Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Käsityöt
Linnassa nähdään simolaista korumuotoilua – Ismo Alakärppä teki korut ministeri Kaisa Juusolle ja kansanedustaja Sara Seppäselle

Lin­nas­sa nähdään si­mo­lais­ta ko­ru­muo­toi­lua – Ismo Ala­kärp­pä teki korut mi­nis­te­ri Kaisa Juu­sol­le ja kan­san­edus­ta­ja Sara Sep­pä­sel­le

06.12.2023 05:00
Tilaajille
Mitä saa 638 kilometrillä villalankaa? Armeijaa käymättömänä ei ehkä ensimmäisenä mieti sotilaiden turvallisuusasioita villasukkien värejä valitessa
Kolumni

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 18:00 1
Toinen vaatettaa perheensä, toinen räväyttää tekokarvasta peskin – Birit ja Reetta Tornensis kantavat yhteistä saamelaista käsityöperintöä, mutta eri tavoin

Toinen vaa­tet­taa per­heen­sä, toinen rä­väyt­tää te­ko­kar­vas­ta peskin – Birit ja Reetta Tor­nen­sis kan­ta­vat yh­teis­tä saa­me­lais­ta kä­si­työ­pe­rin­töä, mutta eri tavoin

31.10.2023 18:15
Tilaajille
Ompelija haistaa korjattavaksi tuotavasta vaatteesta koko joukon asioita ihmisen elämästä – näin pääset eroon sitkeästä hajusta

Om­pe­li­ja haistaa kor­jat­ta­vak­si tuo­ta­vas­ta vaat­tees­ta koko joukon asioita ihmisen elä­mäs­tä – näin pääset eroon sit­keäs­tä hajusta

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Käsityöt auttavat sietämään arkea ja venyttämään sen rajoja – kirkon ompeluseurojen juuret ovat 1850-luvulla, mutta tutkimusmateriaalia ei niistä ole

Kä­si­työt aut­ta­vat sie­tä­mään arkea ja ve­nyt­tä­mään sen rajoja – kirkon om­pe­luseu­ro­jen juuret ovat 1850-lu­vul­la, mutta tut­ki­mus­ma­te­riaa­lia ei niistä ole

06.09.2023 20:30
Tilaajille
Metsähallitukselta ilmainen neulemalli

Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta il­mai­nen neu­le­mal­li

02.09.2023 13:06 1

Vii­kon­lop­pu­na kuot­haan jälleen yhdessä

31.08.2023 15:49
Neuloosi ei ole hellittääkseen – Tornion Neulefestarit tuo pohjoiseen käsityöntekijöitä ympäri maan

Neu­loo­si ei ole hel­lit­tääk­seen – Tornion Neu­le­fes­ta­rit tuo poh­joi­seen kä­si­työn­te­ki­jöi­tä ympäri maan

30.08.2023 16:44
Tilaajille
Kansainväliset suurmarkkinat saapuvat taas Lappiin

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat saa­pu­vat taas Lappiin

23.08.2023 13:59
Tilaajille
Henkinen kotiseutu avautuu kotipihassa

Hen­ki­nen ko­ti­seu­tu avautuu ko­ti­pi­has­sa

05.08.2023 08:31
Tarjolla liki kaikkea korviksista kehräykseen – kädentaitomessut palaavat viikonloppuna Lappi Areenalle ennätysluvuin

Tar­jol­la liki kaikkea kor­vik­sis­ta keh­räyk­seen – kä­den­tai­to­mes­sut pa­laa­vat vii­kon­lop­pu­na Lappi Aree­nal­le en­nä­tys­lu­vuin

05.05.2023 09:47
Tilaajille
"Parasta on, kun matikka toimii ja palat menevät paikoilleen täydellisesti" – rovaniemeläinen Oskari Naarajärvi, 21, ei koskaan luopunut legoilusta ja nyt hän kisaa televisiossa legomestaruudesta

"Pa­ras­ta on, kun matikka toimii ja palat menevät pai­koil­leen täy­del­li­ses­ti" – ­ro­va­nie­me­läi­nen Oskari Naa­ra­jär­vi, 21, ei koskaan luo­pu­nut le­goi­lus­ta ja nyt hän kisaa te­le­vi­sios­sa le­go­mes­ta­ruu­des­ta

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Savukosken Taidepaja houkuttelee kokeilemaan – viimeksi testattu sokerimaalausta ja monotypiaa

Sa­vu­kos­ken Tai­de­pa­ja hou­kut­te­lee ko­kei­le­maan – vii­mek­si tes­tat­tu so­ke­ri­maa­laus­ta ja mo­no­ty­piaa

30.03.2023 21:38
Tilaajille
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

26.03.2023 17:00
Tilaajille
Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista

Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­den­otois­ta

13.03.2023 17:02
Tilaajille
Kansien välissä: Hieman erilainen neulekirja – Olisitko arvannut, että neulottu kantapääkin oli aikoinaan ylellisyyttä?

Kansien vä­lis­sä: Hieman eri­lai­nen neu­le­kir­ja – Oli­sit­ko ar­van­nut, että neu­lot­tu kan­ta­pää­kin oli ai­koi­naan ylel­li­syyt­tä?

23.02.2023 16:21
Tilaajille
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Tilaajille
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

01.02.2023 17:42
Tilaajille
Perämeri olisi hylkeitä väärällään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kintaita ja lakkeja vain Grönlannissa pyydystetyistä hylkeistä

Pe­rä­me­ri olisi hyl­kei­tä vää­räl­lään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kin­tai­ta ja lakkeja vain Grön­lan­nis­sa pyy­dys­te­tyis­tä hyl­keis­tä

15.01.2023 17:00 7
Tilaajille
Päiväkirja: Aarteille uusi säilytyspaikka
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aar­teil­le uusi säi­ly­tys­paik­ka

14.01.2023 06:00
Tilaajille