Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taideteokset
60 000 euron taide-elementin asennustyöt yllättivät – Posion kiertoliittymän valtavan taideteoksen julkaisu siirtyy ensi kesään

60 000 euron tai­de-ele­men­tin asen­nus­työt yl­lät­ti­vät – Posion kier­to­liit­ty­män val­ta­van tai­de­teok­sen jul­kai­su siirtyy ensi kesään

11.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 09:45 4
Tilaajille
Arvio: Pohjoisen äänen ja liikkeen syke – yhdistyvätkö tilausteoksen osat uudeksi kokonaisuudeksi?

Arvio: Poh­joi­sen äänen ja liik­keen syke – yh­dis­ty­vät­kö ti­laus­teok­sen osat uudeksi ko­ko­nai­suu­dek­si?

03.12.2022 17:30
Tilaajille
Mahdollisuus maalata yhdessä – Lyseonpuiston lukion opiskelijat maalaavat teosta Rinteenkulman parkkihalliin

Mah­dol­li­suus maalata yhdessä – Ly­seon­puis­ton lukion opis­ke­li­jat maa­laa­vat teosta Rin­teen­kul­man park­ki­hal­liin

06.09.2022 15:32
Tilaajille
Päiväkirja: Tunteita merenrannalla – Kemijärven ystävyyskaupungissa on 97:lle noitina tuomitulle finnmarkkilaiselle pystytetty muistoteos
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tun­tei­ta me­ren­ran­nal­la – Ke­mi­jär­ven ys­tä­vyys­kau­pun­gis­sa on 97:lle noitina tuo­mi­tul­le finn­mark­ki­lai­sel­le pys­ty­tet­ty muis­to­teos

28.07.2022 05:00
Tilaajille
Arvio: Katso kaupunkia! – Riikka Vuorenmaan osallistava Verstaantie-teos herättää huomaamaan arkisen sivutien ihmeet

Arvio: Katso kau­pun­kia! – Riikka Vuo­ren­maan osal­lis­ta­va Vers­taan­tie-teos he­rät­tää huo­maa­maan arkisen si­vu­tien ihmeet

29.05.2022 15:53 1
Tilaajille
Alvar Aallon reliefi on ollut jo 12 vuotta poissa Rovaniemen katukuvasta – Teos asetetaan paikalleen sen konservoinnin ja rakennuksen peruskorjauksen jälkeen

Alvar Aallon reliefi on ollut jo 12 vuotta poissa Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­ta – Teos ase­te­taan pai­kal­leen sen kon­ser­voin­nin ja ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen

23.03.2022 07:00 5
Tilaajille
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Kemin Pajarinrannan päiväkotialueelle etsitään taideteosten tekijää

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­ti­alueel­le et­si­tään tai­de­teos­ten tekijää

13.12.2021 12:23
Tilaajille
Päiväkirja: Taide jakaa ihmiset kahteen leiriin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taide jakaa ihmiset kahteen leiriin

30.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kojamokaupalla kuvasatoa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ko­ja­mo­kau­pal­la ku­va­sa­toa

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Nämä upeat teokset voi nähdä vain korkealta ilmasta – Rudi Geisler polkee lumitaidetta Tornionjoen jäälle

Nämä upeat teokset voi nähdä vain kor­keal­ta ilmasta – Rudi Geisler polkee lu­mi­tai­det­ta Tor­nion­joen jäälle

22.03.2021 18:51 6
Tilaajille
Kirkkaita värejä ja kiehtovia tarinoita – Hannu Lukinin näyttely Sammakkoprinsessa on esillä Kemin taidemuseossa

Kirk­kai­ta värejä ja kieh­to­via ta­ri­noi­ta – Hannu Lukinin näyt­te­ly Sam­mak­ko­prin­ses­sa on esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

23.08.2020 19:00
Tilaajille
Sata teosta kateissa Kemijärven kaupungin taidekokoelmasta – joukossa on ruotsalaisen taidemaalari Louis Sparren teoksia, joiden arvo on tuhansia euroja kappaleelta

Sata teosta ka­teis­sa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin tai­de­ko­koel­mas­ta – jou­kos­sa on ruot­sa­lai­sen tai­de­maa­la­ri Louis Sparren teok­sia, joiden arvo on tu­han­sia euroja kap­pa­leel­ta

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Kittilässä varastettiin arvotauluja omakotitalosta, joukossa Särestöniemen ja Alarieston teoksia – poliisi pyytää havaintoja

Kit­ti­läs­sä va­ras­tet­tiin ar­vo­tau­lu­ja oma­ko­ti­ta­los­ta, jou­kos­sa Sä­res­tö­nie­men ja Ala­ries­ton teoksia – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

24.03.2020 16:03
Tilaajille
Upeat lumiveistokset tervehtivät kulkijaa Rovaniemen Etelärinteellä – veistäjä päätyi lajin pariin vahingossa

Upeat lu­mi­veis­tok­set ter­veh­ti­vät kul­ki­jaa Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­lä – veis­tä­jä päätyi lajin pariin va­hin­gos­sa

21.02.2020 12:38
Tilaajille
Kahden taiteilijan yhteinen kosmos yllättää Aineella - taiteilijat tekevät puusta teoksia yhdessä

Kahden tai­tei­li­jan yh­tei­nen kosmos yl­lät­tää Ai­neel­la - tai­tei­li­jat tekevät puusta teoksia yhdessä

31.01.2020 08:15
Tilaajille
Huttu-Ukon taidereitin ensimmäinen osa valmistuu pian Pyhätunturilla – "Tunturissa isokin työ muuttuu pieneksi"

Hut­tu-Ukon tai­de­rei­tin en­sim­mäi­nen osa val­mis­tuu pian Py­hä­tun­tu­ril­la – "Tun­tu­ris­sa isokin työ muuttuu pie­nek­si"

12.11.2019 18:45
Tilaajille