Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Taide
Kuukausi
Maailmanlopun tarot heijastelee maapallon kohtaloa – taiteilija Veera Kaamos Pitkänen tekee kollaasitaidetta kierrätetyistä materiaaleista

Maail­man­lo­pun tarot hei­jas­te­lee maa­pal­lon koh­ta­loa – tai­tei­li­ja Veera Kaamos Pit­kä­nen tekee kol­laa­si­tai­det­ta kier­rä­te­tyis­tä ma­te­riaa­leis­ta

19.10.2021 16:56
Tilaajille
Lapin kamariorkesterille 40 000 euroa Wihurin rahastosta –  apurahoja jaettiin ennätyssumma, 13,2 miljoonaa euroa

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le 40 000 euroa Wihurin ra­has­tos­ta –  apu­ra­ho­ja jaet­tiin en­nä­tys­sum­ma, 13,2 mil­joo­naa euroa

09.10.2021 19:01
Tilaajille
Posliinitöille löytyi paikka Digipoliksesta

Pos­lii­ni­töil­le löytyi paikka Di­gi­po­lik­ses­ta

05.10.2021 16:30
Tulkinnoille jää mukavasti tilaa – Muraali komistaa Karihaaran kentän huoltorakennusta

Tul­kin­noil­le jää mu­ka­vas­ti tilaa – Muraali ko­mis­taa Ka­ri­haa­ran kentän huol­to­ra­ken­nus­ta

30.09.2021 11:09
Vanhemmat
Lappi hyvin esillä kaakelilaattatöissä – Annikki Riekon teoksien pysyvä näyttely avautui Kemin Digipoliksessa

Lappi hyvin esillä kaa­ke­li­laat­ta­töis­sä – Annikki Riekon teok­sien pysyvä näyt­te­ly avautui Kemin Di­gi­po­lik­ses­sa

16.09.2021 18:16
Tilaajille
Olkoon joka päivä alakulttuuripäivä
Kolumni

Olkoon joka päivä ala­kult­tuu­ri­päi­vä

07.09.2021 15:03
Päiväkirja: Taide jakaa ihmiset kahteen leiriin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taide jakaa ihmiset kahteen leiriin

30.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Kemin Taidemuseon syksyn avaa kahden professorin Frozen Gardens – "Teimme ihan raivoisasti töitä"

Kemin Tai­de­mu­seon syksyn avaa kahden pro­fes­so­rin Frozen Gardens – "Teimme ihan rai­voi­sas­ti töitä"

28.08.2021 10:00
Tilaajille
Suljetun kyläkoulun ovet avautuvat näyttelylle

Sul­je­tun ky­lä­kou­lun ovet avau­tu­vat näyt­te­lyl­le

25.08.2021 13:00
Huolinuket tanssahtelevat lavalla koko perheen esityksessä

Huo­li­nu­ket tans­sah­te­le­vat lavalla koko perheen esi­tyk­ses­sä

24.08.2021 14:58
Taiteilija Jussi TwoSeven tekee yli kolmensadan neliön muraalin Rukalle: "Kahdeksan Rukan kylää kohti juoksevaa karhua"

Tai­tei­li­ja Jussi Two­Se­ven tekee yli kol­men­sa­dan neliön mu­raa­lin Ru­kal­le: "Kah­dek­san Rukan kylää kohti juok­se­vaa karhua"

21.08.2021 12:57 2
Tilaajille
Juha Kauppinen tutustuu Inarijärveen – Valokuvaajan ensimmäinen yksityisnäyttely esittelee Nanguniemen rauhan

Juha Kaup­pi­nen tu­tus­tuu Ina­ri­jär­veen – Va­lo­ku­vaa­jan en­sim­mäi­nen yk­si­tyis­näyt­te­ly esit­te­lee Nan­gu­nie­men rauhan

27.07.2021 21:06
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen aloittaa maalaustyön yleensä meriaiheella – korona-ajan mielenmaisemista syntyi näyttely kulttuurikeskukseen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen aloit­taa maa­laus­työn yleensä me­ri­ai­heel­la – ko­ro­na-ajan mie­len­mai­se­mis­ta syntyi näyt­te­ly kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

20.07.2021 17:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kojamokaupalla kuvasatoa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ko­ja­mo­kau­pal­la ku­va­sa­toa

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Mummo vinkkasi muraalista – Lina ja Jonas Olsson pääsivät osallistumaan yhteisötaideteoksen tekoon.

Mummo vink­ka­si mu­raa­lis­ta – Lina ja Jonas Olsson pää­si­vät osal­lis­tu­maan yh­tei­sö­tai­de­teok­sen tekoon.

14.07.2021 10:18
Reportaasissa kuljetaan Väyläfestivaalin matkassa ylävirtaan, Pellosta Enontekiölle asti

Re­por­taa­sis­sa kul­je­taan Väy­lä­fes­ti­vaa­lin mat­kas­sa ylä­vir­taan, Pel­los­ta Enon­te­kiöl­le asti

09.07.2021 17:08
Tilaajille
Väriä ympäristöön – Rovaniemen 3. kaupunginosan sähkökaapit saavat nyt uuden ilmeen

Väriä ym­pä­ris­töön – Ro­va­nie­men 3. kau­pun­gi­no­san säh­kö­kaa­pit saavat nyt uuden ilmeen

07.07.2021 09:14 1
Paikallista taidetta kirjavasti esillä – Keminmaan Kuvataideseura Suman 40-vuotisjuhlanäyttelyn aukesi Liedakkalan koululla

Pai­kal­lis­ta tai­det­ta kir­ja­vas­ti esillä – Ke­min­maan Ku­va­tai­de­seu­ra Suman 40-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lyn aukesi Lie­dak­ka­lan kou­lul­la

06.07.2021 21:19
Tilaajille
Koronarokoteaiheisen julistekilpailun voittajat valittiin – Kilpailutyöt tarkastelivat rokotteen ottamisen tuomaa vapautta

Ko­ro­na­ro­ko­te­ai­hei­sen ju­lis­te­kil­pai­lun voit­ta­jat va­lit­tiin – Kil­pai­lu­työt tar­kas­te­li­vat ro­kot­teen ot­ta­mi­sen tuomaa va­paut­ta

02.07.2021 12:48 1
Tilaajille
Sulaan vahaan syntyy kuvioita – työpajojen kautta kaupunkilaisilla mahdollisuus osallistua yhteisötaideteoksen tekemiseen

Sulaan vahaan syntyy ku­vioi­ta – työ­pa­jo­jen kautta kau­pun­ki­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua yh­tei­sö­tai­de­teok­sen te­ke­mi­seen

23.06.2021 08:30