Nelostie

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

29.04.2021 09:18 5
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ka­te­taan Ne­los­tie, ra­ken­ne­taan vi­her­aluei­ta ja tehdään kä­ve­ly­ka­dus­ta puis­to­kais­ta­le, joka vie hoi­de­tul­le ran­ta­rei­til­le

31.03.2021 09:00 2

Ter­vo­laan tulee Hes­bur­ger – In­ves­toin­ti ham­pu­ri­lai­siin maksaa yrit­tä­jäl­le lähes puoli mil­joo­naa euroa

25.03.2021 21:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ne­los­tien kat­ta­mi­nen avaa lois­ta­via mah­dol­li­suuk­sia – vanha asema voidaan siirtää Ase­ma­pääl­li­kön talon viereen

22.03.2021 09:28 2
Kolumni

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan sil­to­jen yk­si­tyis­koh­dis­ta, mutta olisiko kau­ko­nä­köi­sin­tä kattaa koko ne­los­mont­tu?

16.03.2021 14:43 4

Oulun ja Kemin välinen ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

03.03.2021 11:54 4

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri So­dan­ky­län ja Sat­ta­sen vä­lil­lä, Ne­los­tien lii­ken­ne on pa­lan­nut nor­maa­lik­si

24.02.2021 18:25
Tilaajille

Lii­ken­ne Lappiin päin vil­kas­tui puo­lil­ta päivin – Pel­los­sa kuuden auton ket­ju­ko­la­ri, muualla Lapissa ojaan­ajo­ja

20.02.2021 17:04 2
Tilaajille

Tuk­ki­rek­kaa ohit­ta­mas­sa olleet hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – rekan pe­rä­vau­nu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

19.02.2021 07:46

Useiden ajo­neu­vo­jen on­net­to­muus kat­kai­si lii­ken­teen Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – tilanne pa­lau­tui puo­les­sa tun­nis­sa lähes nor­maa­lik­si

16.02.2021 17:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lisää valoa, riis­ta-ai­to­ja ja ohi­tus­kais­to­ja Ne­los­tiel­le

12.02.2021 19:42
Tilaajille

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ja pa­ket­ti­au­to kolaroi Ne­los­tiel­lä Iissä

09.02.2021 09:41

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 16:26
Tilaajille

Lo­put­kin vaa­ral­li­set ris­teyk­set pois­tu­vat ne­los­tiel­tä Simon koh­dal­ta – Kar­si­kon risteys on työn alla, kes­kus­tas­sa työt alkavat ehkä jo tänä vuonna

26.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hirvet pää­se­vät tielle aidasta huo­li­mat­ta

13.01.2021 05:00 1
Tilaajille

Hirvi toik­ka­roi ne­los­tiel­lä hir­vi­ai­to­jen sisällä Simossa – port­te­ja jä­te­tään lu­vat­to­man paljon auki

04.01.2021 11:00
Tilaajille

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Simossa – lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:29
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 18:19 5

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

01.01.2021 19:30

Ne­los­tien reittiä pun­ni­taan Ro­va­nie­mel­lä – Tar­jol­la on kaksi eri­lais­ta vaih­to­eh­toa

04.12.2020 06:30 7
Tilaajille