Nelostie
Viimeisin 4 tuntia

Ne­los­tien etelään menevä ajo­kais­ta sul­jet­tu­na So­dan­ky­läs­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­työt käyn­nis­sä tois­tai­sek­si

18:17 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tietyöt jatkuvat Simossa 20 miljoonan euron potilla – Karsikon eritasoliittymä rakennetaan ensin –katso havainnevideot jo työn alla olevista ohituskaistoista ja liittymistä

Tietyöt jat­ku­vat Simossa 20 mil­joo­nan euron potilla – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mä ra­ken­ne­taan ensin –katso ha­vain­ne­vi­deot jo työn alla ole­vis­ta ohi­tus­kais­tois­ta ja liit­ty­mis­tä

28.07.2020 11:45 3
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi rekka-autoon ohitustilanteessa Nelostiellä Rovaniemellä, henkilöautossa olleet kaksi henkilöä välttyivät vammoilta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi rek­ka-au­toon ohi­tus­ti­lan­tees­sa Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä, hen­ki­lö­au­tos­sa olleet kaksi hen­ki­löä vält­tyi­vät vam­moil­ta

20.07.2020 19:18 0
Tilaajille
Nelostien ajokaista Muurolasta Kemiin päin taas liikenteen käytössä – Raskaan ajoneuvon nostotöistä vaikutus molempiin suuntiin

Ne­los­tien ajo­kais­ta Muu­ro­las­ta Kemiin päin taas lii­ken­teen käy­tös­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­töis­tä vai­ku­tus mo­lem­piin suun­tiin

01.07.2020 10:18 0
Tilaajille
Nelostien päällystystyöt haittaavat liikennettä Rovaniemellä

Ne­los­tien pääl­lys­tys­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2020 16:42 0
Auto syttyi tuleen moottoritien rampissa Nelostiellä – ei henkilövahinkoja

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tien ram­pis­sa Ne­los­tiel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 14:45 0
Ulosajo Nelostiellä Simon liittymässä – ei henkilövahinkoja

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51 0
Auto syttyi palamaan Nelostiellä Simossa - tie jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti aamuyöstä

Auto syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Simossa - tie jou­dut­tiin sul­ke­maan vä­li­ai­kai­ses­ti aa­mu­yös­tä

03.06.2020 06:38 0
Nelostien rakennustyöt Kemin ja Oulun välillä jatkuvat talvitauon jälkeen

Ne­los­tien ra­ken­nus­työt Kemin ja Oulun välillä jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

11.05.2020 08:33 0
Tilaajille
Nelostien tietyömaalla Simossa uhkaa vesi nousta tielle - Rajastenoja tulvii

Ne­los­tien tie­työ­maal­la Simossa uhkaa vesi nousta tielle - Ra­jas­te­no­ja tulvii

08.05.2020 13:55 0
Tilaajille
Korona on kiertänyt Nelostien jättiurakan – Simon Viantienjoki-Maksniemi -osuudella kriittisimmät resurssit ovat työntekijät ja betonin toimitus

Korona on kier­tä­nyt Ne­los­tien jät­ti­ura­kan – Simon Vian­tien­jo­ki-Maks­nie­mi -o­suu­del­la kriit­ti­sim­mät re­surs­sit ovat työn­te­ki­jät ja betonin toi­mi­tus

26.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Kauppalehti: Tuhannet ihmiset ryntäsivät Lappiin – Nelostien liikenne ruuhkautui lauantaina Oulusta pohjoiseen

Kaup­pa­leh­ti: Tu­han­net ihmiset ryn­tä­si­vät Lappiin – Ne­los­tien lii­ken­ne ruuh­kau­tui lauan­tai­na Oulusta poh­joi­seen

21.03.2020 19:11 0
Tilaajille
Ohituskaistojen rakentaminen Simon ja Kuivaniemen välille aloitetaan lähipäivinä

Ohi­tus­kais­to­jen ra­ken­ta­mi­nen Simon ja Kui­va­nie­men välille aloi­te­taan lä­hi­päi­vi­nä

12.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Monttu rikkoi autoja Nelostiellä Keminmaassa – Silminnäkijä: Yhdeksän autoa vaurioitunut osuttuaan monttuun

Monttu rikkoi autoja Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa – Sil­min­nä­ki­jä: Yh­dek­sän autoa vau­rioi­tu­nut osut­tuaan mont­tuun

23.02.2020 19:38 0
Tilaajille
Auto syttyi tuleen ajon aikana Nelostiellä – Matkustajat ehtivät tyhjentää matkatavaroita turvaan

Auto syttyi tuleen ajon aikana Ne­los­tiel­lä – Mat­kus­ta­jat ehtivät tyh­jen­tää mat­ka­ta­va­roi­ta turvaan

22.02.2020 13:34 0
Tilaajille
Ohittamaan lähtenyt henkilöauto hipaisi vastaantullutta kuorma-autoa Nelostiellä Rovaniemellä, vakavalta turmalta vältyttiin

Ohit­ta­maan läh­te­nyt hen­ki­lö­au­to hipaisi vas­taan­tul­lut­ta kuor­ma-au­toa Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä, va­ka­val­ta tur­mal­ta väl­tyt­tiin

10.02.2020 07:58 0
Tilaajille
Nainen kuoli, kun kaksi rekkaa törmäsi hänen henkilöautoonsa Rovaniemellä Muurolassa –liikenne palasi normaaliksi vasta illalla

Nainen kuoli, kun kaksi rekkaa törmäsi hänen hen­ki­lö­au­toon­sa Ro­va­nie­mel­lä Muu­ro­las­sa –lii­ken­ne palasi nor­maa­lik­si vasta illalla

07.02.2020 15:53 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Ka­te­taan ne­los­mont­tu

20.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Pelti kolisee joululiikenteessä eri puolilla Lappia, mutta vakavilta vammoilta on säästytty, Kolarissa syttyi kuorma-auto tuleen

Pelti kolisee jou­lu­lii­ken­tees­sä eri puo­lil­la Lappia, mutta va­ka­vil­ta vam­moil­ta on sääs­tyt­ty, Ko­la­ris­sa syttyi kuor­ma-au­to tuleen

22.12.2019 12:48 0
Tilaajille
Simon Maksniemen nelostien pätkä on saamassa valtion rahoituksen

Simon Maks­nie­men ne­los­tien pätkä on saa­mas­sa valtion ra­hoi­tuk­sen

29.11.2019 17:01 0
Tilaajille