Sotaharjoitus: Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta näkyy ja kuuluu Lapin tai­vaal­la

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Hallitusneuvottelut: Vääntö so­tes­ta, leik­kauk­sis­ta ja työl­li­syy­des­tä jatkuu Orpon mukaan ilman syviä haavoja

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Rovaniemen Häkinvaaraan suunnitellaan hirsipäiväkotia – Muurolan uusi päiväkoti valmistuu syksyksi

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­raan suun­ni­tel­laan hir­si­päi­vä­ko­tia – Muu­ro­lan uusi päi­vä­ko­ti val­mis­tuu syk­syk­si

17.05.2023 19:34
Tilaajille
Rovaniemen valtuustoryhmät eivät löytäneet yksimielisyyttä kaupunginhallituksen paikkajaosta – valinnat siirrettiin kesäkuun kokoukseen

Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mät eivät löy­tä­neet yk­si­mie­li­syyt­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen paik­ka­jaos­ta – va­lin­nat siir­ret­tiin ke­sä­kuun ko­kouk­seen

15.05.2023 19:23 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintaloon tehdään laaja peruskorjaus kolmessa vuodessa – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­loon tehdään laaja pe­rus­kor­jaus kol­mes­sa vuo­des­sa – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

15.05.2023 18:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi jo toistamiseen tavaratalo Kärkkäisen kaavamuutoksen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi jo tois­ta­mi­seen ta­va­ra­ta­lo Kärk­käi­sen kaa­va­muu­tok­sen

15.05.2023 18:10 14
Tilaajille
Vanhemmat
"Uuden uimahallin suunnittelu pitää aloittaa pikimmiten" – Rovaniemen päättäjät heräävät taas vauhdittamaan hallihanketta, joka oli välillä jäissä

"Uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lu pitää aloit­taa pi­kim­mi­ten" – Ro­va­nie­men päät­tä­jät he­rää­vät taas vauh­dit­ta­maan hal­li­han­ket­ta, joka oli välillä jäissä

27.04.2023 19:30 21
Tilaajille
Rovaniemen perussuomalaiset erotti Hannu Ovaskaisen valtuustoryhmästään – puheenjohtajan mukaan syynä luottamuspula

Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lai­set erotti Hannu Ovas­kai­sen val­tuus­to­ryh­mäs­tään – pu­heen­joh­ta­jan mukaan syynä luot­ta­mus­pu­la

26.04.2023 12:01 20
Tilaajille
Rovaniemi käsittelee uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutoksen – kaavasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen

Ro­va­nie­mi kä­sit­te­lee uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tok­sen – kaa­vas­ta on myös va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

20.04.2023 11:59 10
Tilaajille
Pätkäpoissaolot kielivät usein ongelmista, sanoo kaupunginvaltuutettu työterveyslääkäri – "Ei ne sillä lailla parane, että annetaan ihmisten olla enemmän pois töistä"

Pät­kä­pois­sa­olot kie­li­vät usein on­gel­mis­ta, sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu työ­ter­veys­lää­kä­ri – "Ei ne sillä lailla parane, että an­ne­taan ih­mis­ten olla enemmän pois töistä"

13.04.2023 20:45 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastajan julkisesti, vaikka tarkastuslautakunta esitti suljettuja ovia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to valitsi ti­lin­tar­kas­ta­jan jul­ki­ses­ti, vaikka tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esitti sul­jet­tu­ja ovia

24.01.2023 16:30 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkö muka ra­sis­ti?

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemi hyllytti uimahallihankkeen: hallin tarve, sijainti ja hinta arvioidaan myöhemmin uudelleen

Ro­va­nie­mi hyl­lyt­ti ui­ma­hal­li­hank­keen: hallin tarve, si­jain­ti ja hinta ar­vioi­daan myö­hem­min uu­del­leen

14.12.2022 05:00 24
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto lupasi, että Rovaniemelle rakennetaan lähivuosina skeittihalli

Kau­pun­gin­val­tuus­to lupasi, että Ro­va­nie­mel­le ra­ken­ne­taan lä­hi­vuo­si­na skeit­ti­hal­li

12.12.2022 20:09
Tilaajille
Lapin ely-keskus: Rovaniemen käsiteltävä uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutos

Lapin ely-kes­kus: Ro­va­nie­men kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tos

12.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Juha Kärkkäisen näkemyksistä täytyy puhua niiden oikeilla nimillä, vaikka perussuomalaiset ovat huolissaan hänen tunteistaan
Kolumni

Juha Kärk­käi­sen nä­ke­myk­sis­tä täytyy puhua niiden oi­keil­la ni­mil­lä, vaikka pe­rus­suo­ma­lai­set ovat huo­lis­saan hänen tun­teis­taan

27.10.2022 08:11 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen Kärkkäisen tavaratalolle äänin 42–5

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­va­muu­tok­sen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lol­le äänin 42–5

24.10.2022 17:34 24
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen päättäjät pyytelevät nyt anteeksi Vaaranlammen vatulointia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon aikaisemmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men päät­tä­jät pyy­te­le­vät nyt an­teek­si Vaa­ran­lam­men va­tu­loin­tia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon ai­kai­sem­min

20.09.2022 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti ison asuinalueen Kemijoen läheisyyteen – Pöyliörannan rakentajia ohjataan muun muassa aurinkosähkön käyttöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti ison asuin­alueen Ke­mi­joen lä­hei­syy­teen – Pöy­liö­ran­nan ra­ken­ta­jia oh­ja­taan muun muassa au­rin­ko­säh­kön käyt­töön

19.09.2022 17:14 14
Tilaajille
Riitta Liinamaa nousee Rovaniemen kaupunginvaltuustoon Maija Pirttijärven tilalle

Riitta Lii­na­maa nousee Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon Maija Pirt­ti­jär­ven tilalle

29.08.2022 10:59
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilit asuntopolitiikkaa arvostellen – "Valtaosa yksiöitä ja pieniä kaksioita"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi viime vuoden tilit asun­to­po­li­tiik­kaa ar­vos­tel­len – "Val­tao­sa yk­siöi­tä ja pieniä kak­sioi­ta"

20.06.2022 20:07 3
Tilaajille