Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rovaniemellä tapahtuu
Kuukausi
Arctic Pride alkaa jälleen maanantaina – Rovaniemen oma sateenkaaritapahtuma herättää kiinnostusta  myös kansainvälisesti

Arctic Pride alkaa jälleen maa­nan­tai­na – Ro­va­nie­men oma sa­teen­kaa­ri­ta­pah­tu­ma he­rät­tää kiin­nos­tus­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

18.03.2023 09:42 4
Tilaajille
"Laaja kattaus arktista muotoilu- ja kehittämisosaamista" – Arctic Design Week alkaa maanantaina Rovaniemellä

"Laaja kattaus ark­tis­ta muo­toi­lu- ja ke­hit­tä­mi­so­saa­mis­ta" – Arc­tic Design Week alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

17.03.2023 09:59
Tilaajille
Menevästä melankoliasta tunnetut Maustetytöt nähdään lauantaina Half Moonin lavalla heti uuden albumin julkaisun jälkeen

Me­ne­väs­tä me­lan­ko­lias­ta tun­ne­tut Maus­te­ty­töt nähdään lauan­tai­na Half Moonin lavalla heti uuden albumin jul­kai­sun jälkeen

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Kuraattorikierros Korundissa – Tuija Hautala-Hirvioja esittelee keskiviikkona suomalaisesta eskpressionismista kokoamansa näyttelyn

Ku­raat­to­ri­kier­ros Ko­run­dis­sa – Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­oja esit­te­lee kes­ki­viik­ko­na suo­ma­lai­ses­ta eskp­res­sio­nis­mis­ta ko­koa­man­sa näyt­te­lyn

13.03.2023 13:26
Tilaajille
Jätkänkynttilä Ski Marathon tuo taas hiihtäjät Rovaniemen keskustaan – tapahtuma haittaa paikoin liikennettä perjantaista lauantaihin

Jät­kän­kynt­ti­lä Ski Ma­rat­hon tuo taas hiih­tä­jät Ro­va­nie­men kes­kus­taan – ­ta­pah­tu­ma haittaa paikoin lii­ken­net­tä per­jan­tais­ta lauan­tai­hin

13.03.2023 12:23
Tilaajille
MLL aloittaa perhekahvilan ja läksykerhon Ounasrinteellä – entisen kirjaston tiloihin halutaan luoda perheiden kohtaamispaikka

MLL aloit­taa per­he­kah­vi­lan ja läk­sy­ker­hon Ou­nas­rin­teel­lä – entisen kir­jas­ton ti­loi­hin ha­lu­taan luoda per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka

10.03.2023 14:44
Tilaajille
Teatteriarvio: Säihkyvää energiaa ja uskallusaskellusta – Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus vie seikkailun melskeeseen

Teat­te­riar­vio: Säih­ky­vää ener­giaa ja us­kal­lus­as­kel­lus­ta – Mar­si­paa­ni, Pis­taa­si ja suuri roh­keus­us­kal­lus vie seik­kai­lun mels­kee­seen

03.03.2023 13:37
Tilaajille
Laskettelemaan vai Kotatievaan luistelemaan? Rovaniemeläisille koululaisille riittää hiihtolomaksi tekemistä

Las­ket­te­le­maan vai Ko­ta­tie­vaan luis­te­le­maan? Ro­va­nie­me­läi­sil­le kou­lu­lai­sil­le riittää hiih­to­lo­mak­si te­ke­mis­tä

03.03.2023 13:33
Tilaajille
Levyaarteita ja elävää musiikkia – Rovaniemellä järjestetään viikonloppuna Suomen pohjoisimmat levymessut

Le­vy­aar­tei­ta ja elävää mu­siik­kia – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na Suomen poh­joi­sim­mat le­vy­mes­sut

23.02.2023 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lappia-talo täyttyy maksuttomista tapahtumista – avoimia ovia juhlitaan 20.–25. helmikuuta

Lap­pia-ta­lo täyttyy mak­sut­to­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta – a­voi­mia ovia juh­li­taan 20.–25. hel­mi­kuu­ta

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemen keskuskenttää viimeistellään Talviklassikkoa varten – jääkiekko-otteluilla tavoitellaan pientä plussatulosta

Ro­va­nie­men kes­kus­kent­tää vii­meis­tel­lään Tal­vi­klas­sik­koa varten – jää­kiek­ko-ot­te­luil­la ta­voi­tel­laan pientä plus­sa­tu­los­ta

17.02.2023 09:41 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Suosio ei haavoja paranna – Jope-dokumentti on puhutteleva lähikuva armottomasti kohdellusta koomikosta

Elo­ku­va-ar­vio: Suosio ei haavoja paranna – Jo­pe-do­ku­ment­ti on pu­hut­te­le­va lä­hi­ku­va ar­mot­to­mas­ti koh­del­lus­ta koo­mi­kos­ta

15.02.2023 15:34
”Tällaista ei välttämättä pääse uudestaan kokemaan” – Rovaniemellä järjestetään poikkeuksellinen urheilutapahtuma, kun kaksi jääkiekon Mestis-peliä kamppaillaan Keskuskentän kaukalossa

”Täl­lais­ta ei vält­tä­mät­tä pääse uu­des­taan ko­ke­maan” – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma, kun kaksi jää­kie­kon Mes­tis-pe­liä kamp­pail­laan Kes­kus­ken­tän kau­ka­los­sa

15.02.2023 15:32 13
Tilaajille
Haltin häihin Hannikaisen baarin kautta – lauluyhtyeet Kvarttia vailla ja Laudi konsertoivat yhdessä Korundissa

Haltin häihin Han­ni­kai­sen baarin kautta – lau­lu­yh­tyeet Kvart­tia vailla ja Laudi kon­ser­toi­vat yhdessä Ko­run­dis­sa

09.02.2023 15:00
Tilaajille
Nyt pääsee jäällekin hiihtämään Rovaniemellä – latu Kirkonjyrhämältä Alakorkaloon avautui keskiviikkona

Nyt pääsee jääl­le­kin hiih­tä­mään Ro­va­nie­mel­lä – latu Kir­kon­jyr­hä­mäl­tä Ala­kor­ka­loon avautui kes­ki­viik­ko­na

08.02.2023 18:35
Tilaajille
Näin tulvi Kemijoki Rovaniemen kirkon edustalla vuonna 1910 – Hildur Larssonin valokuviin ja elämään tutustutaan lauantaina Lapin maakuntamuseossa

Näin tulvi Ke­mi­jo­ki Ro­va­nie­men kirkon edus­tal­la vuonna 1910 – Hildur Lars­so­nin va­lo­ku­viin ja elämään tu­tus­tu­taan lauan­tai­na Lapin maa­kun­ta­mu­seos­sa

31.01.2023 09:35
Tilaajille
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
Lapin lennosto siivittää RoKin Mestis-kamppailua – Ilmavoimat esittäytyy kiekkotapahtumassa Lappi-areenalla

Lapin len­nos­to sii­vit­tää RoKin Mes­tis-kamp­pai­lua – Il­ma­voi­mat esit­täy­tyy kiek­ko­ta­pah­tu­mas­sa Lap­pi-aree­nal­la

26.01.2023 13:38 1
Tilaajille
Lauteilla jo viisi vuotta – Kunnan pojat -orkesteri julkaisee lauantaina levyn ja historiikin

Lau­teil­la jo viisi vuotta – Kunnan pojat -or­kes­te­ri jul­kai­see lauan­tai­na levyn ja his­to­rii­kin

25.01.2023 15:15
Tilaajille
Lapin ylioppilasteatterissa nähdään Suomen lavoilla harvinainen musikaali – tekijöille se on pitkään odotettu jälleennäkeminen

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ris­sa nähdään Suomen la­voil­la har­vi­nai­nen mu­si­kaa­li – te­ki­jöil­le se on pitkään odo­tet­tu jäl­leen­nä­ke­mi­nen

21.01.2023 12:00 1
Tilaajille