Käsityöt
Kuukausi
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:37
Tilaajille
Petri Nurmela tekee tölkkien klipsuista lampunvarjostimen

Petri Nurmela tekee tölk­kien klip­suis­ta lam­pun­var­jos­ti­men

23.02.2021 19:36
Tilaajille
Ohjaaja Katja Gauriloff alkoi opetella perinteistä käsityötaitoa – samalla hän kesytti pelottavan hauen

Ohjaaja Katja Gau­ri­loff alkoi ope­tel­la pe­rin­teis­tä kä­si­työ­tai­toa – samalla hän kesytti pe­lot­ta­van hauen

05.02.2021 17:00
Tilaajille
Ompelemalla omaa rahaa – 15-vuotias Milla Lausmäki innostui käsitöistä jo pienenä ja nyt kutoo villasukkia tunneillakin

Om­pe­le­mal­la omaa rahaa – 15-vuo­tias Milla Laus­mä­ki in­nos­tui kä­si­töis­tä jo pienenä ja nyt kutoo vil­la­suk­kia tun­neil­la­kin

02.02.2021 20:35 1
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Väärät kuvat uutisvirrassa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Väärät kuvat uu­tis­vir­ras­sa

30.01.2021 07:00
Tilaajille
"Oman vanttuut ovat torniolaisille tapa erottua kemiläisistä" – Torniossa kisataan, millaiset ovat 400-vuotiaan kaupungin vanttuut

"Oman vant­tuut ovat tor­nio­lai­sil­le tapa erottua ke­mi­läi­sis­tä" – Tor­nios­sa ki­sa­taan, mil­lai­set ovat 400-vuo­tiaan kau­pun­gin vant­tuut

03.01.2021 16:00 1
Tilaajille
Pirjo Lakkapäällä neulonta lähti lapasesta – nyt kudin kulkee mukana kaikkialle ja hän jakaa neuvoja käsitöistä innostuneille

Pirjo Lak­ka­pääl­lä neu­lon­ta lähti la­pa­ses­ta – nyt kudin kulkee mukana kaik­kial­le ja hän jakaa neuvoja kä­si­töis­tä in­nos­tu­neil­le

25.12.2020 13:41 2
Tilaajille
Joululahjan ei aina tarvitse olla kaupasta ostetut uudet lakanat tai konvehdit – Vasan tekijät kertovat viime hetken itsetehdyt lahjat

Jou­lu­lah­jan ei aina tar­vit­se olla kau­pas­ta ostetut uudet lakanat tai kon­veh­dit – Vasan tekijät ker­to­vat viime hetken it­se­teh­dyt lahjat

18.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Kun neulominen sujuu,  samalla voi soittaa huuliharppua – Tanja Pantsarin käsistä on syntynyt oopperan lottokuponkipuku ja hurmaavia vintagepäähineitä

Kun neu­lo­mi­nen sujuu, samalla voi soittaa huu­li­harp­pua – Tanja Pant­sa­rin käsistä on syn­ty­nyt oop­pe­ran lot­to­ku­pon­ki­pu­ku ja hur­maa­via vin­ta­ge­pää­hi­nei­tä

11.12.2020 16:21
Tornio julistaa vantuskisan – voittosuunnitelman tehneille palkinnoksi lahjakortteja

Tornio ju­lis­taa van­tus­ki­san – voit­to­suun­ni­tel­man teh­neil­le pal­kin­nok­si lah­ja­kort­te­ja

09.12.2020 12:39
Itse tehty: Käytetty nahkalaukku sai uuden designin –  kahvipusseja, tylliä ja kadulta löytyneitä paljetteja

Itse tehty: Käy­tet­ty nah­ka­lauk­ku sai uuden de­sig­nin – kah­vi­pus­se­ja, tylliä ja kadulta löy­ty­nei­tä pal­jet­te­ja

30.11.2020 13:39
Hilda Lukkarinen kysyi tietä Rovaniemen käsityökoululle – nyt hänen jälkiään voi seurata Lapin yliopistoon saakka

Hilda Luk­ka­ri­nen kysyi tietä Ro­va­nie­men kä­si­työ­kou­lul­le – nyt hänen jäl­kiään voi seurata Lapin yli­opis­toon saakka

26.11.2020 16:35
Itse tehty: Jakkaran korjanneesta poikaystävästä tuli aviomies ja jakkarasta muistorikas

Itse tehty: Jak­ka­ran kor­jan­nees­ta poi­ka­ys­tä­väs­tä tuli avio­mies ja jak­ka­ras­ta muis­to­ri­kas

25.11.2020 09:03
"Kädentaitojen ehdoton hittivuodenaika on syksy" – Taittele jouluinen kranssi vanhoista munankennoista

"Kä­den­tai­to­jen ehdoton hit­ti­vuo­den­ai­ka on syksy" – Tait­te­le jou­lui­nen kranssi van­hois­ta mu­nan­ken­nois­ta

21.11.2020 08:00
Tilaajille
Tee-se-itse: Tuunaa hillopurkista tuikkukuppi käden käänteessä

Tee-se-it­se: Tuunaa hil­lo­pur­kis­ta tuik­ku­kup­pi käden kään­tees­sä

20.11.2020 06:15
Tilaajille
Toimittajalta: Minäkin tein ainutlaatuisen käsityön – tekele syntyi polttavaan tarpeeseen
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Minäkin tein ai­nut­laa­tui­sen kä­si­työn – tekele syntyi polt­ta­vaan tar­pee­seen

18.11.2020 08:47
”Homma lähti lapasesta” – Jeesus-sukat, Koronavahti ja koivuinen käsipaino kertovat rovaniemeläisten käsityöinnostuksesta

”Homma lähti la­pa­ses­ta” – Jee­sus-su­kat, Ko­ro­na­vah­ti ja koi­vui­nen kä­si­pai­no ker­to­vat ro­va­nie­me­läis­ten kä­si­työ­in­nos­tuk­ses­ta

18.11.2020 08:05
Käsityöohjeita kahdeksalla kielellä – Rovaniemellä tehtävä muotilehti Ottobre viettää 20-vuotisjuhlavuottaan

Kä­si­työ­oh­jei­ta kah­dek­sal­la kie­lel­lä – Ro­va­nie­mel­lä tehtävä muo­ti­leh­ti Ottobre viettää 20-vuo­tis­juh­la­vuot­taan

08.11.2020 18:30
Tilaajille
Onko korona-aika innostanut käsitöihin? – Osallistu Uuden Rovaniemen kuvakilpailuun

Onko ko­ro­na-ai­ka in­nos­ta­nut kä­si­töi­hin? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men ku­va­kil­pai­luun

04.11.2020 14:23
Käsitöiden tekemisessä ei ole kyse vain langoista puikoilla tai kohoavasta taikinasta liinan alla – käsillä tekeminen on matka ihmisyyden juurille
Kolumni Minna Akimo

Kä­si­töi­den te­ke­mi­ses­sä ei ole kyse vain lan­gois­ta pui­koil­la tai ko­hoa­vas­ta tai­ki­nas­ta liinan alla – käsillä te­ke­mi­nen on matka ih­mi­syy­den juu­ril­le

24.10.2020 08:00