Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Tietyöt
Raja-Joosepin ylityspaikan parantaminen valmistuu

Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­pai­kan pa­ran­ta­mi­nen val­mis­tuu

16.11.2021 08:37
Tilaajille
Ylikuohunkijoen silta Rovaniemen eteläpuolella uusitaan – silta pois käytöstä parin viikon ajan

Yli­kuo­hun­ki­joen silta Ro­va­nie­men ete­lä­puo­lel­la uu­si­taan – silta pois käy­tös­tä parin viikon ajan

01.11.2021 17:35
Tilaajille
Kantatien 92 tietyöt valmiiksi Inarissa – remontin hinta 4,5 miljoonaa euroa

Kan­ta­tien 92 tietyöt val­miik­si Ina­ris­sa – re­mon­tin hinta 4,5 mil­joo­naa euroa

26.10.2021 14:13 2
Tilaajille
Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta on suljettu liikenteeltä huoltotöiden takia

Pe­tä­jäs­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä huol­to­töi­den takia

26.10.2021 08:25
Tilaajille
Kittilään Könkään kylälle valmistui uusi kävely- ja pyöräilytie

Kit­ti­lään Könkään kylälle val­mis­tui uusi kävely- ja pyö­räi­ly­tie

25.10.2021 13:01
Tilaajille
Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 miljoonaa euroa

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 mil­joo­naa euroa

18.10.2021 16:27
Tilaajille

Ve­si­ver­kos­ton huol­to­työt kat­kai­se­vat Jo­ki­väy­län – Lin­ja-au­toil­la myös poik­keus­reit­ti

23.09.2021 08:25
Tilaajille
Älä lähde hopussa Pyhä-Nattasille tai Lokan erämaihin – tieremontista jopa tunnin katkoksia liikenteeseen

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 10:27 1
Tilaajille
Metsäteiden rummut laitetaan remonttiin – vesistörummut ovat usein este kalojen vapaalle liikkumiselle

Met­sä­tei­den rummut lai­te­taan re­mont­tiin – ve­sis­tö­rum­mut ovat usein este kalojen va­paal­le liik­ku­mi­sel­le

16.09.2021 07:55 1
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuistoon johtava tie on suljettu ensi viikon

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toon johtava tie on sul­jet­tu ensi viikon

13.08.2021 15:20
Tilaajille

Ki­vi­ka­tu kat­kais­taan ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä viikon ajaksi Ro­va­nie­mel­lä – Kevyt lii­ken­ne pääsee läpi

10.08.2021 16:03
Tilaajille
Rovaniemellä Ylikorvantiellä ajoneuvoliikenne katkaistaan keskiviikkona vesiverkoston huoltotöiden vuoksi

Ro­va­nie­mel­lä Yli­kor­van­tiel­lä ajo­neu­vo­lii­ken­ne kat­kais­taan kes­ki­viik­ko­na ve­si­ver­kos­ton huol­to­töi­den vuoksi

28.06.2021 11:46
Tilaajille
Luonto kiittää asfalttiteiden kehityksestä – "Kuumennuksessa pyritään pitämään lämpötilat mahdollisimman matalina, ja myös silloin hiilidioksidipäästöt pienenevät"

Luonto kiittää as­falt­ti­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä – "Kuu­men­nuk­ses­sa py­ri­tään pi­tä­mään läm­pö­ti­lat mah­dol­li­sim­man ma­ta­li­na, ja myös silloin hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät"

22.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Viikon kuva
Kolumni

Viikon kuva

11.06.2021 06:00
Tilaajille
Päällystystyö hidastaa liikennettä napapiiriltä Vikajärvelle

Pääl­lys­tys­työ hi­das­taa lii­ken­net­tä na­pa­pii­ril­tä Vi­ka­jär­vel­le

10.06.2021 10:03 1
Tilaajille
Kaukolämpö- ja sähköverkkojen rakennustyöt alkavat Rovakadulla, osa pysäköintipaikoista pois käytöstä

Kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­jen ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­ka­dul­la, osa py­sä­köin­ti­pai­kois­ta pois käy­tös­tä

24.05.2021 10:06
Tilaajille
Tänä kesänä kuusi siltaa peruskorjataan Lapissa – Kolmannes Lapin silloista on tyypillisiä peruskorjattavia siltoja

Tänä kesänä kuusi siltaa pe­rus­kor­ja­taan Lapissa – Kol­man­nes Lapin sil­lois­ta on tyy­pil­li­siä pe­rus­kor­jat­ta­via siltoja

19.05.2021 10:56
Tilaajille

Pääl­lys­tys­työt alkavat Lapissa ke­sä­kuus­sa – Kemissä uutta pintaa ne­los­tie­hen

19.05.2021 09:33 1
Lapin teiden päällysteitä uusitaan 150 kilometrin verran: painopisteet Rovaniemellä, Kemissä, Itä-Lapissa ja Kittilässä

Lapin teiden pääl­lys­tei­tä uu­si­taan 150 ki­lo­met­rin verran: pai­no­pis­teet Ro­va­nie­mel­lä, Ke­mis­sä, Itä-La­pis­sa ja Kit­ti­läs­sä

10.05.2021 14:36 12
Tilaajille

Kit­ti­län Könkään kylälle ra­ken­ne­taan uusi kävely- ja pyö­räi­ly­tie

07.05.2021 10:23
Tilaajille