kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Uutisanalyysi: Rovaniemen päättäjät pyytelevät nyt anteeksi Vaaranlammen vatulointia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon aikaisemmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men päät­tä­jät pyy­te­le­vät nyt an­teek­si Vaa­ran­lam­men va­tu­loin­tia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon ai­kai­sem­min

20.09.2022 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti ison asuinalueen Kemijoen läheisyyteen – Pöyliörannan rakentajia ohjataan muun muassa aurinkosähkön käyttöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti ison asuin­alueen Ke­mi­joen lä­hei­syy­teen – Pöy­liö­ran­nan ra­ken­ta­jia oh­ja­taan muun muassa au­rin­ko­säh­kön käyt­töön

19.09.2022 17:14 14
Tilaajille
Riitta Liinamaa nousee Rovaniemen kaupunginvaltuustoon Maija Pirttijärven tilalle

Riitta Lii­na­maa nousee Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon Maija Pirt­ti­jär­ven tilalle

29.08.2022 10:59
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilit asuntopolitiikkaa arvostellen – "Valtaosa yksiöitä ja pieniä kaksioita"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi viime vuoden tilit asun­to­po­li­tiik­kaa ar­vos­tel­len – "Val­tao­sa yk­siöi­tä ja pieniä kak­sioi­ta"

20.06.2022 20:07 3
Tilaajille
Heikki Autton tikattu silmäkulma herätti huomiota Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa – taustalla epäonninen yö Jukolan viestissä

Heikki Autton tikattu sil­mä­kul­ma herätti huo­mio­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – taus­tal­la epä­on­ni­nen yö Jukolan vies­tis­sä

20.06.2022 17:06 3
Tilaajille
”Käsittämätöntä sekaannusta ja viivyttelyä” –  Valtuustoaloite Konttisen kesäteatterin kattamisesta unohtui väärän viranhaltijan pöydälle

”Kä­sit­tä­mä­tön­tä se­kaan­nus­ta ja vii­vyt­te­lyä” – Val­tuus­to­aloi­te Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­ta­mi­ses­ta unohtui väärän vi­ran­hal­ti­jan pöy­däl­le

26.04.2022 14:59 2
Tilaajille
Toimittajalta: Montako valtuustoaloitetta tarvitaan, että Konttisen kesäteatterin katsomoon saadaan katto?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Montako val­tuus­to­aloi­tet­ta tar­vi­taan, että Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kat­so­moon saadaan katto?

26.04.2022 14:50 5
Tilaajille
Valtuustoaloite Rovaniemellä: kaupungin tulee hakea Asuntomessuja Pöyliövaaran uudelle asuinalueelle

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: kau­pun­gin tulee hakea Asun­to­mes­su­ja Pöy­liö­vaa­ran uudelle asuin­alueel­le

14.04.2022 14:43 14
Tilaajille
Rovaniemeläisvaltuutettu Kalervo Björkbacka erosi perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perusti oman ryhmän – syyttää puoluetoimistoa painostuksesta

Ro­va­nie­me­läis­val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka erosi pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ja perusti oman ryhmän – syyttää puo­lue­toi­mis­toa pai­nos­tuk­ses­ta

12.04.2022 14:52 10
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto linjasi: Pöyliövaaran asuinalueiden suunnittelua voidaan jatkaa

Ro­va­nie­men val­tuus­to lin­ja­si: Pöy­liö­vaa­ran asuin­aluei­den suun­nit­te­lua voidaan jatkaa

11.04.2022 19:22 15
Tilaajille
Maijala palaa eduskuntaan, jos Lohi valitaan hyvinvointialueen johtoon – aluevaltuustoon nousisi Tapio Lintula Sodankylästä

Maijala palaa edus­kun­taan, jos Lohi va­li­taan hy­vin­voin­ti­alueen johtoon – alue­val­tuus­toon nousisi Tapio Lintula So­dan­ky­läs­tä

23.03.2022 14:26 14
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kaupunginvaltuusto keskustelikin ihan asiallisesti – näkemyseroja ei pidä dramatisoida, sillä ne kuuluvat politiikkaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li­kin ihan asial­li­ses­ti – nä­ke­mys­ero­ja ei pidä dra­ma­ti­soi­da, sillä ne kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan

09.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuustopuheet yhtä, teot toista
Kolumni

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to­pu­heet yhtä, teot toista

29.01.2022 09:16 19
Tilaajille
Heikki Autto laittaisi Rovaniemen sijoitusvarallisuuden Lapin korkeakoulukonserniin – kysyimme Rovaniemen kansanedustaja-valtuutetuilta kommenttia Rovaniemen sijoitussotkusta

Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

19.01.2022 19:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torso näkemys ko­koo­mus­lai­sil­ta

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­sen­ka­tu jäi tor­sok­si

24.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le "pää pen­saa­seen"-bud­jet­ti

18.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää vessojen rakentamista Angry Birds -puistoon ja Vanhan torin leikkipuistoon

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20 1
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja painaa kahta osa-aikatyötä, muttei laske kummankaan työtunteja

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja painaa kahta osa-ai­ka­työ­tä, muttei laske kum­man­kaan työ­tun­te­ja

10.08.2021 19:55 16
Tilaajille
Rovaniemen uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä – Junttila ja Autto jatkavat puheenjohtajina

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti työnsä – Junt­ti­la ja Autto jat­ka­vat pu­heen­joh­ta­ji­na

10.08.2021 15:06