Inari
Viimeisin 12 tuntia
Paljonko Inarijärveen sopii siikaa? Kalastajat vaativat miljoonaistutuksia, tutkija pelkää pahinta: "Nähty on, ei kannata kokeilla enää"

Pal­jon­ko Ina­ri­jär­veen sopii siikaa? Ka­las­ta­jat vaa­ti­vat mil­joo­nais­tu­tuk­sia, tutkija pelkää pa­hin­ta: "Nähty on, ei kannata ko­keil­la enää"

09:28 13
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Inarissa ja Utsjoella on pitkä matka psykoterapiaan – Kelan listalla vain yksi terapeutti

Ina­ris­sa ja Uts­joel­la on pitkä matka psy­ko­te­ra­piaan – Kelan lis­tal­la vain yksi te­ra­peut­ti

09.04.2021 19:56 1
Tilaajille
Kuukausi
Inarin löytöeläintarhan pitäjä Nina Lager luuli lapsena, että koirat ymmärtävät ihmisten kieltä – Miljoonan idean vauhtinainen joutui pysähtymään, kun metsästä löytyi pelokas ja paleltunut pentu

Inarin löy­tö­eläin­tar­han pitäjä Nina Lager luuli lap­se­na, että koirat ym­mär­tä­vät ih­mis­ten kieltä – Mil­joo­nan idean vauh­ti­nai­nen joutui py­säh­ty­mään, kun met­säs­tä löytyi pelokas ja pa­lel­tu­nut pentu

03.04.2021 06:00 8
Tilaajille
SK: Inarilainen energiayhtiö käyttää hakkeena ikimetsistä hakattuja puita – Matkailujärjestö valmistelee kannanottoa

SK: Ina­ri­lai­nen ener­gia­yh­tiö käyttää hak­kee­na iki­met­sis­tä ha­kat­tu­ja puita – Mat­kai­lu­jär­jes­tö val­mis­te­lee kan­nan­ot­toa

01.04.2021 10:55 23
Tilaajille
Inarissa koronavuoden tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Ina­ris­sa ko­ro­na­vuo­den ti­lin­pää­tös rei­lus­ti yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 18:09
Tilaajille

Tietyöt Inarin Suprun ja Se­vet­ti­jär­ven välillä

31.03.2021 10:24
Tilaajille
Lämmin sää ja ohut lumipeite kurittavat kelkkailijoita Inarissa – "Jääpeitteisellä alueella kannattaa nyt liikkua vain merkityillä moottorikelkkaurilla"

Lämmin sää ja ohut lu­mi­pei­te ku­rit­ta­vat kelk­kai­li­joi­ta Ina­ris­sa – "Jää­peit­tei­sel­lä alueel­la kan­nat­taa nyt liikkua vain mer­ki­tyil­lä moot­to­ri­kelk­kau­ril­la"

30.03.2021 13:15 6
Tilaajille
Marja Pyykkö ohjaa Skimbagirls-elokuvaa Ivalossa – Filmiteollisuus edistää matkailua ja auttaa myös yrittäjyyttä Lapissa

Marja Pyykkö ohjaa Skim­ba­girls-elo­ku­vaa Iva­los­sa – Fil­mi­teol­li­suus edistää mat­kai­lua ja auttaa myös yrit­tä­jyyt­tä Lapissa

29.03.2021 17:00
Tilaajille
Pienkone teki pakkolaskun Alajärven jäälle Inarissa – kyytiläiset selvisivät alastulovolteista ilman vakavia vammoja

Pien­ko­ne teki pak­ko­las­kun Ala­jär­ven jäälle Ina­ris­sa – kyy­ti­läi­set sel­vi­si­vät alas­tu­lo­vol­teis­ta ilman vakavia vammoja

26.03.2021 20:50 1
Tilaajille

Käyt­tö­kat­kos jär­jes­tel­mis­sä häi­rit­see Inarin ter­veys­kes­kuk­sen arkea tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

24.03.2021 08:00
Lappilaiset nuoret ovat vapaaehtoisesti karanteenissa kirjoituksia varten – Osalle se sopii, mutta toisia yksinäisyys syö

Lap­pi­lai­set nuoret ovat va­paa­eh­toi­ses­ti ka­ran­tee­nis­sa kir­joi­tuk­sia varten – Osalle se sopii, mutta toisia yk­si­näi­syys syö

14.03.2021 19:28
Tilaajille
Opiskelijaryhmä Kuopiosta lomaili Saariselällä: Jo 18 sairastunut koronaan Kuopiossa ja kaksi Lapissa – "Ryhmä on ollut liikkuvainen", Inarin johtava lääkäri sanoo

Opis­ke­li­ja­ryh­mä Kuo­pios­ta lomaili Saa­ri­se­läl­lä: Jo 18 sai­ras­tu­nut ko­ro­naan Kuo­pios­sa ja kaksi Lapissa – "Ryhmä on ollut liik­ku­vai­nen", Inarin johtava lääkäri sanoo

11.03.2021 19:05 10
Tilaajille
Vanhemmat
Erämaamökin voi saada 30 000 eurolla – Korona ei hiljentänyt rakentamista ja kauppaa Inarissa

Erä­maa­mö­kin voi saada 30 000 eurolla – Korona ei hil­jen­tä­nyt ra­ken­ta­mis­ta ja kauppaa Ina­ris­sa

11.03.2021 11:05
Tilaajille
Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa pääsee nykytaiteen kansainvälisille kiertoradoille valokuvan ja videotaiteen keinoin

Saa­me­lais­kult­tuu­ri­kes­kus Sa­jok­ses­sa pääsee ny­ky­tai­teen kan­sain­vä­li­sil­le kier­to­ra­doil­le va­lo­ku­van ja vi­deo­tai­teen keinoin

10.03.2021 16:30
Tilaajille
Suurin osa nykyisistä valtuutetuista hakee jatkokautta Inarissa

Suurin osa ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta hakee jat­ko­kaut­ta Ina­ris­sa

10.03.2021 12:28
Tilaajille
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tarkoitus kattaa korjaustöiden kustannuksia

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä hakee 150 000 euron lainaa – rahalla tar­koi­tus kattaa kor­jaus­töi­den kus­tan­nuk­sia

04.03.2021 09:58
Tilaajille
"Tässä ovat vastakkain sairastuneen oikeus äänestää ja vaalitoimitsijan oikeus terveyteen" – Koronaan sairastunut ei pääse äänestämään kuntavaaleissa

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille
Ivalon koululaiset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2022 – koulukeskuksen elinkaareksi on laskettu sata vuotta

Ivalon kou­lu­lai­set pää­se­vät uusiin ti­loi­hin elo­kuus­sa 2022 – kou­lu­kes­kuk­sen elin­kaa­rek­si on las­ket­tu sata vuotta

22.02.2021 06:11
Tilaajille
Jängän reunassa Inarin koillisnurkalla seisoo pieni rakennus, jonne himoharrastajat tulevat viikoksi kuullakseen radioasemia kaikkialta maailmasta

Jängän reu­nas­sa Inarin koil­lis­nur­kal­la seisoo pieni ra­ken­nus, jonne hi­mo­har­ras­ta­jat tulevat vii­kok­si kuul­lak­seen ra­dio­ase­mia kaik­kial­ta maail­mas­ta

20.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Moottorikelkkailija ajoi sulaan Inarissa – oma seurue nosti henkilön ylös

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi sulaan Ina­ris­sa – oma seurue nosti hen­ki­lön ylös

14.02.2021 08:33 3