Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Rovaniemen vanha asema
"Kunnostetaan sen verran, että käyttö mahdollistuu" – Rovaniemi hakee rahaa vanhan rautatieaseman korjaukseen ja pohtii myös punaisen tuvan kunnostamista

"Kun­nos­te­taan sen verran, että käyttö mah­dol­lis­tuu" – Ro­va­nie­mi hakee rahaa vanhan rau­ta­tie­ase­man kor­jauk­seen ja pohtii myös pu­nai­sen tuvan kun­nos­ta­mis­ta

16.11.2022 15:44 6
Tilaajille
Lukijalta: Nelostien kattaminen avaa loistavia mahdollisuuksia – vanha asema voidaan siirtää Asemapäällikön talon viereen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ne­los­tien kat­ta­mi­nen avaa lois­ta­via mah­dol­li­suuk­sia – vanha asema voidaan siirtää Ase­ma­pääl­li­kön talon viereen

22.03.2021 09:28 2
Kolumni: Rovaniemellä keskustellaan siltojen yksityiskohdista, mutta olisiko kaukonäköisintä kattaa koko nelosmonttu?
Kolumni

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan sil­to­jen yk­si­tyis­koh­dis­ta, mutta olisiko kau­ko­nä­köi­sin­tä kattaa koko ne­los­mont­tu?

16.03.2021 14:43 4
Rovaniemen vanha asema tyhjillään jo vuosia – Lapin taiteilijaseura on kiinnostunut vuokraamisesta, mutta ei halua ottaa riskejä

Ro­va­nie­men vanha asema tyh­jil­lään jo vuosia – Lapin tai­tei­li­ja­seu­ra on kiin­nos­tu­nut vuok­raa­mi­ses­ta, mutta ei halua ottaa riskejä

24.02.2021 11:42
Lukijalta: Vanha asema kuntoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kuntoon

24.11.2020 22:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­va his­to­ria

16.11.2020 07:47
Tilaajille
Toimittajalta: Ruokasenkadun silta ei ole uhka vaan mahdollisuus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruo­ka­sen­ka­dun silta ei ole uhka vaan mah­dol­li­suus

11.11.2020 08:26 4
Rovaniemi selvittää vanhan aseman käyttöä ja korjausta: ei myydä eikä pureta

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää vanhan aseman käyttöä ja kor­jaus­ta: ei myydä eikä pureta

15.10.2020 15:57
Rovaniemen vanha asema pois myyntilistalta: kaupungin selvitettävä mahdollisuudet saada tukea kunnostamiseen

Ro­va­nie­men vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­gin sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­suu­det saada tukea kun­nos­ta­mi­seen

24.06.2020 10:53
Lukijalta: Rakennettu kulttuuriperintö yhteistä omaisuuttamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­net­tu kult­tuu­ri­pe­rin­tö yh­teis­tä omai­suut­tam­me

09.12.2019 06:00
Tilaajille
Vanha asema pois myyntilistalta: kaupunki selvittää, miten se saataisiin kulttuurikäyttöön

Vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­ki sel­vit­tää, miten se saa­tai­siin kult­tuu­ri­käyt­töön

12.11.2019 14:59
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le

11.11.2019 08:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ruo­ka­sen­ka­dun silta on mah­dol­lis­ta­ja

31.10.2019 08:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Siir­re­tään ase­ma­ra­ken­nus

28.10.2019 19:17
Tilaajille
Lukijalta: He tekevät sen itse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: He tekevät sen itse

25.10.2019 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jouk­ko­lii­ken­ne ei edel­ly­tä kal­lis­ta siltaa

23.10.2019 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ark­ki­teh­tuu­ri ja it­se­tun­to

18.10.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

17.10.2019 06:00
Tilaajille
Uusi silta tukahduttaa suojellun asemarakennuksen
Mielipidekirjoitus

Uusi silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

16.10.2019 08:42
Toimittajalta: Annetaan Kulttuuriasemalle mahdollisuus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: An­ne­taan Kult­tuu­ri­ase­mal­le mah­dol­li­suus

16.10.2019 08:34