Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Inari
Kuukausi
Skábmagovat-elokuvafestivaalin näytöksillä oli yli 2 600 katsojaa – tapahtuma jatkuu verkossa Saamen kansallispäivään asti

Skáb­ma­go­vat-elo­ku­va­fes­ti­vaa­lin näy­tök­sil­lä oli yli 2 600 kat­so­jaa – ta­pah­tu­ma jatkuu ver­kos­sa Saamen kan­sal­lis­päi­vään asti

30.01.2023 08:45
Tilaajille
Elokuvia katsotaan Aslakissa kuin viimeistä päivää – elokuvateatterin olisi pitänyt siirtyä jo Ivalon uuteen koulukeskukseen

Elo­ku­via kat­so­taan As­la­kis­sa kuin vii­meis­tä päivää – elo­ku­va­teat­te­rin olisi pitänyt siirtyä jo Ivalon uuteen kou­lu­kes­kuk­seen

26.01.2023 18:10
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

25.01.2023 17:20 1
Tilaajille
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Jäätynyt konflikti Inarin metsissä – pinoon ei tarvitse tulla kuin yksi 200-vuotias tukki, niin suuret ostajat kiertävät sen kaukaa

Jää­ty­nyt konf­lik­ti Inarin met­sis­sä – ­pi­noon ei tar­vit­se tulla kuin yksi 200-vuo­tias tukki, niin suuret ostajat kier­tä­vät sen kaukaa

21.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Inari-Saariselkä valittiin vuoden matkailualueeksi

Ina­ri-Saa­ri­sel­kä va­lit­tiin vuoden mat­kai­lu­alueek­si

20.01.2023 10:04
Tilaajille
Maailman pimein jazzfestivaali järjestetään 40. kertaa – Kaamosjazz soi tauon jälkeen taas Saariselällä

Maail­man pimein jazz­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään 40. kertaa – Kaa­mos­jazz soi tauon jälkeen taas Saa­ri­se­läl­lä

16.01.2023 18:02 1
Tilaajille
Kansa kysyi ja Petteri Orpo esikuntineen vastasi Ivalossa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman ministerin?

Kansa kysyi ja Petteri Orpo esi­kun­ti­neen vastasi Iva­los­sa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman mi­nis­te­rin?

08.01.2023 19:41 21
Tilaajille
Kirja-arvio: Nimis-Kalle löysi paikkansa Lapin legendojen joukossa – Inarin värikäs vallesmanni Kalle Honka sai ansaitun elämäkertansa

Kir­ja-ar­vio: Ni­mis-Kal­le löysi paik­kan­sa Lapin le­gen­do­jen jou­kos­sa – I­na­rin värikäs val­les­man­ni Kalle Honka sai an­sai­tun elä­mä­ker­tan­sa

08.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Koirat halusivat oikealle, kuski käski vasemmalle – Kolmen tunturin kierto Saariselällä aloitti talven koiravaljakkokisojen kauden

Koirat ha­lu­si­vat oi­keal­le, kuski käski va­sem­mal­le – Kolmen tun­tu­rin kierto Saa­ri­se­läl­lä aloitti talven koi­ra­val­jak­ko­ki­so­jen kauden

06.01.2023 20:42
Tilaajille
Vanhemmat
Tarvitaan tervaa, tuohta, pelkkahirttä ja tekijöitä – vanhoja pirttejä löytyy kunnostettaviksi, mutta nyt on myös aika palauttaa rintamamiestaloja entiseen loistoonsa

Tar­vi­taan tervaa, tuohta, pelk­ka­hirt­tä ja te­ki­jöi­tä – ­van­ho­ja pirt­te­jä löytyy kun­nos­tet­ta­vik­si, mutta nyt on myös aika pa­laut­taa rin­ta­ma­mies­ta­lo­ja en­ti­seen lois­toon­sa

27.12.2022 17:30
Tilaajille
Inarissa kaukolämpö tuotetaan kotimaan puulla ja turpeella – tuonti Venäjältä loppui jo keväällä

Ina­ris­sa kau­ko­läm­pö tuo­te­taan ko­ti­maan puulla ja tur­peel­la – tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui jo ke­vääl­lä

14.12.2022 20:30 4
Tilaajille
Tarina kuolleen miehen kosioretkestä kasvoi kirjaksi – Veli-Pekka Lehtola kirjoitti inarilaisen ukkinsa elämäkerran

Tarina kuol­leen miehen ko­sio­ret­kes­tä kasvoi kir­jak­si – Ve­li-Pek­ka Lehtola kir­joit­ti ina­ri­lai­sen ukkinsa elä­mä­ker­ran

13.12.2022 17:30
Tilaajille
Valtiolla on tarjolla töitä Lapin nuorille – poliisi, raja ja tulli esittelevät koulutuspolkujaan joka puolella maakuntaa

Val­tiol­la on tar­jol­la töitä Lapin nuo­ril­le – po­lii­si, raja ja tulli esit­te­le­vät kou­lu­tus­pol­ku­jaan joka puo­lel­la maa­kun­taa

12.12.2022 16:32
Tilaajille
Maailmaa kiertävät koomikot löysivät Inarista naparetkeilijän – myös kirjastoauto pääsee osaksi belgialaista tv-sarjaa

Maail­maa kier­tä­vät koo­mi­kot löy­si­vät Ina­ris­ta na­pa­ret­kei­li­jän – myös kir­jas­to­au­to pääsee osaksi bel­gia­lais­ta tv-sar­jaa

09.12.2022 18:06
Tilaajille
Rekka törmäsi henkilöauton perään Inarissa

Rekka törmäsi hen­ki­lö­au­ton perään Ina­ris­sa

05.12.2022 16:08 3
Tilaajille
Yllätys saamelaiskäräjien kokouksessa: saamelaiskäräjälain uudistuksen vastustajiin kuulunut Anu Avaskari asettui tukemaan lakiuudistusta, esittää muutosta kuntakiintiöihin

Yllätys saa­me­lais­kä­rä­jien ko­kouk­ses­sa: saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­sen vas­tus­ta­jiin kuu­lu­nut Anu Avas­ka­ri asettui tu­ke­maan la­kiuu­dis­tus­ta, esittää muu­tos­ta kun­ta­kiin­tiöi­hin

29.11.2022 17:33 5
Tilaajille
Maailman paras käristyskokki – Hans Niittyvuopion Tunturikylä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii porttina Muotkatuntureille

Maail­man paras kä­ris­tys­kok­ki – Hans Niit­ty­vuo­pion Tun­tu­ri­ky­lä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii port­ti­na Muot­ka­tun­tu­reil­le

26.11.2022 19:40 10
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistus on herättänyt maankäyttöön liittyviä huolia – lainvalmistelijan mukaan pelot ovat  turhia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt maan­käyt­töön liit­ty­viä huolia – lain­val­mis­te­li­jan mukaan pelot ovat turhia

22.11.2022 16:32 19
Tilaajille
Luonto on Lapin vetovoima ja se vahvistuu edelleen, sanovat matkailuvaikuttajat

Luonto on Lapin ve­to­voi­ma ja se vah­vis­tuu edel­leen, sanovat mat­kai­lu­vai­kut­ta­jat

14.11.2022 21:25 5
Tilaajille