Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Joulupukin Pajakylä
Toimittajalta: Taukopaikasta resortiksi – Napapiiri kasvaa ja kehittyy, mutta Lahjatalo kaipaa kohennusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tau­ko­pai­kas­ta re­sor­tik­si – Na­pa­pii­ri kasvaa ja ke­hit­tyy, mutta Lah­ja­ta­lo kaipaa ko­hen­nus­ta

28.12.2023 07:00 5
Joulupukki lähtee taas perinteiselle matkalleen maailman ympäri Rovaniemeltä lauantaina

Jou­lu­puk­ki lähtee taas pe­rin­tei­sel­le mat­kal­leen maail­man ympäri Ro­va­nie­mel­tä lauan­tai­na

23.12.2023 14:00
Tilaajille
Matkailijat eivät miellä Nelostietä päätieksi ja ylittävät sen – ely-keskus laski nopeusrajoitusta Joulupukin Pajakylän kohdalla Rovaniemellä

Mat­kai­li­jat eivät miellä Ne­los­tie­tä pää­tiek­si ja ylit­tä­vät sen – ely-kes­kus laski no­peus­ra­joi­tus­ta Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­län koh­dal­la Ro­va­nie­mel­lä

22.12.2023 14:53 6
Tilaajille
Kuin ruumisarkku, sanoo yksi osakas Pajakylän keskeisestä rakennuksesta  – omistajat haluavat purkaa Joulupukin lahjatalon suojelun ja ehkä koko talon

Kuin ruu­mi­sark­ku, sanoo yksi osakas Pa­ja­ky­län kes­kei­ses­tä ra­ken­nuk­ses­ta – o­mis­ta­jat ha­lua­vat purkaa Jou­lu­pu­kin lah­ja­ta­lon suo­je­lun ja ehkä koko talon

21.12.2023 05:00 27
Tilaajille
Uusi taksiparkki tuo selkeyttä Joulupukin pajakylän taksikaaokseen – myös Rovaniemen keskustaan on lisätty yksi taksitolppa

Uusi tak­si­park­ki tuo sel­keyt­tä Jou­lu­pu­kin pa­ja­ky­län tak­si­kaaok­seen – myös Ro­va­nie­men kes­kus­taan on lisätty yksi tak­si­tolp­pa

19.11.2023 17:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sovussa samalle tak­si­tol­pal­le

14.11.2023 07:45 7
Autot ja matkailijat sikin sokin – Rovaniemi kieltää autoilun Tarvantiellä Pajakylän ja Santaparkin välillä, mutta alueelle jää edelleen monta vaaran paikkaa

Autot ja mat­kai­li­jat sikin sokin – Ro­va­nie­mi kieltää au­toi­lun Tar­van­tiel­lä Pa­ja­ky­län ja San­ta­par­kin vä­lil­lä, mutta alueel­le jää edel­leen monta vaaran paikkaa

12.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemen Myllymäentien kiertoliittymälle haetaan EU-rahaa – tavoitteena parantaa Joulupukin Pajakylän saavutettavuutta

Ro­va­nie­men Myl­ly­mäen­tien kier­to­liit­ty­mäl­le haetaan EU-ra­haa – ta­voit­tee­na pa­ran­taa Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­län saa­vu­tet­ta­vuut­ta

17.03.2023 21:23 9
Tilaajille
Rovaniemi rakentaa uuden tieyhteyden Pajakylään – Joulumaantien kiertoliittymästä puuttuu vielä rahoitus

Ro­va­nie­mi ra­ken­taa uuden tie­yh­tey­den Pa­ja­ky­lään – Jou­lu­maan­tien kier­to­liit­ty­mäs­tä puuttuu vielä ra­hoi­tus

22.02.2023 05:00 7
Tilaajille
Lapsia Nelostiellä ja vuokra-autoja kelkkaurilla  – kasvavat matkailijamäärät aiheuttavat vaaratilanteita Rovaniemen liikenteessä

Lapsia Ne­los­tiel­lä ja vuok­ra-au­to­ja kelk­ka­uril­la – kas­va­vat mat­kai­li­ja­mää­rät ai­heut­ta­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ro­va­nie­men lii­ken­tees­sä

03.01.2023 08:59 18
Tilaajille
Joulupukin Pajakylään rakennetaan uusi katu ja kevyen liikenteen väylä – työt tarkoitus aloittaa jo tammikuussa

Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään ra­ken­ne­taan uusi katu ja kevyen lii­ken­teen väylä – työt tar­koi­tus aloit­taa jo tam­mi­kuus­sa

13.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Rovaniemen joulunavaus käynnistää ennätyksellisen vilkkaan joulusesongin – tapahtumaa voi seurata myös live-lähetyksen kautta

Ro­va­nie­men jou­lun­avaus käyn­nis­tää en­nä­tyk­sel­li­sen vilk­kaan jou­lu­se­son­gin – ­ta­pah­tu­maa voi seurata myös li­ve-lä­he­tyk­sen kautta

19.11.2022 15:00 3
Tilaajille
Rovaniemen Napapiirillä pääsee pian discoilemaan – cocktailbaari avautui jo

Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä pääsee pian dis­coi­le­maan – cock­tail­baa­ri avautui jo

17.11.2022 15:55 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki laittoi tarjolle hotellitontin Pajakylästä – mahdollisuus jopa alueen korkeimpaan rakennukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki laittoi tar­jol­le ho­tel­li­ton­tin Pa­ja­ky­läs­tä – mah­dol­li­suus jopa alueen kor­keim­paan ra­ken­nuk­seen

14.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Pentik tähtää Napapiirin kautta ulkomaille – perjantaina avattu myymälä toimii laboratoriona, jonka avulla ponnistetaan kansainvälisille markkinoille

Pentik tähtää Na­pa­pii­rin kautta ul­ko­mail­le – per­jan­tai­na avattu myymälä toimii la­bo­ra­to­rio­na, jonka avulla pon­nis­te­taan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

19.02.2022 13:00
Tilaajille
Suosittua amerikkalaissarjaa kuvataan parhaillaan Joulupukin Pajakylässä – seikkailut Suomessa tavoittavat yli 10 miljoonaa katselijaa

Suo­sit­tua ame­rik­ka­lais­sar­jaa ku­va­taan par­hail­laan Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­läs­sä – seik­kai­lut Suo­mes­sa ta­voit­ta­vat yli 10 mil­joo­naa kat­se­li­jaa

21.12.2021 17:51 1
Tilaajille
Gallup: Rovaniemen Napapiirillä kuhisee jälleen matkailijoita – Tapasimme heistä kahdeksan

Gallup: Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä kuhisee jälleen mat­kai­li­joi­ta – Ta­pa­sim­me heistä kah­dek­san

29.11.2021 15:58 2
Katso suora lähetys Pajakylästä: Rovaniemi avaa joulukauden kello 16

Katso suora lähetys Pa­ja­ky­läs­tä: Ro­va­nie­mi avaa jou­lu­kau­den kello 16

20.11.2021 14:15 2
Tilaajille
Rovaniemen joulukausi avataan lauantaina Pajakylässä – tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai sitä voi seurata livestreamin kautta

Ro­va­nie­men jou­lu­kau­si avataan lauan­tai­na Pa­ja­ky­läs­sä – ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua paikan päällä tai sitä voi seurata li­vest­rea­min kautta

18.11.2021 09:22
Toimittajalta: Ei merkkejä pukkisodasta – On oikeastaan ihme, että joulupukki ei ole löytänyt tietään Rovaniemen keskustaan jo aiemmin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei merk­ke­jä puk­ki­so­das­ta – On oi­keas­taan ihme, että jou­lu­puk­ki ei ole löy­tä­nyt tietään Ro­va­nie­men kes­kus­taan jo aiemmin

16.11.2021 14:14 1
Tilaajille