Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Ruoka
Viikko

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 15:37 1
Tilaajille

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille

"Tulee hyvä mieli, kun ruokaa ei mene huk­kaan" – Valle Hei­kin­hei­mo on elä­män­ta­pa­dyyk­kaa­ja ja os­to­ve­gaa­ni, joka saa puolet ruuas­taan ros­kik­ses­ta

17.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Liekö nuoria so­sia­lis­te­ja?

17.09.2021 06:00
Tilaajille

Il­lal­li­nen kuin suoraan teat­te­ri­la­val­ta – Herman Kochin lä­pi­mur­to­teok­sen iro­ni­nen il­lal­li­nen muuttuu ai­doik­si re­sep­teik­si tässä jutussa

16.09.2021 06:30
Tilaajille
Kuukausi
Kolumni

Auto- ja mai­to­kau­pas­sa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, mil­lai­nen ihminen olen tai ha­luai­sin olla

15.09.2021 05:30 3
Tilaajille

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50

Jos et itse jak­sa­nut vil­jel­lä, Ro­va­nie­men sa­don­kor­juu­mark­ki­nat ovat oikea paikka hakea tuo­rei­ta kas­vik­sia

10.09.2021 07:00
Tilaajille

Tee no­ja­tuo­li­mat­ka Viroon ja mais­te­le pai­kal­li­sia pien­pa­ni­mo-olui­ta – Virossa pien­pa­ni­mot ovat upon­neet otol­li­sem­paan maa­pe­rään kuin Suo­mes­sa

09.09.2021 08:55
Tilaajille

Näillä eväillä kuljet suun­ni­tel­len kohti uutta ruo­ka­viik­koa – joko tunnet prep­pauk­sen, joka tuo sel­keyt­tä suo­ma­lai­seen­kin arkeen?

02.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Kolumni

Sus­hi­ra­jan tällä puolen

01.09.2021 12:25

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat al­koi­vat tänään Tor­nios­sa – Mukana yrit­tä­jiä 25 eri maasta

26.08.2021 13:13
Tilaajille

Näin aset­te­let ruoan lau­ta­sel­le niin kuin hie­nos­sa ra­vin­to­las­sa – ko­ko­sim­me niksit on­nis­tu­nee­seen pleit­tauk­seen

26.08.2021 06:30
Tilaajille

Laa­ti­kot ovat jo val­mii­na tat­ti­kau­poil­le, puo­luk­kaa huo­noh­kos­ti – hil­la­sa­dos­ta pel­käs­tään yhdeltä os­ta­jal­ta 150 000 euroa Koil­lis­maal­le

24.08.2021 15:23 7
Tilaajille

Lapissa on ostettu ko­ro­na-ai­ka­na enemmän al­ko­ho­lia, mutta viinaa on juotu vä­hem­män kuin ennen – ra­joi­tuk­set oh­ja­si­vat os­tok­sil­le kaup­paan

24.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Vanhemmat

Mo­ni­puo­li­ses­ta pu­na­juu­res­ta val­mis­tat ker­ral­la monen päivän ruuat – ja vielä jälk­kä­rin­kin

19.08.2021 06:30
Tilaajille

Kana on arjen pe­las­ta­ja­na ver­taan­sa vailla – se kypsyy no­peas­ti, on edul­lis­ta ja lo­put­to­man muun­tau­tu­mis­ky­kyis­tä

12.08.2021 06:30
Tilaajille

Neljä vuo­si­kym­men­tä maail­mal­la toi lopulta Po­siol­le – Keit­tiö­mes­ta­ri Marcus de Jong on jo aivan ihas­tu­nut uuteen ko­ti­paik­kaan­sa

09.08.2021 14:08
Tilaajille

Vanha kansa osasi säilöä, mutta myös uudet konstit ovat ko­kei­le­mi­sen ar­voi­sia – Näillä nik­seil­lä säilöt kesän maut par­hai­ten talteen

05.08.2021 06:30
Tilaajille

Jani Jaak­ko­la alkoi val­mis­tut­taa nau­ri­so­lut­ta – "Kun täl­lai­seen hommaan alkaa, ei se lopu varmaan ikinä"

31.07.2021 11:00 1
Tilaajille