Tähtijuttu: Neljä lap­pi­lais­ta esit­te­lee ener­gia­re­mont­tin­sa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sillat
Viimeisin 12 tuntia

Puuk­ko­haa­ran silta Sa­vu­kos­kel­la sul­jet­tu­na lä­pi­kul­ku­lii­ken­teel­tä – pe­rus­kor­jaus kestää jou­lu­kuun alkuun

11:09
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja:  Tulisipa Kukkolankoskelle sielukas silta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tu­li­si­pa Kuk­ko­lan­kos­kel­le sie­lu­kas silta

06.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Haaparannan ja Tornion EU-puisto saa uuden sillan

Haa­pa­ran­nan ja Tornion EU-puis­to saa uuden sillan

17.03.2022 15:03
Tilaajille
Norvasalmen putkisilta Rovaniemellä uusitaan

Nor­va­sal­men put­ki­sil­ta Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan

16.03.2022 09:55
Tilaajille

Vuo­ma­kas­joen silta Ka­lot­ti­rei­til­lä pois käy­tös­tä – joelle mer­kit­ty kah­laus­paik­ka

07.07.2021 18:09
Tilaajille
Martin sillan korjaaminen Savukoskella alkaa – Siltaa levennetään ja sen pintarakenteet uusitaan

Martin sillan kor­jaa­mi­nen Sa­vu­kos­kel­la alkaa – Siltaa le­ven­ne­tään ja sen pin­ta­ra­ken­teet uu­si­taan

22.04.2021 11:15
Tilaajille
Suukosken uuden sillan rakentaminen alkaa Tervolassa – kustannusarvio 1,5 mijoonaa euroa, valmista lokakuussa

Suu­kos­ken uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ter­vo­las­sa – kus­tan­nus­ar­vio 1,5 mi­joo­naa euroa, val­mis­ta lo­ka­kuus­sa

08.01.2021 09:58
Tilaajille

Tor­nion­joen ylit­tä­vä ”mal­mi­sil­ta” on taas käy­tös­sä

29.12.2020 10:36
Tilaajille
Orajoen sillan korjaus alkaa Sodankylässä maanantaina – silta suljetaan liikenteeltä

Orajoen sillan korjaus alkaa So­dan­ky­läs­sä maa­nan­tai­na – silta sul­je­taan lii­ken­teel­tä

06.10.2020 09:07
Tilaajille
Normekin siltatyömaalla Uumajassa vakava onnettomuus – Osa rakenteilla olevasta sillasta romahti kesken asennuksen

Nor­me­kin sil­ta­työ­maal­la Uu­ma­jas­sa vakava on­net­to­muus – Osa ra­ken­teil­la ole­vas­ta sil­las­ta romahti kesken asen­nuk­sen

15.09.2020 21:18
Siltoja ja metsäteitä uusitaan Lapissa – Metsäteitä kunnostetaan Lapissa yli 450 kilometrin matkalla, uutta metsätietä rakentuu yli sadan kilometrin verran

Siltoja ja met­sä­tei­tä uu­si­taan Lapissa – Met­sä­tei­tä kun­nos­te­taan Lapissa yli 450 ki­lo­met­rin mat­kal­la, uutta met­sä­tie­tä ra­ken­tuu yli sadan ki­lo­met­rin verran

21.08.2020 10:26 1
Tilaajille
Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

Italian pää­mi­nis­te­ri veisi ra­hak­kaat au­tost­ra­dat Be­net­to­neil­ta – Genovan ro­mah­ta­neen sillan kor­vaus­pa­ke­tis­ta kova vääntö

13.07.2020 12:08
Pohjois-Lapissa kunnostetaan siltoja kesän aikana – Vaellusreitit kannattaa suunnitella etukäteen korjaustyöt huomioiden

Poh­jois-La­pis­sa kun­nos­te­taan siltoja kesän aikana – Vael­lus­rei­tit kan­nat­taa suun­ni­tel­la etu­kä­teen kor­jaus­työt huo­mioi­den

29.06.2020 15:09
Tilaajille
Siltahankkeen kustannusten nousu yllätti Savukoskella – hintalappuun yli miljoona lisää

Sil­ta­hank­keen kus­tan­nus­ten nousu yllätti Sa­vu­kos­kel­la – hin­ta­lap­puun yli mil­joo­na lisää

09.06.2020 10:01
Tilaajille
Valajaskosken patosillan sulku jatkuu edelleen, uusin päättymisaika on lauantaiaamu

Va­la­jas­kos­ken pa­to­sil­lan sulku jatkuu edel­leen, uusin päät­ty­mis­ai­ka on lauan­tai­aa­mu

10.06.2020 21:17
Tilaajille
Ivalojoen ylittävän Kultalan sillan korjaukset on jouduttu keskeyttämään Hammastunturin erämaa-alueella – retkeilyolosuhteet ovat alkukesästä vaativat

Iva­lo­joen ylit­tä­vän Kul­ta­lan sillan kor­jauk­set on jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la – ret­kei­ly­olo­suh­teet ovat al­ku­ke­säs­tä vaa­ti­vat

15.05.2020 09:57
Tilaajille