Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torso näkemys ko­koo­mus­lai­sil­ta

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­sen­ka­tu jäi tor­sok­si

24.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le "pää pen­saa­seen"-bud­jet­ti

18.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää vessojen rakentamista Angry Birds -puistoon ja Vanhan torin leikkipuistoon

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20 1
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja painaa kahta osa-aikatyötä, muttei laske kummankaan työtunteja

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja painaa kahta osa-ai­ka­työ­tä, muttei laske kum­man­kaan työ­tun­te­ja

10.08.2021 19:55 15
Tilaajille
Rovaniemen uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä – Junttila ja Autto jatkavat puheenjohtajina

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti työnsä – Junt­ti­la ja Autto jat­ka­vat pu­heen­joh­ta­ji­na

10.08.2021 15:06
Vain kaksi vanhaa nimeä jatkaa Rovaniemen kaupunginhallituksessa

Vain kaksi vanhaa nimeä jatkaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

09.08.2021 19:11 10
Tilaajille
16 vuotta kuntapolitiikkaa keskustan riveissä tuli päätökseen – Hannu Ovaskainen siirtyi perussuomalaisiin luottamuspaikkajakojen takia: "Minulle ei tarjottu kuin jäännöspaloja"

16 vuotta kun­ta­po­li­tiik­kaa kes­kus­tan ri­veis­sä tuli pää­tök­seen – Hannu Ovas­kai­nen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­siin luot­ta­mus­paik­ka­ja­ko­jen takia: "Mi­nul­le ei tar­jot­tu kuin jään­nös­pa­lo­ja"

09.08.2021 20:07 35
Tilaajille
Rovaniemen Vasemmistoliitto nimesi edustajansa luottamustoimiin – Outila jatkaa valtuustossa, Ramberg astelee kaupunginhallitukseen

Ro­va­nie­men Va­sem­mis­to­liit­to nimesi edus­ta­jan­sa luot­ta­mus­toi­miin – Outila jatkaa val­tuus­tos­sa, Ramberg astelee kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

16.07.2021 22:30
Tilaajille
Puolueet neuvottelivat Rovaniemen tulevan kaupunginhallituksen ja -valtuuston luottamuspaikoista – Hallituksen puheenjohtajuus keskustalle ja valtuuston kokoomukselle

Puo­lueet neu­vot­te­li­vat Ro­va­nie­men tulevan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton luot­ta­mus­pai­kois­ta – Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juus kes­kus­tal­le ja val­tuus­ton ko­koo­muk­sel­le

23.06.2021 21:43
Tilaajille
Vastuuvapauden myöntäminen Rovaniemen kaupunginjohtajalle oli valtuustolta oikea päätös, opiksi otettavaa jäi monelle
Pääkirjoitus

Vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­le oli val­tuus­tol­ta oikea päätös, opiksi otet­ta­vaa jäi monelle

22.06.2021 12:47 14
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi Siljotien ja Saarenkolmion kaavamuutokset Rovaniemellä

Val­tuus­to hy­väk­syi Sil­jo­tien ja Saa­ren­kol­mion kaa­va­muu­tok­set Ro­va­nie­mel­lä

21.06.2021 20:35
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sai vastuuvapauden

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio sai vas­tuu­va­pau­den

21.06.2021 19:15 11
Tilaajille
Nafisa Yeasmin pääsi ensimmäisenä maahanmuuttajana Rovaniemen kaupunginvaltuustoon – kotoutuminen kaupunkiin oli aluksi haastavaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen helpommaksi muille

Nafisa Yeasmin pääsi en­sim­mäi­se­nä maa­han­muut­ta­ja­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon – ko­tou­tu­mi­nen kau­pun­kiin oli aluksi haas­ta­vaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen hel­pom­mak­si muille

19.06.2021 17:00 3
Tilaajille
Keitä he oikein ovat? – Rovaniemen valtuustoon nousi monta uutta nimeä, esittelemme heistä puolueidensa kärkinimiä

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3
Toimittajalta: Edes vaalivoittajan ei kannata paukutella henkseleitään – Rovaniemen päätöksenteossa puolueet tarvitsevat toisiaan entistä enemmän
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Edes vaa­li­voit­ta­jan ei kannata pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään – Ro­va­nie­men pää­tök­sen­teos­sa puo­lueet tar­vit­se­vat toi­siaan entistä enemmän

16.06.2021 07:12 1
Sara Seppänen siivitti perussuomalaiset voittoon, vaikkei ole vielä puolueen jäsen – Katso Rovaniemen ääniharavat ja valtuustosta pudonneet

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11
Näinkin voi käydä: Maarit Airaksinen jäi yhden äänen päähän Rovaniemen valtuustosta – Tarkastuslaskenta on menossa, mutta ihmettä hän ei odota

Näinkin voi käydä: Maarit Ai­rak­si­nen jäi yhden äänen päähän Ro­va­nie­men val­tuus­tos­ta – Tar­kas­tus­las­ken­ta on me­nos­sa, mutta ihmettä hän ei odota

15.06.2021 14:05 3
Toimittajalta: Tuhannet äänet etsivät ottajaa Rovaniemellä – ääniharavien vetäytyminen voi vaikuttaa vaalitulokseen merkittävästikin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­han­net äänet etsivät ottajaa Ro­va­nie­mel­lä – ää­ni­ha­ra­vien ve­täy­ty­mi­nen voi vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen mer­kit­tä­väs­ti­kin

09.06.2021 09:02 6
”Tuohan se pikkuisen säpinää” – Osa Rovaniemen ääniharavoista ei enää ehdolla, uusjakoon jää tuhansia ääniä

”Tuohan se pik­kui­sen sä­pi­nää” – Osa Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vois­ta ei enää eh­dol­la, uus­ja­koon jää tu­han­sia ääniä

08.06.2021 14:17