Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemellä tapahtuu
Kuukausi
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Laita tonttulakki päähän perjantaina – Rovaniemen joulukuu käynnistyy Tonttulakkipäivällä ja päiväkotilasten Tonttukarusellilla

Laita tont­tu­lak­ki päähän per­jan­tai­na – Ro­va­nie­men jou­lu­kuu käyn­nis­tyy Tont­tu­lak­ki­päi­väl­lä ja päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lil­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Rovaniemellä kuulee ammattimaista sanataidetta harrastelijoiden lausumana – Sanaseura juhlii perjantaina toimintansa viisivuotista taivalta

Ro­va­nie­mel­lä kuulee am­mat­ti­mais­ta sa­na­tai­det­ta har­ras­te­li­joi­den lau­su­ma­na – Sa­na­seu­ra juhlii per­jan­tai­na toi­min­tan­sa vii­si­vuo­tis­ta tai­val­ta

16.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen kuvaaja ikuisti lähiluonnon ihmeitä – verkkonäyttelyssä näkee eläinten touhuja vuodenaikojen vaihtuessa

Ro­va­nie­me­läi­nen kuvaaja ikuisti lä­hi­luon­non ihmeitä – verk­ko­näyt­te­lys­sä näkee eläin­ten touhuja vuo­de­nai­ko­jen vaih­tues­sa

09.11.2023 10:34 2
Tilaajille
Vanhemmat
Pähkinänsärkijä tuo oppilaiden taidot Lappia-talon suurelle näyttämölle

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo op­pi­lai­den taidot Lap­pia-ta­lon suu­rel­le näyt­tä­möl­le

02.11.2023 15:11
Tilaajille
Kurkistus matkailijan kaupunkiin – asukasyhdistys järjestää kierroksen Rovaniemen entisessä kauppalantalossa toimivaan hotelliin

Kur­kis­tus mat­kai­li­jan kau­pun­kiin – asu­kas­yh­dis­tys jär­jes­tää kier­rok­sen Ro­va­nie­men en­ti­ses­sä kaup­pa­lan­ta­los­sa toi­mi­vaan ho­tel­liin

18.10.2023 14:52
Tilaajille
Ernst Lange maalasi Rovaniemen näkymiä ennen hävitystä – pienoisnäyttely tuo saksalaistaiteilijan teokset ensi kertaa yleisön eteen

Ernst Lange maalasi Ro­va­nie­men näkymiä ennen hä­vi­tys­tä – pie­nois­näyt­te­ly tuo sak­sa­lais­tai­tei­li­jan teokset ensi kertaa yleisön eteen

12.10.2023 14:21 1
Tilaajille
Napapiirin Voimailijat nostettiin pöytälaatikosta ja elvytettiin henkiin – perinteikäs seura juhlii 40-vuotista taivaltaan penkkipunnertaen Rovaniemellä

Na­pa­pii­rin Voi­mai­li­jat nos­tet­tiin pöy­tä­laa­ti­kos­ta ja el­vy­tet­tiin henkiin – pe­rin­tei­käs seura juhlii 40-vuo­tis­ta tai­val­taan penk­ki­pun­ner­taen Ro­va­nie­mel­lä

05.10.2023 19:00
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee tanssimaan kerran kuussa elektronisen musiikin tahtiin – Liito-klubi syntyi täyttämään tyhjiötä kaupungin yöelämässä

Ro­va­nie­mel­lä pääsee tans­si­maan kerran kuussa elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin tahtiin – ­Lii­to-klu­bi syntyi täyt­tä­mään tyh­jiö­tä kau­pun­gin yö­elä­mäs­sä

15.09.2023 07:00
Tilaajille
RoPS ja RoKi mainittu – Esa-Matti Smolander ohjasi Rovaniemen teatterille komedian urheilun ja kulttuurin räjähdysherkästä liitosta

RoPS ja RoKi mai­nit­tu – Esa-Mat­ti Smo­lan­der ohjasi Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ko­me­dian ur­hei­lun ja kult­tuu­rin rä­jäh­dys­her­käs­tä lii­tos­ta

07.09.2023 12:38
Tilaajille
Rovaniemen Kontissa varaudutaan jo kesäsesonkiin – näin lahjoitettu tavara kulkee linjaston läpi myyntikuntoiseksi

Ro­va­nie­men Kon­tis­sa va­rau­du­taan jo ke­sä­se­son­kiin – näin lah­joi­tet­tu tavara kulkee lin­jas­ton läpi myyn­ti­kun­toi­sek­si

06.09.2023 15:13 1
Tilaajille
Lähtisitkö Ounasvaaran satumetsään tai Argentiinan makumaailmaan? – lue tästä menotärpit Rovaniemi-viikolle

Läh­ti­sit­kö Ou­nas­vaa­ran sa­tu­met­sään tai Ar­gen­tii­nan ma­ku­maail­maan? – lue tästä me­no­tär­pit Ro­va­nie­mi-vii­kol­le

31.08.2023 07:00
Tilaajille
Puutarha kummastuttaa jo viidettä kertaa Rovaniemen Kirkkolammella

Puu­tar­ha kum­mas­tut­taa jo vii­det­tä kertaa Ro­va­nie­men Kirk­ko­lam­mel­la

23.08.2023 15:41
Tilaajille
Uuden Revontulilaavun rakentaminen alkaa  Rovaniemellä – viikonloppuna pidetään kaikille avoimet talkoot

Uuden Re­von­tu­li­laa­vun ra­ken­ta­mi­nen alkaa  Ro­va­nie­mel­lä – vii­kon­lop­pu­na pi­de­tään kai­kil­le avoimet talkoot

16.08.2023 15:06 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Messeviä miehiä, muhevaa musaa

Teat­te­riar­vio: Mes­se­viä miehiä, muhevaa musaa

05.07.2023 17:05
Tilaajille
Avoin mikki päättää runo- ja musiikki-illan – Eino Leinon päivää vietetään Rovaniemen musiikkikirjastossa paikallisen sana- ja säveltaiteen merkeissä

Avoin mikki päättää runo- ja mu­siik­ki-il­lan – Eino Leinon päivää vie­te­tään Ro­va­nie­men mu­siik­ki­kir­jas­tos­sa pai­kal­li­sen sana- ja sä­vel­tai­teen mer­keis­sä

05.07.2023 10:00
Tilaajille
Potunnostopäivä saapuu Sanulle – Kranniteatterin esitys vierailee Rovaniemellä

Po­tun­nos­to­päi­vä saapuu Sanulle – Kran­ni­teat­te­rin esitys vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä

28.06.2023 16:02 1
Tilaajille
Maastojousiammunnan MM-kilpailut tuovat urheilijoita 31 eri maasta Rovaniemelle – kisat aiheuttavat poikkeuksia Ounasvaaran ulkoreittien käyttöön

Maas­to­jou­si­am­mun­nan MM-kil­pai­lut tuovat ur­hei­li­joi­ta 31 eri maasta Ro­va­nie­mel­le – kisat ai­heut­ta­vat poik­keuk­sia Ou­nas­vaa­ran ul­ko­reit­tien käyt­töön

21.06.2023 17:15
Tilaajille
Tulitaidetta, kepparointia ja bluesia – Rovaniemellä on juhannustapahtumia koko perheelle

Tu­li­tai­det­ta, kep­pa­roin­tia ja bluesia – Ro­va­nie­mel­lä on ju­han­nus­ta­pah­tu­mia koko per­heel­le

21.06.2023 15:19
Tilaajille
Käyrätorviseminaari Rovaniemellä tuo konsertteja Korundiin ja kirkkoon

Käy­rä­tor­vi­se­mi­naa­ri Ro­va­nie­mel­lä tuo kon­sert­te­ja Ko­run­diin ja kirk­koon

17.06.2023 14:00 1
Tilaajille