Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Rovaniemellä tapahtuu
Kuukausi
Pysäköintilaitoksilla vehreyttä keskustaan? – Rovaniemellä keskustellaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista

Py­sä­köin­ti­lai­tok­sil­la veh­reyt­tä kes­kus­taan? – Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan tu­le­vai­suu­den py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

21.01.2022 14:48 1
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Yleisöopastukset käynnistyvät Korundissa:  Osa Henri Hagmanin teoksista valmistuu vasta näyttelyssä

Ylei­sö­opas­tuk­set käyn­nis­ty­vät Ko­run­dis­sa: Osa Henri Hag­ma­nin teok­sis­ta val­mis­tuu vasta näyt­te­lys­sä

10.01.2022 15:10
Kun konevoima tuli Saamenmaahan – Kuvitusnäyttely käsittelee elämäntavan murrosta

Kun ko­ne­voi­ma tuli Saa­men­maa­han – Ku­vi­tus­näyt­te­ly kä­sit­te­lee elä­män­ta­van mur­ros­ta

10.01.2022 09:22
Tilaajille
Vanhemmat
Suosittu lintukurssi järjestetään jälleen Rovaniemellä – aiemmilla kursseilla yli sata osanottajaa

Suo­sit­tu lin­tu­kurs­si jär­jes­te­tään jälleen Ro­va­nie­mel­lä – aiem­mil­la kurs­seil­la yli sata osan­ot­ta­jaa

13.12.2021 11:19
Rovaniemi on räppikaupunki isolla ärrällä – "Noloa, etten ole aiemmin käynyt siellä", suomirapin pioneeri tunnustaa

Ro­va­nie­mi on räp­pi­kau­pun­ki isolla ärrällä – "Noloa, etten ole aiemmin käynyt siel­lä", suo­mi­ra­pin pio­nee­ri tun­nus­taa

12.12.2021 17:24
Mies ja koira mielikuvitusmatkoilla Jukka Tarkiaisen valokuvissa

Mies ja koira mie­li­ku­vi­tus­mat­koil­la Jukka Tar­kiai­sen va­lo­ku­vis­sa

01.12.2021 15:41
Tonttulakkipäivä avaa joulukuun Rovaniemellä

Tont­tu­lak­ki­päi­vä avaa jou­lu­kuun Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2021 09:07
Metsätontun lyhtypolku kutsuu ensimmäisenä adventtisunnuntaina ulkoilemaan Pöyliövaaraan

Met­sä­ton­tun lyh­ty­pol­ku kutsuu en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na ul­koi­le­maan Pöy­liö­vaa­raan

26.11.2021 11:57
Rovaniemellä keskustellaan rakentamisen muoti-ilmiöistä: "Kaupunkisuunnittelua ei kannata ulkoistaa sijoitusyhtiöille"

Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan ra­ken­ta­mi­sen muo­ti-il­miöis­tä: "Kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ei kannata ul­kois­taa si­joi­tu­syh­tiöil­le"

25.11.2021 13:01 2
Rovaniemellä tulossa lähituottajien joulumarkkinat – myyjäksi voi ilmoittautua maksutta

Ro­va­nie­mel­lä tulossa lä­hi­tuot­ta­jien jou­lu­mark­ki­nat – myy­jäk­si voi il­moit­tau­tua mak­sut­ta

24.11.2021 09:53 1
Nosturiauto, betoniauto, sorarekka ja muuta kuljetuskalustoa lauantain maksuttomassa perhetapahtumassa Rovaniemellä

Nos­tu­riau­to, be­to­niau­to, so­ra­rek­ka ja muuta kul­je­tus­ka­lus­toa lauan­tain mak­sut­to­mas­sa per­he­ta­pah­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2021 09:23 1
Rovaniemen joulukausi avataan lauantaina Pajakylässä – tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai sitä voi seurata livestreamin kautta

Ro­va­nie­men jou­lu­kau­si avataan lauan­tai­na Pa­ja­ky­läs­sä – ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua paikan päällä tai sitä voi seurata li­vest­rea­min kautta

18.11.2021 09:22
Vatsatanssi villitsi Rovaniemen 25 vuotta sitten – Sesamilla juhlanäytös sunnuntaina

Vat­sa­tans­si vil­lit­si Ro­va­nie­men 25 vuotta sitten – Se­sa­mil­la juh­la­näy­tös sun­nun­tai­na

17.11.2021 10:44
40-luvulta tähän päivään – Rovaniemeläisten säveltäjien musiikki soi sunnuntaina kotiseutumuseolla

40-lu­vul­ta tähän päivään – ­Ro­va­nie­me­läis­ten sä­vel­tä­jien mu­siik­ki soi sun­nun­tai­na ko­ti­seu­tu­mu­seol­la

17.11.2021 09:30
Laulu ottaa kantaa Comicossa  – Korona-aikana syntyi lauluja niin ilmastonmuutoksesta, köyhyydestä, verkkovihasta kuin feminismistä

Laulu ottaa kantaa Co­mi­cos­sa  – Ko­ro­na-ai­ka­na syntyi lauluja niin il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, köy­hyy­des­tä, verk­ko­vi­has­ta kuin fe­mi­nis­mis­tä

10.11.2021 10:42
Minifestari tarjoaa kolme nukketeatteriesitystä Rovaniemellä – mukana myös pääsy keiju-ulottuvuuteen

Mi­ni­fes­ta­ri tarjoaa kolme nuk­ke­teat­te­ri­esi­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä – mukana myös pääsy kei­ju-ulot­tu­vuu­teen

08.11.2021 15:14
Korundijazzissa yhden illan monipuolinen kattaus

Ko­run­di­jaz­zis­sa yhden illan mo­ni­puo­li­nen kattaus

03.11.2021 11:02
Kelekkamessut tuo taas vilskettä Lappi-areenalle

Ke­lek­ka­mes­sut tuo taas vils­ket­tä Lap­pi-aree­nal­le

27.10.2021 15:31
Rovaniemen kaupunginkirjaston syksyn luennoilla pohditaan turvallisuutta pohjoisen näkökulmasta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton syksyn luen­noil­la poh­di­taan tur­val­li­suut­ta poh­joi­sen nä­kö­kul­mas­ta

25.10.2021 08:04 2