Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Hävikkiruoka
Kouluissa ylijäänyt ruoka päätyy usein biojätteeksi – hävikkiä voisi pienentää esimerkiksi ruoan eteenpäin myynnillä

Kou­luis­sa yli­jää­nyt ruoka päätyy usein bio­jät­teek­si – ­hä­vik­kiä voisi pie­nen­tää esi­mer­kik­si ruoan eteen­päin myyn­nil­lä

14.12.2022 18:00
"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odottamaan" – ruokakassien kysyntä on kasvanut, mutta jaettavaa on yhä vähemmän

"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odot­ta­maan" – ruo­ka­kas­sien kysyntä on kas­va­nut, mutta jaet­ta­vaa on yhä vä­hem­män

26.09.2022 19:30
Tilaajille
Verottaja linjasi: Hävikkiruoan myynti on arvonlisäverollista toimintaa myös hyväntekeväisyystarkoituksessa - Kirkon ulkomaanavun hävikkiruokakauppa sulkee ovensa

Ve­rot­ta­ja lin­ja­si: Hä­vik­ki­ruoan myynti on ar­von­li­sä­ve­rol­lis­ta toi­min­taa myös hy­vän­te­ke­väi­syys­tar­koi­tuk­ses­sa - Kirkon ul­ko­maan­avun hä­vik­ki­ruo­ka­kaup­pa sulkee ovensa

08.07.2022 11:43 7
Tilaajille
Hävikkiruoka löysi reitin monen suomalaisen lautaselle verkkokaupasta – yhtiöt hehkuttavat vastuullisuuttaan, mutta asiantuntijan mukaan ihmisiä liikuttaa etupäässä halpa hinta

Hä­vik­ki­ruo­ka löysi reitin monen suo­ma­lai­sen lau­ta­sel­le verk­ko­kau­pas­ta – yhtiöt heh­kut­ta­vat vas­tuul­li­suut­taan, mutta asian­tun­ti­jan mukaan ihmisiä lii­kut­taa etu­pääs­sä halpa hinta

19.02.2022 16:39 2
Käytetään se, mikä tuotetaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­te­tään se, mikä tuo­te­taan

19.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Matsmart: rovaniemeläiset pelastivat viime vuonna 24 000 kiloa ruokaa ja kuluttajatuotteita hävikiltä

Mats­mart: ro­va­nie­me­läi­set pe­las­ti­vat viime vuonna 24 000 kiloa ruokaa ja ku­lut­ta­ja­tuot­tei­ta hä­vi­kil­tä

03.02.2022 10:16
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille
"Tulee hyvä mieli, kun ruokaa ei mene hukkaan" – Valle Heikinheimo on elämäntapadyykkaaja ja ostovegaani, joka saa puolet ruuastaan roskiksesta

"Tulee hyvä mieli, kun ruokaa ei mene huk­kaan" – Valle Hei­kin­hei­mo on elä­män­ta­pa­dyyk­kaa­ja ja os­to­ve­gaa­ni, joka saa puolet ruuas­taan ros­kik­ses­ta

17.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Hävikkiruoka hyötykäyttöön – "Täällä näkee kavereita, saa ruokaa ja tulee lähdettyä kaupungille"

Hä­vik­ki­ruo­ka hyö­ty­käyt­töön – "­Tääl­lä näkee ka­ve­rei­ta, saa ruokaa ja tulee läh­det­tyä kau­pun­gil­le"

28.06.2021 06:30
Tilaajille
Ainola on kohtaamispaikka kaikille – Osallisuuskeskus tarjoaa Ivalossa hävikkiruokaa ja ihmissuhteita

Ainola on koh­taa­mis­paik­ka kai­kil­le – Osal­li­suus­kes­kus tarjoaa Iva­los­sa hä­vik­ki­ruo­kaa ja ih­mis­suh­tei­ta

15.11.2020 19:53 1
Tilaajille
Suomalaiset syöttävät hävikkiruokaa roskakoreille yhä 120–160 miljoonaa kiloa vuodessa – Hävikin hillintä on ympäristö- ja ilmastoteko

Suo­ma­lai­set syöt­tä­vät hä­vik­ki­ruo­kaa ros­ka­ko­reil­le yhä 120–160 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa – Hävikin hil­lin­tä on ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­te­ko

14.09.2020 19:30 3
Tilaajille
Inarin kunnassa aloitetaan hävikkiruoan jakaminen Ivalon alueella

Inarin kun­nas­sa aloi­te­taan hä­vik­ki­ruoan ja­ka­mi­nen Ivalon alueel­la

30.08.2020 19:38
Tilaajille
Mitä jos ruokakaupassa tarvitsisi käydä vain pari kertaa kuussa? Rovaniemeläinen Sonja Alaraatikka shoppaa hävikkiruokaa netistä ja säästää selvää rahaa

Mitä jos ruo­ka­kau­pas­sa tar­vit­si­si käydä vain pari kertaa kuussa? Ro­va­nie­me­läi­nen Sonja Ala­raa­tik­ka shoppaa hä­vik­ki­ruo­kaa netistä ja säästää selvää rahaa

24.02.2020 10:27
Tilaajille
Rovaniemi ei halua enää heittää kouluruokaa roskiin – nuorisotiloilla aletaan pureskella hävikkiruokaa

Ro­va­nie­mi ei halua enää heittää kou­lu­ruo­kaa roskiin – nuo­ri­so­ti­loil­la aletaan pu­res­kel­la hä­vik­ki­ruo­kaa

04.02.2020 21:53
Tilaajille
Lounasta viidellä eurolla, pitsaa kolmella – Hävikkimyynnin kautta voi saada mahansa täyteen edullista ravintolaruokaa

Lou­nas­ta vii­del­lä eu­rol­la, pitsaa kol­mel­la – Hä­vik­ki­myyn­nin kautta voi saada mahansa täyteen edul­lis­ta ra­vin­to­la­ruo­kaa

12.01.2020 06:30
Tilaajille
Osa liikkeistä, kahviloista  ja ravintoloista myy ylijäämäruokaa alennuksella – esimerkiksi ResQ:n kautta kuluttaja saa tietoa myytävistä annoksista

Osa liik­keis­tä, kah­vi­lois­ta ja ra­vin­to­lois­ta myy yli­jää­mä­ruo­kaa alen­nuk­sel­la – esi­mer­kik­si ResQ:n kautta ku­lut­ta­ja saa tietoa myy­tä­vis­tä an­nok­sis­ta

02.12.2019 09:43