pa­ri­hin­nois­sa se ei ar­vos­tus näy

10.03.2021 17:00
Tilaajille
Maalaiskunnan valtuustosalista Lappia-talon lämpiöön – Elsa Montell-Saanion jälleenrakennusta kuvaava viisimetrinen teos ripustettiin jälleen yleisön eteen

Maa­lais­kun­nan val­tuus­to­sa­lis­ta Lap­pia-ta­lon läm­piöön – Elsa Mon­tell-Saa­nion jäl­leen­ra­ken­nus­ta kuvaava vii­si­met­ri­nen teos ri­pus­tet­tiin jälleen yleisön eteen

03.03.2021 12:19 1
Arvostelu: Lumisten talvien puolustus

Ar­vos­te­lu: Lu­mis­ten talvien puo­lus­tus

17.01.2021 13:12
Tilaajille
Arvostelu: Melankoliaa neulan pistoin – Rovaniemen kotiseutumuseolle pystytetty tekstiilitaidenäyttely kutsuu lähelle

Ar­vos­te­lu: Me­lan­ko­liaa neulan pistoin – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­le pys­ty­tet­ty teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly kutsuu lähelle

06.08.2020 19:29
Tilaajille
Rovaniemen kotiseutumuseolla uutta tekstiilitaidetta

Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­la uutta teks­tii­li­tai­det­ta

04.06.2020 22:13
Tilaajille
Rovaniemen kotiseutumuseo kutsuu taas vierailemaan

Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seo kutsuu taas vie­rai­le­maan

27.05.2020 16:23