PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Käsityöt
Tonttu yllättää porraspielessä – Taito Lappi kannustaa rovaniemeläisiä valmistamaan harjatonttuja ja levittämään joulumieltä

Tonttu yl­lät­tää por­ras­pie­les­sä – Taito Lappi kan­nus­taa ro­va­nie­me­läi­siä val­mis­ta­maan har­ja­tont­tu­ja ja le­vit­tä­mään jou­lu­miel­tä

01.12.2021 18:50
Käsityöläiset ovat keksineet uusia tuotteita korona-aikana – katso tästä Rovaniemen joulumyyjäiset

Kä­si­työ­läi­set ovat kek­si­neet uusia tuot­tei­ta ko­ro­na-ai­ka­na – katso tästä Ro­va­nie­men jou­lu­myy­jäi­set

25.11.2021 09:13
Tilaajille
Tilkkutähtiä ei kuntarajat kahlitse – ahkerissa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omaisensa menettäneelle

Tilk­ku­täh­tiä ei kun­ta­ra­jat kah­lit­se – ah­ke­ris­sa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omai­sen­sa me­net­tä­neel­le

08.11.2021 17:28 3
Tilaajille
Perinteet ja kotiseuturakkaus näkyvät Savukoskella – Kyllikki Kuosku tuo käsityömessuille myyntiin kassillisen sukkia ja vanttuita

Pe­rin­teet ja ko­ti­seu­tu­rak­kaus näkyvät Sa­vu­kos­kel­la – Kyl­lik­ki Kuosku tuo kä­si­työ­mes­suil­le myyn­tiin kas­sil­li­sen sukkia ja vant­tui­ta

22.10.2021 11:50
Tilaajille
Asunnottomille kerätään villasukkia ja lapasia Torniossa

Asun­not­to­mil­le ke­rä­tään vil­la­suk­kia ja lapasia Tor­nios­sa

12.10.2021 10:40
Tilaajille
Rakkaudesta villapaitaan – suomalaiset hurahtivat islantilaisten villapuseroiden kuvioihin ja väreihin

Rak­kau­des­ta vil­la­pai­taan – suo­ma­lai­set hu­rah­ti­vat is­lan­ti­lais­ten vil­la­pu­se­roi­den ku­vioi­hin ja vä­rei­hin

22.08.2021 15:07
Tilaajille
Käsityöläisten kaupunki saa uuden festivaalin

Kä­si­työ­läis­ten kau­pun­ki saa uuden fes­ti­vaa­lin

11.08.2021 11:08
Ukkometson tekemiseen kuluu kymmeniä kahvipusseja - simolainen Jaana näyttää videolla, miten kahvipusseista taitellaan joutsenia

Uk­ko­met­son te­ke­mi­seen kuluu kym­me­niä kah­vi­pus­se­ja - si­mo­lai­nen Jaana näyttää vi­deol­la, miten kah­vi­pus­seis­ta tai­tel­laan jout­se­nia

04.08.2021 11:11
Simolainen Jaana Herva näyttää, miten kahvipusseista askarrellaan joutsenia

Si­mo­lai­nen Jaana Herva näyt­tää, miten kah­vi­pus­seis­ta as­kar­rel­laan jout­se­nia

04.08.2021 11:07
Koukutu kirjontaan, jos neulominen jo kyllästyttää – Anna Kilpeläinen sai inspiraation lahjakirjasta ja kirjoo nyt upeita tauluja

Koukutu kir­jon­taan, jos neu­lo­mi­nen jo kyl­läs­tyt­tää – Anna Kil­pe­läi­nen sai ins­pi­raa­tion lah­ja­kir­jas­ta ja kirjoo nyt upeita tauluja

22.05.2021 06:30
Tilaajille
Inarilainen Tytti Bräysy hankkii ideat luonnosta ja hopean Ruotsista – Nykyään korunostajakin on kiinnostunut metallin alkuperästä

Ina­ri­lai­nen Tytti Bräysy hankkii ideat luon­nos­ta ja hopean Ruot­sis­ta – Nykyään ko­runos­ta­ja­kin on kiin­nos­tu­nut me­tal­lin al­ku­pe­räs­tä

26.04.2021 19:36
Tilaajille
Tällainen on voittajavantus - Paula Jussheikin käsityö voitti käsityökisan äänestyksessä

Täl­lai­nen on voit­ta­ja­van­tus - Paula Juss­hei­kin käsityö voitti kä­si­työ­ki­san ää­nes­tyk­ses­sä

21.04.2021 15:50
Tornion juhlavuoden vantusvoittaja on tässä – vanttuihin piirtyy Tornion kaupungin siluetti ja vapaana virtaava joki

Tornion juh­la­vuo­den van­tus­voit­ta­ja on tässä – vant­tui­hin piirtyy Tornion kau­pun­gin si­luet­ti ja vapaana vir­taa­va joki

19.04.2021 19:21 1
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:23 1
Tilaajille
Voiko saamelaista käsityötä ostaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko saa­me­lais­ta kä­si­työ­tä ostaa?

09.04.2021 19:23 7
Tilaajille
Vivian Ottazzi jäi koukkuun solmeiluun – Nyt hän tekee käsityötaidetta koteihin ympäri Suomea

Vivian Ottazzi jäi kouk­kuun sol­mei­luun – Nyt hän tekee kä­si­työ­tai­det­ta ko­tei­hin ympäri Suomea

25.03.2021 17:36
Tilaajille
Räsymaton kutominen on kierrätystä parhaimmillaan

Rä­sy­ma­ton ku­to­mi­nen on kier­rä­tys­tä par­haim­mil­laan

24.03.2021 15:59
Yksi neule syntyy viikossa - islantilaisneuleet viehättävät myös merilappilaisia, välillä lankakauppa on joutunut myymään ei oota

Yksi neule syntyy vii­kos­sa - is­lan­ti­lais­neu­leet vie­hät­tä­vät myös me­ri­lap­pi­lai­sia, välillä lan­ka­kaup­pa on jou­tu­nut myymään ei oota

17.03.2021 10:35
Jätkänkynttilä-villapaita valmistui pian sillan jälkeen – Seuraavaksi Heli Koivula päivittää Rovaniemi-neuleensa 2020-luvulle

Jät­kän­kynt­ti­lä-vil­la­pai­ta val­mis­tui pian sillan jälkeen – Seu­raa­vak­si Heli Koivula päi­vit­tää Ro­va­nie­mi-neu­leen­sa 2020-lu­vul­le

16.03.2021 14:43
Isoäidin aarre nousee uudelleen kunniapaikalle – Ryijyt ovat löytäneet uudet käyttäjät, mutta kirpparihinnoissa se ei arvostus näy

Iso­äi­din aarre nousee uu­del­leen kun­nia­pai­kal­le – Ryijyt ovat löy­tä­neet uudet käyt­tä­jät, mutta kirp­pa­ri­hin­nois­sa se ei ar­vos­tus näy

10.03.2021 17:00
Tilaajille