taide
Viimeisin 4 tuntia
Päiväkirja: Maidolla elämisen alku vai sittenkin tuska?
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Mai­dol­la elä­mi­sen alku vai sit­ten­kin tuska?

14:09 0
Tilaajille
Kuukausi
Ylitorniolaislähtöisen Paula Huhtasen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oivalsi, että ne ovat lahja: "Toivon, että voin teoksillani välittää iloismia muillekin"

Yli­tor­nio­lais­läh­töi­sen Paula Huh­ta­sen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oi­val­si, että ne ovat lahja: "Toi­von, että voin teok­sil­la­ni vä­lit­tää ilois­mia muil­le­kin"

20.09.2020 08:01 0
Tilaajille
Tältä näyttää lappilainen apurahataiteilija – LK kokosi yhteen taiteen apurahat kuluvalta viideltä vuodelta

Tältä näyttää lap­pi­lai­nen apu­ra­ha­tai­tei­li­ja – LK kokosi yhteen taiteen apu­ra­hat ku­lu­val­ta vii­del­tä vuo­del­ta

12.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Armoitettu sanankäyttäjä Vexi Salmi oli myös herkkävaistoinen kuvataiteen kerääjä: "Hänen syvä taiteen tuntemuksensa teki vaikutuksen"

Ar­moi­tet­tu sa­nan­käyt­tä­jä Vexi Salmi oli myös herk­kä­vais­toi­nen ku­va­tai­teen ke­rää­jä: "Hänen syvä taiteen tun­te­muk­sen­sa teki vai­ku­tuk­sen"

08.09.2020 15:31 0
Tilaajille
Palkittu nuori valokuvataiteilija Aapo Huhta soimaa somen kuvasovelluksia: "Välillä tuntuu, että ne pitäisi räjäyttää"

Pal­kit­tu nuori va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Aapo Huhta soimaa somen ku­va­so­vel­luk­sia: "Vä­lil­lä tuntuu, että ne pitäisi rä­jäyt­tää"

06.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Ilman taiteiden tiedekuntaa ei ehkä olisi koko Lapin yliopistoa – Rovaniemi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä taideopetuksesta 1980-luvulla, tiedekunta ollut yliopiston kivijalka jo 30 vuotta

Ilman tai­tei­den tie­de­kun­taa ei ehkä olisi koko Lapin yli­opis­toa – Ro­va­nie­mi ja Oulu kävivät kovaa vääntöä tai­de­ope­tuk­ses­ta 1980-lu­vul­la, tie­de­kun­ta ollut yli­opis­ton ki­vi­jal­ka jo 30 vuotta

26.08.2020 06:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Katoton katiska ja muita tunteita
Kolumni Reino Hämeenniemi

Katoton katiska ja muita tun­tei­ta

17.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Taiteilijapari maalasi uuden normaalin – Raisa Raekallion ja Misha del Valin teokset ilmentävät uutta normaalia, jonka soisi toteutuvan laajemminkin

Tai­tei­li­ja­pa­ri maalasi uuden nor­maa­lin – Raisa Rae­kal­lion ja Misha del Valin teokset il­men­tä­vät uutta nor­maa­lia, jonka soisi to­teu­tu­van laa­jem­min­kin

11.08.2020 13:10 0
Tilaajille
Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

No­peas­ti teh­dys­sä graf­fi­tis­sa tai tagissa voi olla tai­de­ar­voa siinä missä pitkään teh­dys­sä teok­ses­sa – Maan alta löytyi Suomen graf­fi­tin his­to­riaa

02.08.2020 08:00 1
“Yhdessä olemme kuin teatteriperhe” - Kranniteatterin musiikkinäytelmä ensi-iltaan.

“Yh­des­sä olemme kuin teat­te­ri­per­he” - Kran­ni­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­mä en­si-il­taan.

24.06.2020 11:08 0
Tyyne Kettunen muistuttaa, että ikäihmiset eivät ole kuluerä

Tyyne Ket­tu­nen muis­tut­taa, että ikä­ih­mi­set eivät ole kuluerä

18.06.2020 08:00 0
Duodjegávpi lea bisánan – máilmmi dilli váikkuha sámi duojáriidda

Duod­jegáv­pi lea bisánan – máilmmi dilli váik­ku­ha sámi duojá­riid­da

20.03.2020 08:18 0
Annikki ja Jorma Riekko lahjoittivat omaisuutensa kemiläiselle kulttuurille – satumaisen värikäs posliinitaide tulee pysyvästi esille

Annikki ja Jorma Riekko lah­joit­ti­vat omai­suu­ten­sa ke­mi­läi­sel­le kult­tuu­ril­le – sa­tu­mai­sen värikäs pos­lii­ni­tai­de tulee py­sy­väs­ti esille

03.03.2020 17:57 0
Tilaajille
Oman tiensä kulkija, joka tuntee somen salat – Aineen taidemuseon johtaja rentoutuu Båtsskärnäsin rannikkokylässä

Oman tiensä kul­ki­ja, joka tuntee somen salat – Aineen tai­de­mu­seon johtaja ren­tou­tuu Båtss­kär­nä­sin ran­nik­ko­ky­läs­sä

28.02.2020 19:54 0
Tilaajille
Kuorot, sirkukset ja uudet taiteenlajit pääsemässä kulttuurirahoituksen piiriin – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu, mutta muutokset jäävät pieniksi

Kuorot, sir­kuk­set ja uudet tai­teen­la­jit pää­se­mäs­sä kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­sen piiriin – Esit­tä­vän taiteen val­tion­osuus­jär­jes­tel­mä uu­dis­tuu, mutta muu­tok­set jäävät pie­nik­si

26.02.2020 18:14 0
Näin elää 93-vuotias Veikko: sulattaa veden lumesta, hakee polttopuut metsästä ja ihmettelee outoa tunnetta: "Aivan kuin olisin vieläkin penikka"

Näin elää 93-vuo­tias Veikko: su­lat­taa veden lu­mes­ta, hakee polt­to­puut met­säs­tä ja ih­met­te­lee outoa tun­net­ta: "Aivan kuin olisin vie­lä­kin pe­nik­ka"

08.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Salvador Dalín veistoksia varastettiin Tukholmassa – asiantuntija: joko rikolliset ovat taitamattomia tai kyseessä oli tilaustyö

Sal­va­dor Dalín veis­tok­sia va­ras­tet­tiin Tuk­hol­mas­sa – asian­tun­ti­ja: joko ri­kol­li­set ovat tai­ta­mat­to­mia tai ky­sees­sä oli ti­laus­työ

30.01.2020 15:08 0
Sassalin vanha koulu Sodankylässä sai uuden elämän perheen kotina ja yhteisöllisenä asuintilana: " Kassaan ei tällaisesta kauheasti kerry, mutta ei tässä tule miinustakaan"

Sas­sa­lin vanha koulu So­dan­ky­läs­sä sai uuden elämän perheen kotina ja yh­tei­söl­li­se­nä asuin­ti­la­na: " Kassaan ei täl­lai­ses­ta kau­heas­ti kerry, mutta ei tässä tule mii­nus­ta­kaan"

15.01.2020 19:16 0
Tilaajille
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

07.12.2019 18:54 0
Tilaajille
Muistisairaus ei kadota ihmisen taiteellisuutta – taidetuokio on avannut vanhusten tarinoita

Muis­ti­sai­raus ei kadota ihmisen tai­teel­li­suut­ta – tai­de­tuo­kio on avannut van­hus­ten ta­ri­noi­ta

25.11.2019 20:39 0
Tilaajille