Nelostie
Viimeisin tunti
Nelostien kiertotiejärjestelyt Kiiminkijoen sillan vuoksi jatkuvat ainakin ensi viikon ajan

Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt Kii­min­ki­joen sillan vuoksi jat­ku­vat ainakin ensi viikon ajan

16:40 0
Tilaajille
Viikko
Tulvaveden notkahduttama väliaikainen silta makaa yhä Kiiminkijoen pinnan päällä – "Ainakin pari viikkoa tässä vielä menee"

Tul­va­ve­den not­kah­dut­ta­ma vä­li­ai­kai­nen silta makaa yhä Kii­min­ki­joen pinnan päällä – "Ai­na­kin pari viikkoa tässä vielä menee"

21.09.2020 11:04 0
Tilaajille
Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

18.09.2020 18:48 1
Tilaajille
Rovaniemeltä pääsee Ouluun kuutta reittiä, selvitimme mitä niistä kannattaa ajaa

Ro­va­nie­mel­tä pääsee Ouluun kuutta reit­tiä, sel­vi­tim­me mitä niistä kan­nat­taa ajaa

18.09.2020 18:00 3
Tilaajille
Nelostie on poikki Oulussa – väliaikainen työmaasilta on vaurioitunut Kiiminkijoen kohdalla Haukiputaalla ja liikenne ohjataan kiertotielle

Ne­los­tie on poikki Oulussa – vä­li­ai­kai­nen työ­maa­sil­ta on vau­rioi­tu­nut Kii­min­ki­joen koh­dal­la Hau­ki­pu­taal­la ja lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le

18.09.2020 15:01 0
Vanhemmat
Rekka törmäsi tyhjän lavettikuljetuksen perään Iissä – liikenne sujuu nyt normaalisti Nelostiellä

Rekka törmäsi tyhjän la­vet­ti­kul­je­tuk­sen perään Iissä – lii­ken­ne sujuu nyt nor­maa­lis­ti Ne­los­tiel­lä

18.08.2020 07:35 0

Ne­los­tien etelään menevä ajo­kais­ta sul­jet­tu­na So­dan­ky­läs­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­työt käyn­nis­sä tois­tai­sek­si

08.08.2020 18:17 0
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Simossa 20 miljoonan euron potilla – Karsikon eritasoliittymä rakennetaan ensin –katso havainnevideot jo työn alla olevista ohituskaistoista ja liittymistä

Tietyöt jat­ku­vat Simossa 20 mil­joo­nan euron potilla – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mä ra­ken­ne­taan ensin –katso ha­vain­ne­vi­deot jo työn alla ole­vis­ta ohi­tus­kais­tois­ta ja liit­ty­mis­tä

28.07.2020 11:45 3
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi rekka-autoon ohitustilanteessa Nelostiellä Rovaniemellä, henkilöautossa olleet kaksi henkilöä välttyivät vammoilta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi rek­ka-au­toon ohi­tus­ti­lan­tees­sa Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä, hen­ki­lö­au­tos­sa olleet kaksi hen­ki­löä vält­tyi­vät vam­moil­ta

20.07.2020 19:18 0
Tilaajille
Nelostien ajokaista Muurolasta Kemiin päin taas liikenteen käytössä – Raskaan ajoneuvon nostotöistä vaikutus molempiin suuntiin

Ne­los­tien ajo­kais­ta Muu­ro­las­ta Kemiin päin taas lii­ken­teen käy­tös­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­töis­tä vai­ku­tus mo­lem­piin suun­tiin

01.07.2020 10:18 0
Tilaajille
Nelostien päällystystyöt haittaavat liikennettä Rovaniemellä

Ne­los­tien pääl­lys­tys­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2020 16:42 0
Auto syttyi tuleen moottoritien rampissa Nelostiellä – ei henkilövahinkoja

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tien ram­pis­sa Ne­los­tiel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 14:45 0
Ulosajo Nelostiellä Simon liittymässä – ei henkilövahinkoja

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51 0
Auto syttyi palamaan Nelostiellä Simossa - tie jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti aamuyöstä

Auto syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Simossa - tie jou­dut­tiin sul­ke­maan vä­li­ai­kai­ses­ti aa­mu­yös­tä

03.06.2020 06:38 0
Nelostien rakennustyöt Kemin ja Oulun välillä jatkuvat talvitauon jälkeen

Ne­los­tien ra­ken­nus­työt Kemin ja Oulun välillä jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

11.05.2020 08:33 0
Tilaajille
Nelostien tietyömaalla Simossa uhkaa vesi nousta tielle - Rajastenoja tulvii

Ne­los­tien tie­työ­maal­la Simossa uhkaa vesi nousta tielle - Ra­jas­te­no­ja tulvii

08.05.2020 13:55 0
Tilaajille
Korona on kiertänyt Nelostien jättiurakan – Simon Viantienjoki-Maksniemi -osuudella kriittisimmät resurssit ovat työntekijät ja betonin toimitus

Korona on kier­tä­nyt Ne­los­tien jät­ti­ura­kan – Simon Vian­tien­jo­ki-Maks­nie­mi -o­suu­del­la kriit­ti­sim­mät re­surs­sit ovat työn­te­ki­jät ja betonin toi­mi­tus

26.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Kauppalehti: Tuhannet ihmiset ryntäsivät Lappiin – Nelostien liikenne ruuhkautui lauantaina Oulusta pohjoiseen

Kaup­pa­leh­ti: Tu­han­net ihmiset ryn­tä­si­vät Lappiin – Ne­los­tien lii­ken­ne ruuh­kau­tui lauan­tai­na Oulusta poh­joi­seen

21.03.2020 19:11 0
Tilaajille
Ohituskaistojen rakentaminen Simon ja Kuivaniemen välille aloitetaan lähipäivinä

Ohi­tus­kais­to­jen ra­ken­ta­mi­nen Simon ja Kui­va­nie­men välille aloi­te­taan lä­hi­päi­vi­nä

12.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Monttu rikkoi autoja Nelostiellä Keminmaassa – Silminnäkijä: Yhdeksän autoa vaurioitunut osuttuaan monttuun

Monttu rikkoi autoja Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa – Sil­min­nä­ki­jä: Yh­dek­sän autoa vau­rioi­tu­nut osut­tuaan mont­tuun

23.02.2020 19:38 0
Tilaajille