Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tietyöt
Rovaniemen Valtakatu on viittä vaille valmis – ensi keväälle jää vain istutusten teko

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­tu on viittä vaille valmis – ensi ke­vääl­le jää vain is­tu­tus­ten teko

18.10.2023 14:27 2
Tilaajille
Uudet valtatie 4:n väylät avataan liikenteelle Simossa – monelle tutuksi tulleet kiertotiet poistuvat käytöstä

Uudet val­ta­tie 4:n väylät avataan lii­ken­teel­le Simossa – monelle tutuksi tulleet kier­to­tiet pois­tu­vat käy­tös­tä

31.07.2023 14:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tien päälä sattuu mo­nen­ki­lais­ta

18.07.2023 20:30
Kesän katu- ja tietyöt täydessä vauhdissa – Rovaniemellä työt vaikuttavat liikenteeseen niin Valtakadulla kuin Lentokentäntiellä

Kesän katu- ja tietyöt täy­des­sä vauh­dis­sa – Ro­va­nie­mel­lä työt vai­kut­ta­vat lii­ken­tee­seen niin Val­ta­ka­dul­la kuin Len­to­ken­tän­tiel­lä

08.06.2023 11:48 3
Tilaajille
Patonivan sillan korjaus Utsjoella valmistuu kesäkuussa – rekka pyyhkäisi palan irti joulukuussa

Pa­to­ni­van sillan korjaus Uts­joel­la val­mis­tuu ke­sä­kuus­sa – rekka pyyh­käi­si palan irti jou­lu­kuus­sa

27.05.2023 10:50
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun peruskorjaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta suljetaan liikenteeltä – Linkkarin linjat kulkevat poikkeusreiteillä lokakuun puoliväliin saakka

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun pe­rus­kor­jaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta sul­je­taan lii­ken­teel­tä – Link­ka­rin linjat kul­ke­vat poik­keus­rei­teil­lä lo­ka­kuun puo­li­vä­liin saakka

26.04.2023 14:56
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun uusi liikenneympyrä on kohta käytössä – peruskorjauksen pitäisi valmistua ensi vuoden lokakuussa

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun uusi lii­ken­ne­ym­py­rä on kohta käy­tös­sä – pe­rus­kor­jauk­sen pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lo­ka­kuus­sa

13.09.2022 15:23
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja Destia kokeilevat uutta sorateiden kunnostusmenetelmää – tiehen sekoitetaan kuituliuosta

Lapin ely-kes­kus ja Destia ko­kei­le­vat uutta so­ra­tei­den kun­nos­tus­me­ne­tel­mää – ­tie­hen se­koi­te­taan kui­tu­liuos­ta

12.09.2022 14:50
Tilaajille
Teitä päällystetään nyt ympäri Lappia – myös kevyen liikenteen väyliä korjataan

Teitä pääl­lys­te­tään nyt ympäri Lappia – myös kevyen lii­ken­teen väyliä kor­ja­taan

13.07.2022 09:47
Tilaajille
Voimalaitoksen huoltotyö sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patotien

Voi­ma­lai­tok­sen huol­to­työ sulkee Pe­tä­jäs­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­tien

04.07.2022 12:48
Tilaajille
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

04.07.2022 12:00 5
Tilaajille
Simossa rakentuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Ukrainan sota vaikuttaa työvaiheiden aikatauluihin

Simossa ra­ken­tuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Uk­rai­nan sota vai­kut­taa työ­vai­hei­den ai­ka­tau­lui­hin

29.06.2022 19:43
Tilaajille
Vt 4:ää korjataan Ruikan kylän kohdalla Rovaniemellä – työt haittaavat jonkin verran liikennettä, valmista elokuun lopussa

Vt 4:ää kor­ja­taan Ruikan kylän koh­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – työt hait­taa­vat jonkin verran lii­ken­net­tä, val­mis­ta elokuun lopussa

22.06.2022 09:53
Tilaajille
Etätyön suosio on juhannusliikenteen kysymysmerkki – ”Menoliikenne voi tänä vuonna jakautua entistä pidemmälle ajalle”

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Posion kiertoliittymän rakennustyöt alkavat juhannusviikolla – samalla rakennetaan uutta kävely- ja pyöräilytietä

Posion kier­to­liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat ju­han­nus­vii­kol­la – samalla ra­ken­ne­taan uutta kävely- ja pyö­räi­ly­tie­tä

07.06.2022 10:47
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat kesäkuussa Rovaniemen Norvatiellä – murskepintainen väylä ja liikennevalot aiheuttavat haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Tietyöt jat­ku­vat ke­sä­kuus­sa Ro­va­nie­men Nor­va­tiel­lä – murs­ke­pin­tai­nen väylä ja lii­ken­ne­va­lot ai­heut­ta­vat haittaa lii­ken­teen su­ju­vuu­del­le.

31.05.2022 21:25 1
Tilaajille
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:53
Tilaajille
Norvasalmen putkisilta Rovaniemellä uusitaan

Nor­va­sal­men put­ki­sil­ta Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan

16.03.2022 09:55
Tilaajille
Raja-Joosepin ylityspaikan parantaminen valmistuu

Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­pai­kan pa­ran­ta­mi­nen val­mis­tuu

16.11.2021 08:37
Tilaajille
Ylikuohunkijoen silta Rovaniemen eteläpuolella uusitaan – silta pois käytöstä parin viikon ajan

Yli­kuo­hun­ki­joen silta Ro­va­nie­men ete­lä­puo­lel­la uu­si­taan – silta pois käy­tös­tä parin viikon ajan

01.11.2021 17:35
Tilaajille