Kouluruoka
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka pa­rem­mak­si

06.05.2020 04:53 0
Tilaajille
Tarvitsetteko kouluruokaa pääsiäisen jälkeen? – Vastausaikaa tiistaiaamuun asti

Tar­vit­set­te­ko kou­lu­ruo­kaa pää­siäi­sen jäl­keen? – Vas­taus­ai­kaa tiis­tai­aa­muun asti

06.04.2020 16:19 0
Rovaniemi tekee uuden kyselyn kouluruuasta etäopetuksessa oleville, myös kouluruokaa jo hakevien vastattava

Ro­va­nie­mi tekee uuden kyselyn kou­lu­ruuas­ta etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le, myös kou­lu­ruo­kaa jo ha­ke­vien vas­tat­ta­va

03.04.2020 12:37 0
Lukijalta Mielipide Mirka Soinikoski, Tuomas Kurttila

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le lap­sel­le lounas

19.03.2020 21:18 0
Tilaajille
Valmiuslain yksi soveltamisasetus jämähti perustuslakivaliokuntaan – koskee muun muassa kouluruokailun järjestämistä kotona oleville

Val­mius­lain yksi so­vel­ta­mis­ase­tus jämähti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – koskee muun muassa kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mis­tä kotona ole­vil­le

19.03.2020 16:11 0
Rovaniemellä kartoitetaan tarvetta koululounaalle

Ro­va­nie­mel­lä kar­toi­te­taan tar­vet­ta kou­lu­lou­naal­le

18.03.2020 20:48 0
Lukijalta Mielipide Aaro Pulkkinen ja Elmo Ylitalo

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on oi­keas­ti hyvää

05.02.2020 20:20 0
Tilaajille
Mielipide Helmi Smeds

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on täyt­tä­vää ja mau­kas­ta

22.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

19.09.2019 07:30 0
Tilaajille