Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Näyttelyt
Kuukausi
Arvio: Mesikämmen marjamailla – Hanna Kannon sarkasmia pulppuavassa näyttelyssä luontosuhteemme näyttäytyy raadollisena

Arvio: Me­si­käm­men mar­ja­mail­la – Hanna Kannon sar­kas­mia pulp­pua­vas­sa näyt­te­lys­sä luon­to­suh­teem­me näyt­täy­tyy raa­dol­li­se­na

24.11.2023 17:30
Tilaajille
Matkalla mediataiteen reidariksi – rovaniemeläinen Arttu Nieminen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

Mat­kal­la me­dia­tai­teen rei­da­rik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Arttu Nie­mi­nen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

23.11.2023 12:33 2
Tilaajille
Arvio: Toiseuden tuntemuksia – Essi Korvan ja Jouko Alapartasen näyttely sisältää kauhua, kauneutta ja melankoliaa

Arvio: Toi­seu­den tun­te­muk­sia – Essi Korvan ja Jouko Ala­par­ta­sen näyt­te­ly si­säl­tää kauhua, kau­neut­ta ja me­lan­ko­liaa

13.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen kuvaaja ikuisti lähiluonnon ihmeitä – verkkonäyttelyssä näkee eläinten touhuja vuodenaikojen vaihtuessa

Ro­va­nie­me­läi­nen kuvaaja ikuisti lä­hi­luon­non ihmeitä – verk­ko­näyt­te­lys­sä näkee eläin­ten touhuja vuo­den­ai­ko­jen vaih­tues­sa

09.11.2023 10:34 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Itsenäisiä ratkaisuja – Jaakko Heikkinen loihtii kuvan sivustakatsojasta yhteiskunnassa

Näyt­te­lyar­vio: It­se­näi­siä rat­kai­su­ja – Jaakko Heik­ki­nen loihtii kuvan si­vus­ta­kat­so­jas­ta yh­teis­kun­nas­sa

08.11.2023 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Toinen vaatettaa perheensä, toinen räväyttää tekokarvasta peskin – Birit ja Reetta Tornensis kantavat yhteistä saamelaista käsityöperintöä, mutta eri tavoin

Toinen vaa­tet­taa per­heen­sä, toinen rä­väyt­tää te­ko­kar­vas­ta peskin – Birit ja Reetta Tor­nen­sis kan­ta­vat yh­teis­tä saa­me­lais­ta kä­si­työ­pe­rin­töä, mutta eri tavoin

31.10.2023 18:15
Tilaajille
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pakoon laukkaava kuva – Aineen taidemuseon kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyssä kootaan palapeliä

Näyt­te­lyar­vio: Pakoon lauk­kaa­va kuva – Aineen tai­de­mu­seon kolmen tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä kootaan pa­la­pe­liä

20.10.2023 17:30 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tutkiva taiteilija Denise Ziegler kokee puolestamme arkisia tilanteita Arktikumissa

Näyt­te­lyar­vio: Tutkiva tai­tei­li­ja Denise Ziegler kokee puo­les­tam­me arkisia ti­lan­tei­ta Ark­ti­ku­mis­sa

20.10.2023 15:00
Tilaajille
Ernst Lange maalasi Rovaniemen näkymiä ennen hävitystä – pienoisnäyttely tuo saksalaistaiteilijan teokset ensi kertaa yleisön eteen

Ernst Lange maalasi Ro­va­nie­men näkymiä ennen hä­vi­tys­tä – pie­nois­näyt­te­ly tuo sak­sa­lais­tai­tei­li­jan teokset ensi kertaa yleisön eteen

12.10.2023 14:21 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Maiseman taltioiminen on vahva osa kuvataidetta – Marjo Pitko hakee aiheeseen runollista katsantokantaa Kemin taidemuseon näyttelyssä

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man tal­tioi­mi­nen on vahva osa ku­va­tai­det­ta – Marjo Pitko hakee ai­hee­seen ru­nol­lis­ta kat­san­to­kan­taa Kemin tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä

11.10.2023 15:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kumpi on tärkeämpää: taide vai mitä siitä puhutaan? – rovaniemeläisgalleriassa esillä kotimaisia nykymaalauksia

Näyt­te­lyar­vio: Kumpi on tär­keäm­pää: taide vai mitä siitä pu­hu­taan? – ro­va­nie­me­läis­gal­le­rias­sa esillä ko­ti­mai­sia ny­ky­maa­lauk­sia

06.10.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pöllyävän heinän huumassa – Seija Ulkuniemi näkee heinänteon myös yhteisöllisyyden muistona

Näyt­te­lyar­vio: Pöl­lyä­vän heinän huu­mas­sa – Seija Ul­ku­nie­mi näkee hei­nän­teon myös yh­tei­söl­li­syy­den muis­to­na

06.10.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Varjoisten bulevardien blues – Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liittyvät yhteen

Näyt­te­lyar­vio: Var­jois­ten bu­le­var­dien blues – Lapin maa­kun­ta­mu­seon näyt­te­ly kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liit­ty­vät yhteen

29.09.2023 17:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaunis korukauppa – taiteiden tiedekunnan väen yhteisnäyttelyssä paukkuu hienostuneen designin ja taiteen raja

Näyt­te­lyar­vio: Kaunis ko­ru­kaup­pa – tai­tei­den tie­de­kun­nan väen yh­teis­näyt­te­lys­sä paukkuu hie­nos­tu­neen de­sig­nin ja taiteen raja

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Maiseman idealismia – Kuvataideyhdistys Maahiset yllättää raikkaalla sekä korkeatasoisella vuosinäyttelyllä

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man idea­lis­mia – Ku­va­tai­de­yh­dis­tys Maa­hi­set yl­lät­tää raik­kaal­la sekä kor­kea­ta­soi­sel­la vuo­si­näyt­te­lyl­lä

27.09.2023 13:06
Tilaajille
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

23.09.2023 08:00
Tilaajille
Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun

Hanna Kanto asui vuoden ul­ko­mail­la, missä mus­ti­koi­ta sai poimia vain litran päi­väs­sä – siitä urkeni tai­teel­le uusi suunta, jonka Kiasma pal­kit­si os­ta­mal­la taulun

22.09.2023 17:30 3
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taivas täyttyy drooneista – Rovaniemen Kirkkolammen puistossa sota ja toivo kohtaavat toisensa

Näyt­te­lyar­vio: Taivas täyttyy droo­neis­ta – Ro­va­nie­men Kirk­ko­lam­men puis­tos­sa sota ja toivo koh­taa­vat toi­sen­sa

15.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Näyttelyarvio: Totuus on tiedon rajalla – Wille Erkki Tetri etsii moraalittomasta maailmasta moraalia

Näyt­te­lyar­vio: Totuus on tiedon rajalla – Wille Erkki Tetri etsii mo­raa­lit­to­mas­ta maail­mas­ta mo­raa­lia

14.09.2023 16:15
Tilaajille