Lakko alkaa: : Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Finlandia-palkinto: Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus – tämän vuoden Fin­lan­dia-voit­ta­jan valitsi piispa Mari Lep­pä­nen

Kouluruoka
Koululaisten lautaset halutaan jättää rauhaan – Katso, miten lihapyörykkäaterian hinta muodostuu

Kou­lu­lais­ten lau­ta­set ha­lu­taan jättää rauhaan – Katso, miten li­ha­pyö­ryk­kä­ate­rian hinta muo­dos­tuu

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Sodankylässä kouluruoka-annokselle varataan ensi vuonna enemmän rahaa – ruokapalvelupäällikkö kannustaa käyttämään talvisin hyvin säilyviä juureksia tomaatin ja kurkun sijaan

So­dan­ky­läs­sä kou­lu­ruo­ka-an­nok­sel­le va­ra­taan ensi vuonna enemmän rahaa – ­ruo­ka­pal­ve­lu­pääl­lik­kö kan­nus­taa käyt­tä­mään tal­vi­sin hyvin säi­ly­viä juu­rek­sia to­maa­tin ja kurkun sijaan

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Yksi kouluruoka-annos maksaa keskimäärin 2,82 euroa – yksistään Rovaniemellä ruokaa tehdään koululaisille tuhansia kiloja

Yksi kou­lu­ruo­ka-an­nos maksaa kes­ki­mää­rin 2,82 euroa – yk­sis­tään Ro­va­nie­mel­lä ruokaa tehdään kou­lu­lai­sil­le tu­han­sia kiloja

01.02.2022 06:30 4
Tilaajille
Rovaniemen piti kokeilla maksutonta aamupalaa peruskouluissa, mutta se ei kiinnosta koululaisia

Ro­va­nie­men piti ko­keil­la mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa pe­rus­kou­luis­sa, mutta se ei kiin­nos­ta kou­lu­lai­sia

25.10.2021 08:16 3
Rovaniemen kaupunki on ainoa Lapin kunta, jossa kouluruoalla on sydänmerkki

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on ainoa Lapin kunta, jossa kou­lu­ruoal­la on sy­dän­merk­ki

15.04.2021 18:00 7
Tilaajille
Rovaniemen koululaisilla spesiaali pääsiäisruoka: Johtokunnan kanaa ja jälkkäriksi mämmiä – erikoinen ruokalaji juontaa juurensa johtokunnan vierailusta

Ro­va­nie­men kou­lu­lai­sil­la spe­siaa­li pää­siäis­ruo­ka: Joh­to­kun­nan kanaa ja jälk­kä­rik­si mämmiä – eri­koi­nen ruo­ka­la­ji juontaa juu­ren­sa joh­to­kun­nan vie­rai­lus­ta

29.03.2021 09:28 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka pa­rem­mak­si

06.05.2020 04:53
Tilaajille
Tarvitsetteko kouluruokaa pääsiäisen jälkeen? – Vastausaikaa tiistaiaamuun asti

Tar­vit­set­te­ko kou­lu­ruo­kaa pää­siäi­sen jäl­keen? – Vas­taus­ai­kaa tiis­tai­aa­muun asti

06.04.2020 16:19
Rovaniemi tekee uuden kyselyn kouluruuasta etäopetuksessa oleville, myös kouluruokaa jo hakevien vastattava

Ro­va­nie­mi tekee uuden kyselyn kou­lu­ruuas­ta etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le, myös kou­lu­ruo­kaa jo ha­ke­vien vas­tat­ta­va

03.04.2020 12:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le lap­sel­le lounas

19.03.2020 21:18
Tilaajille
Valmiuslain yksi soveltamisasetus jämähti perustuslakivaliokuntaan – koskee muun muassa kouluruokailun järjestämistä kotona oleville

Val­mius­lain yksi so­vel­ta­mis­ase­tus jämähti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – koskee muun muassa kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mis­tä kotona ole­vil­le

19.03.2020 16:24
Rovaniemellä kartoitetaan tarvetta koululounaalle

Ro­va­nie­mel­lä kar­toi­te­taan tar­vet­ta kou­lu­lou­naal­le

18.03.2020 20:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on oi­keas­ti hyvää

05.02.2020 20:20
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on täyt­tä­vää ja mau­kas­ta

22.10.2019 06:00
Tilaajille
Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

19.09.2019 07:30
Tilaajille