Tietyöt
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni

Viikon kuva

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Pääl­lys­tys­työ hi­das­taa lii­ken­net­tä na­pa­pii­ril­tä Vi­ka­jär­vel­le

10.06.2021 10:03 1
Tilaajille
Vanhemmat

Kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­jen ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­ka­dul­la, osa py­sä­köin­ti­pai­kois­ta pois käy­tös­tä

24.05.2021 10:06
Tilaajille

Tänä kesänä kuusi siltaa pe­rus­kor­ja­taan Lapissa – Kol­man­nes Lapin sil­lois­ta on tyy­pil­li­siä pe­rus­kor­jat­ta­via siltoja

19.05.2021 10:56
Tilaajille

Pääl­lys­tys­työt alkavat Lapissa ke­sä­kuus­sa – Kemissä uutta pintaa ne­los­tie­hen

19.05.2021 09:33 1

Lapin teiden pääl­lys­tei­tä uu­si­taan 150 ki­lo­met­rin verran: pai­no­pis­teet Ro­va­nie­mel­lä, Ke­mis­sä, Itä-La­pis­sa ja Kit­ti­läs­sä

10.05.2021 14:36 12
Tilaajille

Kit­ti­län Könkään kylälle ra­ken­ne­taan uusi kävely- ja pyö­räi­ly­tie

07.05.2021 10:23
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan edus­tal­le ra­ken­ne­taan kaksi kier­to­liit­ty­mää – Kul­ki­joil­le suo­si­tel­laan nyt kier­to­reit­te­jä

03.05.2021 10:07 3
Tilaajille

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy Ko­la­ris­sa

28.04.2021 08:49
Tilaajille

Martin sillan kor­jaa­mi­nen Sa­vu­kos­kel­la alkaa – Siltaa le­ven­ne­tään ja sen pin­ta­ra­ken­teet uu­si­taan

22.04.2021 11:15
Tilaajille

Tietyöt Inarin Suprun ja Se­vet­ti­jär­ven välillä

31.03.2021 10:24
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä aloi­te­taan maan­tien 955 Kön­gäs-Han­hi­maa pa­ran­ta­mi­nen

26.02.2021 16:54 1
Tilaajille

Suu­kos­ken uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ter­vo­las­sa – kus­tan­nus­ar­vio 1,5 mi­joo­naa euroa, val­mis­ta lo­ka­kuus­sa

08.01.2021 09:58
Tilaajille

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­tyi­vät

08.01.2021 09:13

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Simossa – lii­ken­ne siirtyy kier­to­tiel­le

04.01.2021 10:29
Tilaajille

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkaa Simossa syys­kuun aikana

08.09.2020 14:45
Tilaajille

Tien­pät­kä Simon ja Ranuan Nuu­pak­sen välillä sul­je­taan tänään vii­kok­si – vai­ku­tus­alue 2,6 ki­lo­met­riä, pai­kal­la kier­to­tie­opas­tus

04.09.2020 09:20

Iso tie­työ­urak­ka alkaa Haa­pa­ran­nan ja Salmen vä­li­sel­lä ne­los­tiel­lä – Uhan­alai­sil­le sam­ma­koil­le omat ali­ku­lut

28.08.2020 12:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko yk­si­tyis­tie nap­pi­pe­liä?

26.08.2020 08:59
Tilaajille

Ke­mi-Ou­lu-tien pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:59
Tilaajille