Joulupukin Pajakylä
"Ei ole yhteiskunnan tehtävä pitää yritystä hengissä loputtomiin" – Rovaniemen Husky Park kestää kevääseen ja pohtii tulevaisuutta Kiinassa

"Ei ole yh­teis­kun­nan tehtävä pitää yri­tys­tä hen­gis­sä lo­put­to­miin" – Ro­va­nie­men Husky Park kestää ke­vää­seen ja pohtii tu­le­vai­suut­ta Kii­nas­sa

07.11.2020 16:58 8
Tilaajille
Rovaniemen joulu avataan virtuaalisesti – Pajakylässä tekemistä perheille koko viikonlopun

Ro­va­nie­men joulu avataan vir­tuaa­li­ses­ti – Pa­ja­ky­läs­sä te­ke­mis­tä per­heil­le koko vii­kon­lo­pun

04.11.2020 16:10 0
Rovaniemen joulunavausta vietetään tänä vuonna virtuaalisesti

Ro­va­nie­men jou­lun­avaus­ta vie­te­tään tänä vuonna vir­tuaa­li­ses­ti

28.10.2020 21:26 0
Tilaajille
Pientä lohtua Lapin matkailuun: Suosittu matkailusivusto nimesi Rovaniemen Euroopan parhaaksi talvikohteeksi

Pientä lohtua Lapin mat­kai­luun: Suo­sit­tu mat­kai­lu­si­vus­to nimesi Ro­va­nie­men Eu­roo­pan par­haak­si tal­vi­koh­teek­si

30.09.2020 12:52 0
Tilaajille
Kävimme katsomassa mitä kuuluu Joulupukin Pajakylään: Säästöliekillä eletään, mutta tulevaisuudenuskoakin löytyy

Kävimme kat­so­mas­sa mitä kuuluu Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään: Sääs­tö­lie­kil­lä ele­tään, mutta tu­le­vai­suu­den­us­koa­kin löytyy

25.09.2020 18:50 1
Tilaajille
Pajakylän ensimmäinen vetonaula Rooseveltin maja täyttää tänään 70 vuotta – maja pystytettiin kiireellä, kun yhdysvaltain presidentin puoliso saapui vierailulle

Pa­ja­ky­län en­sim­mäi­nen ve­to­nau­la Roo­se­vel­tin maja täyttää tänään 70 vuotta – maja pys­ty­tet­tiin kii­reel­lä, kun yh­dys­val­tain pre­si­den­tin puoliso saapui vie­rai­lul­le

11.09.2020 08:29 0
Tilaajille
Rantahiekat vaihtuivat joululauluihin, kun poikkeusolot näyttivät lomailijoille tien Lappiin – Joulupukin pajakylä vetää asiakkaita "yllättävän hyvin"

Ran­ta­hie­kat vaih­tui­vat jou­lu­lau­lui­hin, kun poik­keus­olot näyt­ti­vät lo­mai­li­joil­le tien Lappiin – Jou­lu­pu­kin pa­ja­ky­lä vetää asiak­kai­ta "yl­lät­tä­vän hyvin"

02.07.2020 21:30 0
Tilaajille
Joulupukin kammari sulkee ovensa koronaepidemian vuoksi – toiminta siirtyy nettiin

Jou­lu­pu­kin kammari sulkee ovensa ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi – toi­min­ta siirtyy nettiin

22.03.2020 13:41 0
Tilaajille
Päiväkirja: Joulupukki latisti joulutunnelman
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­puk­ki latisti jou­lu­tun­nel­man

21.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Unelma joulumaasta – Selvitimme miten Pajakylästä tuli kuin sattumalta puolen miljoonan kävijän turistihoukutin

Unelma jou­lu­maas­ta – Sel­vi­tim­me miten Pa­ja­ky­läs­tä tuli kuin sat­tu­mal­ta puolen mil­joo­nan kävijän tu­ris­ti­hou­ku­tin

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä joulua riitti – Kultaseppämestari on nähnyt Pajakylän nousut, laskut ja käsittämättömät sekoilut

Kolme vuo­si­kym­men­tä joulua riitti – Kul­ta­sep­pä­mes­ta­ri on nähnyt Pa­ja­ky­län nousut, laskut ja kä­sit­tä­mät­tö­mät se­koi­lut

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemi sai oman Muumi-mukin – "Luonnoksissa tuntureiden päälle oli piirretty puita"

Ro­va­nie­mi sai oman Muu­mi-mu­kin – "Luon­nok­sis­sa tun­tu­rei­den päälle oli piir­ret­ty puita"

26.11.2019 14:15 0
Uusi bussilinja vie Rovaniemen keskustasta Pajakylään ja Napapiirin retkeilyalueelle

Uusi bus­si­lin­ja vie Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta Pa­ja­ky­lään ja Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le

25.11.2019 14:15 0
Rovaniemen joulupukkia voi pian tavata virtuaalisesti ympäri maailmaa – kokemukset VR-maailmoista monipuolistuvat koko ajan

Ro­va­nie­men jou­lu­puk­kia voi pian tavata vir­tuaa­li­ses­ti ympäri maail­maa – ko­ke­muk­set VR-maail­mois­ta mo­ni­puo­lis­tu­vat koko ajan

20.11.2019 14:36 0
Tilaajille
Lumesta hykertelee turisti ja matkailuyrittäjä – aikainen ja pehmeä lumivaippa ei silti riitä peittämään kaikkia crapland-kohun jälkiä

Lumesta hy­ker­te­lee turisti ja mat­kai­lu­yrit­tä­jä – ai­kai­nen ja pehmeä lu­mi­vaip­pa ei silti riitä peit­tä­mään kaikkia crap­land-ko­hun jälkiä

14.11.2019 16:10 0
Tilaajille
Jouluetkot avaa viikonloppuna Rovaniemen joulukauden

Jou­luet­kot avaa vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­men jou­lu­kau­den

04.11.2019 10:00 0