Kouluruoka

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on ainoa Lapin kunta, jossa kou­lu­ruoal­la on sy­dän­merk­ki

15.04.2021 18:00 7
Tilaajille

Ro­va­nie­men kou­lu­lai­sil­la spe­siaa­li pää­siäis­ruo­ka: Joh­to­kun­nan kanaa ja jälk­kä­rik­si mämmiä – eri­koi­nen ruo­ka­la­ji juontaa juu­ren­sa joh­to­kun­nan vie­rai­lus­ta

29.03.2021 09:28 1
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka pa­rem­mak­si

06.05.2020 04:53
Tilaajille

Tar­vit­set­te­ko kou­lu­ruo­kaa pää­siäi­sen jäl­keen? – Vas­taus­ai­kaa tiis­tai­aa­muun asti

06.04.2020 16:19

Ro­va­nie­mi tekee uuden kyselyn kou­lu­ruuas­ta etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le, myös kou­lu­ruo­kaa jo ha­ke­vien vas­tat­ta­va

03.04.2020 12:40
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le lap­sel­le lounas

19.03.2020 21:18
Tilaajille

Val­mius­lain yksi so­vel­ta­mis­ase­tus jämähti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – koskee muun muassa kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mis­tä kotona ole­vil­le

19.03.2020 16:24

Ro­va­nie­mel­lä kar­toi­te­taan tar­vet­ta kou­lu­lou­naal­le

18.03.2020 20:48
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on oi­keas­ti hyvää

05.02.2020 20:20
Tilaajille
Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on täyt­tä­vää ja mau­kas­ta

22.10.2019 06:00
Tilaajille

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

19.09.2019 07:30
Tilaajille