Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kouluruoka
Rovaniemi oikoo koulujen kasvisruoan tulevaisuutta: tuore päätös erikoiskasvisruokavaliosta koskee toistaiseksi vain kuluvaa vuotta

Ro­va­nie­mi oikoo kou­lu­jen kas­vis­ruoan tu­le­vai­suut­ta: tuore päätös eri­kois­kas­vis­ruo­ka­va­lios­ta koskee tois­tai­sek­si vain kuluvaa vuotta

31.10.2023 16:20 6
Tilaajille
Rovaniemi muuttaa kasvisruoan erityisruokavalioksi – muutos tehdään jo parin viikon päästä

Ro­va­nie­mi muuttaa kas­vis­ruoan eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si – muutos tehdään jo parin viikon päästä

30.10.2023 13:24 18
Tilaajille
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Koululaisten vetoomus toivoo kestävää kouluruokaa

Kou­lu­lais­ten ve­too­mus toivoo kes­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

25.05.2023 06:37
Kemin koululaiset toivovat lisää grilli- ja kanaruokia – uuden ruokalajin tuominen kouluihin vaatii kuukausien työn

Kemin kou­lu­lai­set toi­vo­vat lisää grilli- ja ka­na­ruo­kia – uuden ruo­ka­la­jin tuo­mi­nen kou­lui­hin vaatii kuu­kau­sien työn

23.05.2023 10:46 1
Tilaajille
Rovaniemen kouluruoasta löydetyt hyönteiset osoittautuivat koisiksi – eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta levitessään voivat olla riesa keittiössä

Ro­va­nie­men kou­lu­ruoas­ta löy­de­tyt hyön­tei­set osoit­tau­tui­vat koi­sik­si – eivät ole ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia, mutta le­vi­tes­sään voivat olla riesa keit­tiös­sä

24.04.2023 14:13 2
Tilaajille
Rovaniemi järjesti nuorille keskustelutilaisuuden kouluruoan maittavuudesta – kookoskalakeitto lähti tarjottimelta heti

Ro­va­nie­mi jär­jes­ti nuo­ril­le kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den kou­lu­ruoan mait­ta­vuu­des­ta – koo­kos­ka­la­keit­to lähti tar­jot­ti­mel­ta heti

21.04.2023 10:17 5
Tilaajille
Kouluruoan seasta löytyi sääsken näköisiä hyönteisiä ja niiden toukkia Korkalovaaran koulussa Rovaniemellä – "Hyvin harvinaista"

Kou­lu­ruoan seasta löytyi sääsken nä­köi­siä hyön­tei­siä ja niiden toukkia Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – "Hyvin har­vi­nais­ta"

20.04.2023 14:20 18
Tilaajille
Ylikylän peruskoulussa kaikki oppilaat eivät mahtuneet syömään ruokalan pöydissä viime keskiviikkona – ensi vuonna oppilasmäärä kasvaa

Yli­ky­län pe­rus­kou­lus­sa kaikki op­pi­laat eivät mah­tu­neet syömään ruo­ka­lan pöy­dis­sä viime kes­ki­viik­ko­na – ensi vuonna op­pi­las­mää­rä kasvaa

19.04.2023 15:10 5
Tilaajille
Tillilihaa, kumipottuja ja puolukkapuuroa – Lapin Kansan lukijoiden kouluruokamuistot kertovat ruokalistojen muutoksesta

Til­li­li­haa, ku­mi­pot­tu­ja ja puo­luk­ka­puu­roa – Lapin Kansan lu­ki­joi­den kou­lu­ruo­ka­muis­tot ker­to­vat ruo­ka­lis­to­jen muu­tok­ses­ta

07.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Kahdesta mielenilmauskulkueesta vain toinen toteutui – luontomarssi keräsi Rovaniemellä noin 80 osallistujaa, puhututtanut kouluruokamarssi ei ollut kattauksessa

Kah­des­ta mie­len­il­maus­kul­kuees­ta vain toinen to­teu­tui – luon­to­mars­si keräsi Ro­va­nie­mel­lä noin 80 osal­lis­tu­jaa, pu­hu­tut­ta­nut kou­lu­ruo­ka­mars­si ei ollut kat­tauk­ses­sa

18.03.2023 16:31 12
Tilaajille
Rovaniemellä viikonloppuna mielenosoituksia ja hiihtoa – poliisi varoittaa mahdollisesta liikennehaitasta

Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na mie­len­osoi­tuk­sia ja hiihtoa – poliisi va­roit­taa mah­dol­li­ses­ta lii­ken­ne­hai­tas­ta

18.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuun­te­lem­me kou­lu­lais­ten toi­vei­ta kou­lu­ruuas­ta

18.03.2023 05:00 4
Lauantain kouluruokamielenosoitukseen odotetaan kymmeniä nuoria

Lauan­tain kou­lu­ruo­ka­mie­len­osoi­tuk­seen odo­te­taan kym­me­niä nuoria

17.03.2023 17:32
Tilaajille
Rovaniemen koulujen kasvisruokapäivistä aloitteen tehnyt Johannes Ahola kävi kokeilemassa, miten idea toimii käytännössä– "On kohtapa rikollista, jos oppilaiden pitää syödä vartissa"

Ro­va­nie­men kou­lu­jen kas­vis­ruo­ka­päi­vis­tä aloit­teen tehnyt Jo­han­nes Ahola kävi ko­kei­le­mas­sa, miten idea toimii käy­tän­nös­sä– "On kohtapa ri­kol­lis­ta, jos op­pi­lai­den pitää syödä var­tis­sa"

18.03.2023 07:20 19
Tilaajille
Kouluruoka maistuu nyt eri tavalla Inarissa uudessa koulukeskuksessa – kiireetön ruokatauko mukavassa ympäristössä auttaa myös parantamaan oppimistuloksia

Kou­lu­ruo­ka maistuu nyt eri tavalla Ina­ris­sa uudessa kou­lu­kes­kuk­ses­sa – ­kii­ree­tön ruo­ka­tau­ko mu­ka­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä auttaa myös pa­ran­ta­maan op­pi­mis­tu­lok­sia

16.03.2023 20:59 1
Tilaajille
Parempaa ruokaa koululaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa ruokaa kou­lu­lai­sil­le

27.02.2023 05:29 3
Rovaniemen nuorilla on erilaiset lautaset, mutta yhteinen huoli ruoan laadusta – viikon fakta: possunlihakeittoa pitäisi syödä kilo, jotta saisi 500 kilokaloria

Ro­va­nie­men nuo­ril­la on eri­lai­set lau­ta­set, mutta yh­tei­nen huoli ruoan laa­dus­ta – viikon fakta: pos­sun­li­ha­keit­toa pitäisi syödä kilo, jotta saisi 500 ki­lo­ka­lo­ria

17.02.2023 19:31 22
Tilaajille
Nuori ruokavaikuttaja Jere Ollonen toimii fiksusti, mutta aikuiset joutavat nurkkaan häpeämään
Kolumni

Nuori ruo­ka­vai­kut­ta­ja Jere Ollonen toimii fik­sus­ti, mutta ai­kui­set jou­ta­vat nurk­kaan hä­peä­mään

16.02.2023 06:00 17
Vuosikymmenten varrella kouluruoka on muuttunut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn ja kerro kouluruokamuistosi

Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la kou­lu­ruo­ka on muut­tu­nut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn ja kerro kou­lu­ruo­ka­muis­to­si

15.02.2023 12:16 11