Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kemin taidemuseo
Turkki, kirja ja kello rakkaina muistoina – Taanilan turkki on ollut joulupukilla ja Vastuksen pakkaspeleissä, Sirkka-Liisa Nurkkalan mummun kello tuo mieleen Iin Haminan

Turkki, kirja ja kello rak­kai­na muis­toi­na – Taa­ni­lan turkki on ollut jou­lu­pu­kil­la ja Vas­tuk­sen pak­kas­pe­leis­sä, Sirk­ka-Lii­sa Nurk­ka­lan mummun kello tuo mieleen Iin Haminan

18.01.2023 17:30
Tilaajille
Kuvanveistäjä Sanna Koivisto ikuistaa sahatyön tarinan teräkseen – parhaillaan hän työstää myös näyttelyä Kemin taidemuseoon

Ku­van­veis­tä­jä Sanna Koi­vis­to ikuis­taa sa­ha­työn tarinan te­räk­seen – par­hail­laan hän työstää myös näyt­te­lyä Kemin tai­de­mu­seoon

13.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Taidemuseon uusi näyttely esittelee Kemin kulttuurin pitkää historiaa – juhlaseminaari käsittelee taidelaitosten vaiheita

Tai­de­mu­seon uusi näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kult­tuu­rin pitkää his­to­riaa – juh­la­se­mi­naa­ri kä­sit­te­lee tai­de­lai­tos­ten vai­hei­ta

10.11.2022 16:25
Kulttuuritahto elää vahvana Kemissä – Kemin kulttuuriyhteisöt eivät halua luopua matalan kynnyksen palveluista vaan jatkaa yhteistyötä

Kult­tuu­ri­tah­to elää vahvana Kemissä – Kemin kult­tuu­ri­yh­tei­söt eivät halua luopua matalan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­ta vaan jatkaa yh­teis­työ­tä

09.11.2022 17:30
Tilaajille
"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä rinnakkain taideteoksia ja Kemin Jalokivigallerian jalokiviä

"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin tai­de­mu­seon ke­sä­näyt­te­lys­sä on esillä rin­nak­kain tai­de­teok­sia ja Kemin Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian ja­lo­ki­viä

01.07.2022 09:51
Kemin taidemuseossa avautui vahvan värikäs Taju kankaalla -näyttely

Kemin tai­de­mu­seos­sa avautui vahvan värikäs Taju kan­kaal­la -näyt­te­ly

08.04.2022 15:53
Tilaajille
Ryhmä Kemin taide puhuttelee edelleen – tiedätkö, missä edesmenneessä pankissa kookas Toivo Hoskarin teos on sijainnut?

Ryhmä Kemin taide pu­hut­te­lee edel­leen – tie­dät­kö, missä edes­men­nees­sä pan­kis­sa kookas Toivo Hos­ka­rin teos on si­jain­nut?

24.02.2022 18:20
Kolumni

Sa­man­ikäi­nen kuin Roope Ankka

19.01.2022 09:51
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Kemin museoissa reilut 17 000 kävijää viime vuonna

Kemin mu­seois­sa reilut 17 000 kävijää viime vuonna

04.01.2022 12:36
Tilaajille
Taiteilijakaksikko käyttää kierrätysmateriaaleja, mutta suden kohdalla näkemykset erkanevat

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko käyttää kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, mutta suden koh­dal­la nä­ke­myk­set er­ka­ne­vat

12.11.2021 14:13
Tilaajille
Arvostelu: Marssi yli pienten lintujen

Ar­vos­te­lu: Marssi yli pienten lin­tu­jen

15.10.2021 19:01
Tilaajille
Kävijämäärät kasvoivat Kemin museoissa - ulkopaikkakuntalaiset löysivät paikkakunnan museot

Kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat Kemin mu­seois­sa - ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set löy­si­vät paik­ka­kun­nan museot

08.09.2021 13:22
Kemin museokohteiden kävijämäärissä hienoista nousua viime vuoteen verrattuna – Suosituin kohde Kemin taidemuseo

Kemin mu­seo­koh­tei­den kä­vi­jä­mää­ris­sä hie­nois­ta nousua viime vuoteen ver­rat­tu­na – Suo­si­tuin kohde Kemin tai­de­mu­seo

01.09.2021 19:38 1
Tilaajille
Kemin Taidemuseon syksyn avaa kahden professorin Frozen Gardens – "Teimme ihan raivoisasti töitä"

Kemin Tai­de­mu­seon syksyn avaa kahden pro­fes­so­rin Frozen Gardens – "Teimme ihan rai­voi­sas­ti töitä"

28.08.2021 10:00
Tilaajille
Taidelainaamoviikot-näyttelyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin­ – "Vielä ei ole kukaan teosta palauttanut"

Tai­de­lai­naa­mo­vii­kot-näyt­te­lyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin – "Vielä ei ole kukaan teosta pa­laut­ta­nut"

23.06.2021 11:31
Tilaajille
Arvostelu: Lapsi aikuisen näkökulmasta

Ar­vos­te­lu: Lapsi ai­kui­sen nä­kö­kul­mas­ta

25.05.2021 13:07
Tilaajille
Esillä muun muassa Picassoa – Kemin taidemuseon seinät täyttyivät kesän ajaksi lapsiaiheisista taideteoksista

Esillä muun muassa Pi­cas­soa – Kemin tai­de­mu­seon seinät täyt­tyi­vät kesän ajaksi lap­si­ai­hei­sis­ta tai­de­teok­sis­ta

12.05.2021 15:14
Arvostelu: Kuvia ja taiteilijoiden kertomuksia

Ar­vos­te­lu: Kuvia ja tai­tei­li­joi­den ker­to­muk­sia

12.04.2021 20:00 1
Tilaajille
Taiteilijat avaavat  tarinoita teostensa takaa Kemin taidemuseon näyttelyssä - kuvataiteiljat kertovan töistään myös videoilla

Tai­tei­li­jat avaavat ta­ri­noi­ta teos­ten­sa takaa Kemin tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä - ku­va­tai­teil­jat ker­to­van töis­tään myös vi­deoil­la

20.01.2021 10:46