Tietyöt
Kuukausi

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkaa Simossa syys­kuun aikana

08.09.2020 13:07 0
Tilaajille

Tien­pät­kä Simon ja Ranuan Nuu­pak­sen välillä sul­je­taan tänään vii­kok­si – vai­ku­tus­alue 2,6 ki­lo­met­riä, pai­kal­la kier­to­tie­opas­tus

04.09.2020 09:20 0
Iso tietyöurakka alkaa Haaparannan ja Salmen välisellä nelostiellä – Uhanalaisille sammakoille omat alikulut

Iso tie­työ­urak­ka alkaa Haa­pa­ran­nan ja Salmen vä­li­sel­lä ne­los­tiel­lä – Uhan­alai­sil­le sam­ma­koil­le omat ali­ku­lut

28.08.2020 12:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Onko yk­si­tyis­tie nap­pi­pe­liä?

26.08.2020 08:59 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kemi-Oulu-tien parannusurakka etenee – ensimmäinen Oulujoen ylittävä silta valmistuu tämän ja ensi viikon aikana

Ke­mi-Ou­lu-tien pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Us­kot­ta­vuus koe­tuk­sel­la

18.08.2020 05:00 0
Tilaajille

Kemin Val­ta­ka­dun lii­ken­ne kat­kais­taan ve­si­huol­lon sa­nee­raus­työn takia –Ve­den­ja­ke­luun tulee kes­key­tyk­siä

04.08.2020 18:27 0
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Simossa 20 miljoonan euron potilla – Karsikon eritasoliittymä rakennetaan ensin –katso havainnevideot jo työn alla olevista ohituskaistoista ja liittymistä

Tietyöt jat­ku­vat Simossa 20 mil­joo­nan euron potilla – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mä ra­ken­ne­taan ensin –katso ha­vain­ne­vi­deot jo työn alla ole­vis­ta ohi­tus­kais­tois­ta ja liit­ty­mis­tä

28.07.2020 11:45 3
Tilaajille
Nelostien päällystystyöt haittaavat liikennettä Rovaniemellä

Ne­los­tien pääl­lys­tys­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2020 16:42 0
Miksi puita kaadetaan ja maata myllätään?  – Katso kartalta Rovaniemen kesän katutyöt ja muut urakat

Miksi puita kaa­de­taan ja maata myl­lä­tään? – Katso kar­tal­ta Ro­va­nie­men kesän ka­tu­työt ja muut urakat

12.06.2020 13:57 0