Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Rovaniemen kaupunginvaltuusto
Suojeltu punainen tupa pitää purkaa, esitetään valtuustoaloitteessa – tuvan kohtalo tulee Rovaniemen päätöksentekoon keväällä

Suo­jel­tu pu­nai­nen tupa pitää purkaa, esi­te­tään val­tuus­to­aloit­tees­sa – tuvan kohtalo tulee Ro­va­nie­men pää­tök­sen­te­koon ke­vääl­lä

24.01.2024 05:00 19
Tilaajille
Analyysi: Rovaniemi perui monitoimitalojen taideteokset, vaikka säästö saattoikin olla tuhlausta – ensi vuonna päättäjiltä vaaditaan todellisia säästöjä näytösten sijaan

Ana­lyy­si: Ro­va­nie­mi perui mo­ni­toi­mi­ta­lo­jen tai­de­teok­set, vaikka säästö saat­toi­kin olla tuh­laus­ta – ensi vuonna päät­tä­jil­tä vaa­di­taan to­del­li­sia sääs­tö­jä näy­tös­ten sijaan

22.12.2023 08:23 12
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto pui pitkään Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien kohtaloa, päätyi yksityistämisen kannalle

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to pui pitkään Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien koh­ta­loa, päätyi yk­si­tyis­tä­mi­sen kan­nal­le

11.12.2023 19:25 2
Tilaajille
Sdp:n puoluesihteerinä toimiva Mikkel Näkkäläjärvi pyytää eroa Rovaniemen kaupunginvaltuustosta ajanpuutteen vuoksi – perhe pendelöi Rovaniemen ja Helsingin väliä

Sdp:n puo­lue­sih­tee­ri­nä toimiva Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi pyytää eroa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­tos­ta ajan­puut­teen vuoksi – perhe pen­de­löi Ro­va­nie­men ja Hel­sin­gin väliä

21.11.2023 11:57 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtavien luottamushenkilöiden valinnasta kehkeytyi lihava riita – paikkajaosta päästiin sopuun vasta valtuuston maratonkokouksen päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin joh­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den va­lin­nas­ta keh­key­tyi lihava riita – paik­ka­jaos­ta pääs­tiin sopuun vasta val­tuus­ton ma­ra­ton­ko­kouk­sen päät­teek­si

20.06.2023 10:34 12
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto pui kiisteltyä koronahankintaa – sosiaali- ja terveysjohtaja ja hyvinvointilautakunta eivät saaneet vastuuvapautta

Ro­va­nie­men val­tuus­to pui kiis­tel­tyä ko­ro­na­han­kin­taa – so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta eivät saaneet vas­tuu­va­paut­ta

19.06.2023 21:21 8
Tilaajille
Rovaniemen kouluverkosta päättänee jatkossa valtuusto –  tilajaoston roolia ja asiantuntemusta vahvistetaan

Ro­va­nie­men kou­lu­ver­kos­ta päät­tä­nee jat­kos­sa val­tuus­to – ti­la­jaos­ton roolia ja asian­tun­te­mus­ta vah­vis­te­taan

08.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen Häkinvaaraan suunnitellaan hirsipäiväkotia – Muurolan uusi päiväkoti valmistuu syksyksi

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­raan suun­ni­tel­laan hir­si­päi­vä­ko­tia – Muu­ro­lan uusi päi­vä­ko­ti val­mis­tuu syk­syk­si

17.05.2023 19:34
Tilaajille
Rovaniemen valtuustoryhmät eivät löytäneet yksimielisyyttä kaupunginhallituksen paikkajaosta – valinnat siirrettiin kesäkuun kokoukseen

Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mät eivät löy­tä­neet yk­si­mie­li­syyt­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen paik­ka­jaos­ta – va­lin­nat siir­ret­tiin ke­sä­kuun ko­kouk­seen

15.05.2023 19:23 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintaloon tehdään laaja peruskorjaus kolmessa vuodessa – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­loon tehdään laaja pe­rus­kor­jaus kol­mes­sa vuo­des­sa – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

15.05.2023 18:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi jo toistamiseen tavaratalo Kärkkäisen kaavamuutoksen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi jo tois­ta­mi­seen ta­va­ra­ta­lo Kärk­käi­sen kaa­va­muu­tok­sen

15.05.2023 18:10 14
Tilaajille
"Uuden uimahallin suunnittelu pitää aloittaa pikimmiten" – Rovaniemen päättäjät heräävät taas vauhdittamaan hallihanketta, joka oli välillä jäissä

"Uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lu pitää aloit­taa pi­kim­mi­ten" – Ro­va­nie­men päät­tä­jät he­rää­vät taas vauh­dit­ta­maan hal­li­han­ket­ta, joka oli välillä jäissä

27.04.2023 19:30 21
Tilaajille
Rovaniemen perussuomalaiset erotti Hannu Ovaskaisen valtuustoryhmästään – puheenjohtajan mukaan syynä luottamuspula

Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lai­set erotti Hannu Ovas­kai­sen val­tuus­to­ryh­mäs­tään – pu­heen­joh­ta­jan mukaan syynä luot­ta­mus­pu­la

26.04.2023 12:01 20
Tilaajille
Rovaniemi käsittelee uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutoksen – kaavasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen

Ro­va­nie­mi kä­sit­te­lee uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tok­sen – kaa­vas­ta on myös va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

20.04.2023 11:59 10
Tilaajille
Pätkäpoissaolot kielivät usein ongelmista, sanoo kaupunginvaltuutettu työterveyslääkäri – "Ei ne sillä lailla parane, että annetaan ihmisten olla enemmän pois töistä"

Pät­kä­pois­sa­olot kie­li­vät usein on­gel­mis­ta, sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu työ­ter­veys­lää­kä­ri – "Ei ne sillä lailla parane, että an­ne­taan ih­mis­ten olla enemmän pois töistä"

13.04.2023 20:45 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitsi tilintarkastajan julkisesti, vaikka tarkastuslautakunta esitti suljettuja ovia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to valitsi ti­lin­tar­kas­ta­jan jul­ki­ses­ti, vaikka tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esitti sul­jet­tu­ja ovia

24.01.2023 16:30 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkö muka ra­sis­ti?

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemi hyllytti uimahallihankkeen: hallin tarve, sijainti ja hinta arvioidaan myöhemmin uudelleen

Ro­va­nie­mi hyl­lyt­ti ui­ma­hal­li­hank­keen: hallin tarve, si­jain­ti ja hinta ar­vioi­daan myö­hem­min uu­del­leen

14.12.2022 05:00 24
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto lupasi, että Rovaniemelle rakennetaan lähivuosina skeittihalli

Kau­pun­gin­val­tuus­to lupasi, että Ro­va­nie­mel­le ra­ken­ne­taan lä­hi­vuo­si­na skeit­ti­hal­li

12.12.2022 20:09
Tilaajille