Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ruoka
Viikko
Karkki ja urheilu sopivat hyvin yhteen – kestävyysurheilija Kati Vehmas kertoo, millaiset eväät toimivat polkujuoksu- ja seikkailukisoissa

Karkki ja urheilu sopivat hyvin yhteen – kes­tä­vyys­ur­hei­li­ja Kati Vehmas kertoo, mil­lai­set eväät toi­mi­vat pol­ku­juok­su- ja seik­kai­lu­ki­sois­sa

18.03.2023 19:30 2
Tilaajille
Kahdesta mielenilmauskulkueesta vain toinen toteutui – luontomarssi keräsi Rovaniemellä noin 80 osallistujaa, puhututtanut kouluruokamarssi ei ollut kattauksessa

Kah­des­ta mie­len­il­maus­kul­kuees­ta vain toinen to­teu­tui – luon­to­mars­si keräsi Ro­va­nie­mel­lä noin 80 osal­lis­tu­jaa, pu­hu­tut­ta­nut kou­lu­ruo­ka­mars­si ei ollut kat­tauk­ses­sa

18.03.2023 16:31 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuun­te­lem­me kou­lu­lais­ten toi­vei­ta kou­lu­ruuas­ta

18.03.2023 05:00 4
Kouluruoka maistuu nyt eri tavalla Inarissa uudessa koulukeskuksessa – kiireetön ruokatauko mukavassa ympäristössä auttaa myös parantamaan oppimistuloksia

Kou­lu­ruo­ka maistuu nyt eri tavalla Ina­ris­sa uudessa kou­lu­kes­kuk­ses­sa – ­kii­ree­tön ruo­ka­tau­ko mu­ka­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä auttaa myös pa­ran­ta­maan op­pi­mis­tu­lok­sia

16.03.2023 20:59 1
Tilaajille
Leivo kevään kolme herkullisinta pikkukakkua ja pidä kakkujuhlat – lopputulos on silkkaa silmäkarkkia

Leivo kevään kolme her­kul­li­sin­ta pik­ku­kak­kua ja pidä kak­ku­juh­lat – lop­pu­tu­los on silkkaa sil­mä­kark­kia

16.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­gaa­ni­mie­len­osoi­tus­jut­tu oli asen­teel­li­nen

15.03.2023 05:00
"Me ollaan pantu kortta kekoon" – rovaniemeläisen päiväkodin lapset kertoivat Sauli Niinistölle miten he ovat syöneet lautasensa tyhjäksi,  presidentti vastasi kirjeellä

"Me ollaan pantu kortta kekoon" – ­ro­va­nie­me­läi­sen päi­vä­ko­din lapset ker­toi­vat Sauli Nii­nis­töl­le miten he ovat syöneet lau­ta­sen­sa tyh­jäk­si, pre­si­dent­ti vastasi kir­jeel­lä

02.03.2023 17:20 4
Tilaajille
Syö sesongin mukaan – Pohjolan wasabi ja eksoottiset hedelmät maustavat ruokaviikkoa, jonka pohjana ovat varastokasvikset

Syö se­son­gin mukaan – Poh­jo­lan wasabi ja ek­soot­ti­set he­del­mät maus­ta­vat ruo­ka­viik­koa, jonka pohjana ovat va­ras­to­kas­vik­set

02.03.2023 06:30
Tilaajille
Parempaa ruokaa koululaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa ruokaa kou­lu­lai­sil­le

27.02.2023 05:29 3
Onko lähiruoka vain kliseetä ja juhlapuhetta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko lä­hi­ruo­ka vain kli­see­tä ja juh­la­pu­het­ta?

25.02.2023 05:05
Pöytä koreaksi – korealaisen keittiön tunnistettava makumaailma tulee erityisesti yhdestä mausteesta, jota käytetään näissä ruoissa

Pöytä ko­reak­si – ko­rea­lai­sen keit­tiön tun­nis­tet­ta­va ma­ku­maail­ma tulee eri­tyi­ses­ti yhdestä maus­tees­ta, jota käy­te­tään näissä ruoissa

23.02.2023 06:30
Tilaajille
Pehmeitä puheita ja perunankuoria – näin internet-lähdekritiikin puute yllätti minut keittiössä
Kolumni

Peh­mei­tä puheita ja pe­ru­nan­kuo­ria – näin in­ter­net-läh­de­kri­tii­kin puute yllätti minut keit­tiös­sä

22.02.2023 15:44 1
Ensin loppuvat banaanit ja salaatti – jos tuontihedelmät jäävät lakon takia satamiin, laarit tyhjenevät lopulta myös hyvin säilyvistä appelsiineista

Ensin lop­pu­vat ba­naa­nit ja sa­laat­ti – jos tuon­ti­he­del­mät jäävät lakon takia sa­ta­miin, laarit tyh­je­ne­vät lopulta myös hyvin säi­ly­vis­tä ap­pel­sii­neis­ta

20.02.2023 16:33 4
Tilaajille
Valio vetää takaisin kaksi proteiinipirtelöään – tuote voi pilaantua ennenaikaisesti

Valio vetää ta­kai­sin kaksi pro­teii­ni­pir­te­löään – tuote voi pi­laan­tua en­nen­ai­kai­ses­ti

20.02.2023 16:24
Vanhemmat
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

19.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Näin Sodankylän mateesta syntyy helppoa herkkua vietnamilaisessa ravintolassa

Näin So­dan­ky­län ma­tees­ta syntyy helppoa herkkua viet­na­mi­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

18.02.2023 10:12
Tilaajille
Vihreästä voimaa päivään – näiden reseptien kasviksissa on erityisen runsaasti lehtivihreää, joka torjuu bakteereja ja auttaa suolen toimintaa

Vih­reäs­tä voimaa päi­vään – näiden re­sep­tien kas­vik­sis­sa on eri­tyi­sen run­saas­ti leh­ti­vih­reää, joka torjuu bak­tee­re­ja ja auttaa suolen toi­min­taa

16.02.2023 06:30
Tilaajille
Nuori ruokavaikuttaja Jere Ollonen toimii fiksusti, mutta aikuiset joutavat nurkkaan häpeämään
Kolumni

Nuori ruo­ka­vai­kut­ta­ja Jere Ollonen toimii fik­sus­ti, mutta ai­kui­set jou­ta­vat nurk­kaan hä­peä­mään

16.02.2023 06:00 17
Vuosikymmenten varrella kouluruoka on muuttunut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn ja kerro kouluruokamuistosi

Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la kou­lu­ruo­ka on muut­tu­nut, mutta miten? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn ja kerro kou­lu­ruo­ka­muis­to­si

15.02.2023 12:16 11
Inflaatio vei kauppakasseista hedelmiä ja vihanneksia, mutta makeisten myynti on kasvanut

Inf­laa­tio vei kaup­pa­kas­seis­ta he­del­miä ja vi­han­nek­sia, mutta ma­keis­ten myynti on kas­va­nut

12.02.2023 13:00 2