KUNNIAMERKIT: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Energia
Kuukausi
Sähkön pörssihinta nousi huippukorkealle jo kauan ennen talven kovimpia pakkasia

Sähkön pörs­si­hin­ta nousi huip­pu­kor­keal­le jo kauan ennen talven ko­vim­pia pak­ka­sia

29.11.2021 19:01 4
Ilmastotoimista ei voida tinkiä, mutta ilmastolaskun maksajasta on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­mis­ta ei voida tinkiä, mutta il­mas­to­las­kun mak­sa­jas­ta on syytä kes­kus­tel­la

23.11.2021 21:12 23
Tilaajille
Tuulivoima nopein tie ilmastotavoitteisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma nopein tie il­mas­to­ta­voit­tei­siin

22.11.2021 04:01 31
Tilaajille
Puupelletille oli tulevaisuuden näkymä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puu­pel­le­til­le oli tu­le­vai­suu­den näkymä

13.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekikö Venäjän johto vir­hear­vion?

28.10.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tiol­ta mo­raa­li­ton turpeen alasajo

26.10.2021 05:00 2
Tilaajille
Päättäjillä liian pienet ympyrät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jil­lä liian pienet ympyrät

25.10.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uutta ja vanhaa ener­gia­rin­ta­mal­ta

18.10.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän ener­gian seu­rauk­sia

25.09.2021 04:30 1
Tilaajille
Ensimmäiset vetyasemat aukeavat vuonna 2023 – loppumaton energialähde ratkaisisi liikenteen päästöongelmat kerralla, jos vety tuotettaisiin vihreällä sähköllä

En­sim­mäi­set ve­ty­ase­mat au­kea­vat vuonna 2023 – lop­pu­ma­ton ener­gia­läh­de rat­kai­si­si lii­ken­teen pääs­tö­on­gel­mat ker­ral­la, jos vety tuo­tet­tai­siin vih­reäl­lä säh­köl­lä

28.08.2021 06:30
Tilaajille
St1:n perustaja Anttonen: Suomi ja EU yrittävät torjua ilmastonmuutosta tehottomasti ja kalliisti  – "Pelkillä paikallisilla päästötavoitteilla mennään varmasti pieleen"

St1:n pe­rus­ta­ja Ant­to­nen: Suomi ja EU yrit­tä­vät torjua il­mas­ton­muu­tos­ta te­hot­to­mas­ti ja kal­liis­ti – "Pel­kil­lä pai­kal­li­sil­la pääs­tö­ta­voit­teil­la mennään var­mas­ti pie­leen"

01.08.2021 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­suot va­paut­ta­vat vetyä

27.07.2021 05:30
Tilaajille
Älä unohda puuvoimaa
Mielipidekirjoitus

Älä unohda puu­voi­maa

07.07.2021 10:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vetyä tur­ve­suol­ta

28.06.2021 05:30
Tilaajille
Valkiavaaran tuulivoimakaavoitus alkaa Torniossa – Noin 300 hehtaarin alueelle Tervolan kunnan rajalle neljä tuulivoimalaa

Val­kia­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus alkaa Tor­nios­sa – Noin 300 heh­taa­rin alueel­le Ter­vo­lan kunnan rajalle neljä tuu­li­voi­ma­laa

22.06.2021 15:52 12
Tilaajille
Kiistely  Raanujärven ja Karhakkamaan tuulivoimaloista jatkuu vaalien jälkeenkin– Aihe jakaa uusien valtuutettujen mielipiteitä myös puolueiden sisällä

Kiis­te­ly Raa­nu­jär­ven ja Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­lois­ta jatkuu vaalien jäl­keen­kin– Aihe jakaa uusien val­tuu­tet­tu­jen mie­li­pi­tei­tä myös puo­luei­den sisällä

15.06.2021 07:00 7
Tilaajille
Puun merkitys energianlähteenä kasvaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun mer­ki­tys ener­gian­läh­tee­nä kasvaa

06.06.2021 08:28 5
Tilaajille
Kaisa Hietala innostui ilmastoasioista Oulun yliopistossa ja istuu nyt öljyjätti ExxonMobilen hallituksessa  – lue, kuka on Ranualta maailmalle ponnistanut huippuosaaja

Kaisa Hietala in­nos­tui il­mas­to­asiois­ta Oulun yli­opis­tos­sa ja istuu nyt öl­jy­jät­ti Ex­xon­Mo­bi­len hal­li­tuk­ses­sa – lue, kuka on Ra­nual­ta maail­mal­le pon­nis­ta­nut huip­pu­osaa­ja

03.06.2021 16:28 3
Tilaajille
Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpötuotannon päästöt laskevat nyt kolmasosaan ja vuonna 2024 nollaan – uusi biolämpölaitos tuottaa puulla kaukolämpöä kaupunkilaisille

Kemin Energia ja Vesi Oy:n kau­ko­läm­pö­tuo­tan­non päästöt las­ke­vat nyt kol­mas­osaan ja vuonna 2024 nollaan – uusi bio­läm­pö­lai­tos tuottaa puulla kau­ko­läm­pöä kau­pun­ki­lai­sil­le

02.06.2021 18:30 1
Tilaajille
”Tämä ei ole siirtymä vaan romahdus” – Turpeen energiakäytön alasajaminen on lappilaisen tutkijan mielestä epäonnistunut pahasti

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

30.05.2021 11:19 31
Tilaajille