Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arktikum
Viimeisin 12 tuntia
Näyttelyarvio: Varjoisten bulevardien blues – Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liittyvät yhteen

Näyt­te­lyar­vio: Var­jois­ten bu­le­var­dien blues – Lapin maa­kun­ta­mu­seon näyt­te­ly kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liit­ty­vät yhteen

17:15
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Estetiikan vankila – taidetta ei sopisi pilata turhalla tekosiveydellä

Arvio: Es­te­tii­kan vankila – tai­det­ta ei sopisi pilata tur­hal­la te­ko­si­vey­del­lä

02.08.2023 18:27
Tilaajille
"Puiden aikajänne on ihan eri kuin ihmisten" – Arktikumissa avautuu näyttely, joka puolustaa Rovaniemellä kasvavia puita

"Puiden ai­ka­jän­ne on ihan eri kuin ih­mis­ten" – Ark­ti­ku­mis­sa avautuu näyt­te­ly, joka puo­lus­taa Ro­va­nie­mel­lä kas­va­via puita

01.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Yhteisiä signaaleja – kuvataidekasvatuksen syventävät taideproduktiot tarjoavat värikästä katsottavaa Aktikumissa

Näyt­te­lyar­vio: Yh­tei­siä sig­naa­le­ja – ku­va­tai­de­kas­va­tuk­sen sy­ven­tä­vät tai­de­pro­duk­tiot tar­joa­vat vä­ri­käs­tä kat­sot­ta­vaa Ak­ti­ku­mis­sa

24.05.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemen ja Lapin yhteinen Arktikum
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ja Lapin yh­tei­nen Ark­ti­kum

27.03.2023 06:05
Tilaajille
Rovaniemellä vieraileva presidentti Niinistö puhuu Arktikumissa ilmastonmuutoksen vaikutuksista – katso suora lähetys kello 11

Ro­va­nie­mel­lä vie­rai­le­va pre­si­dent­ti Nii­nis­tö puhuu Ark­ti­ku­mis­sa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta – katso suora lähetys kello 11

09.02.2023 10:52
Tilaajille
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 13
Tilaajille
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Tiedekeskus Arktikumin näyttely kokee ensi vuonna täydellisen muodonmuutoksen – Lapin yliopisto on sitoutunut toteuttamaan uudistuksen mutta etsii siihen vielä lisärahoittajia

Tie­de­kes­kus Ark­ti­ku­min näyt­te­ly kokee ensi vuonna täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen – Lapin yli­opis­to on si­tou­tu­nut to­teut­ta­maan uu­dis­tuk­sen mutta etsii siihen vielä li­sä­ra­hoit­ta­jia

11.12.2022 14:00 5
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Vanha kuva Savukosken Seitajärveltä kertoo tarinan, joka on jälleen tosi – valokuvanäyttely yllätti järjestäjänsäkin ajankohtaisuudellaan

Vanha kuva Sa­vu­kos­ken Sei­ta­jär­vel­tä kertoo ta­ri­nan, joka on jälleen tosi – va­lo­ku­va­näyt­te­ly yllätti jär­jes­tä­jän­sä­kin ajan­koh­tai­suu­del­laan

16.03.2022 17:35
Tilaajille
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Korundin kahvilan suosio innosti Arktikum-palvelun uudistamaan myös Arktikumin ravintolan

Ko­run­din kah­vi­lan suosio innosti Ark­ti­kum-pal­ve­lun uu­dis­ta­maan myös Ark­ti­ku­min ra­vin­to­lan

29.11.2021 13:30
Tilaajille
Arktikumin puistoon ilmestyi outo rakennelma, joka onkin jopa Suomen suurin ötökkähotelli – ympäristötaideteos muuttuu kesän aikana niityksi

Ark­ti­ku­min puis­toon il­mes­tyi outo ra­ken­nel­ma, joka onkin jopa Suomen suurin ötök­kä­ho­tel­li – ym­pä­ris­tö­tai­de­teos muuttuu kesän aikana nii­tyk­si

15.06.2021 14:19 1
Taidetta ennakkoluuloja vastaan –"Näyttelyssä käynti tukee hyvinvointia"

Tai­det­ta en­nak­ko­luu­lo­ja vastaan –"­Näyt­te­lys­sä käynti tukee hy­vin­voin­tia"

11.06.2021 09:00 1
Tilaajille
Suomalainen valokuvaaja ihastui Pohjois-Grönlantiin, josta hän tuntee nyt lähes jokaisen alkuperäisasukkaan – Silti hän ymmärtää olevansa aina "qallunaaq", ulkomaalainen ja ulkopuolinen

Suo­ma­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja ihastui Poh­jois-Grön­lan­tiin, josta hän tuntee nyt lähes jo­kai­sen al­ku­pe­räis­asuk­kaan – Silti hän ym­mär­tää ole­van­sa aina "qal­lu­naaq", ul­ko­maa­lai­nen ja ul­ko­puo­li­nen

13.05.2021 15:25
Tilaajille
Mammutin syöksyhammas esille Arktikumiin

Mam­mu­tin syök­sy­ham­mas esille Ark­ti­ku­miin

05.01.2021 13:29
Korundiin avattiin uusi ravintola – Ravintoloitsija sama kuin Arktikumissa

Ko­run­diin avat­tiin uusi ra­vin­to­la – Ra­vin­to­loit­si­ja sama kuin Ark­ti­ku­mis­sa

30.09.2020 10:19
Paavo Alanteen valokuvat vievät lämpimiin lapsuuden kesiin – kuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä

Paavo Alan­teen va­lo­ku­vat vievät läm­pi­miin lap­suu­den kesiin – kuvat nyt en­sim­mäis­tä kertaa yleisön näh­tä­vil­lä

01.07.2020 10:00