pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Ruoka
Kuukausi
Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa hedelmiä – Luke julkaisi vuoden 2021 ravintotaseen ennakkotiedot

Suo­ma­lai­nen kulutti viime vuonna kes­ki­mää­rin 79 kiloa lihaa ja 62 kiloa he­del­miä – Luke jul­kai­si vuoden 2021 ra­vin­to­ta­seen en­nak­ko­tie­dot

26.06.2022 12:10
Tilaajille
Ruis rikastutti talolliset ja piti köyhät leivän syrjässä kiinni – Suomi on ruisleipämaa, jossa rukiin viljely on vähäistä

Ruis ri­kas­tut­ti ta­lol­li­set ja piti köyhät leivän syr­jäs­sä kiinni – Suomi on ruis­lei­pä­maa, jossa rukiin viljely on vä­häis­tä

24.06.2022 08:00
Tilaajille
Kuivamuonasta mökkigurmeeta – kun kylmätila on kortilla, panosta kuivamuonakaapin sisältöön

Kui­va­muo­nas­ta mök­ki­gur­mee­ta – kun kyl­mä­ti­la on kor­til­la, panosta kui­va­muo­na­kaa­pin si­säl­töön

23.06.2022 06:30
Tilaajille
Ruokavirasto määrää kaikki Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat lihatuotteet hävitettäväksi – tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei voida varmistua

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki Si­ka­baa­rin Li­ha­tuo­te oy:n val­mis­ta­mat li­ha­tuot­teet hä­vi­tet­tä­väk­si – tuot­tei­den elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­des­ta ei voida var­mis­tua

21.06.2022 11:13 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten kou­lu­ruo­ka saadaan pa­rem­mik­si?

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­jet­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Kokosimme täydellisen hampurilaisen itse tehdyn bataattisämpylän väliin

Ko­ko­sim­me täy­del­li­sen ham­pu­ri­lai­sen itse tehdyn ba­taat­ti­säm­py­län väliin

16.06.2022 06:30
Tilaajille
Uusi italialainen ravintola avasi ovensa Rovaniemellä – Massimo keskittyy napolilaistyylisiin pizzoihin, jotka paistetaan aidossa italialaisessa kiviuunissa
Mainos Ravintola Massimo

Uusi ita­lia­lai­nen ra­vin­to­la avasi ovensa Ro­va­nie­mel­lä – Massimo kes­kit­tyy na­po­li­lais­tyy­li­siin piz­zoi­hin, jotka pais­te­taan aidossa ita­lia­lai­ses­sa ki­vi­uu­nis­sa

16.06.2022 06:00
Lapin Kansan lukijat: Kallistunut ruoka ohjaa valitsemaan edullista, moni karsinut kalasta – "Sitä syödään silloin, kun itse pyydetään tai sitten työpaikan lounaalla"

Lapin Kansan lu­ki­jat: Kal­lis­tu­nut ruoka ohjaa va­lit­se­maan edul­lis­ta, moni kar­si­nut kalasta – "Sitä syödään sil­loin, kun itse pyy­de­tään tai sitten työ­pai­kan lou­naal­la"

09.06.2022 19:35 9
Tilaajille
Poimi pöytään nokkonen ja voikukka –  Villivihannesten satokausi on Suomessa pitkä ja jokamiehen oikeudet sallivat laajat keräilyoikeudet

Poimi pöytään nok­ko­nen ja voi­kuk­ka –  Vil­li­vi­han­nes­ten sa­to­kau­si on Suo­mes­sa pitkä ja jo­ka­mie­hen oi­keu­det sal­li­vat laajat ke­räi­ly­oi­keu­det

09.06.2022 06:30
Tilaajille
Metsämarjojen ja -sienten varastointituki on taas haettavana

Met­sä­mar­jo­jen ja -sien­ten va­ras­toin­ti­tu­ki on taas haet­ta­va­na

06.06.2022 10:43
Tilaajille
Näkyykö ruoan hinnannousu sinun ostoskorisi sisällössä? Miten? Kerro vastaamalla kyselyyn

Näkyykö ruoan hin­nan­nou­su sinun os­tos­ko­ri­si si­säl­lös­sä? Miten? Kerro vas­taa­mal­la ky­se­lyyn

03.06.2022 18:00 8
Tilaajille
Kansalaisten ostovoima turvattaisiin parhaiten veronkevennyksillä
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­ten os­to­voi­ma tur­vat­tai­siin par­hai­ten ve­ron­ke­ven­nyk­sil­lä

03.06.2022 12:59 2
Tilaajille
Lapland Hotels avaa uuden kesäravintolan Rovaniemen Kotisaareen

Lapland Hotels avaa uuden ke­sä­ra­vin­to­lan Ro­va­nie­men Ko­ti­saa­reen

02.06.2022 11:11 2
Tilaajille
Wolt aloitti toimintansa Torniossa – mukana 13 ravintolaa ja kauppaa

Wolt aloitti toi­min­tan­sa Tor­nios­sa – mukana 13 ra­vin­to­laa ja kauppaa

02.06.2022 10:14
Tilaajille
Uudet perunat ja kesäinen kalapöytä kutsuvat herkuttelemaan – arkinen lohi saa uutta särmää, kun siitä tekee vaikkapa japanilaista tatakia

Uudet perunat ja ke­säi­nen ka­la­pöy­tä kut­su­vat her­kut­te­le­maan – arkinen lohi saa uutta särmää, kun siitä tekee vaik­ka­pa ja­pa­ni­lais­ta tatakia

02.06.2022 06:30
Tilaajille
Liekki syttyy Kotisaaressa – Kemijoen historialliseen uittoyhdistyksen tukipaikkaan avautuu savuinen ravintola, johon pääsee vain vesitse

Liekki syttyy Ko­ti­saa­res­sa – Ke­mi­joen his­to­rial­li­seen uit­to­yh­dis­tyk­sen tu­ki­paik­kaan avautuu sa­vui­nen ra­vin­to­la, johon pääsee vain vesitse

01.06.2022 09:40 1
Tilaajille
Ikea teki takaisinvedon luomumansikkahillostaan – tuote saattaa sisältää muovinpaloja

Ikea teki ta­kai­sin­ve­don luo­mu­man­sik­ka­hil­los­taan – tuote saattaa si­säl­tää muo­vin­pa­lo­ja

31.05.2022 10:48
Tilaajille
Vanhemmat
Suolaisesta pannukakusta saa täydellisen kesälounaan – pannari on klassikko, joka taipuu moneksi

Suo­lai­ses­ta pan­nu­ka­kus­ta saa täy­del­li­sen ke­sä­lou­naan – pannari on klas­sik­ko, joka taipuu moneksi

26.05.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta julistautui täysin kasvipohjaiseksi toisena ylioppilaskuntana Suomessa – toiminnassa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta ju­lis­tau­tui täysin kas­vi­poh­jai­sek­si toisena yli­op­pi­las­kun­ta­na Suo­mes­sa – toi­min­nas­sa suo­si­taan ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta ja lä­hi­ruo­kaa

20.05.2022 16:25 8
Tilaajille