Kotitaloudet
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­tä vas­tuu­ta myös ta­lou­den hyväksi

19.10.2020 13:13
Tilaajille

Ota huo­mioon ainakin nämä viisi pe­ru­sa­siaa, kun käyt asunto- tai mök­ki­kaup­paa – Nur­mi­jär­vi-il­miö voi lisätä os­ta­jien vauh­ti­so­keut­ta ja tuoda riitoja jat­kos­sa

18.10.2020 06:30 1
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten vauraus on asun­to-omis­tuk­sis­sa, ruot­sa­lai­set si­joit­ta­vat pörs­siin – "Toi­vee­ni on, että suo­ma­lais­ten va­ral­li­suus olisi vähän pa­rem­min ha­jau­tet­tua"

22.08.2020 08:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mi­nen voi saada uusia kier­rok­sia ko­ro­nas­ta

06.07.2020 05:00
Tilaajille

Oi­ka­ri­sen perhe käy ruo­ka­kau­pas­sa kes­ki­yöl­lä ja si­sus­taa uuden kotinsa ko­ti­mai­sil­la huo­ne­ka­luil­la – "Juuri nyt oli oikea aika in­ves­toi­da eikä painaa pa­niik­ki­nap­pu­laa"

03.05.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­ta­louk­sien vastuu ko­ros­tuu krii­si­ai­ka­na

15.04.2020 22:55
Tilaajille

Kes­ki­ver­to­per­he syö vii­kos­sa liki 30 kiloa ruokaa – Näillä oh­jeil­la hankit tar­vit­ta­van ruo­ka­mää­rän ja suun­nit­te­let ar­ki­ruo­kai­lut kotona

23.03.2020 08:00
Tilaajille

Työ­ryh­mä eh­dot­taa ko­ti­ta­lou­den luot­to­jen määrän si­to­mis­ta vuo­si­tu­loi­hin – "Al­hai­nen kor­ko­ta­so ei kan­nus­ta sääs­tä­mään vaan vel­kaan­tu­maan"

01.10.2019 11:54