pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Ruokasenkadun silta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuteen ui­ma­hal­liin ei varaa

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torso näkemys ko­koo­mus­lai­sil­ta

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­sen­ka­tu jäi tor­sok­si

24.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Ruokasenkadun sillan rakentaminen kaatui taas Rovaniemellä – valtuusto vahvisti, että kaupunki lähtee House of Lapland-yhteistyöstä

Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­nen kaatui taas Ro­va­nie­mel­lä – val­tuus­to vah­vis­ti, että kau­pun­ki lähtee House of Lap­land-yh­teis­työs­tä

15.11.2021 17:08 9
Tilaajille
Tiukka taloudenpito edellyttää myös päätöksenteon johdonmukaisuutta, ja sitä Rovaniemeltä puuttuu
Kolumni

Tiukka ta­lou­den­pi­to edel­lyt­tää myös pää­tök­sen­teon joh­don­mu­kai­suut­ta, ja sitä Ro­va­nie­mel­tä puuttuu

10.11.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen outo päätös

08.11.2021 21:54 7
Tilaajille
Uimahallia ja Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta Rovaniemellä ensi vuonna – kaupunginhallituksen enemmistö pudotti hankkeet pois budjettiesityksestä

Ui­ma­hal­lia ja Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta Ro­va­nie­mel­lä ensi vuonna – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö pudotti hank­keet pois bud­jet­ti­esi­tyk­ses­tä

03.11.2021 17:52 31
Tilaajille
Lukijalta: Tehdään Rovaniemelle sateenkaarisilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tehdään Ro­va­nie­mel­le sa­teen­kaa­risil­ta

23.06.2021 10:15
Lukijalta: Nelostien kattaminen avaa loistavia mahdollisuuksia – vanha asema voidaan siirtää Asemapäällikön talon viereen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ne­los­tien kat­ta­mi­nen avaa lois­ta­via mah­dol­li­suuk­sia – vanha asema voidaan siirtää Ase­ma­pääl­li­kön talon viereen

22.03.2021 09:28 2
Kolumni: Rovaniemellä keskustellaan siltojen yksityiskohdista, mutta olisiko kaukonäköisintä kattaa koko nelosmonttu?
Kolumni

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan sil­to­jen yk­si­tyis­koh­dis­ta, mutta olisiko kau­ko­nä­köi­sin­tä kattaa koko ne­los­mont­tu?

16.03.2021 14:43 4
Nelostien ylittävä kävelysilta on pakko purkaa lähivuosina – kävelijöille ja pyöräilijöille voi tulla mutkia matkaan, kun Ruokasenkadun silta lykkääntyy

Ne­los­tien ylit­tä­vä kä­ve­ly­sil­ta on pakko purkaa lä­hi­vuo­si­na – kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le voi tulla mutkia mat­kaan, kun Ruo­ka­sen­ka­dun silta lyk­kään­tyy

26.01.2021 14:27 8
Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta

25.01.2021 13:32 23
Tilaajille
Lukijalta: Keskikaupunkia ei syytä enää tiivistää –  sinne kaivataan lisää viheralueita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki­kau­pun­kia ei syytä enää tii­vis­tää – sinne kai­va­taan lisää vi­her­aluei­ta

13.11.2020 08:20 3
Toimittajalta: Ruokasenkadun silta ei ole uhka vaan mahdollisuus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruo­ka­sen­ka­dun silta ei ole uhka vaan mah­dol­li­suus

11.11.2020 08:26 4
Katugallup: Mitä mieltä olet uudesta Ruokasenkadusta? Entä tarvitaanko uusi silta?

Ka­tu­gal­lup: Mitä mieltä olet uudesta Ruo­ka­sen­ka­dus­ta? Entä tar­vi­taan­ko uusi silta?

10.11.2020 14:57 3
Tältä näyttää Ruokasenkadun peruskorjattu osuus: pyöräilijät ja kävelijät saivat lisätilaa, autojen ajorata kaventui

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6
Lukijalta: Tärkeämpääkin rahanmenoa olisi kuin Ruokasenkadun silta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tär­keäm­pää­kin ra­han­me­noa olisi kuin Ruo­ka­sen­ka­dun silta

10.11.2020 14:26 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­let­ta­vaa kes­kus­te­lua

30.10.2020 05:55
Tilaajille
Kiivas keskustelu Rovaniemen rakentamisesta jalostuu keskustelusarjaksi – Ensimmäisenä puhutaan Ruokasenkadusta

Kiivas kes­kus­te­lu Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­ses­ta ja­los­tuu kes­kus­te­lu­sar­jak­si – En­sim­mäi­se­nä pu­hu­taan Ruo­ka­sen­ka­dus­ta

29.10.2020 14:13 2
Toimittajalta: Rovaniemi hyppää sankkaan sumuun – päättäjät ratkaisevat, onko alastulo hallittu
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyppää sank­kaan sumuun – päät­tä­jät rat­kai­se­vat, onko alas­tu­lo hal­lit­tu

28.10.2020 09:19 1