Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ruoka
Viikko
Sapastellen itsenäisyyspäivän viettoon – Nappaa tästä neljä helppoa näppipalaa kaamosajan kemuihin

Sa­pas­tel­len it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon – Nappaa tästä neljä helppoa näp­pi­pa­laa kaa­mos­ajan ke­mui­hin

30.11.2023 06:30
Tilaajille
Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä

Jou­lu­kuus­sa jau­ho­peu­ka­lot pyö­ri­vät vinhaa vauhtia – Ki­nus­ki­kis­sa Sini Visa ins­pi­roi lei­von­ta­har­ras­ta­jia uusilla re­sep­teil­lä

30.11.2023 06:30
Tilaajille
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Sari Juntunen loihti upean piparkakkutalon Rovaniemen kirkosta – pikkutarkan työn pohjaksi hän sai rakennuksen piirustukset seurakunnalta

Sari Jun­tu­nen loihti upean pi­par­kak­ku­ta­lon Ro­va­nie­men kir­kos­ta – pik­ku­tar­kan työn poh­jak­si hän sai ra­ken­nuk­sen pii­rus­tuk­set seu­ra­kun­nal­ta

27.11.2023 14:29 9
Tilaajille
Kuukausi
Näin saat umamia kasvisruokiin – "lihaisa" on yksi viidestä perusmausta, jonka tuot ruokaan ilman lihaakin

Näin saat umamia kas­vis­ruo­kiin – "li­hai­sa" on yksi vii­des­tä pe­rus­maus­ta, jonka tuot ruokaan ilman li­haa­kin

23.11.2023 06:30
Tilaajille
Retkiruokabloggaaja Saara Atula kertoo, millainen eväs on talvella parhaimmillaan – Tämä yllättävä herkku maistuu myös kovalla pakkasella

Ret­ki­ruo­ka­blog­gaa­ja Saara Atula kertoo, mil­lai­nen eväs on tal­vel­la par­haim­mil­laan – Tämä yl­lät­tä­vä herkku maistuu myös kovalla pak­ka­sel­la

19.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Näin jatkojalostat kolmen päivän ruoat minimivaivalla – kokoa värikäs "jämäbuffet" jääkaappiin kertyneistä kasviksista

Näin jat­ko­ja­los­tat kolmen päivän ruoat mi­ni­mi­vai­val­la – kokoa värikäs "jä­mä­buf­fet" jää­kaap­piin ker­ty­neis­tä kas­vik­sis­ta

16.11.2023 06:30
Tilaajille
Näin korvaat maitovalmisteet ja munan – sekasyöjänkin kannattaa opetella muutama vegaanisen ruoanlaiton niksi

Näin korvaat mai­to­val­mis­teet ja munan – se­ka­syö­jän­kin kan­nat­taa ope­tel­la muutama ve­gaa­ni­sen ruoan­lai­ton niksi

09.11.2023 06:30
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen tuomat ääri-ilmiöt osuvat raskaasti Välimeren alueen viljelijöihin – viljan hinta riippuu kuitenkin enemmän Pohjois-Amerikan pelloista

Il­mas­ton­muu­tok­sen tuomat ää­ri-il­miöt osuvat ras­kaas­ti Vä­li­me­ren alueen vil­je­li­jöi­hin – viljan hinta riippuu kui­ten­kin enemmän Poh­jois-Ame­ri­kan pel­lois­ta

04.11.2023 19:46 2
Tilaajille
Vanhemmat
Pikkubudjetin kalaostokset vaativat tarkkuutta ja kekseliäisyyttä – näillä vinkeillä saat suositellut viikkoannokset täyteen

Pik­ku­bud­je­tin ka­la­os­tok­set vaa­ti­vat tark­kuut­ta ja kek­se­liäi­syyt­tä – näillä vin­keil­lä saat suo­si­tel­lut viik­ko­an­nok­set täyteen

02.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemi oikoo koulujen kasvisruoan tulevaisuutta: tuore päätös erikoiskasvisruokavaliosta koskee toistaiseksi vain kuluvaa vuotta

Ro­va­nie­mi oikoo kou­lu­jen kas­vis­ruoan tu­le­vai­suut­ta: tuore päätös eri­kois­kas­vis­ruo­ka­va­lios­ta koskee tois­tai­sek­si vain kuluvaa vuotta

31.10.2023 16:20 6
Tilaajille
Harva arvaa, mitä yhteistyöllä saa aikaan! Paikallisesta ruokakulttuurista on moneksi
Mainos Lapin ELY-keskus

Harva arvaa, mitä yh­teis­työl­lä saa aikaan! Pai­kal­li­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta on moneksi

31.10.2023 06:00
Katso tästä, paljonko kahvi, lohi ja banaanit maksoivat Lapin kaupoissa 20 vuotta sitten – yksi tuotteista on säilynyt edullisena

Katso tästä, pal­jon­ko kahvi, lohi ja ba­naa­nit mak­soi­vat Lapin kau­pois­sa 20 vuotta sitten – yksi tuot­teis­ta on säi­ly­nyt edul­li­se­na

28.10.2023 11:05
Tilaajille
Ota kaikki irti monikäyttöisistä tomaattisäilykkeistä – Kullakin on oma roolinsa, valitse siis paras näistä 5 vaihtoehdosta

Ota kaikki irti mo­ni­käyt­töi­sis­tä to­maat­ti­säi­lyk­keis­tä – Kul­la­kin on oma roo­lin­sa, valitse siis paras näistä 5 vaih­to­eh­dos­ta

26.10.2023 06:30
Tilaajille
Lappilaiset menestyivät artesaaniruoan SM-kisoissa - Ranuan kalajalosteen tuote palkittiin parhaana arktisena artesaanituotteena

Lap­pi­lai­set me­nes­tyi­vät ar­te­saa­ni­ruoan SM-ki­sois­sa - Ranuan ka­la­ja­los­teen tuote pal­kit­tiin par­haa­na ark­ti­se­na ar­te­saa­ni­tuot­tee­na

24.10.2023 14:45
Tilaajille
Etnisten kauppojen valikoima kiinnostaa niin suomalaisia kuin turistejakin: "Aasialaiset soittavat ennen maahan saapumistaan, onko tuotteita saatavilla"

Et­nis­ten kaup­po­jen va­li­koi­ma kiin­nos­taa niin suo­ma­lai­sia kuin tu­ris­te­ja­kin: "Aa­sia­lai­set soit­ta­vat ennen maahan saa­pu­mis­taan, onko tuot­tei­ta saa­ta­vil­la"

22.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Tiktok muuttaa tapamme ajatella keittiössä – näin maailman suurimpiin kuuluvan ruokamedian näkökulma eroaa edeltäjiensä tavasta katsoa ruokaa

Tiktok muuttaa tapamme aja­tel­la keit­tiös­sä – näin maail­man suu­rim­piin kuu­lu­van ruo­ka­me­dian nä­kö­kul­ma eroaa edel­tä­jien­sä tavasta katsoa ruokaa

19.10.2023 06:30
Tilaajille
Kokeilin kalastusta ensi kertaa aikuisena ja jäin heti koukkuun
Kolumni

Ko­kei­lin ka­las­tus­ta ensi kertaa ai­kui­se­na ja jäin heti kouk­kuun

14.10.2023 05:00 3
Jouni Rusanen loihtii luksussuklaita vaatimattomassa varastorakennuksessa – välillä hän on herännyt öisinkin miettimään konvehteja

Jouni Rusanen loihtii luk­sus­suk­lai­ta vaa­ti­mat­to­mas­sa va­ras­to­ra­ken­nuk­ses­sa – välillä hän on he­rän­nyt öi­sin­kin miet­ti­mään kon­veh­te­ja

13.10.2023 17:33 1
Tilaajille
Simojoki esille nahkiaisilla ja lohella

Si­mo­jo­ki esille nah­kiai­sil­la ja lohella

12.10.2023 15:56