kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Käsityöt
Tarjolla liki kaikkea korviksista kehräykseen – kädentaitomessut palaavat viikonloppuna Lappi Areenalle ennätysluvuin

Tar­jol­la liki kaikkea kor­vik­sis­ta keh­räyk­seen – kä­den­tai­to­mes­sut pa­laa­vat vii­kon­lop­pu­na Lappi Aree­nal­le en­nä­tys­lu­vuin

05.05.2023 09:47
Tilaajille
"Parasta on, kun matikka toimii ja palat menevät paikoilleen täydellisesti" – rovaniemeläinen Oskari Naarajärvi, 21, ei koskaan luopunut legoilusta ja nyt hän kisaa televisiossa legomestaruudesta

"Pa­ras­ta on, kun matikka toimii ja palat menevät pai­koil­leen täy­del­li­ses­ti" – ­ro­va­nie­me­läi­nen Oskari Naa­ra­jär­vi, 21, ei koskaan luo­pu­nut le­goi­lus­ta ja nyt hän kisaa te­le­vi­sios­sa le­go­mes­ta­ruu­des­ta

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Savukosken Taidepaja houkuttelee kokeilemaan – viimeksi testattu sokerimaalausta ja monotypiaa

Sa­vu­kos­ken Tai­de­pa­ja hou­kut­te­lee ko­kei­le­maan – vii­mek­si tes­tat­tu so­ke­ri­maa­laus­ta ja mo­no­ty­piaa

30.03.2023 21:38
Tilaajille
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

26.03.2023 17:00
Tilaajille
Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista

Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­den­otois­ta

13.03.2023 17:02
Tilaajille
Kansien välissä: Hieman erilainen neulekirja – Olisitko arvannut, että neulottu kantapääkin oli aikoinaan ylellisyyttä?

Kansien vä­lis­sä: Hieman eri­lai­nen neu­le­kir­ja – Oli­sit­ko ar­van­nut, että neu­lot­tu kan­ta­pää­kin oli ai­koi­naan ylel­li­syyt­tä?

23.02.2023 16:21
Tilaajille
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Tilaajille
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

01.02.2023 17:42
Tilaajille
Perämeri olisi hylkeitä väärällään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kintaita ja lakkeja vain Grönlannissa pyydystetyistä hylkeistä

Pe­rä­me­ri olisi hyl­kei­tä vää­räl­lään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kin­tai­ta ja lakkeja vain Grön­lan­nis­sa pyy­dys­te­tyis­tä hyl­keis­tä

15.01.2023 17:00 7
Tilaajille
Päiväkirja: Aarteille uusi säilytyspaikka
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aar­teil­le uusi säi­ly­tys­paik­ka

14.01.2023 06:00
Tilaajille
Paja täynnä tekemistä – Rovaniemen kirjaston pajatilassa pääsee käyttämään saumuria, 3D-tulostamaan tai vaikka tekemään tarroja

Paja täynnä te­ke­mis­tä – ­Ro­va­nie­men kir­jas­ton pa­ja­ti­las­sa pääsee käyt­tä­mään sau­mu­ria, 3D-tu­los­ta­maan tai vaikka te­ke­mään tarroja

09.01.2023 13:27 3
Tilaajille
Jotain uutta, jotain vanhaa – itsetehdyt ja kierrätetyt lahjat ilahduttavat siinä missä uudetkin

Jotain uutta, jotain vanhaa – it­se­teh­dyt ja kier­rä­te­tyt lahjat ilah­dut­ta­vat siinä missä uu­det­kin

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Uudet Sámi Duodji ja Sámi Made -merkit kertovat kuluttajalle tuotteen saamelaisuustaustasta – tekijöiden haettava merkkiä uudestaan

Uudet Sámi Duodji ja Sámi Made -merkit ker­to­vat ku­lut­ta­jal­le tuot­teen saa­me­lai­suus­taus­tas­ta – te­ki­jöi­den haet­ta­va merkkiä uu­des­taan

15.12.2022 09:50 3
Tilaajille
Käsityötrendeissä näkyy vastuullisuus ja materiaalien tehokas käyttö – Taito Lappi siirtyi isompiin toimitiloihin Postikadulle Rovaniemellä

Kä­si­työ­tren­deis­sä näkyy vas­tuul­li­suus ja ma­te­riaa­lien tehokas käyttö – Taito Lappi siirtyi isom­piin toi­mi­ti­loi­hin Pos­ti­ka­dul­le Ro­va­nie­mel­lä

14.12.2022 19:00
Tilaajille
Istahda kangaspuihin ja luo uutta – tanskalainen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa käsitöiden arvostusta

Istahda kan­gas­pui­hin ja luo uutta – tans­ka­lai­nen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa kä­si­töi­den ar­vos­tus­ta

05.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Pitkäkarvainen koira voi myös tarvita vaatteita talvipakkasilla – torniolainen ompelimo suunnittelee ja valmistaa mittatilausvaatteita koirille

Pit­kä­kar­vai­nen koira voi myös tarvita vaat­tei­ta tal­vi­pak­ka­sil­la – tor­nio­lai­nen om­pe­li­mo suun­nit­te­lee ja val­mis­taa mit­ta­ti­laus­vaat­tei­ta koi­ril­le

13.11.2022 18:36 1
Tilaajille
Kuka saa käyttää saamenpukua ja sen osia? Saamelaisten käsitöiden myyntiin liittyvien ongelmien ratkaisuksi esitetään jakoa identiteettituotteisiin ja vapaasti käytettäviin tuotteisiin

Kuka saa käyttää saa­men­pu­kua ja sen osia? Saa­me­lais­ten kä­si­töi­den myyn­tiin liit­ty­vien on­gel­mien rat­kai­suk­si esi­te­tään jakoa iden­ti­teet­ti­tuot­tei­siin ja va­paas­ti käy­tet­tä­viin tuot­tei­siin

28.09.2022 10:31 12
Tilaajille
Lähti lapasesta – Maarit Lehto innostui neuleista ja suunnitteli Tornio-villapuseron

Lähti la­pa­ses­ta – Maarit Lehto in­nos­tui neu­leis­ta ja suun­nit­te­li Tor­nio-vil­la­pu­se­ron

28.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Kun mies pyysi pipoa, Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

09.08.2022 17:29
Tilaajille