Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Ruoka-apu
1990-luvun lama rysäytti päälle taloudellisen hädän, nykykriisissä kysytään elämän tarkoitusta – "Maailmankuva on järkkynyt", sanoo pitkän uran auttajana tehnyt Markku Kukkonen

1990-lu­vun lama ry­säyt­ti päälle ta­lou­del­li­sen hädän, ny­ky­krii­sis­sä ky­sy­tään elämän tar­koi­tus­ta – "Maail­man­ku­va on järk­ky­nyt", sanoo pitkän uran aut­ta­ja­na tehnyt Markku Kuk­ko­nen

23.12.2023 05:00 2
Tilaajille
Leipää, jouluruokia ja muutamalle onnekkaalle lampaanpaisti – joulun ajan ruoka-apua jaettiin tarvitseville Rovaniemellä

Leipää, jou­lu­ruo­kia ja muu­ta­mal­le on­nek­kaal­le lam­paan­pais­ti – joulun ajan ruo­ka-apua jaet­tiin tar­vit­se­vil­le Ro­va­nie­mel­lä

19.12.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläisten ruoka-apu jää tauolle joulun ajaksi – vähävarainen voi ruokailla maksutta ainoastaan Päiväkeskuksella

Ro­va­nie­me­läis­ten ruo­ka-apu jää tauolle joulun ajaksi – vä­hä­va­rai­nen voi ruo­kail­la mak­sut­ta ai­noas­taan Päi­vä­kes­kuk­sel­la

14.12.2023 07:00 3
Tilaajille
Hyväntekeväisyysryhmän kautta voi saada ruokaa, vaatteita tai vaikka sirkuslipun – auttajalle käteen jää hyvä mieli

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ryh­män kautta voi saada ruokaa, vaat­tei­ta tai vaikka sir­kus­li­pun – aut­ta­jal­le käteen jää hyvä mieli

23.12.2022 15:34 1
Tilaajille
Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruokaan, ja hänen kaltaisiaan on Pohjois-Suomessa jo tuhansia – avun tarpeen uskotaan räjähtävän elämisen kallistuessa

Hannu Kaipion rahat eivät aina riitä ruo­kaan, ja hänen kal­tai­siaan on Poh­jois-Suo­mes­sa jo tu­han­sia – avun tarpeen us­ko­taan rä­jäh­tä­vän elä­mi­sen kal­lis­tues­sa

16.11.2022 05:00 6
Tilaajille
"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odottamaan" – ruokakassien kysyntä on kasvanut, mutta jaettavaa on yhä vähemmän

"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odot­ta­maan" – ruo­ka­kas­sien kysyntä on kas­va­nut, mutta jaet­ta­vaa on yhä vä­hem­män

26.09.2022 19:30
Tilaajille
Ruoka-avun järjestämiseen voi nyt hakea valtionavustusta – kustannusten nousu näkyy ruoka-avun hakijoiden määrissä

Ruo­ka-avun jär­jes­tä­mi­seen voi nyt hakea val­tion­avus­tus­ta – kus­tan­nus­ten nousu näkyy ruo­ka-avun ha­ki­joi­den mää­ris­sä

29.08.2022 17:02
Tilaajille
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Miepä sanon: Moni rovaniemeläinen tarvitsee ruoka-apua – kysely selvittää, mitä heidän arkeensa kuuluu
Kolumni

Miepä sanon: Moni ro­va­nie­me­läi­nen tar­vit­see ruo­ka-apua – kysely sel­vit­tää, mitä heidän ar­keen­sa kuuluu

20.01.2021 11:51
Gluteenittoman ruoka-avun jakelu alkaa tänään Rovaniemellä

Glu­tee­nit­to­man ruo­ka-avun jakelu alkaa tänään Ro­va­nie­mel­lä

21.09.2020 12:17
Tilaajille
Rovaniemellä alkaa gluteenittoman ruoan ruoka-apu – Ensimmäinen jakelu viikon päästä

Ro­va­nie­mel­lä alkaa glu­tee­nit­to­man ruoan ruo­ka-apu – En­sim­mäi­nen jakelu viikon päästä

14.09.2020 09:11
Kansalaistalolla alkaa elokuussa koulujen ylijäämäruoan jako, mutta asukkaiden kohtaustila pysyy kiinni

Kan­sa­lais­ta­lol­la alkaa elo­kuus­sa kou­lu­jen yli­jää­mä­ruoan jako, mutta asuk­kai­den koh­taus­ti­la pysyy kiinni

03.08.2020 12:16
Heidillä on oma auttamispalvelu Facebookissa – Koronan myötä avun tarve räjähti, ja Rovaniemen kaupunkikin kiirehti hätiin

Hei­dil­lä on oma aut­ta­mis­pal­ve­lu Fa­ce­boo­kis­sa – Koronan myötä avun tarve rä­jäh­ti, ja Ro­va­nie­men kau­pun­ki­kin kii­reh­ti hätiin

29.04.2020 09:28
Pasi Ruotsalainen etsii kavereita keittämään koronasoppaa kunnan soppatykillä Ivalossa

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12
Tilaajille
Koronavirusepidemia vei monelta päivän aterian – Ruoka-apuun ja kouluruokaan keksitään uusia konsteja

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia vei monelta päivän aterian – Ruo­ka-apuun ja kou­lu­ruo­kaan kek­si­tään uusia kons­te­ja

25.03.2020 09:20

Ke­min­maa jär­jes­tää kaup­pa-apua ikäih­mi­sil­le, kau­pois­sa omat asioin­ti­ajat ris­ki­ryh­mil­le

20.03.2020 09:54
Lämmintä ruokaa hyvässä seurassa: 60–70 rovaniemeläistä syö tänäänkin maksuttoman Hyvän mielen lounaan

Läm­min­tä ruokaa hyvässä seu­ras­sa: 60–70 ro­va­nie­me­läis­tä syö tä­nään­kin mak­sut­to­man Hyvän mielen lounaan

30.10.2019 09:14