taide

Tanssi, va­lo­ku­va­han­ke, siika ja podcast saivat Tor­nion­laak­son neu­vos­ton kult­tuu­ri­sti­pen­dit

07.05.2021 14:11
Tilaajille

Kari Lunnas on kuollut

05.05.2021 15:21
Tilaajille

Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

20.03.2021 07:00
Tilaajille

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:19
Tilaajille

Ope­tus­ta kol­tan­saa­mek­si, jäkälää hau­taus­maal­le, tai­det­ta hoi­to­lai­tok­siin – Katso Kult­tuu­ri­ra­has­ton tuoreet lap­pi­lai­set kohteet – mukana myös kaksi jät­ti­apu­ra­haa

16.02.2021 00:05 3
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kult­tuu­rin kaipuu

09.02.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Miepä sanon: Koh­taa­mi­nen voi­maan­nut­taa – niin myös taiteen koh­taa­mi­nen

03.02.2021 08:01

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

18.01.2021 10:21
Tilaajille

Lap­pi­lais­yri­tys sai kevään ko­ronapo­tis­ta 100 000 euroa – Tuen avulla tai­de­ke­hys­tä­mö siirsi toi­min­taan­sa nettiin

11.01.2021 22:07 1
Tilaajille
Kolumni

Elo­ku­va­hul­lun tun­nus­tuk­sia

02.01.2021 06:15
Tilaajille

Tämä nainen on Tove Jans­so­nin piir­tä­vä käsi yli 30 maahan myy­dys­sä elo­ku­vas­sa – Sandra Wahl­beck teki tarkat jäl­jen­nök­set maa­lauk­sis­ta, pii­rus­tuk­sis­ta ja kir­jois­ta

27.12.2020 08:00
Tilaajille

Vuoden jutut: Veikko Rajala on asunut lau­ta­mö­kis­sään vuo­des­ta 1946 – yli yh­dek­sän­kymp­pi­se­nä hän su­lat­taa veden lu­mes­ta, hakee polt­to­puut met­säs­tä ja ih­met­te­lee kum­mal­lis­ta tun­net­ta

24.12.2020 06:30 10
Tilaajille

Yk­si­tyis­kier­rok­sel­le Mona Lisan kanssa – moniin maail­man ja ko­ti­maan mu­seoi­hin pääsee nyt vir­tuaa­li­ses­ti ko­ti­soh­val­ta

02.12.2020 10:10
Tilaajille

Vain osa Tai­de­tes­taa­jien syksyn vie­rai­luis­ta voidaan to­teut­taa – Suomen suurin nuorten kult­tuu­ri­han­ke sai uhan­alais­ta jat­koai­kaa: "Oli mie­len­kiin­tois­ta, outoa ja yl­lät­tä­vää"

25.10.2020 08:01
Tilaajille

Tai­tei­den yötä vie­te­tään lauan­tai­na - maskin käyttöä edel­ly­te­tään kai­kil­ta paitsi pik­ku­lap­sil­ta ja paras maski pal­ki­taan.

21.10.2020 15:19
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pan­de­mian kes­kel­lä

16.10.2020 08:43

"Ih­mi­set olivat sa­man­lai­sia sää­tä­jiä kuin mekin, tekivät ty­pe­ryyk­siä ja tap­pe­li­vat" – Mia Meri hyppäsi oh­jel­moin­ti­alal­ta mui­nai­seen Egyp­tiin, ja sitten kutsui Amos Rex

11.10.2020 11:01
Tilaajille

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa en­nä­tyk­sel­li­set 12,8 mil­joo­naa euroa – Katso tästä lap­pi­lai­sit­tain kiin­nos­ta­via apu­ra­ho­ja

09.10.2020 09:01
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mai­dol­la elä­mi­sen alku vai sit­ten­kin tuska?

23.09.2020 14:09
Tilaajille

Yli­tor­nio­lais­läh­töi­sen Paula Huh­ta­sen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oi­val­si, että ne ovat lahja: "Toi­von, että voin teok­sil­la­ni vä­lit­tää ilois­mia muil­le­kin"

20.09.2020 08:01
Tilaajille