Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Onko huoli aito?

24.02.2021 05:20 1
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Arjen ymmärryksellä lähelle ihmistä
Kolumni Terhi Heikkilä

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Arjen ym­mär­ryk­sel­lä lähelle ihmistä

23.02.2021 14:11
Tsemppiä vain ehdokkaiden hakuun
Kolumni Outi Torvinen

Tsemp­piä vain eh­dok­kai­den hakuun

16.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Yksityinen sektori kasvattanut osuuttaan ikäihmisten palveluasumisessa Rovaniemellä –"Tähän on enemmän tai vähemmän ajauduttu"

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Kuntapäättäjällä ja jääkiekkoilijalla paljon yhteistä – isot pelit voitetaan joukkueena
Kolumni Sanna Luoma

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kun­ta­päät­tä­jäl­lä ja jää­kiek­koi­li­jal­la paljon yh­teis­tä – isot pelit voi­te­taan jouk­kuee­na

10.02.2021 08:00 2
Vanhemmat
Toimittajalta: Villi veikkaus ja ehkä utopistinen toive – rovaniemeläiseen päättämättömyyteen saadaan muutos vaaleissa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Villi veik­kaus ja ehkä uto­pis­ti­nen toive – ro­va­nie­me­läi­seen päät­tä­mät­tö­myy­teen saadaan muutos vaa­leis­sa

27.01.2021 09:07 2
Sierilän voimalaitos rakennettava
Lukijalta Mielipide

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos ra­ken­net­ta­va

12.01.2021 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sierilä pilaa Ro­va­nie­men maineen

12.01.2021 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaikki muuttui ko­koo­muk­ses­sa

17.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki pelastui, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­las­tui, mutta vain het­kek­si

14.12.2020 19:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mitä val­tuus­tos­sa ta­pah­tuu?

28.11.2020 10:14
Tilaajille
Gallup: "Parasta budjetissa on se, että se on tämän valtuuston viimeinen" – Näin valtuustoryhmien johto kommentoi Rovaniemen uutta budjettia

Gallup: "Pa­ras­ta bud­je­tis­sa on se, että se on tämän val­tuus­ton vii­mei­nen" – Näin val­tuus­to­ryh­mien johto kom­men­toi Ro­va­nie­men uutta bud­jet­tia

18.11.2020 12:20 4
Rovaniemi laati budjetin: Railon rakentaja remontoi vanhan aseman ja vanhusten asumispalveluja yksityistetään – Kiintiöpakolaisista äänestettiin neljä kertaa ja lopulta palattiin lähtöruutuun

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

17.11.2020 15:20 1
Lukijalta: Tärkeämpääkin rahanmenoa olisi kuin Ruokasenkadun silta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tär­keäm­pää­kin ra­han­me­noa olisi kuin Ruo­ka­sen­ka­dun silta

10.11.2020 14:26 1
Lukijalta Mielipide

Se oli pi­mah­dus

03.11.2020 21:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ro­va­nie­men kallein mies

03.11.2020 06:05
Tilaajille
Pää pois pensaasta Rovaniemen päättäjät
Lukijalta Mielipide

Pää pois pen­saas­ta Ro­va­nie­men päät­tä­jät

31.10.2020 05:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Si­ni­pu­nal­le vas­ta­is­ku Ro­va­nie­mel­lä

30.10.2020 05:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­le tar­jot­tu laajaa kou­lu­tus­ta

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kunnes toisin päätetään – kouluratkaisu jälleen yksi esimerkki Rovaniemen poukkoilevasta päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kunnes toisin pää­te­tään – kou­lu­rat­kai­su jälleen yksi esi­merk­ki Ro­va­nie­men pouk­koi­le­vas­ta pää­tök­sen­teos­ta

21.10.2020 08:26 1