Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ruokahävikki
"Me ollaan pantu kortta kekoon" – rovaniemeläisen päiväkodin lapset kertoivat Sauli Niinistölle miten he ovat syöneet lautasensa tyhjäksi,  presidentti vastasi kirjeellä

"Me ollaan pantu kortta kekoon" – ­ro­va­nie­me­läi­sen päi­vä­ko­din lapset ker­toi­vat Sauli Nii­nis­töl­le miten he ovat syöneet lau­ta­sen­sa tyh­jäk­si, pre­si­dent­ti vastasi kir­jeel­lä

02.03.2023 17:20 4
Tilaajille
Ruokahävikki tulee kalliiksi ja kuluttaa luontoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­hä­vik­ki tulee kal­liik­si ja ku­lut­taa luontoa

01.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa hedelmiä – Luke julkaisi vuoden 2021 ravintotaseen ennakkotiedot

Suo­ma­lai­nen kulutti viime vuonna kes­ki­mää­rin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa he­del­miä – Luke jul­kai­si vuoden 2021 ra­vin­to­ta­seen en­nak­ko­tie­dot

26.06.2022 12:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä avuksi ruo­kak­rii­siin?

28.03.2022 05:00
Tilaajille
Hävikkiruoka löysi reitin monen suomalaisen lautaselle verkkokaupasta – yhtiöt hehkuttavat vastuullisuuttaan, mutta asiantuntijan mukaan ihmisiä liikuttaa etupäässä halpa hinta

Hä­vik­ki­ruo­ka löysi reitin monen suo­ma­lai­sen lau­ta­sel­le verk­ko­kau­pas­ta – yhtiöt heh­kut­ta­vat vas­tuul­li­suut­taan, mutta asian­tun­ti­jan mukaan ihmisiä lii­kut­taa etu­pääs­sä halpa hinta

19.02.2022 16:39 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­hä­vi­kis­tä eroon ko­ko­naan

29.09.2021 05:00
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille
"Tulee hyvä mieli, kun ruokaa ei mene hukkaan" – Valle Heikinheimo on elämäntapadyykkaaja ja ostovegaani, joka saa puolet ruuastaan roskiksesta

"Tulee hyvä mieli, kun ruokaa ei mene huk­kaan" – Valle Hei­kin­hei­mo on elä­män­ta­pa­dyyk­kaa­ja ja os­to­ve­gaa­ni, joka saa puolet ruuas­taan ros­kik­ses­ta

17.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pak­kaus­mer­kin­nöil­lä ruo­ka­hä­vik­kiä vastaan

10.12.2020 05:05
Tilaajille
Suomalaiset syöttävät hävikkiruokaa roskakoreille yhä 120–160 miljoonaa kiloa vuodessa – Hävikin hillintä on ympäristö- ja ilmastoteko

Suo­ma­lai­set syöt­tä­vät hä­vik­ki­ruo­kaa ros­ka­ko­reil­le yhä 120–160 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa – Hävikin hil­lin­tä on ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­te­ko

14.09.2020 19:30 3
Tilaajille
Dyykkaus on aarrejahtia: Kokenut hävikkiruuan metsästäjä jää Rovaniemellä harvoin tyhjin käsin

Dyyk­kaus on aar­re­jah­tia: Kokenut hä­vik­ki­ruuan met­säs­tä­jä jää Ro­va­nie­mel­lä harvoin tyhjin käsin

27.06.2020 06:00
Tilaajille

S-ryhmä sai hä­vik­kiään hui­mas­ti alas, kun se otti käyt­töön 60 pro­sen­tin ale-tuot­teet parasta ennen -päi­väys­ten lä­hes­tyes­sä

10.02.2020 15:17
Lounasta viidellä eurolla, pitsaa kolmella – Hävikkimyynnin kautta voi saada mahansa täyteen edullista ravintolaruokaa

Lou­nas­ta vii­del­lä eu­rol­la, pitsaa kol­mel­la – Hä­vik­ki­myyn­nin kautta voi saada mahansa täyteen edul­lis­ta ra­vin­to­la­ruo­kaa

12.01.2020 06:30
Tilaajille
Jäiset kinkut kaupaksi roimalla alennuksella – kaupan laajentuneet aukiolot auttoivat vähentämään joulunpyhien ruokahävikkiä

Jäiset kinkut kau­pak­si roi­mal­la alen­nuk­sel­la – kaupan laa­jen­tu­neet au­ki­olot aut­toi­vat vä­hen­tä­mään jou­lun­py­hien ruo­ka­hä­vik­kiä

27.12.2019 18:09
Tilaajille
Pääkirjoitus: Järjettömälle ruoan haaskaamiselle on saatava loppu jo ilmastonkin takia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jär­jet­tö­mäl­le ruoan haas­kaa­mi­sel­le on saatava loppu jo il­mas­ton­kin takia

27.12.2019 06:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kiitos ruoasta! – Ruoan arvostus on kasvanut ekologisen ymmärryksen myötä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kiitos ruoas­ta! – Ruoan ar­vos­tus on kas­va­nut eko­lo­gi­sen ym­mär­ryk­sen myötä

01.11.2019 11:01
Kolumni: Ruuan tuottajat ja tekijät ilahtuvat tyhjästä lautasesta
Kolumni

Ko­lum­ni: Ruuan tuot­ta­jat ja tekijät ilah­tu­vat tyh­jäs­tä lau­ta­ses­ta

29.10.2019 15:10
Kävimme hotelliaamiaisella Rovaniemellä: Liikematkailijalta jää lautaselle vain munankuoria, mutta lomamatkailijat aiheuttavat valtavaa lautashävikkiä, yksi valistuskeino voisi tepsiä

Kävimme ho­tel­li­aa­miai­sel­la Ro­va­nie­mel­lä: Lii­ke­mat­kai­li­jal­ta jää lau­ta­sel­le vain mu­nan­kuo­ria, mutta lo­ma­mat­kai­li­jat ai­heut­ta­vat val­ta­vaa lau­tas­hä­vik­kiä, yksi va­lis­tus­kei­no voisi tepsiä

24.10.2019 15:46
Tilaajille