pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Energia
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat oma­va­rai­suu­den jarruna

05:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia, rehu ja ruoka omasta pel­los­ta

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Näin kakasta tulee polttoainetta – Biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, lannoitetta ja kaasua

Näin kakasta tulee polt­to­ai­net­ta – Bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, lan­noi­tet­ta ja kaasua

09.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Vuotos on taas ajankohtainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotos on taas ajan­koh­tai­nen

05.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Näkökulma: Hölmöläisten hommaa – Tuemme miljardeilla euroilla Ukrainan puolustusta, mutta lähetämme reippaasti isompia rahamääriä Putinin Venäjän sotakassaan

Nä­kö­kul­ma: Höl­mö­läis­ten hommaa – Tuemme mil­jar­deil­la eu­roil­la Uk­rai­nan puo­lus­tus­ta, mutta lä­he­täm­me reip­paas­ti isompia ra­ha­mää­riä Putinin Venäjän so­ta­kas­saan

30.04.2022 12:30 7
Tilaajille
Pohjoiseen kaavaillaan 1 000-kilometristä vetyverkostoa, joka vaatisi tuulivoimatuotannon moninkertaistamista – onko Lapissa siihen valmiutta?
Pääkirjoitus

Poh­joi­seen kaa­vail­laan 1 000-ki­lo­met­ris­tä ve­ty­ver­kos­toa, joka vaatisi tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non mo­nin­ker­tais­ta­mis­ta – onko Lapissa siihen val­miut­ta?

27.04.2022 20:00 7
Tilaajille
Viime vuosi oli Napapiirin energia ja vesi oy:lle sähkön hinnannousun vuoksi erittäin tuloksellinen – fokus uusiutuvissa energianlähteissä

Viime vuosi oli Na­pa­pii­rin energia ja vesi oy:lle sähkön hin­nan­nou­sun vuoksi erit­täin tu­lok­sel­li­nen – fokus uu­siu­tu­vis­sa ener­gian­läh­teis­sä

27.04.2022 10:09 5
Tilaajille
Tuulivoimaloista myrkkypäästöjä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­lois­ta myrk­ky­pääs­tö­jä?

21.04.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen poh­joi­sin bio­kaa­su­lai­tos

20.04.2022 08:55
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ke­vat­ko vihreät Venäjän Uk­rai­na-so­taa?

19.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läh­det­tiin sutta pakoon

11.04.2022 05:00
Tilaajille
Venäjän raakuudet vauhdittavat energiapolitiikan muutosta Euroopassa – nyt on mahdollisuus ottaa iso askel kohti hiilivapaata Eurooppaa
Pääkirjoitus

Venäjän raa­kuu­det vauh­dit­ta­vat ener­gia­po­li­tii­kan muu­tos­ta Eu­roo­pas­sa – nyt on mah­dol­li­suus ottaa iso askel kohti hii­li­va­paa­ta Eu­roop­paa

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Kahdessa vuodessa se onnistuu – energiaomavaraisuus ei vaadi ihmetemppuja

Kah­des­sa vuo­des­sa se on­nis­tuu – ener­gia­oma­va­rai­suus ei vaadi ih­me­temp­pu­ja

09.04.2022 20:57 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

06.04.2022 13:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodan tu­ke­mis­ta

06.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hätä ei lue lakia

02.04.2022 04:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta voidaan ke­hit­tää

31.03.2022 22:42
Tilaajille
Ranualla meneillään kova vääntö tuulivoimasta - kunnanhallituksen niukka enemmistö haluaa ainakin selvittää rakentamista

Ra­nual­la me­neil­lään kova vääntö tuu­li­voi­mas­ta - kun­nan­hal­li­tuk­sen niukka enem­mis­tö haluaa ainakin sel­vit­tää ra­ken­ta­mis­ta

29.03.2022 18:18 23
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt eivät noin vain pääse eroon Fennovoiman osakkeistaan – Pyhäjoen ydinvoimalan toteuttaminen vaikeutui Ukrainan sodan vuoksi

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt eivät noin vain pääse eroon Fen­no­voi­man osak­keis­taan – Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan to­teut­ta­mi­nen vai­keu­tui Uk­rai­nan sodan vuoksi

29.03.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Totuus vihdoin esiin

19.03.2022 05:00
Tilaajille