Liikenne: Puu­ta­va­ra­pu­la rat­ke­si: Jeesiön sil­ta­työ­maa So­dan­ky­läs­sä sai parrut läheltä – työ­maal­la ura­koi­va 72-vuo­tias Pekka Tor­vi­nen on sa­han­nut puuta 16-vuo­tiaas­ta lähtien

Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

Shanghai teoksessa tarkastellaan paikallisuuden synnyttämiä assosiaatioita.
Shanghai teoksessa tarkastellaan paikallisuuden synnyttämiä assosiaatioita.
Kuva: Santeri Happonen

Torstaina avautuu Arktikumin Valo- ja Katve gallerioissa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan uusi näyttely Ilmava. Hallaviilarit kokoonpanon Heidi Pietarisen, Eija Timosen ja Päivi Fernströmin kookkailla lanka- ja tekstiiliteoksilla on yhteistä niiden muovautuvuus kulloiseenkin tilaan, tarinallisuus, kerroksellisuus sekä yllättävät materiaaliset yhdistelmät.

Lapin yliopiston tiedotteen mukaan teokset muodostavat eräänlaisen matkapäiväkirjan, jossa matkan synnyttämät mielikuvat risteävät pohjoisen muotokielen kanssa. Sapporo-, Shanghai- ja Hanaholmen -teoksissa käsitellään paikallisuuden synnyttämiä assosiaatioita.

Lanka- ja paperi-installaatiot tarkastelevat aikakäsityksiä, kuten lineaarista, syklistä ja suhteellista sekä niiden rinnakkaisia ilmentymiä. Ilmaa halkovat ohuet epäsymmetriset kudonnat kysyvät, missä on nyt, koska ajalla on aina myös tilallinen ulottuvuutensa.

Näyttelyssä on lisäksi Pietarisen kudottuja ja painettuja tekstiilejä. Nämäkin teokset ilmentävät kulttuurisia kohtaamisia sekä moniaistisia paikan kokemuksia. Tekstiilikokonaisuus kulkee nimellä Reddish Orange – Ruskie.

Hallaviilarit on vaihteleva taiteilijaryhmä, joka on nimensä mukaisesti kiinnostunut tarkastelemaan pohjoisuuden erilaisia ulottuvuuksia. Näyttelyn tekijöitä yhdistää myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta – Heidi Pietarinen on tekstiilialan professori, Eija Timonen mediatieteen emeritaprofessori ja Päivi Fernström tekstiilimuotoilun dosentti.

Ilmava-näyttelyyn pääsee vapaasti tutustumaan Arktikumin aukioloaikoina 20.1.–12.2. välisenä aikana.