Maastopalo: Pel­los­sa palaa neljän heh­taa­rin ko­koi­nen maas­to­pa­lo – Syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kemin taidemuseo

Tai­de­lai­naa­mo­vii­kot-näyt­te­lyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin – "Vielä ei ole kukaan teosta pa­laut­ta­nut"

23.06.2021 11:31
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Lapsi ai­kui­sen nä­kö­kul­mas­ta

25.05.2021 13:07
Tilaajille

Esillä muun muassa Pi­cas­soa – Kemin tai­de­mu­seon seinät täyt­tyi­vät kesän ajaksi lap­si­ai­hei­sis­ta tai­de­teok­sis­ta

12.05.2021 15:14

Ar­vos­te­lu: Kuvia ja tai­tei­li­joi­den ker­to­muk­sia

12.04.2021 20:00 1
Tilaajille

Tai­tei­li­jat avaavat ta­ri­noi­ta teos­ten­sa takaa Kemin tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä - ku­va­tai­teil­jat ker­to­van töis­tään myös vi­deoil­la

20.01.2021 10:46

Ko­ro­na­vuo­si rokotti mu­seoi­ta - pat­sas­kier­rok­set kiin­nos­ti­vat Tor­nios­sa, Sa­vu­pirt­ti Kemissä

13.01.2021 10:31

Ar­vos­te­lu: Hen­gi­tyk­sen tah­dis­sa

17.11.2020 18:00
Tilaajille

Ku­va­tai­tei­li­ja Mikko Juntura haluaa antaa kat­so­jal­le tilaa tulkita töitään – Missed -näyt­te­lys­sä esillä vi­deoi­ta, valo-, rönt­gen- ja mag­neet­ti­ku­via.

15.10.2020 19:30
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Koh­taa­mi­sia kas­vo­jen kanssa

23.09.2020 17:30
Tilaajille

Kirk­kai­ta värejä ja kieh­to­via ta­ri­noi­ta – Hannu Lukinin näyt­te­ly Sam­mak­ko­prin­ses­sa on esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

23.08.2020 19:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Pu­nai­nen tupa ja pe­ru­na­maa

22.07.2020 14:57
Tilaajille

Vih­doin­kin yleisön edessä – Jouko Ala­par­ta­sen laajin yk­si­tyis­näyt­te­ly avautui ko­ro­na­ke­vään jälkeen

18.06.2020 19:29
Tilaajille

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39
Tilaajille

Kemin tai­de­mu­seo mukaan Tai­de­tes­taa­jat-hank­kee­seen – covid-19 ja lo­mau­tuk­set se­koit­ti­vat museon suun­ni­tel­mat.

15.04.2020 16:06

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­siin ympäri Suomea tuova Tai­de­tes­taa­jat saa jatkoa – tänä vuonna Lapista mukana Kemin tai­de­mu­seo, Sä­res­tö­nie­mi-mu­seo ja Ro­va­nie­men teat­te­ri

07.04.2020 16:56
Tilaajille

Annikki ja Jorma Riekko lah­joit­ti­vat omai­suu­ten­sa ke­mi­läi­sel­le kult­tuu­ril­le – sa­tu­mai­sen värikäs pos­lii­ni­tai­de tulee py­sy­väs­ti esille

03.03.2020 17:57
Tilaajille

Neljän tai­tei­li­jan teoksia esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

22.01.2020 10:21

"Tämä on hänen kuo­lin­päi­vän­sä" – Jorma Kuulan "Tyttö ran­nal­la" sai Leena Pit­kä­sen lii­kut­tu­maan yleisön edessä

10.01.2020 17:55
Tilaajille

Tuomas Korkalo tekee tai­det­ta kuin pelaisi peliä – Kemin museot avaavat ovensa uusin näyt­te­lyin

12.09.2019 16:07
Tilaajille