Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Kolumni

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan sil­to­jen yk­si­tyis­koh­dis­ta, mutta olisiko kau­ko­nä­köi­sin­tä kattaa koko ne­los­mont­tu?

Kirjoittaja on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnisti, joka opiskelee maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinööriksi ja toimii säveltäjänä.
Kirjoittaja on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnisti, joka opiskelee maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinööriksi ja toimii säveltäjänä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Ruokasenkadun siltaratkaisut ovat herättäneet tunteikasta keskustelua. Nyt aikalisän tultua avautuu tilaisuus kysyä: voisivatko kummankin siltavaihtoehdon kannattajat löytää yhteisen sävelen ja yhteisvoimin pohtia kerralla koko nelosmontun tulevaisuutta?

Keskustan halkaisee suuri este. Sen sijaan että mietimme keinoa päästä esteen ylitse, voisimme poistaa koko esteen ja saavuttaa monin verroin suuremmat hyödyt.

Kaupungin syksyllä järjestämässä keskustelutilaisuudessa suunnittelupäällikkö Aku Raappana toi viisaasti esille, että nelosmontun kattaminen ei olisi halpa projekti. Asia on juuri näin – mutta investointi uuden keskustakorttelin luomiseen toisi samalla myös suuret tuotot rakennusoikeuksien, kiinteistöverojen ja vuokratulojen muodossa.

Kiinteistötalouden näkökulmasta asia voidaan esittää myös käänteisesti: kaupungin keskustassa, arvokkaimmalla mahdollisella alueella sijaitsee kahden hehtaarin rakentamaton epäalue, mikä merkitsee jatkuvasti miljoonien eurojen menetystä suhteessa siihen, mitä se voisi kaupungille tuottaa katettuna.

"Kaupungin keskustassa, arvokkaimmalla mahdollisella alueella sijaitsee kahden hehtaarin rakentamaton epäalue, mikä merkitsee jatkuvasti miljoonien eurojen menetystä suhteessa siihen, mitä se voisi kaupungille tuottaa katettuna."

Nykyisen kävelysillan ja Revontuli-kauppakeskuksen parkkihallin väliin mahtuisi montun ylittävä liikerakennus, jonka etelän puoleinen julkisivu voitaisiin suunnitella lähistön arvorakennusten kanssa yhteensopivaksi. Vanhan rautatieaseman ja Korundin väliin voisi syntyä uusi tori sijainniltaan täydellisesti keskustan tärkeimmän bussipysäkin viereen. Tämä puolestaan vapauttaisi nykyisen kauppatorin alueen kaupungille tuloja tuottavaan asuinrakentamiseen.

Poromiehentien uusi kortteli voitaisiin toteuttaa kaksi kertaa suunniteltua leveämpänä, silti uuden korttelin ja Korundin väliin jäisi yhä miellyttävä puistokaistale, joka loisi yhden kävely-yhteyden uudelle torille.

Ruokasenkadun linja-autot voisivat jatkaa Lapinkävijäntielle vaihtoehtoisesti myös Vanhan rautatieaseman pohjoispuolitse, jotta kahden kulttuurirakennuksen reunustama tori muodostaisi yhtenäisen tilan.

Uusien keskustakortteleiden kaupungille tuomat huomattavat tulot tarjoaisivat samalla yhden keinon aloittaa prosessi joukkoliikenteen asteittaiseksi nostamiseksi Kuopion ja Tampereen tasolle – paras hyöty uusista liiketiloista ja torista saadaan, kun ne ovat myös bussilinjoin saavutettavissa aamusta iltaan.

Samalla luotaisiin jokirannasta kolmanteen kaupunginosaan yhtenäisenä jatkuva keskusta-alue. Esteen tilalle muodostuisi kohtauspaikka. Miltä se kuulostaisi?