Ruokasenkadun silta
Lukijalta Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ui­ma­hal­lin ja sillan lyhyt op­pi­mää­rä

09.12.2019 06:01 0
Tilaajille
Lukijalta: Poukkoileva päätöksenteko tulee kalliiksi
Mielipide Jaakko Portti

Lu­ki­jal­ta: Pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko tulee kal­liik­si

19.11.2019 13:18 0
Ruokasenkadun siltaa ei haudata Rovaniemellä, vaikka rahaa ei löytynyt –  kävelysillan purkaminen on kohta edessä

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei haudata Ro­va­nie­mel­lä, vaikka rahaa ei löy­ty­nyt –  kä­ve­ly­sil­lan pur­ka­mi­nen on kohta edessä

14.11.2019 19:27 1
Tilaajille
Rovaniemellä vuonna 2020: Kuntavero nousee, henkilökunnan tyky-etuja leikataan, teatterin avustus säilyy, kouluille lisää rahaa

Ro­va­nie­mel­lä vuonna 2020: Kun­ta­ve­ro nousee, hen­ki­lö­kun­nan ty­ky-etu­ja lei­ka­taan, teat­te­rin avustus säilyy, kou­luil­le lisää rahaa

12.11.2019 15:08 0
Valtuusto päätti: verot nousevat Rovaniemellä, Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään

Val­tuus­to päätti: verot nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä, Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­lin ja Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mis­ta ly­kä­tään

11.11.2019 21:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le

11.11.2019 08:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ter­ve­tu­loa to­del­li­suu­teen, Vesa Puu­ro­nen

11.11.2019 07:58 0
Tilaajille
UR kysyi: "Ei" Ruokasenkadun sillalle, "kyllä" kevyen liikenteen sillalle

UR kysyi: "Ei" Ruo­ka­sen­ka­dun sil­lal­le, "kyllä" kevyen lii­ken­teen sil­lal­le

08.11.2019 14:28 0
Lukijalta Mielipide Juha Kauppi

Lu­ki­jal­ta: Mikä on sillan oikea hinta?

06.11.2019 08:17 0
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto valmistautuu äänestämään: Ruokasenkadun siltaa ei ehkä tehdäkään ensi vuonna

Kau­pun­gin­val­tuus­to val­mis­tau­tuu ää­nes­tä­mään: Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ehkä teh­dä­kään ensi vuonna

05.11.2019 14:06 0
Lukijalta Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Sil­lal­le ei kes­tä­viä pe­rus­te­lu­ja

03.11.2019 19:24 0
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Pitääkö Ruokasenkadun silta rakentaa?

Vastaa ky­se­lyyn: Pitääkö Ruo­ka­sen­ka­dun silta ra­ken­taa?

01.11.2019 12:38 0
Lukijalta Mielipide Päivi Alaoja

Lu­ki­jal­ta: Ruo­ka­sen­ka­dun silta on mah­dol­lis­ta­ja

31.10.2019 08:06 1
Tilaajille
Toimittajalta: Vähentäisikö silta keskustassa autoilua?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Vä­hen­täi­si­kö silta kes­kus­tas­sa au­toi­lua?

30.10.2019 09:00 0
Kiistelty silta toisi keskustaan lisää tilaa kerrostaloille Rovaniemellä – Ruokasenkadun silta on osa laajempaa hanketta

Kiis­tel­ty silta toisi kes­kus­taan lisää tilaa ker­ros­ta­loil­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun silta on osa laa­jem­paa han­ket­ta

29.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Helistekangas

Lu­ki­jal­ta: Siir­re­tään ase­ma­ra­ken­nus

28.10.2019 19:17 0
Tilaajille
Lukijalta: Silta tarvitaan Paavalniemeen
Lukijalta Mielipide Timo Lappalainen

Lu­ki­jal­ta: Silta tar­vi­taan Paa­val­nie­meen

28.10.2019 19:05 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus: Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan rakentamiset alkavat ensi vuonna Rovaniemellä

Kau­pun­gin­hal­li­tus: Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­lin ja Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­set alkavat ensi vuonna Ro­va­nie­mel­lä

25.10.2019 19:48 0
Lukijalta Mielipide Jaakko Portti

Lu­ki­jal­ta: Sillan tarve jo todettu

25.10.2019 05:30 0
Tilaajille