Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taide
Kuukausi
Pölyisiä mielikuvia käymättömyydestä
Kolumni

Pö­lyi­siä mie­li­ku­via käy­mät­tö­myy­des­tä

30.11.2023 05:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä taitaa tai­de­ryös­te­lyn

18.11.2023 04:50 1
Rovaniemellä vietetään maanantaina Arkipäivää – pop-up -kulttuuriesitykset piristävät kaupunkilaisten päivää

Ro­va­nie­mel­lä vie­te­tään maa­nan­tai­na Ar­ki­päi­vää – pop-up -kult­tuu­ri­esi­tyk­set pi­ris­tä­vät kau­pun­ki­lais­ten päivää

17.11.2023 09:57 1
Tilaajille
Arvio: Toiseuden tuntemuksia – Essi Korvan ja Jouko Alapartasen näyttely sisältää kauhua, kauneutta ja melankoliaa

Arvio: Toi­seu­den tun­te­muk­sia – Essi Korvan ja Jouko Ala­par­ta­sen näyt­te­ly si­säl­tää kauhua, kau­neut­ta ja me­lan­ko­liaa

13.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Pariskunnalla on kaksi asuntoa täynnä taidetta lattiasta kattoon – tältä näyttää Oulun kaupungin kattojen yllä sijaitseva taidekoti

Pa­ris­kun­nal­la on kaksi asuntoa täynnä tai­det­ta lat­tias­ta kattoon – tältä näyttää Oulun kau­pun­gin kat­to­jen yllä si­jait­se­va tai­de­ko­ti

11.11.2023 16:30
Tilaajille
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

09.11.2023 05:00
Tilaajille
PIOT tuo Tornioon valotaidetta – luvassa valoteoksia, näyttelyitä ja poikkitaidetta Rantakadulle ja valoteos kaupungintaloon

PIOT tuo Tor­nioon va­lo­tai­det­ta – luvassa va­lo­teok­sia, näyt­te­lyi­tä ja poik­ki­tai­det­ta Ran­ta­ka­dul­le ja va­lo­teos kau­pun­gin­ta­loon

06.11.2023 18:24
Tilaajille
Nyt valitaan Pohjois-Suomen paras levynkansi ikinä – Katso raadin 12 suosikkia tai äänestä omaa ehdokastasi

Nyt va­li­taan Poh­jois-Suo­men paras le­vyn­kan­si ikinä – Katso raadin 12 suo­sik­kia tai äänestä omaa eh­do­kas­ta­si

06.11.2023 15:59 3
Vanhemmat
Edelfelt, Schjerfbeck, Gallen-Kallela ja nykytaiteen kovia nimiä esillä Kemin taidemuseossa

Edel­felt, Schjerf­beck, Gal­len-Kal­le­la ja ny­ky­tai­teen kovia nimiä esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

28.10.2023 10:34 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pakoon laukkaava kuva – Aineen taidemuseon kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyssä kootaan palapeliä

Näyt­te­lyar­vio: Pakoon lauk­kaa­va kuva – Aineen tai­de­mu­seon kolmen tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä kootaan pa­la­pe­liä

20.10.2023 17:30 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tutkiva taiteilija Denise Ziegler kokee puolestamme arkisia tilanteita Arktikumissa

Näyt­te­lyar­vio: Tutkiva tai­tei­li­ja Denise Ziegler kokee puo­les­tam­me arkisia ti­lan­tei­ta Ark­ti­ku­mis­sa

20.10.2023 15:00
Tilaajille
Reidar Särestöniemen teoksia etsitään juhlanäyttelyyn Kittilään ja Rovaniemelle

Reidar Sä­res­tö­nie­men teoksia et­si­tään juh­la­näyt­te­lyyn Kit­ti­lään ja Ro­va­nie­mel­le

04.10.2023 12:15
Näyttelyarvio: Pala pohjoista valoa – Young Arctic Artists 2023 maalaa pohjoista maisemaa ja mielialaa

Näyt­te­lyar­vio: Pala poh­jois­ta valoa – Young Arctic Artists 2023 maalaa poh­jois­ta mai­se­maa ja mie­li­alaa

05.09.2023 17:30
Tilaajille
Pohjoista taidetta yhteistyön merkeissä – Galleria Napa täyttyy pohjoisten taiteilijoiden teoksista jo viidettä kertaa

Poh­jois­ta tai­det­ta yh­teis­työn mer­keis­sä – Gal­le­ria Napa täyttyy poh­jois­ten tai­tei­li­joi­den teok­sis­ta jo vii­det­tä kertaa

29.08.2023 17:38
Tilaajille
Veden ja valon virtaavissa maisemissa – Marjo Pitkolle luonto antaa inspiraation ja vapauden työstää mielikuvia maalauksiin.

Veden ja valon vir­taa­vis­sa mai­se­mis­sa – Marjo Pit­kol­le luonto antaa ins­pi­raa­tion ja va­pau­den työstää mie­li­ku­via maa­lauk­siin.

25.08.2023 20:30
Tilaajille
Anniina Koivurovasta Lapin yliopiston taidehistorian professori

Anniina Koi­vu­ro­vas­ta Lapin yli­opis­ton tai­de­his­to­rian pro­fes­so­ri

24.08.2023 21:16
Tilaajille
Arjen löydöistä voi tulla aarteita – Taiteilijoiden kollaasit täydentävät toisiaan, kun rakkaus kumpuaa kasoista ja löydetystä esineistä

Arjen löy­döis­tä voi tulla aar­tei­ta – Tai­tei­li­joi­den kol­laa­sit täy­den­tä­vät toi­siaan, kun rakkaus kumpuaa ka­sois­ta ja löy­de­tys­tä esi­neis­tä

18.08.2023 18:55
Tilaajille
Taidetta purkutaloissa – nuoret pääsivät muuttamaan luvattomat täginsä luvallisiksi

Tai­det­ta pur­ku­ta­lois­sa – nuoret pää­si­vät muut­ta­maan lu­vat­to­mat täginsä lu­val­li­sik­si

10.08.2023 14:00
Henkinen kotiseutu avautuu kotipihassa

Hen­ki­nen ko­ti­seu­tu avautuu ko­ti­pi­has­sa

05.08.2023 08:31
Oili Tornbergin taidetta Galleria Tilassa

Oili Torn­ber­gin tai­det­ta Gal­le­ria Tilassa

04.08.2023 18:28