Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastajan julkisesti, vaikka tarkastuslautakunta esitti suljettuja ovia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to valitsi ti­lin­tar­kas­ta­jan jul­ki­ses­ti, vaikka tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esitti sul­jet­tu­ja ovia

24.01.2023 16:30 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkö muka ra­sis­ti?

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemi hyllytti uimahallihankkeen: hallin tarve, sijainti ja hinta arvioidaan myöhemmin uudelleen

Ro­va­nie­mi hyl­lyt­ti ui­ma­hal­li­hank­keen: hallin tarve, si­jain­ti ja hinta ar­vioi­daan myö­hem­min uu­del­leen

14.12.2022 05:00 24
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto lupasi, että Rovaniemelle rakennetaan lähivuosina skeittihalli

Kau­pun­gin­val­tuus­to lupasi, että Ro­va­nie­mel­le ra­ken­ne­taan lä­hi­vuo­si­na skeit­ti­hal­li

12.12.2022 20:09
Tilaajille
Lapin ely-keskus: Rovaniemen käsiteltävä uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutos

Lapin ely-kes­kus: Ro­va­nie­men kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tos

12.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Juha Kärkkäisen näkemyksistä täytyy puhua niiden oikeilla nimillä, vaikka perussuomalaiset ovat huolissaan hänen tunteistaan
Kolumni

Juha Kärk­käi­sen nä­ke­myk­sis­tä täytyy puhua niiden oi­keil­la ni­mil­lä, vaikka pe­rus­suo­ma­lai­set ovat huo­lis­saan hänen tun­teis­taan

27.10.2022 08:11 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen Kärkkäisen tavaratalolle äänin 42–5

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­va­muu­tok­sen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lol­le äänin 42–5

24.10.2022 17:34 24
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen päättäjät pyytelevät nyt anteeksi Vaaranlammen vatulointia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon aikaisemmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men päät­tä­jät pyy­te­le­vät nyt an­teek­si Vaa­ran­lam­men va­tu­loin­tia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon ai­kai­sem­min

20.09.2022 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti ison asuinalueen Kemijoen läheisyyteen – Pöyliörannan rakentajia ohjataan muun muassa aurinkosähkön käyttöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti ison asuin­alueen Ke­mi­joen lä­hei­syy­teen – Pöy­liö­ran­nan ra­ken­ta­jia oh­ja­taan muun muassa au­rin­ko­säh­kön käyt­töön

19.09.2022 17:14 14
Tilaajille
Riitta Liinamaa nousee Rovaniemen kaupunginvaltuustoon Maija Pirttijärven tilalle

Riitta Lii­na­maa nousee Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon Maija Pirt­ti­jär­ven tilalle

29.08.2022 10:59
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilit asuntopolitiikkaa arvostellen – "Valtaosa yksiöitä ja pieniä kaksioita"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi viime vuoden tilit asun­to­po­li­tiik­kaa ar­vos­tel­len – "Val­tao­sa yk­siöi­tä ja pieniä kak­sioi­ta"

20.06.2022 20:07 3
Tilaajille
Heikki Autton tikattu silmäkulma herätti huomiota Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa – taustalla epäonninen yö Jukolan viestissä

Heikki Autton tikattu sil­mä­kul­ma herätti huo­mio­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – taus­tal­la epä­on­ni­nen yö Jukolan vies­tis­sä

20.06.2022 17:06 3
Tilaajille
”Käsittämätöntä sekaannusta ja viivyttelyä” –  Valtuustoaloite Konttisen kesäteatterin kattamisesta unohtui väärän viranhaltijan pöydälle

”Kä­sit­tä­mä­tön­tä se­kaan­nus­ta ja vii­vyt­te­lyä” – Val­tuus­to­aloi­te Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­ta­mi­ses­ta unohtui väärän vi­ran­hal­ti­jan pöy­däl­le

26.04.2022 14:59 2
Tilaajille
Toimittajalta: Montako valtuustoaloitetta tarvitaan, että Konttisen kesäteatterin katsomoon saadaan katto?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Montako val­tuus­to­aloi­tet­ta tar­vi­taan, että Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­so­moon saadaan katto?

26.04.2022 14:50 5
Tilaajille
Valtuustoaloite Rovaniemellä: kaupungin tulee hakea Asuntomessuja Pöyliövaaran uudelle asuinalueelle

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: kau­pun­gin tulee hakea Asun­to­mes­su­ja Pöy­liö­vaa­ran uudelle asuin­alueel­le

14.04.2022 14:43 14
Tilaajille
Rovaniemeläisvaltuutettu Kalervo Björkbacka erosi perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perusti oman ryhmän – syyttää puoluetoimistoa painostuksesta

Ro­va­nie­me­läis­val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka erosi pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ja perusti oman ryhmän – syyttää puo­lue­toi­mis­toa pai­nos­tuk­ses­ta

12.04.2022 14:52 10
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto linjasi: Pöyliövaaran asuinalueiden suunnittelua voidaan jatkaa

Ro­va­nie­men val­tuus­to lin­ja­si: Pöy­liö­vaa­ran asuin­aluei­den suun­nit­te­lua voidaan jatkaa

11.04.2022 19:22 15
Tilaajille
Maijala palaa eduskuntaan, jos Lohi valitaan hyvinvointialueen johtoon – aluevaltuustoon nousisi Tapio Lintula Sodankylästä

Maijala palaa edus­kun­taan, jos Lohi va­li­taan hy­vin­voin­ti­alueen johtoon – alue­val­tuus­toon nousisi Tapio Lintula So­dan­ky­läs­tä

23.03.2022 14:26 14
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kaupunginvaltuusto keskustelikin ihan asiallisesti – näkemyseroja ei pidä dramatisoida, sillä ne kuuluvat politiikkaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li­kin ihan asial­li­ses­ti – nä­ke­mys­ero­ja ei pidä dra­ma­ti­soi­da, sillä ne kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan

09.02.2022 06:00 1
Tilaajille