Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Sillat
Tervolan sillalle 3,5 tonnin painorajoitus kevään ajaksi – sillan välitukien laakerit vaihdetaan

Ter­vo­lan sil­lal­le 3,5 tonnin pai­no­ra­joi­tus kevään ajaksi – sillan vä­li­tu­kien laa­ke­rit vaih­de­taan

07.02.2024 16:27
Tilaajille
Riistasiltaa odottaa purkutuomio – Rovaniemen keskeisen kevyen liikenteen sillan kunto on heikentynyt entisestään

Riis­ta­sil­taa odottaa pur­ku­tuo­mio – Ro­va­nie­men kes­kei­sen kevyen lii­ken­teen sillan kunto on hei­ken­ty­nyt en­ti­ses­tään

01.02.2024 05:30 19
Tilaajille
Kemijoen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – harvinaiset valokuvat kertovat urakasta, johon tarvittiin niin saksalaista insinööriä kuin höyrähtänyttä "piispaa"

Ke­mi­joen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – har­vi­nai­set va­lo­ku­vat ker­to­vat ura­kas­ta, johon tar­vit­tiin niin sak­sa­lais­ta in­si­nöö­riä kuin höy­räh­tä­nyt­tä "piis­paa"

21.10.2023 05:00 6
Tilaajille
Pyhäjoen silta Savukoskella puretaan – autoliikenne sillalle lakkaa

Py­hä­joen silta Sa­vu­kos­kel­la pu­re­taan – au­to­lii­ken­ne sil­lal­le lakkaa

28.06.2023 09:43
Tilaajille
Iin silloilla jälleen veteen hyppääjä – palomestari: pöljäilyn aiheuttama aiheeton hälytys sitoo resursseja turhaan

Iin sil­loil­la jälleen veteen hyp­pää­jä – pa­lo­mes­ta­ri: pöl­jäi­lyn ai­heut­ta­ma ai­hee­ton hälytys sitoo re­surs­se­ja turhaan

22.06.2023 21:52
Tilaajille
Patonivan sillan korjaus Utsjoella valmistuu kesäkuussa – rekka pyyhkäisi palan irti joulukuussa

Pa­to­ni­van sillan korjaus Uts­joel­la val­mis­tuu ke­sä­kuus­sa – rekka pyyh­käi­si palan irti jou­lu­kuus­sa

27.05.2023 10:50
Tilaajille

Kal­lin­kan­kaan ris­teys­sil­lan uu­si­mi­nen alkaa Ke­min­maas­sa Ne­los­tiel­lä – kier­to­tie­tä ra­ken­ne­taan jo

02.05.2023 16:34
Tilaajille
Lapin pisin maantiesilta peruskorjataan Tervolassa – korjaustyö alkaa huhtikuun lopulla

Lapin pisin maan­tie­sil­ta pe­rus­kor­ja­taan Ter­vo­las­sa – kor­jaus­työ alkaa huh­ti­kuun lopulla

12.04.2023 08:44
Tilaajille
Kaakamojoen sillan perusparannus alkaa Torniossa – tavoitteena sujuvoittaa liikennettä

Kaa­ka­mo­joen sillan pe­rus­pa­ran­nus alkaa Tor­nios­sa – ta­voit­tee­na su­ju­voit­taa lii­ken­net­tä

04.01.2023 09:36
Tilaajille

Puuk­ko­haa­ran silta Sa­vu­kos­kel­la sul­jet­tu­na lä­pi­kul­ku­lii­ken­teel­tä – pe­rus­kor­jaus kestää jou­lu­kuun alkuun

26.11.2022 11:09
Tilaajille
Päiväkirja:  Tulisipa Kukkolankoskelle sielukas silta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tu­li­si­pa Kuk­ko­lan­kos­kel­le sie­lu­kas silta

06.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Haaparannan ja Tornion EU-puisto saa uuden sillan

Haa­pa­ran­nan ja Tornion EU-puis­to saa uuden sillan

17.03.2022 15:03
Tilaajille
Norvasalmen putkisilta Rovaniemellä uusitaan

Nor­va­sal­men put­ki­sil­ta Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan

16.03.2022 09:55
Tilaajille

Vuo­ma­kas­joen silta Ka­lot­ti­rei­til­lä pois käy­tös­tä – joelle mer­kit­ty kah­laus­paik­ka

07.07.2021 18:09
Tilaajille
Martin sillan korjaaminen Savukoskella alkaa – Siltaa levennetään ja sen pintarakenteet uusitaan

Martin sillan kor­jaa­mi­nen Sa­vu­kos­kel­la alkaa – Siltaa le­ven­ne­tään ja sen pin­ta­ra­ken­teet uu­si­taan

22.04.2021 11:15
Tilaajille
Suukosken uuden sillan rakentaminen alkaa Tervolassa – kustannusarvio 1,5 mijoonaa euroa, valmista lokakuussa

Suu­kos­ken uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ter­vo­las­sa – kus­tan­nus­ar­vio 1,5 mi­joo­naa euroa, val­mis­ta lo­ka­kuus­sa

08.01.2021 09:58
Tilaajille

Tor­nion­joen ylit­tä­vä ”mal­mi­sil­ta” on taas käy­tös­sä

29.12.2020 10:36
Tilaajille
Orajoen sillan korjaus alkaa Sodankylässä maanantaina – silta suljetaan liikenteeltä

Orajoen sillan korjaus alkaa So­dan­ky­läs­sä maa­nan­tai­na – silta sul­je­taan lii­ken­teel­tä

06.10.2020 09:07
Tilaajille
Normekin siltatyömaalla Uumajassa vakava onnettomuus – Osa rakenteilla olevasta sillasta romahti kesken asennuksen

Nor­me­kin sil­ta­työ­maal­la Uu­ma­jas­sa vakava on­net­to­muus – Osa ra­ken­teil­la ole­vas­ta sil­las­ta romahti kesken asen­nuk­sen

15.09.2020 21:18
Siltoja ja metsäteitä uusitaan Lapissa – Metsäteitä kunnostetaan Lapissa yli 450 kilometrin matkalla, uutta metsätietä rakentuu yli sadan kilometrin verran

Siltoja ja met­sä­tei­tä uu­si­taan Lapissa – Met­sä­tei­tä kun­nos­te­taan Lapissa yli 450 ki­lo­met­rin mat­kal­la, uutta met­sä­tie­tä ra­ken­tuu yli sadan ki­lo­met­rin verran

21.08.2020 10:26 1
Tilaajille