Arktikum
Paavo Alanteen valokuvat vievät lämpimiin lapsuuden kesiin – kuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä

Paavo Alan­teen va­lo­ku­vat vievät läm­pi­miin lap­suu­den kesiin – kuvat nyt en­sim­mäis­tä kertaa yleisön näh­tä­vil­lä

01.07.2020 10:00 0
Arktikumin tulvasuojaus alkaa Rovaniemellä – maakuntamuseo valmistautuu kokoelmien evakuointiin

Ark­ti­ku­min tul­va­suo­jaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä – maa­kun­ta­mu­seo val­mis­tau­tuu ko­koel­mien eva­kuoin­tiin

05.05.2020 12:38 1
Tilaajille
Arktikumin lasiputki valaistaan tiistaina: Korundi ja Arktikum ovat avoinna toistaiseksi, mutta korona voi muuttaa tilannetta

Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan tiis­tai­na: Korundi ja Ark­ti­kum ovat avoinna tois­tai­sek­si, mutta korona voi muuttaa ti­lan­net­ta

16.03.2020 13:02 0
Tilaajille
Rovaniemen Arktikumin lasiputki valaistaan vihreäksi

Ro­va­nie­men Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan vih­reäk­si

13.03.2020 17:25 0
Tilaajille
Vuoden Luontokuvat 2019 -näyttely avataan Arktikumiin – Voittaja kuvan tunnelma on eeppinen ja tarkkaan sommiteltu

Vuoden Luon­to­ku­vat 2019 -näyt­te­ly avataan Ark­ti­ku­miin – Voit­ta­ja kuvan tun­nel­ma on eep­pi­nen ja tark­kaan som­mi­tel­tu

08.03.2020 18:16 0
Tilaajille
Kuvien restaurointi vie Jukka Suvilehdon flow-tilaan – museokuvaajan ura alkoi kerrostalon vessasta kemikaalihöyryjen keskeltä

Kuvien res­tau­roin­ti vie Jukka Su­vi­leh­don flow-ti­laan – mu­seo­ku­vaa­jan ura alkoi ker­ros­ta­lon ves­sas­ta ke­mi­kaa­li­höy­ry­jen kes­kel­tä

14.02.2020 12:59 0
Arktikumissa riitti viime vuonna väkeä tungokseen asti – Lasiputkessa vieraili 128 000 kävijää ja näyttelyissä oli ajoittain ruuhkaa

Ark­ti­ku­mis­sa riitti viime vuonna väkeä tun­gok­seen asti – La­si­put­kes­sa vie­rai­li 128 000 kävijää ja näyt­te­lyis­sä oli ajoit­tain ruuhkaa

16.01.2020 10:22 0
Tilaajille
Tiedekeskus Arktikum etsii yrityskumppaneita näyttelyn uudistamiseen – Paikallisilta matkailuyrityksiltä kaivataan näkemystä mielenkiintoisista sisällöistä, kansainvälisiltä firmoilta sponsorirahaa

Tie­de­kes­kus Ark­ti­kum etsii yri­tys­kump­pa­nei­ta näyt­te­lyn uu­dis­ta­mi­seen – Pai­kal­li­sil­ta mat­kai­lu­yri­tyk­sil­tä kai­va­taan nä­ke­mys­tä mie­len­kiin­toi­sis­ta si­säl­löis­tä, kan­sain­vä­li­sil­tä fir­moil­ta spon­so­ri­ra­haa

14.01.2020 20:57 0
Tilaajille
Mieleenpainuvia ja uniikkeja joululahjalöytöjä museokaupoista ja Arktisilta Markkinoilta
Mainos Arktikum

Mie­leen­pai­nu­via ja uniik­ke­ja jou­lu­lah­ja­löy­tö­jä mu­seo­kau­pois­ta ja Ark­ti­sil­ta Mark­ki­noil­ta

03.12.2019 06:00 0
Venus-näyttely sai sermit ympärilleen Arktikumissa  – K-16 -sisältö näkyi käytävälle, jossa liikkuu säännöllisesti koululais- ja päiväkotiryhmiä

Ve­nus-näyt­te­ly sai sermit ym­pä­ril­leen Ark­ti­ku­mis­sa – K-16 -si­säl­tö näkyi käy­tä­väl­le, jossa liikkuu sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­lais- ja päi­vä­ko­ti­ryh­miä

09.11.2019 11:50 0
Tilaajille
Cocktaileja lämpiössä ja inspiraatiota Polariumissa – Arktikumin tapahtumatilat monipuolistuvat Aurora-tilan myötä
Mainos Arktikum

Cock­tai­le­ja läm­piös­sä ja ins­pi­raa­tio­ta Po­la­riu­mis­sa – Ark­ti­ku­min ta­pah­tu­ma­ti­lat mo­ni­puo­lis­tu­vat Au­ro­ra-ti­lan myötä

13.01.2019 06:00 0
Arktikumin kauppa on kuin aarteiden aitta – lahjaideoita löytyy lasten poronnahkatossuista lappilaisiin ruokatuotteisiin
Mainos Arktikum

Ark­ti­ku­min kauppa on kuin aar­tei­den aitta – lah­ja­ideoi­ta löytyy lasten po­ron­nah­ka­tos­suis­ta lap­pi­lai­siin ruo­ka­tuot­tei­siin

01.12.2018 06:00 0