pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Inari
Viimeisin 24 tuntia
Inarin kunnan lämpöenergian tuotanto on vaikeutunut venäläisen hakkeen tuonnin loppumisen vuoksi

Inarin kunnan läm­pö­ener­gian tuo­tan­to on vai­keu­tu­nut ve­nä­läi­sen hakkeen tuonnin lop­pu­mi­sen vuoksi

18.05.2022 17:38 1
Tilaajille
Saamenkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista pulaa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa

Saa­men­kie­li­sis­tä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta pulaa – Oulun yli­opis­to aloit­taa kou­lu­tuk­set Ina­ris­sa

18.05.2022 13:04 1
Kesäksi lampaita hoitamaan? – Pielpajärven erämaakirkolle Inariin etsitään vapaahtoistyöntekijöitä

Kesäksi lam­pai­ta hoi­ta­maan? – Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le Inariin et­si­tään va­paah­tois­työn­te­ki­jöi­tä

18.05.2022 11:20
Tilaajille
Kuukausi
Hämärästi määritelty, hämärästi ymmärretty
Kolumni

Hä­mä­räs­ti mää­ri­tel­ty, hä­mä­räs­ti ym­mär­ret­ty

14.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Saamelaisparlamentaarikot kokoontuvat Inarissa koronatauon jälkeen

Saa­me­lais­par­la­men­taa­ri­kot ko­koon­tu­vat Ina­ris­sa ko­ro­na­tauon jälkeen

10.05.2022 16:40 1
Tilaajille
Inarilainen Toni Multasuo sattui paikalle juuri, kun karhu oli kaatanut hirven Inarijärven jäälle – "Se säikähti ja pakeni kovalla laukalla paikalta"

Ina­ri­lai­nen Toni Mul­ta­suo sattui pai­kal­le juuri, kun karhu oli kaa­ta­nut hirven Ina­ri­jär­ven jäälle – "Se säi­käh­ti ja pakeni kovalla lau­kal­la pai­kal­ta"

09.05.2022 10:47 2
Tilaajille
Inarin Kultapullokisat suksitaan ensi vuoden SM-esikisoina – valtakunnan kilpahiihtokausi päättyy Juutuanvaaraan noin 200 hiihtäjän voimin

Inarin Kul­ta­pul­lo­ki­sat suk­si­taan ensi vuoden SM-esi­ki­soi­na – val­ta­kun­nan kil­pa­hiih­to­kau­si päättyy Juu­tuan­vaa­raan noin 200 hiih­tä­jän voimin

20.04.2022 19:11
Tilaajille
Inarin kirjastoauto on ehdolla vuoden kirjastoksi: Kilpakumppanit ovat Raahesta, Oulusta, Vantaalta ja Lahdesta

Inarin kir­jas­to­au­to on ehdolla vuoden kir­jas­tok­si: Kil­pa­kump­pa­nit ovat Raa­hes­ta, Ou­lus­ta, Van­taal­ta ja Lah­des­ta

20.04.2022 14:35
Tilaajille
Vanhemmat
Viime viikonloppuna Inarissa UK-kansallispuistoon kadonnut naishiihtäjä on löytynyt menehtyneenä

Viime vii­kon­lop­pu­na Ina­ris­sa UK-kan­sal­lis­puis­toon ka­don­nut nais­hiih­tä­jä on löy­ty­nyt me­neh­ty­nee­nä

14.04.2022 12:46
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Kiilopäällä kadonneen hiihtäjän löytyminen alkaa olla epätodennäköistä – havaintoja ei ole tullut

Poliisi IS:lle: Kii­lo­pääl­lä ka­don­neen hiih­tä­jän löy­ty­mi­nen alkaa olla epä­to­den­nä­köis­tä – ha­vain­to­ja ei ole tullut

12.04.2022 20:05
Tilaajille
Inarissa Kiilopäällä viikonloppuna maastoon kadonnut naishiihtäjä on yhä kateissa – etsinnät jatkuvat, havaintoja toivotaan hätänumeroon 112

Ina­ris­sa Kii­lo­pääl­lä vii­kon­lop­pu­na maas­toon ka­don­nut nais­hiih­tä­jä on yhä ka­teis­sa – et­sin­nät jat­ku­vat, ha­vain­to­ja toi­vo­taan hä­tä­nu­me­roon 112

11.04.2022 13:47
Poliisi etsii Inarissa kadonnutta naista – liikkunut yksin hiihtoretkivarusteissa Kiilopään alueella, viimeinen havainto Ruijanpolun maastosta perjantaina

Poliisi etsii Ina­ris­sa ka­don­nut­ta naista – liik­ku­nut yksin hiih­to­ret­ki­va­rus­teis­sa Kii­lo­pään alueel­la, vii­mei­nen ha­vain­to Rui­jan­po­lun maas­tos­ta per­jan­tai­na

11.04.2022 07:51 1
Palkintona pääsy Kanadaan arktisten kansojen “olympialaisiin” – Suopunki lensi ja suksi suihki Inarissa Pohjolan saamelaisten mestaruuskilpailussa

Pal­kin­to­na pääsy Ka­na­daan ark­tis­ten kan­so­jen “o­lym­pia­lai­siin” – Suo­pun­ki lensi ja suksi suihki Ina­ris­sa Poh­jo­lan saa­me­lais­ten mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa

10.04.2022 16:31
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntien budjetti ylijäämäinen – tukevat Ukrainaa 5199 eurolla

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­tien bud­jet­ti yli­jää­mäi­nen – tukevat Uk­rai­naa 5199 eurolla

07.04.2022 18:06 1
Tilaajille
Yksi ääni ratkaisi – Inarin valtuusto torppasi miljoonahotellin rakentamisen Inarijärven rantaan

Yksi ääni rat­kai­si – Inarin val­tuus­to torp­pa­si mil­joo­na­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

07.04.2022 17:02 38
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine valittiin Kanta-Hämeen maakuntajohtajaksi – "Olen tyytyväinen, että perheen yksi koti on rakennettu Inarijärven rantaan"

Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Laine va­lit­tiin Kan­ta-Hä­meen maa­kun­ta­joh­ta­jak­si – "Olen tyy­ty­väi­nen, että perheen yksi koti on ra­ken­net­tu Ina­ri­jär­ven ran­taan"

04.04.2022 11:43 2
Tilaajille
Inarin kouluhanke etenee – tulevassa koulukiinteistössä tilaa 150:lle oppilaalle, luvassa myös nykyaikaiset puitteet liikuntaan

Inarin kou­lu­han­ke etenee – tu­le­vas­sa kou­lu­kiin­teis­tös­sä tilaa 150:lle op­pi­laal­le, luvassa myös ny­ky­ai­kai­set puit­teet lii­kun­taan

28.03.2022 21:38
Tilaajille
Kanerva Jääskeläinen luovutti kuukausien asunnonetsinnän jälkeen, Tanja Airio päätyi asuntovaunuun kavereiden pihalle – Asunnot ovat kiven alla pohjoisen tunturikeskuksissa

Kanerva Jääs­ke­läi­nen luo­vut­ti kuu­kau­sien asun­non­et­sin­nän jäl­keen, Tanja Airio päätyi asun­to­vau­nuun ka­ve­rei­den pihalle – Asunnot ovat kiven alla poh­joi­sen tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

28.03.2022 18:26 1
Tilaajille
Inarissa Vätsärin erämaa-alueella kaadettiin täysikasvuinen karhu

Ina­ris­sa Vät­sä­rin erä­maa-alueel­la kaa­det­tiin täy­si­kas­vui­nen karhu

25.03.2022 12:55 4
Tilaajille
"Itäraja pitää pystyä valvomaan hyvin" – Savukosken ensimmäinen tuulivoimahanke odottaa yhä Puolustusvoimien lupaa

"I­tä­ra­ja pitää pystyä val­vo­maan hyvin" – Sa­vu­kos­ken en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­han­ke odottaa yhä Puo­lus­tus­voi­mien lupaa

25.03.2022 10:13 4
Tilaajille