lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suojellut rakennukset
Entisen Suvannon koulun rakennukset suojellaan Pelkosenniemellä Lapin ely-keskuksen päätöksellä

Entisen Su­van­non koulun ra­ken­nuk­set suo­jel­laan Pel­ko­sen­nie­mel­lä Lapin ely-kes­kuk­sen pää­tök­sel­lä

07.12.2023 10:29 1
Tilaajille
Kemin uimahallin purkamiselle painettiin jarrua, kun Tornionlaakson museo valitti hallinto-oikeuteen: "Historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja"

Kemin ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sel­le pai­net­tiin jarrua, kun Tor­nion­laak­son museo valitti hal­lin­to-oi­keu­teen: "His­to­rial­li­sia ja ym­pä­ris­töl­li­siä arvoja"

31.10.2023 05:00 9
Tilaajille
Rovaniemi selvittää korjaamisen ohella myös punaisen tuvan purkamista – hirsianalyysi tukee käsitystä, että tupa on rakennettu 1800-luvulla

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kor­jaa­mi­sen ohella myös pu­nai­sen tuvan pur­ka­mis­ta – hir­si­ana­lyy­si tukee kä­si­tys­tä, että tupa on ra­ken­net­tu 1800-lu­vul­la

29.09.2023 17:00 25
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin purkamisen mahdollistavan kaavamuutoksen – etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sen mah­dol­lis­ta­van kaa­va­muu­tok­sen – etenee seu­raa­vak­si val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

30.08.2023 09:48 2
Tilaajille
Keisarinmaja Aavasaksalla saa aidon väripinnan – suojeltu 1880-luvun rakennus restauroidaan ulkopinnoilta kesän aikana

Kei­sa­rin­ma­ja Aa­va­sak­sal­la saa aidon vä­ri­pin­nan – suo­jel­tu 1880-lu­vun ra­ken­nus res­tau­roi­daan ul­ko­pin­noil­ta kesän aikana

03.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Valtio harkitsee Rovaniemen lääninhallituksen korttelin myymistä – Museovirasto ei näe suunnitelmille estettä

Valtio har­kit­see Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin myy­mis­tä – Mu­seo­vi­ras­to ei näe suun­ni­tel­mil­le estettä

21.05.2023 19:21 9
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki peruskorjaa Rovaniemen toimitalonsa vanhan suojellun osan – rakennus tulee liikehuoneisto- ja toimistokäyttöön

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki pe­rus­kor­jaa Ro­va­nie­men toi­mi­ta­lon­sa vanhan suo­jel­lun osan – ra­ken­nus tulee lii­ke­huo­neis­to- ja toi­mis­to­käyt­töön

25.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 13
Tilaajille
"Kunnostetaan sen verran, että käyttö mahdollistuu" – Rovaniemi hakee rahaa vanhan rautatieaseman korjaukseen ja pohtii myös punaisen tuvan kunnostamista

"Kun­nos­te­taan sen verran, että käyttö mah­dol­lis­tuu" – Ro­va­nie­mi hakee rahaa vanhan rau­ta­tie­ase­man kor­jauk­seen ja pohtii myös pu­nai­sen tuvan kun­nos­ta­mis­ta

16.11.2022 15:44 6
Tilaajille