Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tietyöt
Rovaniemen Valtakadun uusi liikenneympyrä on kohta käytössä – peruskorjauksen pitäisi valmistua ensi vuoden lokakuussa

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun uusi lii­ken­ne­ym­py­rä on kohta käy­tös­sä – pe­rus­kor­jauk­sen pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lo­ka­kuus­sa

13.09.2022 15:23
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja Destia kokeilevat uutta sorateiden kunnostusmenetelmää – tiehen sekoitetaan kuituliuosta

Lapin ely-kes­kus ja Destia ko­kei­le­vat uutta so­ra­tei­den kun­nos­tus­me­ne­tel­mää – ­tie­hen se­koi­te­taan kui­tu­liuos­ta

12.09.2022 14:50
Tilaajille
Teitä päällystetään nyt ympäri Lappia – myös kevyen liikenteen väyliä korjataan

Teitä pääl­lys­te­tään nyt ympäri Lappia – myös kevyen lii­ken­teen väyliä kor­ja­taan

13.07.2022 09:47
Tilaajille
Voimalaitoksen huoltotyö sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patotien

Voi­ma­lai­tok­sen huol­to­työ sulkee Pe­tä­jäs­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­tien

04.07.2022 12:48
Tilaajille
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

04.07.2022 12:00 5
Tilaajille
Simossa rakentuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Ukrainan sota vaikuttaa työvaiheiden aikatauluihin

Simossa ra­ken­tuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Uk­rai­nan sota vai­kut­taa työ­vai­hei­den ai­ka­tau­lui­hin

29.06.2022 19:43
Tilaajille
Vt 4:ää korjataan Ruikan kylän kohdalla Rovaniemellä – työt haittaavat jonkin verran liikennettä, valmista elokuun lopussa

Vt 4:ää kor­ja­taan Ruikan kylän koh­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – työt hait­taa­vat jonkin verran lii­ken­net­tä, val­mis­ta elokuun lopussa

22.06.2022 09:53
Tilaajille
Etätyön suosio on juhannusliikenteen kysymysmerkki – ”Menoliikenne voi tänä vuonna jakautua entistä pidemmälle ajalle”

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Posion kiertoliittymän rakennustyöt alkavat juhannusviikolla – samalla rakennetaan uutta kävely- ja pyöräilytietä

Posion kier­to­liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat ju­han­nus­vii­kol­la – samalla ra­ken­ne­taan uutta kävely- ja pyö­räi­ly­tie­tä

07.06.2022 10:47
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat kesäkuussa Rovaniemen Norvatiellä – murskepintainen väylä ja liikennevalot aiheuttavat haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Tietyöt jat­ku­vat ke­sä­kuus­sa Ro­va­nie­men Nor­va­tiel­lä – murs­ke­pin­tai­nen väylä ja lii­ken­ne­va­lot ai­heut­ta­vat haittaa lii­ken­teen su­ju­vuu­del­le.

31.05.2022 21:25 1
Tilaajille
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:53
Tilaajille
Norvasalmen putkisilta Rovaniemellä uusitaan

Nor­va­sal­men put­ki­sil­ta Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan

16.03.2022 09:55
Tilaajille
Raja-Joosepin ylityspaikan parantaminen valmistuu

Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­pai­kan pa­ran­ta­mi­nen val­mis­tuu

16.11.2021 08:37
Tilaajille
Ylikuohunkijoen silta Rovaniemen eteläpuolella uusitaan – silta pois käytöstä parin viikon ajan

Yli­kuo­hun­ki­joen silta Ro­va­nie­men ete­lä­puo­lel­la uu­si­taan – silta pois käy­tös­tä parin viikon ajan

01.11.2021 17:35
Tilaajille
Kantatien 92 tietyöt valmiiksi Inarissa – remontin hinta 4,5 miljoonaa euroa

Kan­ta­tien 92 tietyöt val­miik­si Ina­ris­sa – re­mon­tin hinta 4,5 mil­joo­naa euroa

26.10.2021 14:13 2
Tilaajille
Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta on suljettu liikenteeltä huoltotöiden takia

Pe­tä­jäs­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä huol­to­töi­den takia

26.10.2021 08:25
Tilaajille
Kittilään Könkään kylälle valmistui uusi kävely- ja pyöräilytie

Kit­ti­lään Könkään kylälle val­mis­tui uusi kävely- ja pyö­räi­ly­tie

25.10.2021 13:01
Tilaajille
Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 miljoonaa euroa

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 mil­joo­naa euroa

18.10.2021 16:27
Tilaajille

Ve­si­ver­kos­ton huol­to­työt kat­kai­se­vat Jo­ki­väy­län – Lin­ja-au­toil­la myös poik­keus­reit­ti

23.09.2021 08:25
Tilaajille
Älä lähde hopussa Pyhä-Nattasille tai Lokan erämaihin – tieremontista jopa tunnin katkoksia liikenteeseen

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 10:27 1
Tilaajille