Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Ruokasenkadun silta
Lukijalta: Tehdään Rovaniemelle sateenkaarisilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tehdään Ro­va­nie­mel­le sa­teen­kaa­risil­ta

23.06.2021 10:15
Lukijalta: Nelostien kattaminen avaa loistavia mahdollisuuksia – vanha asema voidaan siirtää Asemapäällikön talon viereen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ne­los­tien kat­ta­mi­nen avaa lois­ta­via mah­dol­li­suuk­sia – vanha asema voidaan siirtää Ase­ma­pääl­li­kön talon viereen

22.03.2021 09:28 2
Kolumni: Rovaniemellä keskustellaan siltojen yksityiskohdista, mutta olisiko kaukonäköisintä kattaa koko nelosmonttu?
Kolumni

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan sil­to­jen yk­si­tyis­koh­dis­ta, mutta olisiko kau­ko­nä­köi­sin­tä kattaa koko ne­los­mont­tu?

16.03.2021 14:43 4
Nelostien ylittävä kävelysilta on pakko purkaa lähivuosina – kävelijöille ja pyöräilijöille voi tulla mutkia matkaan, kun Ruokasenkadun silta lykkääntyy

Ne­los­tien ylit­tä­vä kä­ve­ly­sil­ta on pakko purkaa lä­hi­vuo­si­na – kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le voi tulla mutkia mat­kaan, kun Ruo­ka­sen­ka­dun silta lyk­kään­tyy

26.01.2021 14:27 8
Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta

25.01.2021 13:32 23
Tilaajille
Lukijalta: Keskikaupunkia ei syytä enää tiivistää –  sinne kaivataan lisää viheralueita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki­kau­pun­kia ei syytä enää tii­vis­tää – sinne kai­va­taan lisää vi­her­aluei­ta

13.11.2020 08:20 3
Toimittajalta: Ruokasenkadun silta ei ole uhka vaan mahdollisuus
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruo­ka­sen­ka­dun silta ei ole uhka vaan mah­dol­li­suus

11.11.2020 08:26 4
Katugallup: Mitä mieltä olet uudesta Ruokasenkadusta? Entä tarvitaanko uusi silta?

Ka­tu­gal­lup: Mitä mieltä olet uudesta Ruo­ka­sen­ka­dus­ta? Entä tar­vi­taan­ko uusi silta?

10.11.2020 14:57 3
Tältä näyttää Ruokasenkadun peruskorjattu osuus: pyöräilijät ja kävelijät saivat lisätilaa, autojen ajorata kaventui

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6
Lukijalta: Tärkeämpääkin rahanmenoa olisi kuin Ruokasenkadun silta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tär­keäm­pää­kin ra­han­me­noa olisi kuin Ruo­ka­sen­ka­dun silta

10.11.2020 14:26 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­let­ta­vaa kes­kus­te­lua

30.10.2020 05:55
Tilaajille
Kiivas keskustelu Rovaniemen rakentamisesta jalostuu keskustelusarjaksi – Ensimmäisenä puhutaan Ruokasenkadusta

Kiivas kes­kus­te­lu Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­ses­ta ja­los­tuu kes­kus­te­lu­sar­jak­si – En­sim­mäi­se­nä pu­hu­taan Ruo­ka­sen­ka­dus­ta

29.10.2020 14:13 2
Toimittajalta: Rovaniemi hyppää sankkaan sumuun – päättäjät ratkaisevat, onko alastulo hallittu
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyppää sank­kaan sumuun – päät­tä­jät rat­kai­se­vat, onko alas­tu­lo hal­lit­tu

28.10.2020 09:19 1
Rovaniemi selvittää vanhan aseman käyttöä ja korjausta: ei myydä eikä pureta

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää vanhan aseman käyttöä ja kor­jaus­ta: ei myydä eikä pureta

15.10.2020 15:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusi silta ter­ve­tul­lut

15.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Hie­man” on liian vähän

12.10.2020 17:34 1
Tilaajille
Sillan paikka siirtyi hieman etäämmäksi vanhasta asemasta – Elivoimalautakunta päätti, että Ruokasenkadun silta rakennetaan ensi vuonna 1,6 miljoonalla eurolla

Sillan paikka siirtyi hieman etääm­mäk­si van­has­ta ase­mas­ta – Eli­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti, että Ruo­ka­sen­ka­dun silta ra­ken­ne­taan ensi vuonna 1,6 mil­joo­nal­la eurolla

06.10.2020 15:01 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ui­ma­hal­lin ja sillan lyhyt op­pi­mää­rä

09.12.2019 06:01
Tilaajille
Lukijalta: Poukkoileva päätöksenteko tulee kalliiksi
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko tulee kal­liik­si

19.11.2019 13:18
Ruokasenkadun siltaa ei haudata Rovaniemellä, vaikka rahaa ei löytynyt –  kävelysillan purkaminen on kohta edessä

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei haudata Ro­va­nie­mel­lä, vaikka rahaa ei löy­ty­nyt –  kä­ve­ly­sil­lan pur­ka­mi­nen on kohta edessä

14.11.2019 20:11 2
Tilaajille