Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Inari
Viimeisin 4 tuntia
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

10:25 1
Tilaajille
Kuukausi
Katja Gauriloffin ohjaama Je´vida-elokuva sai vuoden Inarilaisteko-palkinnon

Katja Gau­ri­lof­fin ohjaama Je´­vi­da-elo­ku­va sai vuoden Ina­ri­lais­te­ko-pal­kin­non

06.12.2023 14:05 2
Tilaajille
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seo­ajat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin mökki Inarissa löysi uudet omistajat – "Toivottavasti mökki kunnostetaan entiseen loistoonsa", Loirin ystävä kommentoi

Ve­sa-Mat­ti Loirin mökki Ina­ris­sa löysi uudet omis­ta­jat – "Toi­vot­ta­vas­ti mökki kun­nos­te­taan en­ti­seen lois­toon­sa", Loirin ystävä kom­men­toi

28.11.2023 14:18 3
Tilaajille
Inarissa juhlitaan 50-vuotiasta saamelaisten parlamenttia – nimekkäässä vierasjoukossa neljä ministeriä ja joukko muita arvovieraita

Ina­ris­sa juh­li­taan 50-vuo­tias­ta saa­me­lais­ten par­la­ment­tia – ni­mek­kääs­sä vie­ras­jou­kos­sa neljä mi­nis­te­riä ja joukko muita ar­vo­vie­rai­ta

28.11.2023 13:32
Peräti neljä ministeriä saapuu ensi viikolla Inariin – juhlan aiheena saamelaisten parlamentin 50-vuotinen taival

Peräti neljä mi­nis­te­riä saapuu ensi vii­kol­la Inariin – juhlan aiheena saa­me­lais­ten par­la­men­tin 50-vuo­ti­nen taival

22.11.2023 19:00 5
Tilaajille
Koronarokotteille on ollut kysyntää ympäri Lappia, mutta Rovaniemellä nähtyä rokotekaaosta ei ole päässyt muualla syntymään – kunnissa on käytössä omia rokotuskäytäntöjä

Ko­ro­na­ro­kot­teil­le on ollut ky­syn­tää ympäri Lappia, mutta Ro­va­nie­mel­lä nähtyä ro­ko­te­kaaos­ta ei ole päässyt muualla syn­ty­mään – kun­nis­sa on käy­tös­sä omia ro­ko­tus­käy­tän­tö­jä

20.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Inariin syntyi uusi urheiluseura – voimalajiharrastajien tarpeisiin perustettuun Ylä-Lapin Voimaan on liittynyt parissa kuukaudessa jo yli 50 jäsentä

Inariin syntyi uusi ur­hei­lu­seu­ra – voi­ma­la­ji­har­ras­ta­jien tar­pei­siin pe­rus­tet­tuun Ylä-La­pin Voimaan on liit­ty­nyt parissa kuu­kau­des­sa jo yli 50 jäsentä

15.11.2023 19:30
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa ajoi ulos tieltä Inarissa Kittiläntiellä – "Lapin selkosilla avun tulo voi kestää, joten matkalle syytä varustautua hyvin"

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ajoi ulos tieltä Ina­ris­sa Kit­ti­län­tiel­lä – "Lapin sel­ko­sil­la avun tulo voi kestää, joten mat­kal­le syytä va­rus­tau­tua hyvin"

12.11.2023 19:46 2
Tilaajille
Kilpailuvirasto kiinnostui Ylä-Lapin matkailun markkinoinnista – Inarin kunta: Näin on toimittu jo vuodesta 1992

Kil­pai­lu­vi­ras­to kiin­nos­tui Ylä-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­nis­ta – I­na­rin kunta: Näin on toi­mit­tu jo vuo­des­ta 1992

09.11.2023 16:41
Tilaajille
Saamelaisten parlamentaarinen työ Suomessa täyttää 50 vuotta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen työ Suo­mes­sa täyttää 50 vuotta

09.11.2023 15:23
Tilaajille
Vanhemmat
Vesa-Matti Loirin Veskoniemessä sijaitseva mökki on myynnissä – 66 neliön mökin pyyntihinta reilu 200 000 euroa

Ve­sa-Mat­ti Loirin Ves­ko­nie­mes­sä si­jait­se­va mökki on myyn­nis­sä – 66 neliön mökin pyyn­ti­hin­ta reilu 200 000 euroa

03.11.2023 18:39 6
Tilaajille
Varastorakennus tuhoutui tulipalossa Ivalossa

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Iva­los­sa

02.11.2023 20:59
Tilaajille
Inarin Vuoden yrittäjänä palkittu huoltoasemayrittäjä Jari Tiainen: "Yrityksen voima on työntekijöissä"

Inarin Vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu huol­to­ase­ma­yrit­tä­jä Jari Tiai­nen: "Y­ri­tyk­sen voima on työn­te­ki­jöis­sä"

29.10.2023 12:07 8
Tilaajille

Inarin uusi kou­lu­kes­kus on saanut ni­mek­seen Inarin kou­lu­kes­kus Šielâ

27.10.2023 21:09
Tilaajille
Nahkatöiden pölyt Inarissa omaan pajaan – SAKK:n pääkoulu remontoidaan lattiasta kattoon

Nah­ka­töi­den pölyt Ina­ris­sa omaan pajaan – SAKK:n pää­kou­lu re­mon­toi­daan lat­tias­ta kattoon

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Viikonloppuna pahoinpitelyjä Ivalossa ja Sodankylässä

Vii­kon­lop­pu­na pa­hoin­pi­te­ly­jä Iva­los­sa ja So­dan­ky­läs­sä

22.10.2023 15:51 1
Tilaajille
Kakslauttasesta Ivaloon vievä moottorikelkkaura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jatkossa uralle ei tarvitse maksaa uralupamaksua

Kaks­laut­ta­ses­ta Ivaloon vievä moot­to­ri­kelk­ka­ura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jat­kos­sa uralle ei tar­vit­se maksaa ura­lu­pa­mak­sua

17.10.2023 13:16 2
Tilaajille
Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat Inarissa – "tärkeää käydä avointa keskustelua säännöllisesti"

Inarin kunnan ja Saa­me­lais­kä­rä­jien edus­ta­jat ta­pa­si­vat Ina­ris­sa – "­tär­keää käydä avointa kes­kus­te­lua sään­nöl­li­ses­ti"

10.10.2023 21:38
Tilaajille