pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Käsityöt
Euron talossa syntyy monenlaisia käsitöitä – vanhat perintökaapit, kirpparilöydöt ja kapioarkut saavat uuden elämän Aapajoen kylätalossa

Euron talossa syntyy mo­nen­lai­sia kä­si­töi­tä – vanhat pe­rin­tö­kaa­pit, kirp­pa­ri­löy­döt ja ka­pio­ar­kut saavat uuden elämän Aa­pa­joen ky­lä­ta­los­sa

31.03.2022 17:11
Tilaajille
Lumilinna ja meri innoittivat neulojia – Kemin villapaita -kilpailun voitosta kilpailee kahdeksan neuletta

Lu­mi­lin­na ja meri in­noit­ti­vat neu­lo­jia – Kemin vil­la­pai­ta -kil­pai­lun voi­tos­ta kil­pai­lee kah­dek­san neu­let­ta

17.03.2022 16:11 1
"Kun kirjailen, käsittelen häpeää ja omaa kehosuhdettani" – Rovaniemeläisen Elsa Häkkisen ristipistotöissä kirkkovene on värikäs ja voimakas

"Kun kir­jai­len, kä­sit­te­len häpeää ja omaa ke­ho­suh­det­ta­ni" – Ro­va­nie­me­läi­sen Elsa Häk­ki­sen ris­ti­pis­to­töis­sä kirk­ko­ve­ne on värikäs ja voi­ma­kas

02.03.2022 07:00
Tilaajille
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – Turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – Tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

11.02.2022 07:00 2
Tilaajille
11-vuotias Nestori Autio tekee villapaitoja – löysi kutomisesta hyvän vastapainon vauhdikkaille harrastuksilleen

11-vuo­tias Nestori Autio tekee vil­la­pai­to­ja – löysi ku­to­mi­ses­ta hyvän vas­ta­pai­non vauh­dik­kail­le har­ras­tuk­sil­leen

02.02.2022 17:17 18
Tilaajille
Tee-se-itse: Kuvioitu kukkaruukku

Tee-se-it­se: Ku­vioi­tu kuk­ka­ruuk­ku

28.01.2022 06:00
Tilaajille
Löytyykö seinältäsi täkänä? Rovaniemen kaupunginkirjastossa avattavaan näyttelyyn etsitään täkänöitä

Löy­tyy­kö sei­näl­tä­si täkänä? Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn et­si­tään tä­kä­nöi­tä

18.01.2022 14:35
Roskisvärjäys kierrättää ja yllättää – Taitoliiton vuoden 2022 käsityötekniikka on värjäys luonnonväreillä: se on myös ekoteko, sillä väriaineet löytyvät omasta biojäteastiasta

Ros­kis­vär­jäys kier­rät­tää ja yl­lät­tää – Tai­to­lii­ton vuoden 2022 kä­si­työ­tek­niik­ka on värjäys luon­non­vä­reil­lä: se on myös eko­te­ko, sillä vä­ri­ai­neet löy­ty­vät omasta bio­jä­te­as­tias­ta

15.01.2022 10:24
Tilaajille
Pikkuruinen Lapin Kansa pitää nukketalon väen ajan tasalla koronarajoituksista: Inkerelli Vieltojärvi ja Sanna Aikio hullaantuivat ministelystä

Pik­ku­rui­nen Lapin Kansa pitää nuk­ke­ta­lon väen ajan tasalla ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta: In­ke­rel­li Viel­to­jär­vi ja Sanna Aikio hul­laan­tui­vat mi­nis­te­lys­tä

05.01.2022 17:00
Tilaajille
Trendikäs irtohuppu suojaa kampausta – nappaa helppo ohje talteen

Tren­di­käs ir­to­hup­pu suojaa kam­paus­ta – nappaa helppo ohje talteen

25.12.2021 12:00
Tilaajille
Surusta syntyi iloa muille vaeltajille – Olli Vainio virkkasi patalapun jokaiselle Lapin retkeilytuvalle

Surusta syntyi iloa muille vael­ta­jil­le – Olli Vainio virk­ka­si pa­ta­la­pun jo­kai­sel­le Lapin ret­kei­ly­tu­val­le

14.12.2021 17:00 4
Tilaajille
Yhä useampi käsityöharrastaja osallistuu neulekinkereihin etänä – Hailuodon pappilasta on otettu yhteyksiä maailmalle ja neulomisen ohessa on naurettu ja itketty

Yhä useampi kä­si­työ­har­ras­ta­ja osal­lis­tuu neu­le­kin­ke­rei­hin etänä – Hai­luo­don pap­pi­las­ta on otettu yh­teyk­siä maail­mal­le ja neu­lo­mi­sen ohessa on nau­ret­tu ja itketty

11.12.2021 18:30
Tilaajille
Tonttu yllättää porraspielessä – Taito Lappi kannustaa rovaniemeläisiä valmistamaan harjatonttuja ja levittämään joulumieltä

Tonttu yl­lät­tää por­ras­pie­les­sä – Taito Lappi kan­nus­taa ro­va­nie­me­läi­siä val­mis­ta­maan har­ja­tont­tu­ja ja le­vit­tä­mään jou­lu­miel­tä

01.12.2021 18:50
Käsityöläiset ovat keksineet uusia tuotteita korona-aikana – katso tästä Rovaniemen joulumyyjäiset

Kä­si­työ­läi­set ovat kek­si­neet uusia tuot­tei­ta ko­ro­na-ai­ka­na – katso tästä Ro­va­nie­men jou­lu­myy­jäi­set

25.11.2021 09:13
Tilaajille
Tilkkutähtiä ei kuntarajat kahlitse – ahkerissa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omaisensa menettäneelle

Tilk­ku­täh­tiä ei kun­ta­ra­jat kah­lit­se – ah­ke­ris­sa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omai­sen­sa me­net­tä­neel­le

08.11.2021 17:28 3
Tilaajille
Perinteet ja kotiseuturakkaus näkyvät Savukoskella – Kyllikki Kuosku tuo käsityömessuille myyntiin kassillisen sukkia ja vanttuita

Pe­rin­teet ja ko­ti­seu­tu­rak­kaus näkyvät Sa­vu­kos­kel­la – Kyl­lik­ki Kuosku tuo kä­si­työ­mes­suil­le myyn­tiin kas­sil­li­sen sukkia ja vant­tui­ta

22.10.2021 11:50
Tilaajille
Asunnottomille kerätään villasukkia ja lapasia Torniossa

Asun­not­to­mil­le ke­rä­tään vil­la­suk­kia ja lapasia Tor­nios­sa

12.10.2021 10:40
Tilaajille
Rakkaudesta villapaitaan – suomalaiset hurahtivat islantilaisten villapuseroiden kuvioihin ja väreihin

Rak­kau­des­ta vil­la­pai­taan – suo­ma­lai­set hu­rah­ti­vat is­lan­ti­lais­ten vil­la­pu­se­roi­den ku­vioi­hin ja vä­rei­hin

22.08.2021 15:07
Tilaajille
Käsityöläisten kaupunki saa uuden festivaalin

Kä­si­työ­läis­ten kau­pun­ki saa uuden fes­ti­vaa­lin

11.08.2021 11:08
Ukkometson tekemiseen kuluu kymmeniä kahvipusseja - simolainen Jaana näyttää videolla, miten kahvipusseista taitellaan joutsenia

Uk­ko­met­son te­ke­mi­seen kuluu kym­me­niä kah­vi­pus­se­ja - si­mo­lai­nen Jaana näyttää vi­deol­la, miten kah­vi­pus­seis­ta tai­tel­laan jout­se­nia

04.08.2021 11:11