Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Inari
Viimeisin 24 tuntia
Verkkokauppa pelasti, kun korona seisautti veret ja matkailun – Inarilainen Kaksama alkoi valmistaa retkielämään liittyviä tuotteita, kun matkamuistojen ostajat katosivat

Verk­ko­kaup­pa pe­las­ti, kun korona sei­saut­ti veret ja mat­kai­lun – Ina­ri­lai­nen Kaksama alkoi val­mis­taa ret­ki­elä­mään liit­ty­viä tuot­tei­ta, kun mat­ka­muis­to­jen ostajat ka­to­si­vat

23.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Piharakennus tuhoutui tulipalossa Inarin Sevettijärventiellä, syttymissyystä ei ole tietoa

Pi­ha­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Inarin Se­vet­ti­jär­ven­tiel­lä, syt­ty­mis­syys­tä ei ole tietoa

23.10.2021 15:50
Tilaajille
Turistit voivat tulla Inariin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn perusteella Inarijärvi halutaan säilyttää erämaisena

Tu­ris­tit voivat tulla Ina­riin, mutta eivät miten ja minne tahansa – Luken kyselyn pe­rus­teel­la Ina­ri­jär­vi ha­lu­taan säi­lyt­tää erä­mai­se­na

23.10.2021 15:06 3
Tilaajille
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 9
Tilaajille
Inari hylkää Vuopajanniemi hankkeen ja alkaa suunnitella nykyisen satama-alueen kehittämistä

Inari hylkää Vuo­pa­jan­nie­mi hank­keen ja alkaa suun­ni­tel­la ny­kyi­sen sa­ta­ma-alueen ke­hit­tä­mis­tä

12.10.2021 16:46
Tilaajille
Tiedossa paikkoja, joita ei löydy retkioppaista – Samu Hurskainen tähdittää Yle Areenan sarjaa Eränkävijät - tarinoita Muotkatunturin erämaasta

Tie­dos­sa paik­ko­ja, joita ei löydy ret­ki­op­pais­ta – Samu Hurs­kai­nen täh­dit­tää Yle Areenan sarjaa Erän­kä­vi­jät - ta­ri­noi­ta Muot­ka­tun­tu­rin erä­maas­ta

10.10.2021 17:00
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijoiden yhteinen kulttuurifoorumi järjestetään toista kertaa Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­joi­den yh­tei­nen kult­tuu­ri­foo­ru­mi jär­jes­te­tään toista kertaa Ina­ris­sa

08.10.2021 12:43
Tilaajille
Dementikko-osasto voi tuntua muista asukkaista jopa pelottavalta – muistisairaat ja ei-muistisairaat vanhukset Inarissa samoilla osastoilla

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

08.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Juutuanvuonon laiturihanke menee kunnanhallituksen käsittelyyn Inarissa – uudessa esityksessä risteilyalusten laituri tulossa sataman yhteyteen jokisuun eteläpuolelle

Juu­tuan­vuo­non lai­tu­ri­han­ke menee kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn Ina­ris­sa – uudessa esi­tyk­ses­sä ris­tei­ly­alus­ten laituri tulossa sataman yh­tey­teen jo­ki­suun ete­lä­puo­lel­le

07.10.2021 16:16
Tilaajille
Kunnanjohtajat puuhaavat Lappiin 800 kilometrin vaellusreittiä – ruokailut ravintoloissa ja yöksi sänkyyn

Kun­nan­joh­ta­jat puu­haa­vat Lappiin 800 ki­lo­met­rin vael­lus­reit­tiä – ruo­kai­lut ra­vin­to­lois­sa ja yöksi sänkyyn

04.10.2021 20:31 26
Tilaajille
Lintutornit pelastuivat purkutuomiolta, edessä taas vuosikymmeniä tiukkaa tähystelyä

Lin­tu­tor­nit pe­las­tui­vat pur­ku­tuo­miol­ta, edessä taas vuo­si­kym­me­niä tiukkaa tä­hys­te­lyä

26.09.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Inarin Yritys on liikuttanut 70 vuotta – hiihto on juhlivan seuran keulakuva, mutta vireää toimintaa on myös yleisurheilussa ja maastopyöräilyssä

Inarin Yritys on lii­kut­ta­nut 70 vuotta – hiihto on juh­li­van seuran keu­la­ku­va, mutta vireää toi­min­taa on myös yleis­ur­hei­lus­sa ja maas­to­pyö­räi­lys­sä

23.09.2021 16:30
Tilaajille
Kysely: Inarissa kaivataan parempia nettiyhteyksiä ja tv-palveluja

Kysely: Ina­ris­sa kai­va­taan pa­rem­pia net­ti­yh­teyk­siä ja tv-pal­ve­lu­ja

20.09.2021 14:38
Tilaajille
Lappi on nyt ruskalandia – tiet täynnä karavaanareita ja syksyn väriloisto erityisen komea

Lappi on nyt rus­ka­lan­dia – tiet täynnä ka­ra­vaa­na­rei­ta ja syksyn vä­ri­lois­to eri­tyi­sen komea

15.09.2021 18:12 1
Tilaajille
Uusi koiratarha huolettaa naapureita Inarissa – vetokoiran haukku voidaan todeta häiritseväksi vasta, kun tarha on jo olemassa

Uusi koi­ra­tar­ha huo­let­taa naa­pu­rei­ta Ina­ris­sa – ve­to­koi­ran haukku voidaan todeta häi­rit­se­väk­si vasta, kun tarha on jo ole­mas­sa

13.09.2021 06:31 9
Tilaajille
Kirakkajokeen mahtuvat sekä vaelluskalat että sähköntuotanto – joen vesittämisen suunnittelu jatkuu Inarissa

Ki­rak­ka­jo­keen mah­tu­vat sekä vael­lus­ka­lat että säh­kön­tuo­tan­to – joen ve­sit­tä­mi­sen suun­nit­te­lu jatkuu Ina­ris­sa

07.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Ivaloon ja Kutturan eteläpuolelle isot varaushakemukset – Kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja: Inarin kuntaan ei tule kaivoksia

Ivaloon ja Kut­tu­ran ete­lä­puo­lel­le isot va­raus­ha­ke­muk­set – Kun­nan­val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja: Inarin kuntaan ei tule kai­vok­sia

29.08.2021 18:00 25
Tilaajille
Dollarihymyjä ja muuta rautaa rajalla tuhansien taalojen edestä – “Kohta on kuin ennen vanhaan, matkailu elpyy.”

Dol­la­ri­hy­my­jä ja muuta rautaa rajalla tu­han­sien taa­lo­jen edestä – “Kohta on kuin ennen van­haan, mat­kai­lu elpyy.”

29.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Rakennusurakka valmistui ja Raja-Joosepissa muutettiin uusiin tiloihin

Ra­ken­nus­urak­ka val­mis­tui ja Ra­ja-Joo­se­pis­sa muu­tet­tiin uusiin ti­loi­hin

25.08.2021 07:03
Tilaajille
Terveyskeskuksesta kadonnut muistisairas ikäihminen on löytynyt Ivalossa

Ter­veys­kes­kuk­ses­ta ka­don­nut muis­ti­sai­ras ikä­ih­mi­nen on löy­ty­nyt Iva­los­sa

23.08.2021 13:40
Tilaajille