Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Nelostie

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30
Rekan kylmälaite syttyi tuleen Tervolassa – Toinen autoilija huomasi palon ennen rekan kuljettajaa

Rekan kyl­mä­lai­te syttyi tuleen Ter­vo­las­sa – Toinen au­toi­li­ja huomasi palon ennen rekan kul­jet­ta­jaa

29.09.2021 17:06
Tilaajille
Kemistä Ouluun pääsee lokakuussa ilman hidasteluja – Nelostien mittava parantamisurakka valmistuu

Kemistä Ouluun pääsee lo­ka­kuus­sa ilman hi­das­te­lu­ja – Ne­los­tien mittava pa­ran­ta­mis­urak­ka val­mis­tuu

28.08.2021 11:00 5
Tilaajille
Neljä kaistaa halki Suomen - Infra ry haluaisi Nelostien moottoritieksi Helsingistä Ouluun

Neljä kaistaa halki Suomen - Infra ry ha­luai­si Ne­los­tien moot­to­ri­tiek­si Hel­sin­gis­tä Ouluun

28.08.2021 07:00 9
Tilaajille
Lapin poliisi muistuttaa: Vältä Nelostien liikenneruuhkat Rovaniemellä ja käytä vaihtoehtoisia reittejä viikonloppuna

Lapin poliisi muis­tut­taa: Vältä Ne­los­tien lii­ken­ne­ruuh­kat Ro­va­nie­mel­lä ja käytä vaih­to­eh­toi­sia reit­te­jä vii­kon­lop­pu­na

19.08.2021 17:57 4
Tilaajille
Kaksi pakettiautoa ja henkilöautoa kolhivat toisiaan Nelostiellä Sodankylässä

Kaksi pa­ket­ti­au­toa ja hen­ki­lö­au­toa kol­hi­vat toi­siaan Ne­los­tiel­lä So­dan­ky­läs­sä

04.08.2021 19:35 2
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ajoi päihtyneenä Inarissa – kaatui Nelostiellä ja päätyi sairaalaan

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi päih­ty­nee­nä Ina­ris­sa – kaatui Ne­los­tiel­lä ja päätyi sai­raa­laan

01.08.2021 17:07
Tilaajille

Va­lais­tuk­sen kaapeli tipahti alas­päin Ne­los­tiel­lä – Kor­jaus­työt ai­heut­ti­vat ruuhkaa

22.07.2021 20:13
Tilaajille
Moottoripyörä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moottoripyörään Sodankylässä – osallisena neljä puolalaista henkilöä

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moot­to­ri­pyö­rään So­dan­ky­läs­sä – osal­li­se­na neljä puo­la­lais­ta hen­ki­löä

16.07.2021 12:47 1
Tilaajille
Nelostien Karsikon eritasoliittymät otetaan liikenteen käyttöön perjantaina Simossa

Ne­los­tien Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mät otetaan lii­ken­teen käyt­töön per­jan­tai­na Simossa

15.07.2021 10:07
Tilaajille
Toimittajalta: Melu pitää voida kyseenalaistaa – Ounasjoen sillalla se tapahtuisi pienentämällä ajonopeuksia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Melu pitää voida ky­seen­alais­taa – Ou­nas­joen sil­lal­la se ta­pah­tui­si pie­nen­tä­mäl­lä ajo­no­peuk­sia

13.07.2021 14:58 8
Nelostien melu leimaa Rovaniemen äänimaisemaa: Ounasjoen sillalla melutasoa voitaisiin alentaa pienentämällä nopeusrajoitusta

Ne­los­tien melu leimaa Ro­va­nie­men ää­ni­mai­se­maa: Ou­nas­joen sil­lal­la me­lu­ta­soa voi­tai­siin alentaa pie­nen­tä­mäl­lä no­peus­ra­joi­tus­ta

13.07.2021 14:37 5
Kuusi ihmistä loukkaantui Sodankylässä kolmen henkilöauton kolarissa – yksi ajoneuvoista syttyi tuleen, Nelostie oli poikki viisi tuntia

Kuusi ihmistä louk­kaan­tui So­dan­ky­läs­sä kolmen hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa – yksi ajo­neu­vois­ta syttyi tuleen, Ne­los­tie oli poikki viisi tuntia

28.06.2021 19:25
Tilaajille
Rekka ja henkilöauto törmäsivät rajusti Pyhäjärvellä, henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla – vaikuttaa Nelostien liikennejärjestelyihin

Rekka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

13.06.2021 15:53

Kemissä Ne­los­tiel­lä on ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pääl­lys­töi­den takia

02.06.2021 19:56
Tilaajille

Kaksi ramppia Ne­los­tiel­lä sul­je­taan pääl­lys­töi­den takia Ke­min­maas­sa

31.05.2021 18:30
Tilaajille
Rovaniemi kannattaa nelostien uudeksi linjaksi pitempää ja kalliimpaa vaihtoehtoa – Paavalniemen silta ja nelostien siirto kauemmas joesta antavat mahdollisuuden kasvaa

Ro­va­nie­mi kan­nat­taa ne­los­tien uudeksi lin­jak­si pi­tem­pää ja kal­liim­paa vaih­to­eh­toa – Paa­val­nie­men silta ja ne­los­tien siirto kauem­mas joesta antavat mah­dol­li­suu­den kasvaa

28.05.2021 06:30 15
Tilaajille
Vaijerista tehty keskikaide paljastui ongelmalliseksi korjata – Simossa uusitaan Nelostien keskikaiteet liki neljän kilometrin matkalta

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

29.04.2021 09:18 5
Toimittajalta: Katetaan Nelostie, rakennetaan viheralueita ja tehdään kävelykadusta puistokaistale, joka vie hoidetulle rantareitille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ka­te­taan Ne­los­tie, ra­ken­ne­taan vi­her­aluei­ta ja tehdään kä­ve­ly­ka­dus­ta puis­to­kais­ta­le, joka vie hoi­de­tul­le ran­ta­rei­til­le

31.03.2021 09:00 2
Tervolaan tulee Hesburger – Investointi hampurilaisiin maksaa yrittäjälle lähes puoli miljoonaa euroa

Ter­vo­laan tulee Hes­bur­ger – In­ves­toin­ti ham­pu­ri­lai­siin maksaa yrit­tä­jäl­le lähes puoli mil­joo­naa euroa

25.03.2021 21:06
Tilaajille